Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehtede kujunduskonkurss 2003

Konkursi korraldajad:
Eesti Ajalehtede Liit   
Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond

Reeglid:

1.   Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja venekeelsetele lehtedele.
2.   Kõik konkursile esitatavad võistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuar 2003 – 31. detsember 2003.
3.   Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatakse ainult osa sellest leheküljest (näiteks illustratsioon või infograafika). Ei arvestata koopiaid lehekülgedest ning neid võistlustöid, mis on kleebitud papile.
4.   Konkursile esitatavate võistlustööde hulga ülempiiri pole.

Kuhu ja millal saata?

1. Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuariks 2004.
2. Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb saata aadressil:

Kujunduskonkurss 2003    
Ülikooli 18-134 
Ajakirjandusosakond 
Tartu Ülikool 
Tartu 50090

Ümbrikule tuleb märkida märgusõna «Kujunduskonkurss 2003»

Hindamine:

1.     Žürii, kuhu kuulub 7 liiget, hindab esitatud töid veebruaris.

Auhinnad:

1.     Žürii annab välja kuld- (Gold), hõbe- (Silver) ja äramärgitu (Excellence) auhinnad erinevates kategooriates. Žüriil on õigus välja anda samas kategoorias mitu ühesugust auhinda, samuti on žüriil õigus jätta auhindu välja andmata.

2.     Žürii võib välja anda ka «Aasta parima» (Best of Show) auhinna. See auhind antakse ajalehele, kes on saanud eriti palju auhindu ja pakkunud välja midagi eriti põnevat. Žürii hääletab seda eraldi.

3.     Žürii annab välja ka «Ohoo!» eriauhindu eriti headele detailidele, ideedele ja nippidele ajalehekujunduses.

4.     Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pärast žürii tööd pressiteatena.

Hindamissüsteem:

1.     Hindamine on salajane, ükski žürii liige ei näe, kuidas on hinnanud teine, enne kui kõik on hinnanud.

2.    Esimeses hääletusringis vähemalt 3 häält saanud võistlustööd lähevad teise ringi ehk medaliringi. Vähem kui 3 häält saanud tööd arvatakse konkursist välja.

3.    Medaliringis toimub kõigepealt tööde arutelu ja seejärel uus hääletamine.

4.    Medaliringi hääletamisel 4-5 häält saanud võistlustööd saavad äramärgitu auhinna.

5.    Medaliringis 6 häält saanud võistlustööd saavad hõbeauhinna.

6.        Medaliringis 7 häält saanud võistlustööd arutatakse uuesti läbi ja hääletatakse uuesti. Sellel hääletusel 7 häält saanud tööd saavad kuldauhinna, vähem kui 7 häält saanud tööd saavad hõbeauhinna.

 

Võistlusklassid ja osavõtumaksud:

1.   Konkursil on kaks võistlusklassi: ajalehed levikuga üle 20 000 ja ajalehed levikuga alla 20 000.

2.    Osavõtumaks iga võistlustöö eest on:

       ajalehed levikuga üle 20 000 – 220 EEK
       ajalehed levikuga alla 20 000 – 140 EEK

3.   Iga lehekülg (või paariskülg) on omaette võistlustöö, külgede komplekte võib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul (see käib kategooriate 2, 5, 6 ja 7 kohta).

4.   Kogu kujunduse kategoorias osavõtumaksu ei ole, kuid iga ajaleht, kes osaleb ükskõik          millises ülejäänud kategoorias, peab konkursile lähetama ka kogu kujunduse komplekti.

5.   Osavõtumaks tuleb saata Eesti Ajalehtede Liidu arvele nr 221001138310 Hansapangas,  kood 767 viitega «Kujunduskonkursi osavõtumaks».

Võistluskategooriad:

1.     Kogu kujundus

See on kohustuslik kategooria ning selles osavõtumaksu ei ole.

Saata tuleb päevalehtedel (ilmuvad nädalas 4 korda ja tihedamini) kolme erineva päeva ajaleht – 1 ettemääratud nädalatest (10.-16. märts või 15.-21. detsember) ja 2 vabal valikul;

nädalalehtedel (3 korda nädalas ja harvem) kolme erineva päeva ajaleht – 1 ettemääratud nädalatest (10.-16. märts või 15.-21. detsember) ja 2 vabal valikul.

1 A – levik üle 20 000
1 B – levik alla 20 000

2.     Esileheküljed

Konkureerivad ajalehtede esiküljed. Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg on omaette võistlustöö, külgede komplekte võib moodustada vaid selgelt üheteemaliste seeriate puhul.

2 A – levik üle 20 000
2 B – levik alla 20 000

3.     Uudisteküljed

Konkureerivad Eesti ja kohalike uudiste küljed, aga ka uudisreportaažide küljed. Üks võistlustöö koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalatest (3.-9. märts või 15.-21. september) ja 2 vabal valikul.

3 A – levik üle 20 000
3 B – levik alla 20 000

4.     Spordiküljed

Konkureerivad ajalehtede spordiküljed. Üks võistlustöö koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalatest (26. mai - 1. juuni või 10.-16. november) ja 2 vabal valikul.

        4 A – levik üle 20 000
        4 B – levik alla 20 000

5.     Olemuslugude (feature) küljed

Konkureerivad olemuslugude küljed (samuti reportaažid ja fotoreportaažid ning artikliküljed, samuti nn nädalalõpuküljed). Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg (või paariskülg) on omaette võistlustöö, külgede komplekte võib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

5 A – levik üle 20 000
5 B – levik alla 20 000

6.    Infograafikad

       Konkureerivad infograafikad. Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg on omaette võistlustöö,  külgede komplekte võib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

       6 A - levik üle 20 000
       6 B - levik alla 20 000

7.    Avatud rühm

       Konkureerivad leheküljed või üksikelemendid, mis ei mahu eelmiste kategooriate alla  (artiklisarjad, erileheküljed, illustratsioonid, joonistused jne, samuti huvitavad ja ootamatud detailid ning ideed). Saatmisel vaba valik. Iga lehekülg on omaette võistlustöö, külgede komplekte võib moodustada vaid ajalehes selgelt märgistatud seeriate puhul.

       Saatmisel tuleb selgelt märkida, mis element leheküljel konkursile esitatakse.

       7 A – levik üle 20 000
       7 B – levik alla 20 000

Hindamiskriteeriumid

Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab jutustada sündmusi, anda edasi uudiseid ning väärtustada informatsiooni ja ideid lugeja tarvis.

Sisu: Kuidas on lood esitatud? Kuidas sisu on kujunduse abil esile toodud? Kas pealkirjad on informatiivsed ja haaravad? Kas fotod annavad olulist infot? Kas infokastid ja –graafika on vajalik ja selgitav?

Infoväärtus: Kuidas ajaleht väärtustab lugejale antavat informatsiooni? Kas ajaleht pakub materjali, mis on lugejale oluline ja vajalik?

Lehekülgede ülesehitus: Kas leheküljed tõmbavad lugeja nende sisse? Kas kujundus juhib lugejat mööda lehekülge?

Sündmuse jutustamine: Kas ajaleht kasutab kõiki sündmuse jutustamise mooduseid – teksti, erinevaid pealkirju, fotosid, infograafikat, infokaste, väljavõtteid jne?

Selgus: Kas informatsioon on esitatud selgelt ja lihtsalt? Kas sellest on kerge aru saada?

Loomingulisus: Kas ajaleht kasutab lugude valikul, esitusel ja kujundamisel rutiinset või loomingulist teed? Kas ajaleht üllatab?

Viimistletus: Kas ajaleht pöörab tähelepanu kirjutamise, küljenduse, kujunduse, trükielementide ja kõikide sündmuse jutustamise elementide korrektsusele ja puhtusele?

Koostasid: Vahur Kalmre, Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits

Rohkem infot:

Vahur Kalmre
vahur.kalmre@postimees.ee
07-390 303

vt ka Eesti ajalehekujunduse võrguväljaandest: www.newsdesign.eall.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele