Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2007

Aasta ajakirjanik 2007

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab esmakordselt välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2007“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 70 000 krooni (neto), sellele lisandub hinnaline meene.

Nominentide esitajateks on ajalehetoimetused. Iga toimetus saab esitada vaid ühe kandidaadi. Nominente hindab EALLi nõukogu kinnitatud žürii, kus on 11 liiget: 6 suure üleriikliku lehe peatoimetajad, 3 maakonnalehe peatoimetajad ja 2 meediaeksperti.

Pressipreemia 2007

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2007". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2007. aasta trükiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

·         uudis

·         arvamus, kolumn

·         olemuslugu, reportaaž, artikkel

·         uudisfoto

·         olemusfoto

Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis/foto.

EALL nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 10 000 Eesti krooni (neto) suuruse preemia. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis/foto saab 5000 krooni (neto) suuruse preemia.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2007 

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2007. a. uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehtede Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev peatoimetajad ja EALLi tegevdirektor.

Noore ajakirjaniku preemia 2007

Eesmärgiga tõsta noorte ajakirjanike professionaalset taset kuulutavad Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. a vilistlased välja Noore ajakirjaniku preemia 2007. Hinnatavaks žanriks on intervjuu või reportaaž. Preemia suurus on 1000 eurot ja sellele võib kandideerida kuni 25-aastane kirjutav ajakirjanik. Esitatud töid hindab EALL žürii, mille töös osaleb vähemalt üks 1984. a ajakirjanike lennu esindaja.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

·         Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, v.a. Aasta ajakirjaniku preemia, kus kandidaate saab esitada vaid toimetus.

·      Töö peab olema publitseeritud Eestis 2007. a.

·      Igale võistlustööle tuleb lisada osavõtja ankeet, kus on märgitud, missuguses kategoorias kandideeritakse.

·       Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, v.a. Aasta ajakirjaniku preemia puhul, kus esitatud tööd võivad kandideerida ka teistes kategooriates.

·       Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad, uuriva ajakirjanduse kategooria ja noore ajakirjaniku preemia kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm näidet).

·       Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev.  

·       Uudisfoto kategoorias võib esitada kuni kolm üksiktööd; olemusfoto kategoorias kuni kolm maksimaalselt kolmest fotost koosnevat tööd. 

·       Fotod (värvilised või mustvalged fotod suurusega A4) tuleb esitada koos ajalehes ilmunud koopiaga. Slaide ega elektroonilisi pildifaile vastu ei võeta.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööd esitada 15. jaanuariks 2008 aadressil

Eesti Ajalehtede Liit
Ajakirjanduspreemiad 2007
Pärnu mnt 67a
Tallinn 10134
 

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele