Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti Ajalehtede Kujunduskonkurss 1999

1. Konkurss on avatud kőigile Eesti ajalehtedele, olgu päeva- vői nädalalehtedele, olgu täisformaadis vői tabloidformaadis ajalehtedele.

2. Kőik konkursile esitatavad näited peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuar 1999 – 31. detsember 1999.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatakse ainult osa sellest leheküljest (näiteks illustratsioon). Ei arvestata koopiaid lehekülgedest ning neid näiteid, mis on kleebitud papile.

4. Konkursile esitatavate näidete ülempiiri pole.

Kuhu ja millal saata?
1. Konkursile esitatavad näited tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2000.

2. Konkursile esitatavad näited tuleb saata aadressil:
Kujunduskonkurss 1999
Ülikooli 18-134
Ajakirjandusosakond
Tartu Ülikool
Tartu 50090
Ümbrikule tuleb märkida märgusőna
"Kujunduskonkurss 1999"

Hindamine:
1. Zhürii, kuhu kuulub 7 liiget, hindab esitatud näiteid jaanuari lőpus-veebruari alguses.

Auhinnad:
1. Zhürii annab välja kuld- (Gold), hőbe- (Silver) ja äramärgitu (Excellence) auhinnad erinevates kategooriates. Zhüriil on őigus välja anda samas kategoorias mitu ühesugust auhinda, samuti on zhüriil őigus jätta auhindu välja andmata.

2. Zhürii vőib välja anda ka "Aasta parima" (Best of Show) auhinna. See auhind antakse ajalehele, kes on saanud eriti palju auhindu ja pakkunud välja midagi eriti pőnevat. Zhürii hääletab seda eraldi.

3. Zhürii annab välja ka "Ohoo!" eriauhindu eriti headele detailidele, ideedele ja nippidele ajalehekujunduses.

4. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pärast zhürii tööd pressiteatena.

Hindamissüsteem:
1. Hindamine on salajane, ükski zhürii liige ei näe, kuidas on hinnanud teine, enne kui kőik on hinnanud.

2. Auhinna saamiseks peab selle näite poolt hääletama vähemalt 4 zhüriiliiget. Vähem kui 4 häält saanud näited arvatakse konkursist välja.

3. 4 häält saanud näited saavad äramärgitu auhinna.

4. Esimeses ringis rohkem kui 4 häält saanud näited lähevad edasi medaliringi, kus toimub uus hääletamine.

5. Medaliringis 5 häält saanud näited saavad hőbeauhinna.

6. Medaliringis 7 häält saanud näited saavad kuldauhinna.

7. Pärast medaliringi vaatab zhürii medalivőitjad veel kord üle, vaidluste tekkimisel vőib zhürii uuesti hääletada.

Vőistlusklassid ja osavőtumaksud:
1. Konkursil on kaks vőistlusklassi: ajalehed levikuga üle 20 000 ja ajalehed levikuga alla 20 000.

2. Osavőtumaks iga näite eest on:

ajalehed levikuga üle 20 000 – 200 EEK
ajalehed levikuga alla 20 000 – 120 EEK
3. Kogu kujunduse kategoorias osavőtumaksu ei ole, kuid iga ajaleht, kes osaleb ükskőik millises kategoorias, peab konkursile lähetama ka näited kogu kujundusest.

4. Osavőtumaks tuleb saata Eesti Ajalehtede Liidu arvele nr. 221001138310 Hansapangas, kood 767 viitega «Kujunduskonkursi osavőtumaks».

Vőistluskategooriad:

1. Kogu kujundus (koos kőikide lisadega, va reklaamilisad)

See on kohustuslik kategooria ning selles osavőtumaksu ei ole.

Saata tuleb päevalehtedel (ilmuvad nädalas 4 korda ja tihedamini) viie erineva päeva ajaleht:
üks number nädalast 24.-30. mai,
üks number nädalast 20.-26. september,
3 numbrit vabal valikul;
nädalalehtedel (3 korda nädalas ja harvem) kolme erineva päeva ajaleht:
üks number nädalast 24.-30. mai,
kaks numbrit vabal valikul.

1 A – levik üle 20 000
1 B – levik alla 20 000

2. Esileheküljed

Konkureerivad ajalehtede esiküljed. Üks näide koosneb kolmest esiküljest – 1 määratud nädalast (5.-11. juuli) ja 2 vabal valikul.

2 A – levik üle 20 000
2 B – levik alla 20 000

3. Uudisteküljed

Konkureerivad Eesti ja kohalike uudiste küljed, aga ka uudisreportaa?ide küljed. Üks näide koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalast (18.-24. oktoober) ja 2 vabal valikul.

3 A – levik üle 20 000
3 B – levik alla 20 000

4. Spordiküljed

Konkureerivad ajalehtede spordiküljed. Üks näide koosneb kolmest leheküljest – 1 määratud nädalast (23.-29. august) ja 2 vabal valikul.

4 A – levik üle 20 000
4 B – levik alla 20 000

5. Olemuslugude (feature) küljed

Konkureerivad olemuslugude küljed (samuti reportaazhid ja fotoreportaazhid ning artikliküljed, samuti nn nädalalőpuküljed). Vaba valik.

5 A – levik üle 20 000
5 B – levik alla 20 000

6. Sajandilőpu küljed

Konkureerivad 1999. aasta viimase ajalehenumbri sajandilőpule pühendatud leheküljed.

6 A – levik üle 20 000
6 B – levik alla 20 000

7. Avatud rühm

Konkureerivad leheküljed vői üksikelemendid, mis ei mahu eelmiste kategooriate alla (näiteks artiklisarjad, erileheküljed, illustratsioonid, joonistused jne, samuti huvitavad ja ootamatud detailid ning ideed). Vaba valik.

7 A – levik üle 20 000
7 B – levik alla 20 000

Hindamiskriteeriumid:
Kogu kujunduse kategoorias hindab zhürii seda, kui hästi ajalehe kujundus vőimaldab jutustada sündmusi, anda edasi uudiseid ja väärtustada informatsiooni ja ideid lugeja tarvis.

Sisu: Kuidas on lood esitatud? Kas pealkirjad on informatiivsed ja haaravad? Kas fotod annavad olulist infot? Kas infokastid ja –graafika on vajalik ja selgitav?

Infoväärtus: Kuidas ajaleht väärtustab lugejale antavat informatsiooni? Kas ajaleht pakub materjali, mis on lugejale oluline ja vajalik?

Lehekülgede ülesehitus: Kas leheküljed tőmbavad lugeja nende sisse? Kas kujundus juhib lugejat mööda lehekülge?

Sündmuse jutustamine: Kas ajaleht kasutab kőiki sündmuse jutustamise mooduseid – teksti, erinevaid pealkirju, fotosid, infograafikat, infokaste, väljavőtteid jne?

Selgus: Kas informatsioon on esitatud selgelt ja lihtsalt? Kas sellest on kerge aru saada?

Loomingulisus: Kas ajaleht kasutab lugude valikul, esitusel ja kujundamisel rutiinset vői loomingulist teed?

Viimistletus: Kas ajaleht pöörab tähelepanu kirjutamise, küljenduse, kujunduse, trükielementide ja kőikide sündmuse jutustamise elementide korrektsusele ja puhtusele?

Kujunduskonkursi reeglid koostasid Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste.

Täiendav info kujunduskonkursi läbiviijalt: Vahur Kalmre tel. 27/390 303, faks 27/390 345, e-mail vahurk@postimees.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele