Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2017

 

Aasta ajakirjanik 2017

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2017“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Aasta ajakirjanik valitakse ajakirjanduspreemiate teiste kategooriate (va kujundus ja foto) nominentide seast, lisaks on toimetustel õigus peale nominentide selgumist esitada uusi kandidaate (koos põhjendustega).

Nominente hindab žürii, kus on 11-13 liiget, sh suurte üleriigiliste lehtede peatoimetajad, maakonnalehtede peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Aasta ajakirjaniku preemia võitja valitakse konsensusega, hinnates tema aasta tööd ning ajakirjanduslikku ja ühiskondlikku mõjukust, mitte konkreetset lugu.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2017

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset, kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2017. aasta uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 5000 eurot.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehe Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetaja ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2017

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2017". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2017. aasta trüki- ja veebiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

-       uudis (sh veebiuudis)

-       arvamus või kolumn (ka veebis)

-       olemuslugu, reportaaž või intervjuu (ka veebis)

-       parim venekeelne lugu (ka veebis)

-       parim venekeelne arvamus (ka veebis)

-       multimeedia (kandideerida võivad lood, kus on kasutatud audiovisuaalseid väljendusvahendeid ja elementidena nii teksti, fotot kui ka videot. Siia alla kuulub ka animeeritud infograafika teksti osana (infograafika esitada koos tekstiga, st tervikuna). Multimeedia tööd esitada PowerPoint esitlusena, mis sisaldaks nii ekraanifotosid, töötavaid linke konkursi töö näidistega kui ka lühikokkuvõtet töö olemusest ja mahust. Lingitud lood peavad olema žüriiliikmetele vabalt kättesaadavad (mitte kaitstud maksumüüriga). Esitluse maht on viis slaidi. 

Uudise, arvamuse ja olemuse kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis.

EALL nimetab žürii, mis koosneb peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia.

Elutöö preemia ja Noore ajakirjaniku preemia 2017

1. Elutöö preemia antakse välja üks kord aastas.
2. Elutöö preemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina.
3.
Preemia eeldab, et saaja on küpses eas inimene, vähemalt 50 aastat vana.
4.
Kandidaate saavad esitada meediaorganisatsioonid, preemia väljapanijad (sponsorid) ja ajakirjanikud.
5.
Preemia määrab konsensuslikult preemia väljapanijate (sponsorite) kogu, kes kaasab vajadusel eksperte ja ajakirjanikke. EALL esitab vähemalt kolm preemia nominenti. Preemia väljapanijad ei saa ise kandideerida elutööpreemiale.
6.
Moodustatakse ühine fond elutöö preemia ja noore ajakirjaniku preemia väljaandmiseks. Fondi finantseeritakse sponsorrahadega, mille annetavad ajakirjandustaustaga eraisikud (Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu, Margus Mets). Fondi suurus on vähemalt 10 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: elutöö preemia 5000 eurot, noore ajakirjaniku preemia 5000 eurot.
7.
Elutöö preemiaga käib kaasas kunstiliselt kujundatud diplom. Internetis avaldatakse kogumikuna laureaadi tähtsamad tööd (artiklid).  
8.
Noore ajakirjaniku preemia määramine toimub samal põhimõttel nagu elutöö preemia puhul. Noore ajakirjaniku preemia määramise põhikriteeriumid on aasta jooksul avaldatud kirjutise kõrge professionaalsus ja lai kõlapind üldsuses. Preemial on vanuseline piirang (alla 30 aastat vana). Noore ajakirjaniku kategoorias saab üks autor esitada kolm võistlustööd.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

Tööd tuleb esitada veebikeskkonnas: http://www.eall.ee/preemiad/

· Kandidaate saavad esitada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia.

· Töö peab olema ilmunud 2017. aastal.

· Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va Aasta ajakirjaniku preemia puhul.

· Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm lugu seerias). Töö peab olema esitatud žüriiliikmete jaoks kas selgelt loetava PDFina või töötava lingina keskkonda, mis ei ole maksumüüri taga.

· Arvamuse kategoorias saavad kandideerida vaid toimetuse töötajad või toimetused (juhtkirjad). Hinnatakse lugu või lugude seeriat (maksimaalselt kolm lugu seerias) või toimetuse algatust.

· Multimeedia kategoorias esitada võistlustööd PowerPoint esitlusena.

· Töö juurde peab esitamisel (veebikeskkonnas) olema lisatud kahelauseline kokkuvõte, mis räägib töö mõjukusest ja sellest, miks see töö kandideerib ajakirjandusauhinnale.

Nõuetele mittevastav töö annulleeritakse.

Võistlustööd esitada hiljemalt 9. jaanuariks 2018.

Foto- ja videopreemiad

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja „Aasta pressifoto 2017“ konkursi, kus võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates: uudisfoto; olemusfoto; spordifoto ja portreefoto. Töö peab olema pildistatud 2017. aastal. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu.

Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias.

Võib esitada pikaajalisi fotoprojekte. Vähemalt osa fotosid peab olema teostatud 2017. aastal, võib olla teostatud pikema aja jooksul, fotoprojekt võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.

Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.

Fotosid saab üles laadida ja ankeete täita alates 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2018. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.

Konkursile saadetavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja fotoallkirjaga eesti keeles, mis oleksid ajakirjanduslikult korrektsed ja vastaksid kriteeriumitele: mis, kus, millal. Fotomanipulatsioon (n: udustatud näod, järeltöötlemine, mis muudab pildi sisu ja tõesust) ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja EPFLi eetikakoodeksile (vaata täpsemalt: http://www.epfl.ee/wordpress/epfl-dokumendid/eetika/ ja http://www.eall.ee/eetikakoodeks.html) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Iga kategooria võidufoto autor pälvib diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto). Kõikide kandideerijate tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.

Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse ja aastaraamatu.

Kategooriad
Uudisfoto:
Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab uudisteemat või selle järelmit.

Olemusfoto:
Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või dokumenteerib kultuurilist, poliitilist või sotsiaalset teemat puudutades indiviide või sotsiaalseid gruppe. 

Sport:
Üksikfoto või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab individuaal- või meeskonnasporti.

Portree:
Üksikfoto või pildiseeria/lugu üksikust inimesest või grupist inimestest. Pildid võivad olla nii poseeritud kui pildistatud mingis kontekstis, tegevuse käigus.

Võistlustööde hindamine, žürii
Fotosid hinnatakse seinale projetseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EALLi liikmeslehe peatoimetaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti ajakirjandusfotograafi või toimetajat. Žürii hindab pilte vastavalt selles kategoorias, kuhu töö on esitatud.

Preemiad
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib 640 eurot (neto).
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2018. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka „Aasta pressivideo 2017“ konkursi.
Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll.

Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid ei kvalifitseeru).

Pressivideo peamine väljund, mille jaoks see on tehtud, peab olema online-meedia. Töö peab olema valminud 2017. aastal ja esitamise hetkeks (3.01.2018) avaldatud EALLi liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides.

Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid-videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.
Võistlustöö tuleb esitada url-ina ning lisaks edastada failijagamise programmiga näiteks wetransferiga aadressile hendrik0701@gmail.com. Koos võistlustööga tuleb korraldajale saata: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis) ja võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega. Võitjad peavad esitama kõrgresolutsiooniga videod ja 3-5 kvaliteetset screenshoti. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides.

Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Preemia “Aasta Pressivideo 2017” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2017” auhindadega.

Pressivideo konkursil saavad kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid-videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.

Töid võib esitada piiramatul hulgal. Töid saab hakata esitama 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2018. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel.

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid teavitusmaterjalides, liidu kodulehel ja erinevates meediakanalites ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Võistlustööde hindamine, žürii
Žüriis on vähemalt kolm liiget. Videosid hinnatakse suurelt ekraanilt vaadates.
Žürii hindab:
Toimetamine – toimetamise meisterlikkus, loomingulisus.
Funktsionaalsus – kas ja kuidas on rakendatud uusi tehnoloogiaid, et pakkuda auditooriumile uudset ja mugavat kogemust.
Mõju – loo jutustamise seisukohast mõjusamad produktsioonid.
Interaktiivsus – kas ja kuidas on auditoorium kaasatud.
Struktuur ja navigatsioon – kuidas on sisu korraldatud, kasutusmugavus.
Visuaalne disain – disain ja visuaalne kogemus.

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 3. jaanuariks 2018 kella 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehel, teavitusmaterjalides ning anda videosid kasutamiseks kolmandatele osapooltele konkursiga seotud kajastuse tarbeks.

Kontaktid
Konkursi “Aasta Pressifoto 2017″ ja “ Aasta pressivideo 2017” projektijuht Hendrik Osula, hendrik0701@gmail.com; 53414527.

Tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

*Kõik, kes soovivad konkursil osaleda aga ei ole EALLi liikmeslehtede fotograafid (www.eall.ee) või EPFLi liikmed, neil on võimalus astuda EPFLi liikmeks, tasudes liikmemaks. Rohkem infot: epfl.ee, liis@epfl.ee, 5128374.  

 

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele