Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2015

 

Aasta ajakirjanik 2015

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2015“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Aasta ajakirjanik valitakse ajakirjanduspreemiate teiste kategooriate (va kujundus ja foto) nominentide seast, lisaks on toimetustel õigus peale nominentide selgumist esitada uusi kandidaate (koos põhjendustega).

Nominente hindab žürii, kus on 11-13 liiget, sh suurte üleriigiliste lehtede peatoimetajad, maakonnalehtede peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Aasta ajakirjaniku preemia võitja valitakse konsensusega hinnates tema aasta tööd ning ajakirjanduslikku ja ühiskondlikku mõjukust, mitte konkreetset lugu.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2015

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset, kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2015. aasta uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 5000 eurot.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Ž
ürii koosseisu kuuluvad ajalehe Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetaja ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2015

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2015". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2015. aasta trüki- ja veebiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:
·      uudis (sh veebiuudis)
·      arvamus või kolumn (ka veebis)
·      olemuslugu, reportaaž või intervjuu (ka veebis)
·      parim venekeelne lugu (ka veebis)
·     multimeedia (kandideerida võivad lood, kus on kasutatud maksimaalselt erinevate formaatide (audio, video, layout, paber) iseärasusi ja mis on avaldatud paralleelselt paberlehes ja veebis ning kus elementidena on kasutatud teksti, fotot kui ka videot)

Uudise, arvamuse ja olemuse kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis.

EALL nimetab žürii, mis koosneb peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 640 euro (neto) suuruse preemia.

Elutöö preemia ja Noore ajakirjaniku preemia 2015

  1. Elutööpreemia antakse välja üks kord aastas.
  2. Elutööpreemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina.
  3. Preemia eeldab, et saaja on küpses eas inimene, vähemalt 50 aastat vana.
  4. Kandidaate saavad esitada meediaorganisatsioonid, preemia väljapanijad (sponsorid) ja ajakirjanikud.
  5. Preemia määrab konsensuslikult preemia väljapanijate (sponsorite) kogu, kes kaasab vajadusel eksperte ja ajakirjanikke. EALL esitab vähemalt kolm preemia nominenti. Preemia väljapanijad ei saa ise kandideerida elutööpreemiale.
  6. Moodustatakse ühine fond elutööpreemia ja noorajakirjaniku preemia väljaandmiseks. Fondi finantseeritakse sponsorrahadega, mille annetavad ajakirjandustaustaga eraisikud (Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu, Margus Mets). Fondi suurus on vähemalt 10 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: elutööpreemia 5000 eurot, noore ajakirjaniku preemia 5000 eurot.
  7. Elutööpreemiaga käib kaasas kunstiliselt kujundatud diplom. Internetis avaldatakse kogumikuna laureaadi tähtsamad tööd (artiklid).  
  8. Noore ajakirjaniku preemia määramine toimub samal põhimõttel nagu elutöö preemia puhul. Noore ajakirjaniku preemia määramise põhikriteeriumid on aasta jooksul avaldatud kirjutise kõrge professionaalsus ja lai kõlapind üldsuses. Preemial on vanuseline piirang (alla 30 aastat vana).

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

Tööd tuleb esitada veebikeskkonnas: http://www.eall.ee/preemiad/

· Kandidaate saavad esitada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia.

·      Töö peab olema ilmunud 2015. aastal.

·      Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va Aasta ajakirjaniku preemia puhul.

·      Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm lugu seerias).

·   Arvamuse kategoorias saavad kandideerida vaid toimetuse töötajad või toimetused (juhtkirjad). Hinnatakse lugu või lugude seeriat (maksimaalselt kolm lugu seerias) või toimetuse algatust.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata (mis on vastuolus eespool mainitud punktidega või tööd sisaldava manuse lisamata jätmise korral).

Võistlustööd esitada hiljemalt 12. jaanuaril 2016.

Aasta pressifoto 2015

Kategooriad
Võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates:
- uudisfoto
- olemusfoto
- spordifoto
- portreefoto

Tingimused võistlustööle
Töö peab olema pildistatud 2015. aastal ja esitamise hetkeks avaldatud. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias.

Võib esitada pikaajalisi fotoprojekte. Vähemalt osa fotosid peab olema teostatud 2015. aastal, võib olla teostatud pikema aja jooksul, aga fotoprojekt peab olema avaldatud 2015. aastal.
Fotoprojekt võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg. Fotosid saab esitada alates 16. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu.

Üleslaadimine ja ankeetide täitmine toimub aadressil aastafoto.epfl.ee
Muuhulgas märgib esitaja ankeedis, kus ja millal on töö ilmunud. Ilmunuks loetakse ka blogis avaldatud tööd. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Kohustuslik on lisada fotoallkirjad eesti keeles. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööde hindamine, žürii
Fotosid hinnatakse seinale projetseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EALLi liikmeslehe peatoimetaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti ajakirjandusfotograafi või toimetajat.

Preemiad
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto).

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2016. aasta 7. jaanuariks kella 23.59ks.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Kontaktid
Konkursi “Aasta Pressifoto 2015″ projektijuht Ester Vaitmaa, ester.vaitmaa@delfi.ee (56929928) või Liis Treimann, liis.treimann@postimees.ee (5128374).
Tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

Aasta Pressivideo 2015

Tingimused võistlustöödele
- Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid jäävad välja).
- Töö peab olema valminud 2015. aastal ja esitamise hetkeks avaldatud EALL liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides.
- Video peab olema eesti keeles. See tähendab vajadusel subtiitritega varustamist; samuti peavad olema pealkiri ja videoartikkel eesti keeles. Subtiitritega võib varustada video ka esitamiseks.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Töid võib esitada piiramatul hulgal. Võistlustööd esitatakse digitaalselt, laetakse ettenähtud keskkonda Eesti pressifotograafide liidu kodulehel. Töid saab hakata esitama 16. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu.

Lisada tuleb andmed:
- Video autorid
- Video pealkiri, juhtlõik
- Info, millal ja kus on video avaldatud (link originaalloole)

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööde hindamine, žürii
Videoid hinnatakse töid suurelt ekraanilt vaadates.
Žüriis on viis liiget.

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 7. jaanuaril k 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videoid Eesti pressifotograafide liidu kodulehel, teavitusmaterjalides ning anda videoid kasutamiseks kolmandatele osapooltele konkursiga seotud kajastuse tarbeks.

Kontaktid
Kontakt: Ester Vaitmaa, ester.vaitmaa@delfi.ee (56929928) või Liis Treimann, liis.treimann@postimees.ee (5128374).

 

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele