Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2011

Aasta ajakirjanik 2011

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2011“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 4500 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Nominentide esitajateks on ajalehetoimetused. Iga toimetus saab esitada mitu nominenti kas oma toimetusest või mõnest teisest toimetusest. Nominente hindab žürii, kus on 11 liiget: kuue suure üleriikliku lehe peatoimetajad, kolme maakonnalehe peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2011

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2011. a. uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehtede Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetajad ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2011

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2011". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2011. aasta trüki- ja onlineajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:
- uudis
- arvamus, kolumn
- olemuslugu, reportaaž, artikkel
Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis. EALL nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 640 eurot (neto) suuruse preemia. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis saab 320 eurot (neto) suuruse preemia.

Noore ajakirjaniku preemia 2011

Eesmärgiga tõsta noorte ajakirjanike professionaalset taset kuulutavad Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aasta vilistlased välja „Noore ajakirjaniku preemia 2011“. Hinnatavaks žanriks on intervjuu või reportaaž. Preemia suurus on 1000 eurot ja sellele võib kandideerida kuni 25-aastane kirjutav ajakirjanik. Esitatud töid hindab 1984. aasta ajakirjanike lennu esindajatest koosnev žürii.

Aasta pressifoto 2011

Koostöös Eesti Pressifotograafide Liiduga (EPFL) kuulutab EALL välja „Aasta pressifoto 2011“ konkursi. Kategooriad on:
- uudisfoto
- olemusfoto
- spordifoto
- portreefoto
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii „Aasta pressifoto“, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto).

Võistlustöid hindab viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad EALLi ühe liikmeslehe peatoimetaja, 1-2 EPFLi poolt valitud välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja 2-3 EPFLi poolt valitud Eesti ajakirjanduse ja fotograafia tipptegijat.

Tingimused fotodele:
töö peab olema pildistatud 2011. aastal ja esitamise hetkeks publitseeritud. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Erinevalt eelmisest aastast võib fotoreportaaže/fotolugusid esitada kõigis kategooriates. Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid. Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd tuleb esitada digitaalselt http://www.rahvafoto.ee/konkurss/

Konkursi korraldajal on õigus kasutada esitatud fotosid pressifoto näitusel, raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele
- Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia, kus kandidaate saab esitada vaid toimetus.
- Töö peab olema publitseeritud Eestis 2011. a.
- Igale võistlustööle (va fotod) tuleb lisada osavõtja ankeet, kus on märgitud, missuguses kategoorias kandideeritakse.
- Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va „Aasta ajakirjaniku“ preemia puhul, kus esitatud tööd võivad kandideerida ka teistes kategooriates.
- Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad, uuriva ajakirjanduse kategooria ja noore ajakirjaniku preemia kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm näidet).
- Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev; online artikkel väljatrükina.  

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Fotode esitamise tähtaeg on 9. jaanuar 2012. Võistlustööd (va fotod) esitada 13. jaanuariks 2012 aadressil:

Eesti Ajalehtede Liit
Ajakirjanduspreemiad 2011
Pärnu mnt 67a
Tallinn 10134

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele