Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehekujunduse seminar

Aeg:  5. detsember kell 10-17
Koht: Rahvusraamatukogu konverentsikeskus, Tõnismägi 2, Tallinn
Sihtrühm: Ajalehtede Liidu liikmeslehtede kujundusjuhid, kujundajad, toimetajad.
Lektor: Bjarne Fristed, ajalehe Aarhus Stiftstidende tegevtoimetaja (Taani). BF juhendas EALLi ajalehekujunduse seminari ka 2001. a sügisel.
Seminari juht: Vahur Kalmre, kujundusveebi toimetaja

Töökeeled:
eesti ja inglise (sünkroontőlge)
Korraldaja: Eesti Ajalehtede Liit (EALL)
Kaaskorraldaja:
Pőhjamaade Ajakirjanduskeskus (NJC)

Teemad: Bjarne Fristed kõneleb ajalehekujunduse suundumustest Pőhjamaades ning analüüsib Eesti ajalehtede kujundust. Lektor hindab osavõtjate ajalehti kahest apektist:
* üldhinnang kogu kujundusele
* nende külgede või osiste hinnang, mida osavõtjad ise arvamuse saamiseks esitasid.
Osavõtjad valmistavad ette “kaitsekõne” mõne konkreetse külje või lehekülje osa  kujunduse toetuseks.

Ajalehtede näidised. Palume saata EALLi nende lehekülgede / kujundusosiste näidiseid, mille üle olete ise toimetuses vaielnud või mille kohta soovite eksperdi hinnangut. Saatke terve leht ja märkige ära kohad, mille kohta arvamust soovite, ning lisage lühike kaaskiri oma soovide kohta (eelistatult ingl. k.).

Osalemine: Osavőtumaks 980 kr (sisaldab őppused, lőunasöögi ja kohvipausi).

Osavőtuks on vaja registreerida hiljemalt 25. novembril, eall@eall.ee. Lehenäidiseid ootame hiljemalt 15. novembriks aadressil: Ajalehtede Liit, Pärnu mnt 67a, Tallinn 10134.

Lisainfo: eall@eall.ee, tel. (0) 646 1005.

Päevakava

10.00 Avasõnad. Vahur Kalmre
10.05-11.30 Uued ajalehekujunduse trendid Põhjamaades: tabloid ruulib.
Aastakümme Eesti ajalehekujunduses - kõrvalseisja tähelepanekuid. Bjarne Fristed
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.00 Eesti tänased ajalehed. Bjarne Fristed analüüsib talle saadetud ajalehti (1).
13.00-14.00 Einepaus
14.00-14.45

Suur sündmus suurelt esiküljel - näited ja mõtted maailmast ja Eestistki. Vahur Kalmre

14.45-15.20 Rohkem graafikat ajalehte - kuidas ja miks? Eesti tänased ajalehed - analüüsi jätk (2) Bjarne Fristed
15.20-15.35 Kohvipaus
15.35-16.15 Eesti tänased ajalehed - analüüsi jätk. Bjarne Fristed (3)
16.15-17.00 Kujundajad küsivad, Bjarne Fristed ja Vahur Kalmre vastavad
 

»Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele