Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Taas tuleb Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tartu, 29. nov. 2001. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad kolmanda Eesti ajalehtede kujunduskonkursi. Konkursi eesmärk on sama mis eelmistelgi aastatel: hinnata erinevaid lehekülgi ja elemente ajalehtedes ning seeläbi edukamate näidete varal arendada Eesti ajalehtede visuaalset külge.

Konkurss on avatud kőigile ajalehtedele ning konkursile vőib esitada vőistlustöid kogu 2001. aastast. Seekord on vőistluskategooriaid seitse, juba traditsioonilistele kategooriatele (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed ning avatud rühm) on sel korral lisatud eraldi kategooriana infograafika.

Konkursile esitatavad vőistlustööd tuleb esitada hiljemalt 21. jaanuariks 2002, seitsmeliikmeline ţürii hindab töid veebruaris.

Kujunduskonkursi reeglid töötasid välja Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse toimetustele mőne aja pärast.

Rohkem infot:
Vahur Kalmre
vahurk@postimees.ee
07-390 303

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele