Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2001

Pressipreemia 2001

Eesmärgiga edendada Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Ajalehtede Liit välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2001".

Pressipreemia konkursil nimetatakse 2001. a trükiajakirjanduse parimad
järgmistes kategooriates: 

 • uudis
 • arvamus, juhtkiri, kolumn
 • olemuslugu, reportaaž, artikkel
 • uudisfoto

Igas kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis/foto.

Ajalehtede Liit nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, meediaspetsialistidest ja ajakirjandusõppejõududest. 

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 10 000 Eesti krooni suuruse preemia fondist, mille on moodustanud ajalehetoimetused. Iga žanrikategooria parim maakonnalehe kirjutis/foto saab 2500 krooni suuruse preemia.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2001  

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2001. a uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 25 000 Rootsi krooni. 

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest. 

Žürii koosseisu kuuluvad järgmiste ajalehtede peatoimetajad: Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev.

Võitja kuulutatakse välja 2002. a veebruaris.


Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

 • Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid.
 • Töö peab olema publitseeritud Eestis 2001. a.

 • Igale võistlustööle tuleb lisada osavõtja ankeet, kus on märgitud, missuguses kategoorias kandideeritakse.

 • Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias.

 • Igas tekstikategoorias (pressipreemia kolm kategooriat ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm näidet).

 • Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev.

 • Uudisfoto kategoorias võib esitada kuni kolm üksiktööd.

 • Uudisfoto kategoorias esitada fotod (värvilised või mustvalged fotod paberil või prindid, suurusega max A4) koos ajalehes ilmunud koopiaga. Slaide ega elektroonilisi pildifaile vastu ei võeta.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööd esitada 15. jaanuariks 2002 aadressil 

Ajalehtede Liit 
Ajakirjanduspreemiad 2001
Pärnu mnt 67a
Tallinn 10134


 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele