Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehtede kujunduskonkurss 2001

Konkursi korraldajad:  
Eesti Ajalehtede Liit
Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond

Reeglid:

1. Konkurss on avatud kőigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja venekeelsetele lehtedele.

2. Kőik konkursile esitatavad vőistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuar 2001 – 31. detsember 2001.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatakse ainult osa sellest leheküljest (näiteks illustratsioon vői infograafika). Ei arvestata koopiaid lehekülgedest ning neid vőistlustöid, mis on kleebitud papile.

4. Konkursile esitatavate vőistlustööde hulga ülempiiri pole.

Kuhu ja millal saata?

1. Konkursile esitatavad vőistlustööd tuleb esitada hiljemalt 21. jaanuariks 2002.

2. Konkursile esitatavad vőistlustööd tuleb saata aadressil:

Kujunduskonkurss 2001
Ülikooli 18-134
Ajakirjandusosakond
Tartu Ülikool
Tartu 50090

Ümbrikule tuleb märkida märgusőna “Kujunduskonkurss 2001”

Hindamine:

1. Žürii, kuhu kuulub 7 liiget, hindab esitatud töid veebruaris.

Auhinnad:

1. Žürii annab välja kuld- (Gold), hőbe- (Silver) ja äramärgitu (Excellence) auhinnad erinevates kategooriates. Žüriil on őigus välja anda samas kategoorias mitu ühesugust auhinda, samuti on žüriil őigus jätta auhindu välja andmata.

2. Žürii vőib välja anda ka “Aasta parima” (Best of Show) auhinna. See auhind antakse ajalehele, kes on saanud eriti palju auhindu ja pakkunud välja midagi eriti pőnevat. Žürii hääletab seda eraldi.

3. Žürii annab välja ka “Ohoo!” eriauhindu eriti headele detailidele, ideedele ja nippidele ajalehekujunduses.

4. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pärast žürii tööd pressiteatena.

Hindamissüsteem:

1. Hindamine on salajane, ükski žürii liige ei näe, kuidas on hinnanud teine, enne kui kőik on hinnanud.

2. Esimeses hääletusringis vähemalt 3 häält saanud vőistlustööd lähevad teise ringi ehk medaliringi. Vähem kui 3 häält saanud tööd arvatakse konkursist välja.

3. Medaliringis toimub kőigepealt tööde arutelu ja seejärel uus hääletamine.

4. Medaliringi hääletamisel 4-5 häält saanud vőistlustööd saavad äramärgitu auhinna.

5. Medaliringis 6 häält saanud vőistlustööd saavad hőbeauhinna.

6. Medaliringis 7 häält saanud vőistlustööd arutatakse uuesti läbi ja hääletatakse uuesti. Sellel hääletusel 7 häält saanud tööd saavad kuldauhinna, vähem kui 7 häält saanud tööd saavad hőbeauhinna.

Vőistlusklassid ja osavőtumaksud:

1. Konkursil on kaks vőistlusklassi: ajalehed levikuga üle 20 000 ja ajalehed levikuga alla 20 000.

2. Osavőtumaks iga vőistlustöö eest on:

ajalehed levikuga üle 20 000 – 200 EEK
ajalehed levikuga alla 20 000 – 120 EEK

3. Iga lehekülg (vői paariskülg) on omaette vőistlustöö, külgede komplekte vőib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul (see käib kategooriate 5, 6 ja 7 kohta).

4. Kogu kujunduse kategoorias osavőtumaksu ei ole, kuid iga ajaleht, kes osaleb ükskőik millises kategoorias, peab konkursile lähetama ka kogu kujunduse komplekti.

5. Osavőtumaks tuleb saata Eesti Ajalehtede Liidu arvele nr 221001138310 Hansapangas, kood 767 viitega "Kujunduskonkursi osavőtumaks".

Vőistluskategooriad:

1. Kogu kujundus

See on kohustuslik kategooria ning selles osavőtumaksu ei ole.
Saata tuleb päevalehtedel (ilmuvad nädalas 4 korda ja tihedamini) kolme erineva päeva ajaleht – 1 ettemääratud nädalatest (5.3.-11.3. vői 10.9.-16.9.) ja 2 vabal valikul;

nädalalehtedel (3 korda nädalas ja harvem) kolme erineva päeva ajaleht – 1 ettemääratud nädalatest (5.3.-11.3. vői 10.9.-16.9.) ja 2 vabal valikul.

1 A – levik üle 20 000
1 B – levik alla 20 000

2. Esileheküljed

Konkureerivad ajalehtede esiküljed. Üks vőistlustöö koosneb kolmest esiküljest – 1 määratud nädalatest (16.4.-22.4. vői 22.10.-28.10.) ja 2 vabal valikul.

2 A – levik üle 20 000
2 B – levik alla 20 000

3. Uudisteküljed

Konkureerivad Eesti ja kohalike uudiste küljed, aga ka uudisreportaazide küljed. Üks vőistlustöö koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalatest (7.5.-13.5. vői 5.11.-11.11.) ja 2 vabal valikul.

3 A – levik üle 20 000
3 B – levik alla 20 000

4. Spordiküljed

Konkureerivad ajalehtede spordiküljed. Üks vőistlustöö koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalatest (19.2-25.2 vői 17.9.-23.9.) ja 2 vabal valikul.

4 A – levik üle 20 000
4 B – levik alla 20 000

5. Olemuslugude (feature) küljed

Konkureerivad olemuslugude küljed (samuti reportaazid ja fotoreportaazid ning artikliküljed, samuti nn nädalalőpuküljed). Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg (vői paariskülg) on omaette vőistlustöö, külgede komplekte vőib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

5 A – levik üle 20 000
5 B – levik alla 20 000

6. Infograafikad

Konkureerivad infograafikad. Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg on omaette vőistlustöö, külgede komplekte vőib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

6 A - levik üle 20 000
6 B - levik alla 20 000

7. Avatud rühm

Konkureerivad leheküljed vői üksikelemendid, mis ei mahu eelmiste kategooriate alla (artiklisarjad, erileheküljed, illustratsioonid, joonistused jne, samuti huvitavad ja ootamatud detailid ning ideed). Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg on omaette vőistlustöö, külgede komplekte vőib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

7 A – levik üle 20 000
7 B – levik alla 20 000

Hindamiskriteeriumid:

Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus vőimaldab jutustada sündmusi, anda edasi uudiseid ning väärtustada informatsiooni ja ideid lugeja tarvis.

Sisu: Kuidas on lood esitatud? Kuidas sisu on kujunduse abil esile toodud? Kas pealkirjad on informatiivsed ja haaravad? Kas fotod annavad olulist infot? Kas infokastid ja –graafika on vajalik ja selgitav?

Infoväärtus: Kuidas ajaleht väärtustab lugejale antavat informatsiooni? Kas ajaleht pakub materjali, mis on lugejale oluline ja vajalik?

Lehekülgede ülesehitus: Kas leheküljed tőmbavad lugeja nende sisse? Kas kujundus juhib lugejat mööda lehekülge?

Sündmuse jutustamine: Kas ajaleht kasutab kőiki sündmuse jutustamise mooduseid – teksti, erinevaid pealkirju, fotosid, infograafikat, infokaste, väljavőtteid jne?

Selgus: Kas informatsioon on esitatud selgelt ja lihtsalt? Kas sellest on kerge aru saada?

Loomingulisus: Kas ajaleht kasutab lugude valikul, esitusel ja kujundamisel rutiinset vői loomingulist teed? Kas ajaleht üllatab?

Viimistletus: Kas ajaleht pöörab tähelepanu kirjutamise, küljenduse, kujunduse, trükielementide ja kőikide sündmuse jutustamise elementide korrektsusele ja puhtusele?

Koostasid:

Vahur Kalmre, Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele