Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2014

 

Aasta ajakirjanik 2014

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2014“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 4500 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Aasta ajakirjanik valitakse uudise, olemuse, arvamuse ja noore ajakirjaniku kategooria nominentide seast. Nominente hindab žürii, kus on 11 liiget, sh suurte üleriigiliste lehtede peatoimetajad, maakonnalehtede peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2014

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset, kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2014. a. uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehe Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetaja ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2014

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2014". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2014. aasta trüki- ja veebiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

·         uudis (sh veebiuudis)

·         arvamus või kolumn (ka veebis)

·         olemuslugu, reportaaž või intervjuu (ka veebis)

·         parim venekeelne lugu (ka veebis)

·         multimeedia (Audio, video, layouti, paberi innovatiivne ja ajakirjanduslikku sisu hästi väljatoov kasutamine. Kasutatakse maksimaalselt formaadi iseärasusi, et lugu võimaikult hästi rääkida.)

Uudise, arvamuse ja olemuse kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis.

EALL nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 640 euro (neto) suuruse preemia. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis saab 320 euro (neto) suuruse preemia.

Noore ajakirjaniku preemia 2014

Eesmärgiga tõsta noorte ajakirjanike professionaalset taset kuulutavad Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aasta vilistlased välja „Noore ajakirjaniku preemia 2014“,  mis antakse ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 1000 eurot ja sellele võib kandideerida kuni 25-aastane kirjutav ajakirjanik.

Võistlustööde žanris piiranguid ei ole, iga autor võib olla esindatud kuni kolme tööga. Töid hindab Eesti Ajalehtede Liidu žürii, kuhu kuuluvad peatoimetajad, meediaeksperdid ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aasta vilistlaste esindaja.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

Tööd tuleb esitada veebikeskkonnas: http://www.eall.ee/preemiad/

·         Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia.

·         Töö peab olema publitseeritud Eestis 2014. a.

·         Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va Aasta ajakirjaniku preemia puhul, kus hinnatavad tööd võivad kandideerida ka teistes kategooriates.

·         Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm lugu seerias).

·         Arvamuse kategoorias saavad kandideerida vaid toimetuse töötajad või toimetused (juhtkirjad). Hinnatakse lugu või lugude seeriat (maksimaalselt kolm lugu seerias) või toimetuse algatust.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata (mis on vastuolus eespool mainitud punktidega või tööd sisaldava manuse lisamata jätmise korral).

Võistlustööd esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2015.

Aasta pressifoto 2014

Kategooriad
Võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates:
- uudisfoto
- olemusfoto
- spordifoto
- portreefoto

Tingimused võistlustööle
Töö peab olema pildistatud 2014. aastal ja esitamise hetkeks avaldatud. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. (Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias)

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg. NB! Fotosid saab esitada alates 22. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu!

Üleslaadimine ja ankeetide täitmine toimub aadressil aastafoto.epfl.ee
Muuhulgas märgib esitaja ankeedis, kus ja millal on töö ilmunud. Ilmunuks loetakse ka blogis avaldatud tööd. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Kohustuslik on lisada fotoallkirjad eesti keeles. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööde hindamine, žürii
Fotosid hinnatakse seinale projetseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EALLi liikmeslehe peatoimetaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti ajakirjandusfotograafi või toimetajat.

Preemiad
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto).

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2015. aasta 7. jaanuariks kella 23.59ks.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Kontaktid
Konkursi “Aasta Pressifoto 2014″ projektijuht Ester Vaitmaa, ester.vaitmaa@delfi.ee (56929928)
Eesti Ajalehtede Liit, Maige Prööm: 646 1005, eall@eall.ee
Tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

Aasta Pressivideo 2014

Tingimused võistlustööle
- Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid jäävad välja).
- Töö peab olema valminud 2014. aastal ja esitamise hetkeks avaldatud EALL liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides.
- Video peab olema eesti keeles. See tähendab vajadusel subtiititega varustamist; samuti peavad olema pealkiri ja videoartikkel eesti keeles. Subtiitritega võib varustada video ka esitamiseks.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Töid võib esitada piiramatul hulgal. Võistlustööd esitatakse digitaalselt, laetakse ettenähtud keskkonda Eesti pressifotograafide liidu kodulehel. Töid saab hakata esitama 22.. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu.

Lisada tuleb andmed:
- Video autorid
- Video pealkiri, juhtlõik
- Info, millal ja kus on video avaldatud (link originaalloole)

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööde hindamine, žürii
Videoid hinnatakse töid suurelt ekraanilt vaadates.
Žüriis on viis liiget.

Preemiad
Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja esemelise auhinna. Preemia “Aasta Pressivideo 2014” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2014” auhindadega.

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 7. jaanuaril k 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videoid Eesti pressifotograafide liidu kodulehel, teavitusmaterjalides ning anda videoid kasutamiseks kolmandatele osapooltele konkurssiga seotud kajastuse tarbeks.

Kontaktid

Konkursi “Aasta Pressifoto″ projektijuht Ester Vaitmaa, töögrupis on Erik Prozes ja Raul Mee ja teised EPFLi liikmed.
Kontakt: Ester Vaitmaa, ester.vaitmaa@delfi.ee (56929928)
Eesti Ajalehtede Liit, Maige Prööm: 646 1005, eall@eall.ee

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele