Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit valis viiendaks pressisőbraks president Meri

Tallinn, 3.dets. 1998.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) valis oma täiskogul kőige pressisőbralikumaks avaliku elu tegelaseks president Lennart Meri. Tema poolt hääletas ülekaalukas enamus EALLi liikmeslehtede esindajatest.

Traditsiooniliselt saab EALLi pressisőbra tiitli vőitja nimelise messingist ruupori, mille EALL loodab enne aasta lőppu president Merile üle anda.

Tiitel omistati president Merile ennekőike seetőttu, et ta on sel aastal seadnud sisse töised suhted maakonnalehtedega, kellel on avanenud endisest enam vőimalusi suhelda riigipeaga. EALL tervitab presidendi regionaalpoliitliselt tähenduslikku pööret maakonnalehtede poole. Maakonnalehtedel on muutuvas ajakirjanduspildis alati oma kindel roll, mida ei saa täita ükski teine meediakanal.

President Meri poolt vőis valima panna ka tema esinemiste sisukus, mis annab ajalehtedele alati rikast analüüsiainest. Samas mainiti EALLi täiskogul, et endiselt ootab ajakirjandus presidendilt vähem tehnilist ettearvamatust. Hilisőhtul tehtud avaldused, mis ei jőua homsesse lehte, on märk ajakirjanduse tööspetsiifika eiramisest. 1994.a. maksis selline “ajakirjanduse närvidega mängimine” presidendile ka pressivaenulikema avaliku elu tegelase tiitli.

Ülejäänud pressisőbra kandidaatide seas sai teistest enam hääli peaminister Mart Siimann. Arutelu käigus leiti aga, et avatud suhtlemismaneerile peaks lisanduma enam sisulisi väljaütlemisi.

Kőige pressivaenulikumaks avaliku elu tegelaseks pidas EALLi täiskogu Olari Taali. Ennekőike heideti talle ette mitterahuldavat suhtlust ajakirjandusega Hoiupanga/Daiwa panga loos aasta algul. Samuti seda, et avalikkuses vassinud isik on ametis sellisel kőrgendatud nőudmistega ametipostil nagu siseminister. Olari Taali praeguse tööga seonduvalt taunisid mitmete ajalehtede esindajad seda, et siseministrilt tuleb liiga harva avalikku seisukohta üldsusele laia huvi pakkuvates küsimustes (“ta on ümbritsetud müüriga”). Leiti, et avaliku teenistuse juhtkohtadel olevad isikud peaksid regulaarselt esitama oma vaateid mitmesugustes vaidlusalustes küsimustes.

EALLi pressisőbra valimise eesmärk on juhtida aastalőpule omaselt lőbusamas toonis avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega. Ajalehtede Liitu kui ajalehti ja ajalehekirjastajaid ühendavat organisatsiooni huvitab see, et luua keskkond, mis soodustab informatsiooni kättesaadavust ja avalikku suhtlemist.

Tiitli vőib igal aastal saada erineva asja eest. Pressisőber vőib olla avatud suhtleja vői hoopis keegi, kes oma praktilise tegevusega aitab kaasa avatuma ühiskonna loomisele. Mőnes laureaadis vőivad aga erinevad jooned korraga esindatud olla. Tunnustuse saaja ei pruugi olla vaid poliitik; kőne alla tuleb iga avalikus elus silma paistnud inimene, näiteks majanduse vői kultuuri vallast. Innustununa EALLi pressisőbra valimise edust, on mitmed meie liikmeslehed asunud maakondades korraldama samalaadseid ettevőtmisi.

1997.a. valiti kőige pressisőbralikumaks justiistsminister Paul Varul ning pressivaenulikumaks siseminister Robert Lepikson. Lepiksoni mainiti ka pressisőbra kategoorias.

Varem on Eesti ajalehed pressisőbra nimetuse vääriliseks pidanud Riigikogu aseesimeest Tunne Kelamit (1996), välisminister Siim Kallast (1995) ja peaminister Mart Laari (1994). Pressivaenulikuks on peetud Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994).

EALL

Täiendav informatsioon: EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk, tel 646 1005, 250 15 880.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele