Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2009

Aasta ajakirjanik 2009

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2009“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 70 000 krooni (neto), sellele lisandub hinnaline meene.

Nominentide esitajateks on ajalehetoimetused. Iga toimetus saab esitada mitu nominenti kas oma toimetusest või mõnest teisest toimetusest. Nominente hindab EALLi nõukogu kinnitatud žürii, kus on 11 liiget: 6 suure üleriikliku lehe peatoimetajad, 3 maakonnalehe peatoimetajad ja 2 meediaeksperti.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2009

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2009. a. uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehtede Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev peatoimetajad ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2009

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2009". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2009. aasta trüki- ja onlineajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

·         uudis

·         arvamus, kolumn

·         olemuslugu, reportaaž, artikkel

·         uudisfoto

·         olemusfoto

Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis/foto.

EALL nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 10 000 Eesti krooni (neto) suuruse preemia. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis/foto saab 5000 krooni (neto) suuruse preemia.

Noore ajakirjaniku preemia 2009

Eesmärgiga tõsta noorte ajakirjanike professionaalset taset kuulutavad Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. a vilistlased välja Noore ajakirjaniku preemia 2009. Hinnatavaks žanriks on intervjuu või reportaaž. Preemia suurus on 1000 eurot ja sellele võib kandideerida kuni 25-aastane kirjutav ajakirjanik. Esitatud töid hindab EALLi žürii, mille töös osaleb vähemalt üks 1984. a ajakirjanike lennu esindaja.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

·         Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, v.a. Aasta ajakirjaniku preemia, kus kandidaate saab esitada vaid toimetus.

·         Töö peab olema publitseeritud Eestis 2009. a.

·        Igale võistlustööle tuleb lisada osavõtja ankeet, kus on märgitud, missuguses kategoorias kandideeritakse.

·        Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, v.a. Aasta ajakirjaniku preemia puhul, kus esitatud tööd võivad kandideerida ka teistes kategooriates.

·        Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad, uuriva ajakirjanduse kategooria ja noore ajakirjaniku preemia kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm näidet).

·        Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev; online artikkel väljatrükina.  

·        Uudisfoto kategoorias võib esitada kuni kolm üksiktööd; olemusfoto kategoorias kuni kolm maksimaalselt kolmest fotost koosnevat tööd. 

·        Fotod (värvilised või mustvalged fotod suurusega A4) tuleb esitada koos ajalehes ilmunud koopiaga või online väljatrükiga. Slaide ega elektroonilisi pildifaile vastu ei võeta.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööd esitada 14. jaanuariks 2010 aadressil

Eesti Ajalehtede Liit
Ajakirjanduspreemiad 2009
Pärnu mnt 67a
Tallinn 10134

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele