Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kujunduskonkurss 2017

 

Konkursi korraldaja: Eesti Ajalehtede Liit

Reeglid
1. Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele lehtedele. Konkursil osalev ajaleht ei pea olema Eesti Ajalehtede Liidu liige.
2. Kõik konkursile esitatavad võistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2017.
3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatav materjal moodustab ainult osa leheküljest. Konkursil ei saa osaleda lehekülgede koopiad ning võistlustööd, mis on kleebitud papile.
 

Kuhu ja millal saata võistlustööd
1. Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 5. veebruariks 2018.
2. Konkursile esitatavad võistlustööd saatke aadressil:
Eesti Ekspress,
Narva mnt 13,
10151 Tallinn
Ümbrikule kirjutage märgusõna “Kujunduskonkurss”.
3. Digitaalsed tööd esitada lingina eall@eall.ee ja lisada märgusõna „Kujunduskonkurss“. Juhul, kui digitaalne võistlustöö on maksumüüri taga, tuleb võimaldada EALLile žürii töö ajaks ligipääs tasulisele sisule.

Võistluskategooriad
1. Kogu kujundus. Üks võistlustöö koosneb kahest terviklikust ajalehenumbrist (esitaja poolt vabalt valitud kuupäevaga lehed), millest ainult üks võib olla päevalehtede puhul nädalalõpunumber.
Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A1 (üle-Eestilise levikuga väljaannetele) ja B1 (kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded).
2. Olemuslood. Üks võistlustöö koosneb ühest loost. Iga töö puhul tuleb komplekti panna konkursil osaleva loo kõik leheküljed.
Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A2 (üle-Eestilise levikuga väljaannetele) ja B2 (kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded).
3. Avatud rühm. Sellesse kategooriasse kuuluvad paberväljaannete erilahendused, rubriigikujundused, sektsioonide avaküljed, infograafikaprojektid ja muu, mis ei sobi olemuslugude kategooriasse. Töö peab olema ilmunud ajalehe paberversioonis ning võib koosneda ühest või mitmest temaatiliselt või kujunduslikult kokkukuuluvast leheküljest. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A3.
4. Veebiküljed. Sellesse kategooriasse kuuluvad ajalehtede terviklikud veebilahendused. Konkursile võib esitada ka konkreetsele digitaalsele platvormile suunatud veebikülgi (näiteks veebikülje mobiililahenduse). Selles kategoorias on üks võistlusklass: A4.
5. Digitaalsed üksikprojektid. Siin võivad konkureerida väljaannete digitaalsetele platvormidele loodud üksikud temaatilised lahendused (olemuslood, andmeesitlused, eriprojektid - näiteks presidendi vastuvõtu või valimiste kajastamise eriküljed - jms), mis on ilmunud väljaannete veebikülgedel või muudel digitaalsetel platvormidel. Ühe võistlustöö moodustab üks lugu või teemaprojekt. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A5.

Hindamiskriteeriumid ja -süsteem
1. Žürii, kuhu kuulub kuni seitse liiget, hindab esitatud töid veebruaris.
2. Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab edasi anda infot ja ideid ning väärtustada neid lugeja jaoks. Eriti võetakse arvesse kogu ajalehe ja lehekülgede kompositsiooni, kirjakasutust ja fotokasutust.
3. Esimeses ringis märgib iga žürii liige ära kõik tööd, mis tema arvates on väärt auhinda. Hindamine on salajane. Ühe žürii liikme poolt antavate häälte arv ei ole piiratud.
4. Esimeses hääletusringis vähemalt neli häält saanud võistlustööd pääsevad finaali. Vähem hääli saanud tööd jäävad edasisest konkursist välja. Kui hinnatavate tööde hulgas on žüriiliikme tööandja nö koduväljaanne, siis loetakse hinnatavale tööle selle žüriiliikme poolthääl automaatselt antuks.
5. Finaalis analüüsitakse iga töö häältesaaki eraldi. Teise ringi jõudnud tööde puhul lahkub žürii liige oma väljaande töö üle arutamise ja hääletamise/hindamise ajaks ruumist. Kõigi žürii liikmete hääled saanud tööd saavad kuldauhinnad, ühe žürii liikme hääleta jäänud tööd hõbeauhinnad ja finaali pääsenud, kuid auhinnata jäänud tööd pronksauhinnad.

Auhinnad
1. Žürii annab välja kuld-, hõbe- ja pronksauhindu. Vastavatasemeliste tööde puudumisel võib mõni auhind jääda välja andmata.
2. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pressipeol, mis toimub 2. märtsil 2018 Tallinnas.

Rohkem infot: Eesti Ajalehtede Liit, eall@eall.ee; tel 6461005


Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele