Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2002

Pressipreemia 2002

Eesmärgiga edendada Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Ajalehtede Liit välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2002".

Pressipreemia konkursil nimetatakse 2002. a trükiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

 • uudis

 • arvamus, kolumn

 • olemuslugu, reportaaž, artikkel

 • uudisfoto

 • olemusfoto

Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis/foto.

Samuti valitakse aasta juhtkiri (ilma rahalise preemiata). 

Ajalehtede Liit nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, meediaspetsialistidest ja ajakirjandusõppejõududest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 10 000 Eesti krooni suuruse preemia fondist, mille on moodustanud ajalehetoimetused. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis/foto saab 2500 krooni suuruse preemia.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2002 

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2002. a uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 25 000 Rootsi krooni.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad järgmiste ajalehtede peatoimetajad: Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

 • Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid.

 • Töö peab olema publitseeritud Eestis 2002. a.

 • Igale võistlustööle tuleb lisada osavõtja ankeet, kus on märgitud, missuguses kategoorias kandideeritakse.

 • Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias.

 • Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm näidet).

 • Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev.  

 • Uudisfoto kategoorias võib esitada kuni kolm üksiktööd; olemusfoto kategoorias kuni kolm maksimaalselt kolmest fotost koosnevat tööd. 

 • Fotod (värvilised või mustvalged fotod paberil või prindid, suurusega max A4) tuleb esitada koos ajalehes ilmunud koopiaga. Slaide ega elektroonilisi pildifaile vastu ei võeta.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööd esitada 15. jaanuariks 2003 aadressil

Ajalehtede Liit
Ajakirjanduspreemiad 2002
Pärnu mnt 67a
Tallinn 10134

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele