Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liidu täiskogul otsustati

Tallinn, 4. dets. Täna toimunud Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu kiitis heaks Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi projekti. Eetikakoodeks on välja töötatud EALLi algatusel loodud töörühma poolt. Täna heakskiidetud variant sisaldab ajalehetoimetusest laekunud ettepanekuid. Samuti on arvestatud raadio- ja teleorganisatsioonidest esitatud täiendusi. 48 ajalehte ühendav EALL algatas koodeksi koostamise, kuna üldlevinud tava kohaselt trükiajakirjandust spetsiaalne seadusandlus ei reguleeri. Koodeks on kirjutatud ja mőeldud kogu ajakirjandust hőlmavana.

EALLi täiskogu tänane heakskiit eetikakoodeksi projektile näitab, et Eesti ajakirjandus on jőudnud küpsustasemele, kus tunnetatakse vajadust ja valmidust eneseregulatsiooniks.

Järgmise sammuna toimub uue aasta algul meediaeetika seminar, kus erinevate ajakirjandusorganisatsioonide esindajad arutavad eetikakoodeksi rakendamist.

EALLi täiskogu valis traditsiooniliselt ka aasta kőige pressisőbralikuma ja pressivaenulikuma avaliku elu tegelase. Kőige pressisőbralikumaks valiti justiistsminister Paul Varul ning pressivaenulikumaks siseminister Robert Lepikson. Lepiksoni mainiti ka pressisőbra kategoorias.

Selle valimise eesmärgiks on väärtustada poliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste avatud suhtlemist ajakirjandusega. Pressisőber saab auhinnaks nimelise messingist ruupori.

Varem on Eesti ajalehed pressisőbra nimetuse vääriliseks pidanud Riigikogu aseesimeest Tunne Kelamit (1996), välisminister Siim Kallast (1995) ja peaminister Mart Laari (1994). Pressivaenulikuks on peetud Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994). Mőned pressi pahameele teeninud isikud on hiljem jőudnud peaaegu pressisőbra tiitlini.

EALLi täiskogul kuulutati välja ka organisatsiooni uus töösuund 1998.a. - programm “Ajalehed koolihariduses”. Maailma paljudes riikides suurt populaarsust vőitnud töösuund püüab liita ajalehti ja kooli, pakkudes süstemaatilist vőimalust kasutada ajalehti őppetundides. Selleks töötatakse välja metoodilised juhendid őpetajatele ja vastavad őppevahendid. Koolides hakatakse korraldama ajalehepäevi ja muid sellelaadseid üritusi. Kevadel toimub uue töösuuna sisseviimise puhul konverents, millest vőtavad osa haridussüsteemi esindajad ja ajaleheväljaandjad ning toimetajad.

Täiskogu valis juhatuse uueks liikmeks Lääne Elu väljaandja Andres Ammase, kes vahetab välja Järva Teataja endise väljaandja Urmas Glase.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele