Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kuidas kaebust esitada?

1. Kirjutage kaebus vabas vormis, märkides kindlasti kaebamise põhjuse ja ajalehe, kus ja millisel kuupäeval artikkel ilmus.

Püüdke vastata mõnele nendest küsimustest:

Milline fakt tundus ebaõige? Kuidas teie huve või õigusi artiklis rikuti? Mis teid artiklis häiris?

Võimalusel märkige Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punkt, mida teie meelest on rikutud. Pidage meeles, et hea ajakirjandustava rikkumine ei ole see, kui ajaleht avaldab mõtteid, millega te nõus ei ole.

2. Tehke kaebealusest artiklist koopia (pildifaile artiklist mitte esitada), lisage see kaebusele ja saatke posti või e-posti (digitaalse allkirjaga) teel Pressinõukogule. Peale kaebuse esitamist täiendusi kaebusele vastu ei võeta ja seepärast tuleb kaebus esitada koheselt kõigi olemasolevate lisadega.

3. Kui kaebuse põhjus pole päris selge, aga kaevata ikkagi tahaks, võib helistada Pressinõukogule telefonil 646 3363.

4. Jälgige, et kaebusaluse artikli ilmumisest pole möödas enam kui kolm kuud. Vanemate materjalide kohta Pressinõukogu kaebusi vastu ei võta.

5. Pressinõukogu ei menetle kaebust,

a) kui asjas on juba käimas kohtulik menetlus;

b) kui kaebuse esitaja ei ole tuvastatav;

Kaebuse esitaja märgib oma nime, kuid põhjendatud juhtudel võib Pressinõukogu jätta tema nime avalikkusele avaldamata. Samas peab Pressinõukogu olema kindel, et tegemist pole anonüümse kaebusega, mis võib olla kantud pahatahtlikkusest.

c) kui kaebus pole seotud hea ajakirjandustava järgimisega.

Ajaleheartikkel võib lugejas tekitada pahameelt selles esitatud faktide tõttu, mitte seepärast, et ajakirjanik on head ajakirjandustava rikkunud. Pressinõukogu pädevusse ei kuulu otsuste langetamine sisulistes vaidlustes, vaid ainult ajakirjanduseetika normide järgimise kohta.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele