Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kujunduskonkurss 2015

 

Reeglid

1. Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele lehtedele. Konkursil osalev ajaleht ei pea olema Eesti Ajalehtede Liidu liige.

2. Kõik konkursile esitatavad võistlus tööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2015.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatav materjal moodustab ainult osa leheküljest. Konkursil ei saa osaleda lehekülgede koopiad ning võistlustööd, mis on kleebitud papile.

 

Kuhu ja millal saata võistlustööd

1. Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2016.

2. Konkursile esitatavad võistlustööd saatke aadressil:

Eesti Ajalehtede Liit
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn

Ümbrikule kirjutage märgusõna “Kujunduskonkurss”.

3. Veebi tööd esitada lingina eall@eall.ee ja lisada märgusõna „Kujunduskonkurss“.

 

Võistluskategooriad

1. Kogu kujundus. Üks võistlustöö koosneb kolmest osast:

1) kaks terviklikku ajalehenumbrit (esitaja poolt vabalt valitud kuupäevaga lehed);

2) kaks uudistekülge;

3) kaks artiklikülge (st küljed olemuslugudega, esseedega, analüüside-kommentaaridega,

intervjuudega või reportaažidega).

Selles kategoorias on üks võistlusklass.

2. Veebikujundus. Siin võivad konkureerida ajalehtede veebiküljed. Selles kategoorias on üks võistlusklass.

 

Hindamiskriteeriumid ja -süsteem

1. Žürii, kuhu kuulub kuni seitse liiget, hindab esitatud töid veebruaris.

2. Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab edasi anda infot ja ideid ning väärtustada neid lugeja jaoks. Eriti võetakse arvesse kogu ajalehe ja lehekülgede kompositsiooni, kirjakasutust ja fotokasutust. Kogu kujunduse kategoorias moodustab lõpphinnangust 50% hinnang ajalehe üldmuljele ehk hinnang kahele tervikajalehele, 25% hinnang uudistekülgedele ja 25% hinnang artiklikülgedele.

3. Esimeses ringis valib iga žürii liige kolm tööd, mis tema arvates on väärt auhinda. Hindamine on salajane.

4. Esimeses hääletusringis vähemalt neli häält saanud võistlustööd pääsevad finaali. Vähem hääli saanud tööd jäävad edasisest konkursist välja.

5. Finaal algab arutlusvooruga. Seejärel annab iga žürii liige kogu kujunduse kategoorias igale võistlustööle kolm hinnet: hinnang kahe tervikajalehe üldmuljele, hinnang uudistekülgedele ja hinnang artikli külgedele. Tervikajalehtede üldmuljet hinnatakse kümnepallisüsteemis, uudiste- ja artiklikülgi viiepallisüsteemis.

Veebikujunduse kategoorias hindab iga žürii liige iga võistlustööd ühe hindega kümnepallisüsteemis.

6. Paremusjärjestus kujuneb punktide alusel. Võrdsete punktide puhul tehakse ümberhääletus.

 

Auhinnad

1. Žürii valib parima kujundusega ajalehe ja parima veebikujundusega ajalehe. Mõlema kategooria võitja saab auhinnaks 640 eurot (neto) ja diplomi.

2. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pressipeol, mis toimub 4. märtsil 2016 Tallinnas.

Rohkem infot:

Eesti Ajalehtede Liit
eall@eall.ee
tel 6461005

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele