Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Seminar "Kuidas teha tsiviilkohtuvaidlusest head lugu?"

Korraldajad: Riigikohus ja Eesti Ajalehtede Liit

14. novembril 2012 Harjumaal Saku mõisas   http://www.sakumois.ee/et/avaleht

Osalemiseks palume end kirja panna eall@eall.ee või 646 1005 hiljemalt 7. novembriks

Osalemistasu Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtede töötajatele 20 eurot + käibemaks, kõigile teistele 30 eurot + käibemaks

SEMINARIST 

Kohtulugusid on ajakirjanduses igapäevaselt ja rohkelt, näiteks ühel päeval mainiti kohtuid 46 erinevas kajastuses.  Miks on aga tsiviilvaidlusi igapäevaselt meedias oluliselt vähem?

Eesootav koolitus räägib tsiviilkohtuvaidlustest kui potentsiaalsetest teemadest ajakirjaniku töölaual: miks on tsiviilvaidluste puhul poolte privaatsus kohtus rohkem kaitstud kui süüteoasjade puhul; millised on kohtuniku ootused ajakirjanikule kohtusaalis, kuidas saab avalikku infot kõige kiiremini kätte jne.

Koolitus jaguneb kolme faasi
Esimene faas: Koolituspäevaeelne ettevalmistus. Igal osaleja valib trüki- või elektroonilisest meediast või muust meediatüübist ühe (uudis)loo, mis käsitleks õigusemõistmise korraldust eraõiguslike vaidluste lahendamisel või konkreetset protsessi. Need lood ja lühikesed põhjendused oma valiku kohta esitatakse e-posti kaudu (eveli.kuklane@riigikohus.ee) 9. novembriks. Neid lugusid kasutatakse koolituse ettevalmistamisel.

Teine faas: Koolituspäev  Saku mõisas (http://www.sakumois.ee/et/avaleht) 14. novembril kell 10.30-16.45.

Mis on tsiviilõigus?“
PAUL VARUL, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, eraõiguse instituudi juhataja

„Tsiviilkohtumenetluse põhimõtted – teekond algus- ja lõpp-punkti vahel“
ANDREAS KANGUR, Tartu Ülikooli tsiviilprotsessi lektor ja Riigikohtu koolitusosakonna vanemkoolitusspetsialist

„Tsiviilkohtuniku ja ajakirjaniku rollid vaidluse lahendamisel ja info edastamisel – kohtuniku perspektiiv“
KAI HÄRMAND, Harju maakohtu kohtunik, alates 15. oktoobrist justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

Menetlusosaline või tema esindaja infoallikana“
ANTS NÕMPER, vandeadvokaat Raidla Lejins & Norcous  

„Kohus infoallikana – mida, millal ja kus“
EVELI KUKLANE, Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna  juhataja

„Küsimused ja fookused tsiviilkohtuloos ajakirjaniku vaatevinklist“
HOLGER ROONEMAA, Eesti Päevalehe uudistejuht

Praktiline harjutus ja seminari kokkuvõte
ANDREAS KANGUR

Kolmas faas: kodune harjutus ja tagasiside
Kasutades omandatud teadmisi, valmistab iga osaleja ühe kuu jooksul peale koolitust loo kas konkreetse eraõigusliku vaidluse lahendamisest kohtus või mõnd tüüpi vaidlustest üldistatumalt.  Lood edastatakse eveli.kuklane@riigikohus.ee ning need avaldatakse koolituse veebilehel. Iga loo autor saab personaalse tagasiside loo tugevuste ja nõrkuste kohta ning soovitusi uute allikate, vaatenurkade jms kohta.

Korraldaja võib teha kavas muudatusi

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele