Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit andis välja Valimislehe

Tallinn, 10.veebruar 1999. Koolidele on valminud uus őppevahend, mis aitab selgitada valimiste ja ajakirjandusega seonduvat. Programmi "Ajaleht koolitunnis" raames on Eesti Ajalehtede Liidus valminud Ajaleheleht nr 2, mis kannab alapealkirja Valimisleht.

Valimislehes selgitatakse, miks on valimisi vaja, kuidas sünnib valija otsus, missuguste reeglite järgi töötab valimiseelne ajakirjandus. Noorte valijate küljel räägivad oma valimiseelsetest mőtetest tuntud noored inimesed ise. Leht annab ka juhtnööre avaliku arvamuse küsitluste tőlgendamiseks. Lehe panid kokku Tartu Ülikooli viimase kursuse ajakirjandusüliőpilased Kertu Ruus ja Aet Süvari.

Valimisleht ei ole seotud valimiskampaaniaga, kuna seal pole valimispropagandat. Tema eesmärk on anda valimiste kohta üldteadmisi. Vőrdsel leheruumil tutvustavad őpilastele oma erakondi kuue suurema partei liidrid. Valimisleht sündis sel aastal ennekőike sellepärast, et Eestis on topeltvalimiste aasta: märtsis valitakse uus Riigikogu, oktoobris aga uued kohalikud omavalitsusorganid.

Tänu Avatud Eesti Fondi toetusele saavad koolid lehte tasuta. Ajalehelehe nr 2 tutvustus koos loengutega toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus 15.veebruaril. Muul ajal saab lehte Ajalehtede Liidust. Őpetajad vőivad vőtta eksemplare vastavalt őpilaste arvule klassis.

Avatud Eesti Fond toetab programmi "Ajaleht koolitunnis" juba teist aastat, kuna meediakasvatus koolis muutub üha olulisemaks. Ajakirjanduse toimemehhanismide tundmine on kodanikuks olemise üks osa. Samas on ajaleht hea vahend ainetevaheliste seoste loomisel. Eelmisel aastal ilmunud Ajaleheleht 1 andis ülevaate ajalehe ülesehitusest.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele