Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kujunduskonkurss 2016

 

Konkursi korraldaja: Eesti Ajalehtede Liit

 

Reeglid

1. Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele lehtedele. Konkursil osalev ajaleht ei pea olema Eesti Ajalehtede Liidu liige.

2. Kõik konkursile esitatavad võistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatav materjal moodustab ainult osa leheküljest. Konkursil ei saa osaleda lehekülgede koopiad ning võistlustööd, mis on kleebitud papile.

 

Kuhu ja millal saata võistlustööd

1. Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 2. veebruariks 2017.

2. Konkursile esitatavad võistlustööd saatke aadressil:

Eesti Ekspress

Narva mnt 13

10151 Tallinn

Ümbrikule kirjutage märgusõna “Kujunduskonkurss”.

3. Digitaalsed tööd esitada lingina eall@eall.ee ja lisada märgusõna „Kujunduskonkurss“. Juhul, kui digitaalne võistlustöö on maksumüüri taga, tuleb võimaldada EALLile žürii töö ajaks ligipääs tasulisele sisule.

 

Võistluskategooriad

1. Kogu kujundus. Üks võistlustöö koosneb kahest terviklikust ajalehenumbrist (esitaja poolt vabalt valitud kuupäevaga lehed), millest üks võib olla päevalehtede puhul nädalalõpunumber.

Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A1 (väljaannetele tiraažiga üle 15 000 eksemplari) ja B1 (väljaannetele tiraažiga kuni 15 000 eksemplari).

2. Olemuslood. Üks võistlustöö koosneb ühest loost. Iga töö puhul tuleb komplekti panna konkursil osaleva loo kõik leheküljed.

Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A2 (väljaannetele tiraažiga üle 15 000 eksemplari) ja B2 (väljaannetele tiraažiga kuni 15 000 eksemplari).

3. Avatud rühm. Sellesse kategooriasse kuuluvad paberväljaannete erilahendused, rubriigikujundused, sektsioonide avaküljed ja muu, mis ei sobi olemuslugude kategooriasse. Töö peab olema ilmunud ajalehe paberversioonis ning võib koosneda ühest või mitmest temaatiliselt või kujunduslikult kokkukuuluvast leheküljest. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A3.

4. Veebiküljed. Sellesse kategooriasse kuuluvad ajalehtede terviklikud veebilahendused. Konkursile võib esitada ka konkreetsele digitaalsele platvormile suunatud veebikülgi (näiteks veebikülje mobiililahenduse). Selles kategoorias on üks võistlusklass: A4.

5. Digitaalsed üksikprojektid. Siin võivad konkureerida väljaannete digitaalsetele platvormidele loodud lahendused (olemuslood, andmeesitlused, eriprojektid - näiteks olümpiamängude või valimiste kajastamise eriküljed - jms), mis on ilmunud väljaannete veebikülgedel või muudel digitaalsetel platvormidel. Ühe võistlustöö moodustab üks lugu või teemaprojekt. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A5.

 

Hindamiskriteeriumid ja -süsteem

1. Žürii, kuhu kuulub kuni seitse liiget, hindab esitatud töid veebruaris.

2. Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab edasi anda infot ja ideid ning väärtustada neid lugeja jaoks. Eriti võetakse arvesse kogu ajalehe ja lehekülgede kompositsiooni, kirjakasutust ja fotokasutust.

3. Esimeses ringis valib iga žürii liige kolm tööd, mis tema arvates on väärt auhinda. Hindamine on salajane.

4. Esimeses hääletusringis vähemalt neli häält saanud võistlustööd pääsevad finaali. Vähem hääli saanud tööd jäävad edasisest konkursist välja.

5. Finaal algab arutlusvooruga. Seejärel annab iga žürii liige hääle igale finaali pääsenud tööle, mida ta peab auhinna vääriliseks. Kõigi žürii liikmete hääled saanud tööd saavad kuldauhinnad, ühe žürii liikme hääleta jäänud tööd hõbeauhinnad ja finaali pääsenud, kuid auhinnata jäänud tööd žürii äramärkimise.

 

Auhinnad

1. Žürii annab välja kuld- ja hõbeauhindu ning äramärkimisi. Vastavatasemeliste tööde puudumisel võib mõni auhind jääda välja andmata.

2. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pressipeol, mis toimub 3. märtsil 2017 Tallinnas.

Rohkem infot:

Eesti Ajalehtede Liit
eall@eall.ee
tel 6461005


Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele