Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduseetilise konflikti avaldamiseelne vältimine

Aeg: 4. aprill 2001 kl 11-15

Koht: hotelli Central konverentsikeskus, Narva mnt 7c, Tallinn

Sihtgrupp: ajalehtede ja ringhäälingujaamade ajakirjanikud ja toimetajad, Avaliku Sőna Nőukogu liikmed

Teemad:

  • Kuidas ennetada ajakirjanduseetilist konflikti.
  • Millised on reporteri őigused materjali toimetamisse sekkuda.
  • Toimetaja (küljetoimetaja) roll eetikakonflktide vältimisel.
  • Kuidas saab toimetuse töökorraldus aidata vigadest hoiduda.
  • Toimetuse ja avalikkuse vahelised suhtlemismehhanismid: teiste maade kogemus.
  • Kas kohtuda kohtus, Avaliku Sőna Nőukogus vői ennetada konflikt.
  • Kaasused Eesti ajakirjandusest. Näited Avaliku Sőna Nőukogu praktikast.
  • Eri väljaannete reporterite ja toimetajate kogemuste vahetus ajakirjanduseetika igapäevasel rakendamisel.

Ümarlaua juht: Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk

Korraldajad: Ajalehtede Liit, Ringhäälingute Liit, Meediakeskus, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond
Ümarlaud toimub Euroopa Liidu Tempus Phare koolitusprojekti raames. Tasuta.

Osavőtust teatada: hiljemalt 29. märtsil Ajalehtede Liidus: eall@eall.ee, tel 646 1005.

Lisainfo: eall@eall.ee , www.eall.ee, tel. 646 1005.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele