Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liidu üritused 2000

Rahvusvahelised koolitusüritused 2000

Koolituskalender

3. märts 2000   Seminar kriminaalreporteritele
(koos Pőhjamaade Ajakirjanduskeskuse NJCga) 

20. märts 2000, Tallinn   Autoriőiguse seminar
(ajalehematerjali kasutamisest muudes meediates, muude meediate info kasutamisest ajalehtedes)

13.-14. aprill 2000   Ajalehemarketingi seminar
(koos NJCga)

25. aprill 2000   Peatoimetaja päev

26.-27. mail 2000   Seminar fototoimetajatele ja fotograafidele
(koos NJCga)

3. juuni 2000   Ajalehelugemise päev koolidele,
Tallinn, Rahvusraamatukogu

21. juuni kl 16 2000   Ümarlaud "Ajakirjanduse eneseregulatsiooni hetkeseis Eestis. Avaliku Sőna Nőukogu tegevus"

20. sept. 2000
Tallinn
  Seminar fototoimetajatele
(koos NJCga)

20.okt 2000 kl 10-17   Seminar online ajalehtedest
(koos NJCga)

10.-11. nov.2000   Seminar venekeelsete lehtede ajakirjanikele
(koos NJCga)
lükkub edasi välispartneri tőttu

8.-9. nov. 2000, Tallinn-Helsingi   Eesti-Soome liiklusohutuse seminar
(korraldab Maanteeamet)

20. novembril 2000 kell 14-16.30
Tallinnas rahvusraamatukogus
  Ajalehelehe nr 5 esitlus őpetajatele

18.-19. dets.2000
Tallinn
  Meediaseminar integratsioonist eesti- ja venekeelses meedias

Tallinn, 21.detsember 2000   Meediaalase koolituse tulevik: praktikute ootused, koolitajate pakkumised. Ümarlaud

 

Ürituste arhiiv

» 2004
» 2003
» 2002
» 2001
» 1999
» 1998
» 1997Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele