Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2013

Aasta ajakirjanik 2013

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2013“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 4500 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Nominentide esitajateks on ajalehetoimetused. Iga toimetus saab esitada mitu nominenti kas oma või mõnest teisest toimetusest. Nominente hindab žürii, kus on 11 liiget: kuue suure üleriikliku lehe peatoimetajad, kolme maakonnalehe peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2013

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset, kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2013. a. uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehe Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetaja ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2013

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2013". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2013. aasta trüki- ja veebiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

·         uudis

·         arvamus või kolumn

·         olemuslugu, reportaaž või intervjuu

Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis.

EALL nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 640 euro (neto) suuruse preemia. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis saab 320 euro (neto) suuruse preemia.

Noore ajakirjaniku preemia 2013

Eesmärgiga tõsta noorte ajakirjanike professionaalset taset kuulutavad Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aasta vilistlased välja „Noore ajakirjaniku preemia 2013“,  mis antakse ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 1000 eurot ja sellele võib kandideerida kuni 25-aastane kirjutav ajakirjanik.

Võistlustööde žanris piiranguid ei ole, iga autor võib olla esindatud kuni kolme tööga. Töid hindab Eesti Ajalehtede Liidu žürii, kuhu kuuluvad peatoimetajad, meediaeksperdid ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aasta vilistlaste esindaja.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

Tööd tuleb esitada veebikeskkonnas: http://www.eall.ee/preemiad/ NB! salasõna küsige palun eall@eall.ee või 6461005

·         Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia, kus kandidaate saavad esitada vaid toimetused.

·         Töö peab olema publitseeritud Eestis 2013. a.

·         Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va Aasta ajakirjaniku preemia puhul, kus esitatud tööd võivad kandideerida ka teistes kategooriates.

·         Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm lugu seerias).

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata (mis on vastuolus eespool mainitud punktidega või tööd sisaldava manuse lisamata jätmise korral).

Võistlustööd esitada hiljemalt 14. jaanuaril 2014.

Aasta pressifoto 2013

Koostöös Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) ja Canon/Overalliga kuulutab Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) välja „Aasta pressifoto 2013“ konkursi.

Võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates:
- uudisfoto
- olemusfoto
- spordifoto
- portreefoto

Töö peab olema pildistatud 2013. aastal ja esitamise hetkeks avaldatud. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates.

Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg. Üleslaadimine ja ankeetide täitmine toimub aadressil aastafoto.epfl.ee. Muuhulgas märgib esitaja ankeedis, kus ja millal on töö ilmunud. Ilmunuks loetakse ka blogis avaldatud tööd.

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Kohustuslik on lisada fotoallkirjad eesti keeles. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Fotosid hinnatakse seinale projetseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad EALLi liikmeslehe peatoimetaja, 2 välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja 2 Eesti ajakirjandusfotograafi.

Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot neto. Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot neto.

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 8. jaanuariks. Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides.

Pressifoto kontaktid: Konkursi “Aasta Pressifoto 2013″ projektijuht Ester Vaitmaa, ester.vaitmaa@delfi.ee (56929928), tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele