Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Seminar: Ajalehtede kujunduskonkursi järel

Aeg: 25. märts 2004 kl 11-17
Koht: Tallinna postimaja III korruse saal, Narva mnt 1, Tallinn
Sihtrühm: ajalehtede kujundusjuhid, kujundajad, toimetajad.
Esinejad: Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste, Vahur Kalmre
Osalustasu: EALLi liikmeslehtedele 235 krooni, mitteliikmetele 485 krooni (sisaldab einepausi)
Osalemiseks on vajalik eelregistreemine ja oma ajalehe 3 numbri saatmine EALLi (välja arvatud kujunduskonkursil osalenud lehed).

Registreerimise tähtaeg 18. märts, eall@eall.ee, tel (0) 646 1005. Postiaadress: Eesti
Ajalehtede Liit, Pärnu mnt 67a, Tallinnn 10134.

Päevakava

11-11.30 Sissejuhatus. Ajalehtede kujunduskonkurss 2003
Vahur Kalmre, konkursi korraldaja
11.30-14.00

Eesti ajalehekujunduse head ja vead (konkursi tööde näidetel).
Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste;
sh kohvipaus orienteeruvalt kl 12.30-12.45

14-14.45 Einepaus

14.45-16.30

Eesti ajalehekujunduse head ja vead (konkursi tööde näidetel), II osa
Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste;
sh kohvipaus orienteeruvalt kl 15.45-16

16.30-17 Väljajuhatus. Mis ajalehtede kujundusmaailmas sünnib, mida meil hea teada oleks.
Vahur Kalmre
 

»Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele