Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Läbipaistvus ja avatus avalikus sektoris

Avatud Eesti Fondi seminar
Koostöös Eesti Ajalehtede Liiduga (EALL)
Tallinn, 17.-18. mai 2002

Seminari koht: Hotell Olümpia, Tallinn
Ametlikud keeled: inglise, vene

Päevakava

ESIMENE PÄEV: 17. mai
10.00 Seminari avamine. Mall Hellam, Avatud Eesti Fond
Päeva juht: Tarmu Tammerk, Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor
I  istung
10.15  Avatuse ja läbipaistvuse vajalikkus: prof. Guy Peters, Politoloogia osakond, Pittsburghi Ülikool, USA
10.45 Eri meetodeid reguleerimaks infovoolu: Ivar Tallo (Eesti), Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee end. liige, Majanduskomitee ja Teaduse ning hariduse komitee end. liige.
11.15-11.30 Kohvipaus
11.30-13.00 Infovabaduse olukord seminarist osavõtjate riikides
Lühikesed ettekanded (á 10 minutit) eelnevalt kooskõlastatud vormis.
13.00-14.30  Lõuna
II istung: Läbipaistvuse reguleerimine avatud liberaal-demokraatlikes
riikides
14.30-15.15 Vabadus teabe vallas ja Euroopa Liit: Helena Jäderblom, Euroopa Nõukogu ametliku teabe kättesaadavuse alase eksperdirühma end. esinaine, Euroopa Liidu Nõukogu seadusandluse kooskõlastamise alase töörühma end. esinaine Rootsi eesistumise ajal (1 jaan. - 30 juuni 2001).
15.15-15.45 Avaliku teabe reguleerimine ja Euroopa Nõukogu: Bertrand de Speville, De Speville & Associates, Anti-Corruption Consultants
15.45-16.15 Avaliku teabe reguleerimine Shotimaal: David Goldberg, infovabaduse kampaania liige
16.15-16.30  Kohvipaus
16.30-17.00  EV avaliku teabe seadus: Jüri Heinla, riigikantselei õigusosakonna juhataja
TEINE PÄEV: 18. mai
9.30-11.00 Töö sektsioonides
1. töörühm:  Meedia roll ja infovabadus (Tarmu Tammerk, Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor)
Eesmärk on pakkuda võimalust mõttevahetuseks huvitatute (põhiliselt
ajakirjanike) vahel, et saada ideid avaliku teabe juurdepääsu seaduste
kasutamisel uurivas ajakirjanduses.
Teemad:
Milles on seadusandlus avatuse alal meediale kasulik?
Kuidas aitab meedia kaasa sellise seadusandluse loomisel, parandamisel ja
elluviimisel?
Milliste probleemidega puutub ajakirjandus kokku infovabaduse vallas?
Kaasused eri riikide kolleegidelt. 
2. töörühm: Seadusandlikud initsiatiivid (Ivar Tallo)
Eesmärgiks on pakkuda võimalik vahetada mõtteid avatuse reguleerimise
erijoontest.
Teemad:
Avaliku teabe seaduse süvaanalüüs
Avaliku teabe seaduse teke ja selle mõju ühiskonnale
Uute tehnoloogiate poolt pakutavad võimalused
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-13.00 Töö sektsioonides jätkub
13.00-14-30 Lõuna
14.30-15.30 Sektsioonide töö kokkuvõtted. Seminari lõpp
15.30-15.45  Pressikonverents
 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele