Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kujunduskonkurss 2014

 

Reeglid

1. Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele lehtedele. Konkursil osalev ajaleht ei pea olema Eesti Ajalehtede Liidu liige.

2. Kõik konkursile esitatavad võistlus tööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2014.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatav materjal moodustab ainult osa leheküljest. Konkursil ei saa osaleda lehekülgede koopiad ning võistlustööd, mis on kleebitud papile.

Kuhu ja millal saata võistlustööd

1. Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 30. jaanuariks 2015.

2. Konkursile esitatavad võistlus tööd saatke aadressil:

Õhtuleht
Narva mnt 13
10151 Tallinn

Ümbrikule kirjutage märgusõna “Kujunduskonkurss”.

Võistluskategooriad

1. Kogu kujundus. Üks võistlustöö koosneb kolmest osast:

1) kaks terviklikku ajalehenumbrit;

2) kaks uudistekülge;

3) kaks artiklikülge (st küljed olemuslugudega, esseedega, analüüside-kommentaaridega,

intervjuudega või reportaažidega).

Selles kategoorias on kaks võistlusklassi:

1A – ajalehed tiraažiga üle 20 000

1B – ajalehed tiraažiga alla 20 000

2. Olemusloo kujundus. Siin võivad konkureerida olemuslood, esseed, analüüsid-kommentaarid, intervjuud, reportaažid vms. Üks võistlustöö koosneb ühest tervikloost või ajalehes selgelt märgistatud lugude seeriast.

Selles kategoorias on kaks võistlusklassi:

2A – ajalehed tiraažiga üle 20 000

2B – ajalehed tiraažiga alla 20 000

3. Veebikujundus. Siin võivad konkureerida ajalehtede veebiküljed. Selles kategoorias on üks võistlusklass.

Hindamiskriteeriumid ja -süsteem

1. Žürii, kuhu kuulub seitse liiget, hindab esitatud töid veebruari alguses.

2. Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab edasi anda infot ja ideid ning väärtustada neid lugeja jaoks. Eriti võetakse arvesse kogu ajalehe ja lehekülgede kompositsiooni, kirjakasutust ja fotokasutust. Kogu kujunduse kategoorias moodustab lõpphinnangust 50% hinnang ajalehe üldmuljele ehk hinnang kahele tervikajalehele, 25% hinnang uudistekülgedele ja 25% hinnang artiklikülgedele.

3. Esimeses ringis valib iga žürii liige kolm tööd, mis tema arvates on väärt auhinda. Hindamine on salajane.

4. Esimeses hääletusringis vähemalt neli häält saanud võistlustööd pääsevad finaali. Vähem hääli saanud tööd jäävad edasisest konkursist välja.

5. Finaal algab arutlusvooruga. Seejärel annab iga žürii liige kogu kujunduse kategoorias igale võistlustööle kolm hinnet: hinnang kahe tervikajalehe üldmuljele, hinnang uudistekülgedele ja hinnang artikli külgedele. Tervikajalehtede üldmuljet hinnatakse kümnepallisüsteemis, uudiste- ja artiklikülgi viiepallisüsteemis.

Olemuslugude ja veebikujunduse kategoorias hindab iga žürii liige iga võistlustööd ühe hindega kümnepallisüsteemis.

6. Paremusjärjestus kujuneb punktide alusel. Võrdsete punktide puhul tehakse ümberhääletus.

Auhinnad

1. Žürii valib kaks parima kujundusega ajalehte (tiraažiga alla 20 000 ja üle 20 000), kaks parima kujundusega olemuslugu (ajalehed tiraažiga alla 20 000 ja üle 20 000) ning parima veebikujundusega ajalehe.

2. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pressipeol, mis toimub 6. märtsil 2015 Tallinnas.

Rohkem infot:

Risto Mandre, konkursi korraldaja
risto.mandre@ohtuleht.ee
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele