Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Avati infovabaduse lehekülg internetis

Tallinn, 9.juuli. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) avas Internetis infovabaduse lehekülje, kutsudes kodanikke üles esitama oma tähelepanekuid info kättesaadavuse kohta riigiorganitest. Kogutud ettepanekud edastab Ajalehtede Liit siseministeeriumile, kus kirjutatakse infovabaduse seaduse eelnőu.

Et seaduseelnőu aitaks likvideerida info kättesaamise “pudelikaelu”, palub Ajalehtede Liit täita oma interneti koduleheküljel (www.netexpress.ee/eall) infovabaduse ankeet. Ankeedis tuleb kirjeldada, missuguses ametkonnas (näiteks ministeerium, kohus, hooneregister, vallavalitsus, jne) on tekkinud probleem info saamisega ning missugused on ettepanekud selle korra muutmiseks.

EALL süstematiseerib vastused ning edastab tulemused siseministeeriumi töögrupile ettepanekuga neid seaduseelnőus arvestada. Ettepanekud vőib Ajalehtede Liitu saata ka tavalise posti teel (aadressil Pärnu mnt 67a, Tallinn) hiljemalt 17.augustil.

Infovabaduse seadus hakkab määratlema, kuidas riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused infot koguvad ja hoiavad ning kuidas seda infot sealt kätte saada. Kodanikke puudutab ennekőike informatsiooni jagamise kord. Kuidas ja mil viisil hakkab kodanik (kaasa arvatud ajakirjanik) saama riigi- ja munitsipaalasutustest informatsiooni? Kus on praegu info saamise kitsaskohad? Missugust infot ei tohiks kodanike kohta välja anda?

Eesti pőhiseadus sätestab küll őiguse saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustest informatsiooni, kuid seni pole ikka veel vastavat seadust. Kevadel lubas siseminister Olari Taal, et seaduseelnőu esimene variant valmib selle aasta septembriks. Omapoolse lühieelnőu on esitanud Rahvaerakond, kuid valitsus lükkas selle teisipäeval tagasi kui mittetäieliku.

EALL

Täiendav informatsioon: Tarmu Tammerk, Ajalehtede Liidu tegevdirektor, tel 646 1005, 250 15 880.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele