Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebused

Nr Kaebaja Väljaanne Kaebuse sisu Lahend Otsuse sisu
958 Eesti Lennuakadeemia
29.11.19
Eesti Ekspress
20.11.19
Huvide konfliktid, tülid õppejõududega ja sõprade vaheline ringkäendus. Mis kurat toimub seal Lennuakadeemias?
Kaebaja leiab, et artiklis on segamini uudised, arvamused ja oletused. Samuti sisaldab artikkel kaebaja meelest faktivigu ja selle pealkiri on eksitav. Menetluses
957 Laura Kõrgemäe
25.11.19
Elu24
24.11.19
Laura Kõrgemäe Sükijaineni skandaalist: karma is a bitch!
Kaebaja ei ole rahul, et tema postitust on ajakirjanik tõlgendanud ilma loata ja tema kommentaarita. Kaebaja leiab, et artikli sisu on vale ja kahjustab tema mainet. Menetluses
956 Kertu Jukkum
24.11.19
Kroonika
09.11.19
Alkoholijoobes ja bravuuritsev Kertu Jukkum visati Valli baarist välja! Baarmen: midagi sellist pole ma oma 17 töötatud aasta jooksul näinud
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastuväited on peidetud maksumüüri taha. Menetluses
955 Erkki Karo
22.11.19
Postimees
24.08.19
"Edumeelsed bandiitharitlased" ja "TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu"
Kaebaja peab artikleid eksitavaks ja ebatäpseks. Menetluses
954 Helen Nelis-Naukas
22.11.19
Lääne Elu
15.11.19
Nelis-Naukas sai Luxembourgis musta kaardi
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab tema mainet, sisaldab valet ja eksitab lugejaid. Menetluses
953 Robert Krimmer
22.11.19
Postimees
22.08.19
"TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemseltvälja eurotoetuseid" ja sellele järgnevad 3 lisalugu
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et artiklid sisaldavad ebatäpset, moonutatud või valeinfot. Menetluses
952 MTÜ Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing
14.11.19
Eesti Ekspress
12.11.19
Vaktsiinivastased tegid Lauri Viiknale kambaka
Kaebaja leiab, et loo pealkiri on eksitav, artikkel sisaldab eksitavat ja ühepoolset infot. Menetluses
951 Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla, Kerli Seppmann
04.11.19
Kroonika
30.09.19
Uus trend! Naised jäävad rasedaks, sest Paljas Porgand vassib andmetega?
Kaebajad leiavad, et artikkel sisialdab valefakte ning on neid solvav ja nende mainet kahjustav. Menetluses
950 Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla, Kerli Seppmann
04.11.19
TV3
30.09.19
Laser
Kaebajate hinnangul sisaldavad saatelõik ja seda tutvustavad uudised valefakte ning on solvavad ja nende mainet kahjustavad. Menetluses
949 Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla, Kerli Seppmann
04.11.19
Õhtuleht
30.09.19
Naised jäävad rasedaks, sest blogija Paljas Porgand vassib andmetega?
Kaebajate hinnangul sisialdab artikkel valefakte ning on solvav ja mainet kahjustav. Menetluses
948 Tarmo Mänd
28.10.19
Hiiu Leht
13.09.19
"Umbusaldus või isiklik rünnak", "Umbusaldusest ja arengutest"
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et mõlemad lood sisaldavad kontrollimata infot. Menetluses
947 Ralf-Martin Soe
14.10.19
Postimees
22.08.19
"TTÜ hämar saladus: tippteadlased petsid süsteemselt välja euroraha"; "Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb"; "Edumeelsed bandiitharitlased"
Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulauset ei avaldatud ja talle sõna ei antud. Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid faktivigu. Menetluses
946 Kohalik omavalitsus
10.10.19
Kuuuurija
30.09.19
Katrin Lust: Lastekaitsetöötajad on saavutanud tänu laste puutumatusele ka ise täieliku immuunsuse
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ja moonutatud infot. Samuti ei ole allikate usaldusväärsust kaebaja hinnangul kontrollitud. Menetlus lõpetatud
14.11.19
Menetlus lõpetatud: Asjas on käimas kohtulik menetlus.
945 Peep Lauk
07.10.19
Eesti Ekspress, Delfi
04.09.19
Eesti viimase aja kuulsaim teadussaavutus on bluff:
Kaebaja leiab, et artikkel koos pealkirjaga sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Samuti on loos segamini uudised, arvamused ja oletused. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastulauset ei avaldanud. Pressinõukogu otsus
14.11.19
Tauniv: Eesti Ekspress ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini autori arvamused ja faktid, mistõttu ei ole võimalik aru saada, millised on faktidega tõendatud väited ja millised ajakirjaniku hinnangud.
944 Marc Vokk
02.10.19
Eesti Rahvusringhääling
02.07.19
ETV Pealtnägija Facebook
Kaebaja leiab, et Pealtnägija postitus sisaldab ebatäpset infot. Menetluses
943 Anonüümne menetlus
02.10.19
Kanal2
27.08.19
Krimi
Kaebaja leiab, et saade sisaldab tema kohta ebatäpset ja eksitavat infot. Menetluses
942 Kohalik omavalitsus
02.10.19
Kanal2
30.09.19
Kuuuurija
Kaebaja hinnangul sisialdab saade ebaõigeid ja moonutatud väiteid ning isikud on tuvastatavad. Menetlus lõpetatud
28.10.19
Menetlus lõpetatud: Saatelõigu asjas on käimas kohtulik menetlus.
941 Marc Vokk
30.09.19
Postimees
01.07.19
"Kui sind tänaval nähakse, saad momentaalselt jalaga näkku"
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab eksitavat infot, põhjustab talle kannatusi ja on eksitav. Lisaks ei saanud kaebaja vastulause võimalust. Menetluses
940 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid
26.09.19
Eesti Rahvusringhääling
24.09.19
EPL-i väitel saab SAPTK enamuse tuludest avalikkuse eest varjatud allikatest
Kaebaja lieab, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud esitatud süüdistusi kommenteerida. Menetluses
939 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid
26.09.19
Õhtuleht
24.09.19
Rikkam kui paistab? Varro Vooglaiu sissetulekuid katab saladuseloor
Kaebaja lieab, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud esitatud süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu otsus
14.11.19
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Õhtulehe refereeringus on kirjas, et Varro Vooglaid ei soovinud kommentaare anda. Pressinõukogu hinnangul ei ole refereeringus kaebaja kohta esitatud süüdistusi.
938 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid
26.09.19
Eesti Päevaleht ja Delfi
24.09.19
Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
14.11.19
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud fakte, et osa Objektiivi rahastusest tuleb suurannetajatelt, kes soovivad varju jääda. Pressinõukogu hinnangul on see oletus. Sellest tulenevalt on ka loo pealkiri spekulatiivne.
937 Aleksei Mägi
18.09.19
Eesti Rahvusringhääling
07.09.19
Rahva jaoks oluline: kas Narva linn ja selle ametnikud soovisid Euroopa kultruuripealinna aunimetust?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta moonutatud ja eksitavat infot. Lisaks käsitletakse teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Lahendatud
15.11.19
Lahendatud: ERR avaldas artikli juures täpsustused.
936 Osaühing CBF Medical
05.09.19
Eesti Ekspress
25.06.19
Õnnetu operatsiooni lugu:
Kaebaja leiab, et artikkel sisladab tema mainet kahjustavat valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et sai ajakirjaniku küsimustele vastamiseks liiga lühikese aja ja et ajakirjanik ei esitanud kõiki küsimusi, mida artiklis kajastas. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
14.11.19
Tauniv: Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul muudab artiklis esitatud väide, et operatsiooni teinud kirurgil puudus plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba, loo lähenemise ebatäpseks.
935 Hando Lööper
01.09.19
Virumaa Teataja
25.07.19
Juhtkiri: Assamalla lahing
Kaebaja leiab, et juhtkiri sisaldab valeväidet, kahjustab tema mainet ja on kallutatud. Pressinõukogu otsus
17.10.19
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus anda juhtkirjas hinnanguid ja seda leht ka Assamalla kiirsöögipaikade kohta tegi. Rubriik „Mesi ja tõrv“ on samuti toimetuse hinnang nädala sündmustele.
934 Compensa Life Vienna Insurance Group SE
29.08.19
Äripäev
27.08.19
Mida teevad pensionirahaga 500 investorit?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et toimetus ei küsinud neilt kommentaari. Pressinõukogu otsus
17.10.19
Tauniv: Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldas eksperthinnang ebatäpset infot. Samas tunnustab Pressinõukogu Äripäeva, et leht vea kiiresti parandas.
933 Barbi Pilvre
15.08.19
Postimees
15.08.19
Barbi Pilvre sõjas korteriühistuga: endine riigikogu liige proovis rendile anda parkimiskohta, mida tal pole
Kaebaja leiab, et artikkel sisladab vale fakti. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sekkutud on tema eraellu, kuigi ta ei ole avaliku elu tegelane ning et filmitud on salaja. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Barbi Pilvre avaliku elu tegelane ja seega kõrgendatud huvi tema tegemiste vastu on põhjendatud. Ka ei riiva artikkel kaebaja privaatsust.
932 Anonüümne menetlus (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
06.08.19
Postimees
17.07.19
Õpetajad ei julge direktori lastele alla viie panna
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldatud info jaoks ei küsitud temalt luba. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja ega tema laps laiemale lugejaskonnale identifitseeritavad. Pressinõukogu hinnangul ei esita artikkel kaebaja kohta süüdistusi, mida oleks tulnud kommenteerida.
931 Lastekaitse Liit
22.07.19
Eesti Päevaleht, Delfi
15.07.19
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisaldab infot, mille vastu puudus avalikkuse huvi. Pressinõukogu otsus
17.10.19
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6., mis näeb ette, et andmeid konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta ei avaldata, kui seda ei nõua avalikkuse huvi. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid artiklid põhjendamatult detailset kirjeldust lapse enesetapu kohta.
930 Apricot OÜ juhatuse liige Silver Laido
19.07.19
Õhtuleht
29.05.19
PÄHH, APRICOT VODKA! Eesti jõuk müüs Rootsis pagulastele Viljandimala valminud salaviina
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab eksitavaid ja valeväiteid ning kahjustab mainet. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Tauniv: Õhtulehe eksimine salaviina nimes muutis Viljandimaal legaalselt tegutseva viinaköögi lihtsasti tuvastatavaks. Eksimusest lähtuvalt jääb lugejale artiklist mulje, et mainitud viinaköök tootis grupeeringule salaviina teadlikult, mis ei vasta tõele. Õhtuleht täpsustas artikli pealkirja ja sisu veebis, kuid keeldus paranduse ja täpsustuse avaldamisest paberlehes. Eelnevast lähtudes otsustas Pressinõukogu, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3, mis näeb ette, et ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.
929 Anonüümne menetlus
18.07.19
Postimees
17.07.19
Õpetajad ei julge direktori lastele alla viie panna
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot ja tekitab koos juhtkirjaga põhjendamata kannatusi. Kaebaja leiab, et info tõesust ja allikate usaldusväärsust ei ole kontrollitud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel seda, kuidas õpetaja lapsevanema päringut lapse hinnete kohta tunnetas.
928 Anonüümne menetlus
18.07.19
Postimees
17.07.19
Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema
Kaebaja peab artikli juures olevat fotot eksitavaks, sest fotol on tema, kuid artikli sisu teda ei puuduta. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Postimehel põhjust avaldada kaebaja fotot. Pressinõukogu hinnangul tulnuks fotol asjasse mittepuutuvad isikud uduseks teha või siis nad välja lõigata.
927 Kaebaja
15.07.19
Kohalik leht
11.07.19
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid. Tagasi võetud
18.10.19
Tagasi võetud
926 Nordica
10.06.19
Eesti Päevaleht, Delfi
07.04.19
Nordica ja LOT-i tütarfirma viivitab lennukiremondi arvete maksmisega
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et allikate usaldusväärsust ja info tõesust ei kontrollitud ning loos on segamini uudised, arvamused ja oletused. Pressinõukogu otsus
29.08.19
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest loos endas ei ole infot, mis kinnitaks peakirjas toodud väidet.
925 Narva linnapea Aleksei Jevgrafov
07.06.19
Gorod
31.05.19
Must reede Narvas
Kaebaja ei ole rahul, et Narva linnavalitsus sõna ei saanud. Samuti leiab kaebaja, et uudised ja arvamused on segamini ning uudismaterjal ei põhine tõenditel. Pressinõukogu otsus
29.08.19
Tauniv: Gorod rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu leiab, et antud juhtumi puhul oleks tasakaalustatuse huvides tulnud Narva linnavalitsusele pakkuda võimalust omapoolseks kommentaariks samas numbris, arvestades eriti ka asjaolu, et tegu on kord nädalas ilmuva väljaandega.
924 Dmytro Domin, Dmytro Lunin
04.06.19
Eesti Rahvusringhääling
10.04.19
Pealtnägija: Ukrainlased regsitreerisid ühele aadressile sadu firmasid, kirjastuse ja kõrgkooli
Kaebajad leiavad, et artikkel sisaldab valeinfot, infot ei ole kontrollitud, ajakirjanik ei täitnud antud lubadusi ning loo pealkiri on eksitav. Pressinõukogu otsus
17.10.19
Õigeksmõistev: Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel kaebajate seisukohti. Samuti pakkus Pealtnägija kaebajatele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.
923 Eeva Helme
03.06.19
Õhtuleht
03.06.19
Rahandusminister valetab? Martin Helme räägib ehitusloast, vald lükkab selle ümber
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et foto ja info on kogutud ebaseaduslikult. Pressinõukogu otsus
19.09.19
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul tegi ajakirjanik kõik endast oleneva, et Martin Helme sõnu ehitusloa olemasolust sõltumatust allikast kontrollida, kuid ehitisregistris oleva vea tõttu see ei õnnestunud. See aga ei muuda olematuks asjaolu, et majal oli ehitusluba olemas, mistõttu sisaldas artikkel ebatäpset infot.
922 Postimees Grupp
22.05.19
Delfi, Kroonika
22.05.19
Kanal 2 jätkab puhastuskuuri:
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja mobiiliteade eksitavad. Pressinõukogu otsus
29.08.19
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul ei ole eksitav väita, et Kanal2 teeb puhastuskuuri, sest palju saateid lõpetatakse ja mitmed saatejuhid lahkuvad. Ka leiab artiklis kinnitust, et saade „Roaldi nädal“ lõpetab ja selle asemele tuleb uus.
921 Anonüümne menetlus
13.05.19
Kanal 2
10.05.19
Reporter
Kaebaja ei ole rahul, et saates avaldati ta nimi, näidati fotot ja avaldati tema kohta eksitavat infot. Menetlus lõpetatud
17.09.19
Menetlus lõpetatud: Kaebaja soovil on menetlus lõpetatud.
920 AS Selver
10.05.19
Kanal 2
06.05.19
Kuuuurija
Kaebaja hinnangul sisaldab saatelõik ebatäpset ja eksitavat infot, tekitab põhjendamata kannatusi ja allikate usaldusväärsuses ei saa kindel olla. Pressinõukogu otsus
29.08.19
Õigeksmõistev: Kuuuurija ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai Selver võimaluse esitatud etteheiteid põhjalikult kommenteerida, võimaluse soovi korral dokumentaalsete materjalidega (videoülesvõtted jms) klientide väidetut ümber lükata, kuid esitas vaid formaalse kirjaliku vastuse.
919 SA Narva Haigla
09.05.19
rus.err.ee
26.04.19
Narva haigla kaotas nõukogu liikme kehtiva karistuse tõttu 2 miljonit eurot
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja eksitavaid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et allikate usaldusväärsust ei kontrollitud ja et kõik osapooled ei saanud sõna. Tagasi lükatud
28.05.19
Tagasi lükatud: Enne kaebuse esitamist ilmus parandus ja kaebaja vastulause.
918 Aini Härm
08.05.19
Postimees
14.02.19
Alluvad heidavad linnajuhile ette autoritaarset juhtimist
Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud ja et leht ei avaldanud ta vastulauset. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
29.08.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai Aini Härm võimaluse süüdistustele ja küsimustele vastata. Pressinõukogu hinnangul puudus Postimehel kohustus avaldada Aini Härmi esitatud vastulause, sest kaebaja ei lükanud selles ümber valefakte ega parandanud tsitaate, mis on vastulause eesmärk.
917 Aive Kolsar
25.04.19
Delfi
24.04.19
Kohtutäitur tühjendas kümnete võlgnike kontod sendituks, ministeerium algatas uurimise
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab valeinfot ja kontrollitud ei ole allika usaldusväärsust. Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud ja et parandust ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel on ühest inimesest, kelle kohta esitatakse süüdistusi ja kes on konflikti osapool, oleks Delfi pidanud Aive Kolsarile sõna andma.
916 Kristina Kukk
24.04.19
Lääne Elu
23.04.19
Kristina Kukk: mis tunne on öösel Läänemaal uinuda ja ärgata ühtäkki Pärnumaal
Kaebaja ei ole rahul, et teda on Lääne Elu refereeritud artiklis tituleeritud Lääneranna valla pressiesindajaks, kuigi algselt Postimehes ilmunud loos avaldas ta oma arvamust tavakodanikuna. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on lugejate suhtes aus teavitada neid autori ametikohast, kui kirjutatu seostub autori tööga. Pressinõukogu ei pea eksitavaks kaebaja nimetamist pressiesindajaks.
915 AS Hoolekandeteenused
05.04.19
Eesti Ekspress
23.01.19
Hoolekodu töötaja: Valklas töötamine on enesetapp
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisaldab andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta, samuti delikaatseid isikuandmeid. Kaebaja leiab, et mitmed inimesed on artikli põhjal tuvastatavad. Samuti peab kaebaja artikli pealkirja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul sai artiklis sõna AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa. Pressinõukogu ei langeta otsust tegevusjuhendajat Kerstit puudutavas osas, sest Kersti ise ei ole Pressinõukogule kaebust esitanud.
914 OÜ ATKO Liinid juhatuse liige Arvo Sarapuu
04.04.19
Delfi
26.03.19
Atko jätkab laste vintsutamist. keda vanemad viia ei saanud, jäid nõutult bussi ootama
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõiget infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis on ATKO Liinide esindaja saanud olukorda kommenteerida.
913 Jüri Ehasalu
02.04.19
Harju Elu
22.03.19
KGB vägevus versus kiriku paleus
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat ja ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on rõhutatud religioosset kuuluvust. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Harju Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, millele on ka selgelt viidatud, ning arvamusloos on autoril õigus oma hinnangut anda. Pressinõukogu hinnangul ei ole eksimine Jüri Ehasalu ametinimetusega kogu loo kontekstis sellise tähtsusega, et teha tauniv otsus.
912 AS ATKO Bussiliinid Narva osakonna juhataja Alexey Andreev
02.04.19
Delfi
18.02.19
Narva linn trahvib Atkot narvalasi asendusbussita jätmise eest
Kaebaja hinnangul sisialdab lugu kontrollimata infot. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ATKO bussidega juhtunut kinnitasid allikad ja ka ATKO ise märkis kaebuses, et libeduse tõttu olid rivist väljas kolm bussi. Lisaks on Delfi uudisest näha, et ajakirjanik üritas ATKO kommentaari saada.
911 AS ATKO Bussiliinid Narva osakonna juhataja Alexey Andreev
02.01.19
Põhjarannik
12.03.19
Narva linnavalitsus trahvis ATKOt
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab kontrollimata infot ja fotoallkiri ei vasta tõele. Pressinõukogu otsus
13.06.19
Õigeksmõistev: Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest loo allikas oli usaldusväärne – Narva abilinnapea – ning trahvidest räägiti avalikult pressikonverentsil. Vaatamata sellele, et ATKO kommentaari ei õnnestunud lehel saada, ei jätnud Põhjarannik uudist päris ühepoolseks ja refereeris Delfit.
910 Reio Laurits
29.03.19
Delfi
30.12.18
USA saatkonna ees avaldab meelt üksik aktivist, kes nõuab vabadust skandaalsele
Kaebaja hinnangul on artikkel kallutatud, laimav ja sisaldab delikaatseid isikuandmeid. Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Tagasi lükatud
04.04.19
Tagasi lükatud: Kaebuse esitajal puudus pädev volitus.
909 Silja Viljak
13.03.19
Õhtuleht
10.03.19
Jane Paberit saadeti kodukandist teele võimsa tantsuetenduse ja kullast munaga
Kaebaja ei ole rahul, et leht kasutas luba küsimata tema postitust Facebookis. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kasutas kaebaja postitust reeglitega vastuollu minemata. Kuna tegemist oli ligipääsupiiranguta postitusega Facebookis (staatus public), siis ei olnud selle kohta ajalehe veebikeskkonda sisukuvaviite panek keelatud.
908 Madis Sütt
12.03.19
Postimees
07.01.19
Uue erakonna juht levitas pornot
Kaebaja peab artikli pealkirja subjektiivseks ja süüdimõistvaks, kuigi menetlust kanali osas veel polnud. Samuti sisladab artikkel eksitavat väidet. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Õigeksmõistev: Postimehe veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav ega hinnanguline. Samuti ei ole eksitav artiklis sisalduv väide, et tegemist on tasuta telekanaliga.
907 Nikolai Degtjarenko
08.03.19
Venekeelne Delfi
08.12.19
Artiklid EÜVP-s toimuvast
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad ebaõiget infot. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on artiklites antud kõigile osapooltele sõna, ajakirjaniku ja kaebaja vestlus põhines märkmetel ja kaebaja oli teadlik, et räägib ajakirjanikuga ning artiklid ei sisalda ka valeväiteid.
906 Georgi Abuladze
04.03.19
Delfi
04.02.19
Kohus väljapressimistes, vargustes ja orjastamises süüdistatava jõugu üle lükkus edasi
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet ja ta pole rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul süüdistati artiklis kaebajat lisaks muule ka narko- ja maksualastes kuritegudes, mis aga ei vastanud tõele.
905 Sihtasutus
27.02.19
ERRi portaal
28.11.18
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile sõna ei antud. Lahendatud
26.09.19
Lahendatud: ERR kustutas refereeringu.
904 Martin Ruumet
26.02.19
Kanal 2
19.02.19
Radar
Kaebaja leiab, et saade sisaldab tema kohta ebaõigeid fakte ja hinnanguid. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Õigeksmõistev: „Radar“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja saatelõigus sõna ning saatest tuleb välja ka see, et ajakirjanik püüdis Martin Ruumetiga mitu korda kontakteeruda. Saatelõigust tuleb ka välja, et Martin Ruumeti kohta esitatud süüdistused põhinevad konkreetsetel faktidel, mida kinnitavad omakorda ka saates esinenud eksperdid.
903 AS ATKO Bussiliinid Pärnu osakonna juhataja Kalvi Murro
27.02.19
Delfi
05.02.19
Lugeja: sama firma sõidutab Märjamaal ka lapsi katkise bussiga
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ega vastulauset võimaldatud. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Atko antud loos sõna saama vaatamata sellele, et varasem artikkel juba sisaldas Atko kommentaari. Pressinõukogu arvates ei saa eeldada, et lugejad olid varasemat lugenud ja seetõttu peab iga artikkel sisaldama mõlema konfliktipoole selgitusi.
902 OÜ Atko Liinid
22.02.19
Delfi
18.02.19
Teehooldusfirma: Atko veeratab oma süü meie õlule
Kaebaja hinnangul sisialdab artikkel valeväiteid. Kaebaja peab artikli juures olevat fotot eksitavaks ja ei ole rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Atko esindaja seisukohad kajastatud ja veelgi põhjalikumalt on Atko esindaja saanud sõna alges loos, mis ilmus 15. veebruaril. Pressinõukogu hinnangul ei ole loo juures ilmunud foto eksitav, sest selle juures on märgitud, et tegemist on illustratiivse fotoga.
901 Sotsiaalministeerium
15.02.19
Postimees
11.02.19
Uus direktiiv lämmatab perede valikuvabadust
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab eksitavat infot, faktid ja arvamused ei ole ersitatavad ja allikate usaldusväärsust pole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
29.05.19
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini autori oletused ja uudised. Hoolimata sellest, et tegemist on autoriküljega, oleks pidanud autor täpsemalt eristama, millised on tema arvamused ja oletused ning millised on sotsiaalministeeriumi seisukohad.
900 Anonüümne menetlus
12.02.19
Delfi
06.02.19
Nimekiri. Reformierakonna kriminaalkorras karistatud liikmed
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valeinfot. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avaldamine põhjendatud, sest tema karistus oli karistusregistris veel näha, kuigi see oli juba kantud.
899 Andrei
12.02.19
Eesti Päevaleht, Delfi, venekeelne Delfi
10.01.19
Liiklusõnnetuses süüdi tunnistamata meest ähvardas nõude tõttu kohtuasi
Kaebaja leiab, et info tõesust ja allikate usaldusväärsust ei ole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Eestis Päevaleht ja Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Mõlemad osapooled on artiklis sõna saanud, vaidlus on pigem kaebaja ja kindlustusettevõtte vahel, väljaanded on vahendanud neid erinevaid seisukohti. Lisaks ei ole artiklis kaebaja identifitseeritav.
898 Anonüümne menetlus
Rahvusringhäälingu veeb

artikkel
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet. samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Lahendatud
30.09.19
Lahendatud: Lahendatud ERRi ajakirjanduseetika nõuniku poolt.
897 SA Narva Haigla
07.02.19
Vene Delfi
07.12.18
Ühendatud ühe lüliga ja seotud ühe eesmärgiga - Narva arstide usaldusisik olukorrast kohalikus haiglas
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Kaebaja peab artiklis olevat fotot eksitavaks. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Venekeelne Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda. Pressinõukogu hinnangul ei ole foto lugejaid eksitav, vaid viitab sellele, et Narva haigla töötajad on varemgi protesteerinud. Lisaks on foto juures märge, et tegemist on arhiivist võetud pildiga.
896 SA Narva Haigla
07.02.19
Gorod
07.12.19
Ühendatud ühe lüliga ja seotud ühe eesmärgiga
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Gorod ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda.
895 Anonüümne menetlus
06.02.19
Eesti Päevaleht, Delfi
18.01.19
Elurikkuse Erakonna seitsmest seadusrikkujast jäi alles kaks
Kaebaja hinnangul sisialdab artikkel tema kohta laimu ja valeinfot. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ja Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avalikustamine põhjendatud, sest ta kandideeris Riigikokku ja tema seaduserikkumine toimus siis, kui ta oli avalikus teenistuses. Pressinõukogu hinnangul ei olnud kaebaja kohta eksitavat infot, sest seaduserikkumine leidis aset, mis tuleb välja ka Tartu Maakohtu kohtumäärusest.
894 Olev Tomson
06.02.19
Postimees
11.01.19
Keskerakonda astus mõne kuuga 17 kurjategijat
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõiget infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikli juures ilmus tema foto. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Olev Tomsoni karistatust kinnitab karistusregister, mille õigsuses ei ole alust kahelda. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks kaebaja foto avaldamist, sest loos on temast nimeliselt juttu.
893 Anonüümne menetlus
05.02.19
Õhtuleht
12.11.19
Kaebaja leiab, et artikel sisaldab delikaatseid isikuandmeid, infot kohtuvaidluse kohta ja eraelulisi küsimusi, mida avalikkusel ei ole vaja teada. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole Õhtulehe refereeringust võimalik kedagi tuvastada. Lisaks ei avalda refereering hooldusõiguse menetluse asjaolusid, nagu väidab kaebaja.
892 Anonüümne menetlus
05.02.19
Eesti Päevaleht

Kolm artiklit
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, kinnist kohtuvaidlust ja eraelulisi küsimusi, mida avalikkusel ei ole vaja teada. Pressinõukogu otsus
25.04.19
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklites ei avaldatud delikaatseid isikuandmeid, samuti pole laps ja vanemad tuvastatavad.
891 Edgar Liivamägi
31.01.19
Delfi, Kroonika
30.01.19
Sky Plus saatejuht Aili Sture identiteedi varastanud ja rõvedalt ahistanud mees läheb kohtu alla
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valet ja laimu. Kaebaja ei ole rahul, et tema andmed on avaldatud ja talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Delfi ja Kroonika ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimisel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Lisaks ei esitanud kaebaja ühtegi väidet, mis artiklis avaldatu ümber lükkaks.
890 Edgar Liivamägi
31.01.19
Õhtuleht
30.01.19
Raadiohääl Aili Sture pääses identiteedi varastanud ahistajast
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valet ja laimu. Kaebaja ei ole rahul, et tema andmed on avaldatud ja talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimise materjalidel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Lisaks ei esitanud kaebaja ühtegi väidet, mis artiklis avaldatu ümber lükkaks.
889 Edgar Liivamägi
31.01.19
Sky.ee
30.01.19
Sky Plus saatejuht Aili Sture sai ahistaja üle kohtus võidu: tuleb abi otsida ja mitte üksi olla
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valet ja laimu. Kaebaja ei ole rahul, et tema andmed on avaldatud ja talle sõna ei antud. Tagasi lükatud
31.01.19
Tagasi lükatud: Sky.ee ei ole Pressinõukoguga liitunud kanal.
888 Anonüümne menetlus
28.01.19
Eesti Päevaleht, Delfi
28.01.19
Inimese tapnud mees liitus rohelistega vanglast
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ja info ei ole tõenditega tagatud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul omistati kaebajale kuritegu, mida ta toime polnud pannud, kuid vabandus selle kohta avaldati paberlehes alles pärast kaebuse esitamist Pressinõukogule.
887 Kristjan Järvan
28.01.19
Postimees
25.01.19
Analüütikud teevad II pensionisamba tulise arvustaja tabelid pihuks ja põrmuks
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ei vasta sisule ja on ekistav. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus tema vastuseid piisavas mahus ei avaldanud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri kooskõlas loo sisuga. Samuti kajastab artikkel kaebaja seisukohti.
886 Kaili-Helina Kolts
24.01.19
Sõnumitooja
16.01.19
Maakohus: Pudisoo Kaldaaluse tee tuleb hoida avalikus kasutuses
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõiget infot, info tõesust ei ole kontrollitud ja artikkel põhjustab talle kannatusi. Kaebaja ei ole rahul, et tema esitatud parandusi ei arvestatud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Sõnumitooja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artikkel põhineb maakohtu otsusel ja loos on ka öeldud, et kaebaja on kohtuotsuse vaidlustanud ringkonnakohtus.
885 Anonüümne menetlus
23.01.19
Delfi
23.01.19
Nimekiri. EKRE kriminaalkorras karistatud liikmed
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on avalikustatud tema karistus, mis on juba kantud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandusel on õigus avaldada andmeid ka kantud ja kustunud karistuste kohta, kui see on piisavalt põhjendatud. Antud juhul oleks toimetus pidanud siiski kaaluma ja lugejale selgitama, kuidas on kaebaja ees- ja perekonnanime avaldamine põhjendatud olukorras, kus inimesele määratud karistus on kustunud ning ta ei osale poliitikas valimistel kandideerides.
884 MTÜ Isvara Joogakool ja Karolin Tsarski
22.01.19
Õhtuleht
06.12.18
Tantraperverdi jünger annab Eesti koolidesjoogatunde; Vägistamissüüdistustega tantraõpetaja Saraswati tegutseb taas;
Kaebaja peab esimese artikli pealkirja eksitavaks, lisaks on loos segamini faktid ja oletused ja väited ei ole tõestatud. Teises artiklis on kaebaja hinnangul tema lause rebitud kontekstist välja. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu eksinud. Esimeses loos saab kaebaja sõna, lisaks on tema joogatundide kohta avaldatud positiivne hinnang. Pressinõukogu arvates on põhjendatud ka kaebaja õpetaja tegudest kirjutamine. Teine artikkel väljendab Karolin Tsarski seisukohti, muu hulgas ka andestamise küsimuses.
883 Anonüümne menetlus
22.01.19
Eesti Päevaleht, Delfi
17.01.19
Praegused ja endised kriminaalid Eesti 200-s. Kaks visati välja, üks lahkus ise, ülejäänutele andestatakse
Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandusel on õigus avaldada andmeid ka kantud ja kustunud karistuste kohta, kui see on piisavalt põhjendatud. Antud juhul oleks toimetus pidanud siiski kaaluma ja lugejale selgitama, kuidas on kaebaja ees- ja perekonnanime avaldamine põhjendatud olukorras, kus inimesele määratud karistus on kustunud ning ta ei osale poliitikas valimistel kandideerides.
882 Isamaa
17.01.19
Eesti Päevaleht
10.01.19
Autorikülg. Villu Zirnask kritiseerib Seederi sambaplaani: Isamaa on isamaale koormaks?
Kaebaja ei ole rahul, et Isamaa vastulause ilmus maksumüüri taga ja täiendatuna Villu Zirnaski kommentaaridega. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Tauniv: Päevaleht rikkus 14. jaanuari artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu ja konteksti ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus võinud ajakirjaniku kommentaari panna Helir-Valdor Seederi artikli kõrvale. Selle asemel olid ajakirjaniku kommentaarid paigutatud Helir-Valdor Seederi artikli teksti sisse. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Helir-Valdor Seederi saadetud materjali puhul tegemist sisuliselt vastulausega ja leht oleks võinud selle avaldamisest üldse keelduda.
881 Oleg Medvedev
11.01.19
Postimees vene keeles
15.11.18
Vabatahtlikud kogunesid Narvas kodanikuühiskonna ajutrusti loomiseks
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ja rikub tema õigusi. Tagasi lükatud
11.03.19
Tagasi lükatud: Kaebaja ei esitanud kaebuse ega artikli tõlget.
880 Anonüümne menetlus
10.01.19
Postimehe veeb
09.01.19
Dagmar Lamp: lapse löömine ei ole okei ja seda ei tohi õigustada
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ja kahjustab tema mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
28.03.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, kus on ajakirjanikul õigus oma seisukohti avaldada. Lisaks ei tooda artiklis välja ühtegi nime või viidet, mis võimaldaks aru saada, kelle blogist on jutt.
879 Kaili-Helina Kolts
07.01.19
Harju Elu
02.01.19
Kinnistuomanik kaotas Pudisoo küla teevaidluse
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet, sest kohtuotsus ei ole jõustunud. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Õigeksmõistev: Harju Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel põhineb Harju Maakohtu otsusel, sellele on artikli juhtlõigus viidatud ja lisaks on mõlema osapoole seisukohad loos olemas.
878 Varro Vooglaid
02.01.18
Postimees
30.12.18
Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valesüüdistusi, kuid sõna talle ei antud ega vastulauset avaldatud. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist hinnanguid sisaldava arvamuslooga, milles ei esitatud kaebaja kohta süüdistusi, mis vajanuks kommentaari või vastulauset.
877 Erkki Raasuke
27.12.18
TV3
03.12.18
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saade sisaldab ebaõiget ja kontrollimata infot, salaja hangitud ja moonutatud lindistusi. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Tauniv: Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on videolõikudega auditooriumiga manipuleeritud, sest neis on kokku pandud erinev pilt ja tekst. Lisaks on avaldatud ebaõiget infot kollektiivlepingu kohta, sest saate ajaks oli see juba ligi aasta olnud sõlmitud. Kuuuurija rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli-ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik ning eksitus-ohtlik montaaž, samuti heli või pildi moonutus olgu varustatud asjakohase märke või teadustusega.
876 Sotsiaalministeerium
18.12.18
Postimees
17.12.18
Mehed koju, naised tööle! Kuhu jääb valikuvabadus?
Kaebaja ei ole rahul, et artikli jaoks ei ole küsitud sotsiaalministeeriumi kommentaari. Samuti sisaldab artikkel valeinfot. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud valeväide uuringute kohta, sest tegelikkuses on ministeerium teemakohaseid uuringuid teinud. Samuti rikkus leht punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini faktid ja oletused.
875 Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin
17.12.18
Eesti Päevalehe veeb
11.12.18
VENE MEEDIA PÄEVIK. Miks Keskerakond varjab venelaste eest, et ollakse valmis koalitsiooniks
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud valeinfot, avaldatu ei põhine faktilisel infol ja info tõesust pole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest algallikas on tegelikkuses öelnud, et EKREga koostöö välistatakse.
874 Kaili-Helina Kolts
14.12.18
Delfi
05.12.18
Segadus Kuusalu vallas jätkub: seitsme majapidamise elanikud on lõksus
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valefakte, pealkiri on eksitav ja artikliga on talle tekitatud põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna artikkel ei sisalda kaebaja nime ega elukohta, siis ei ole kaebaja avalikkusele tuvastatav. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tee sulgemine on jätnud mõned majapidamised lõksu. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, sest kõik avaldatu on tõendatud Delfi poolt allikate, dokumentide või fotodega.
873 Kaili-Helina Kolts
14.12.18
Harju Elu
14.12.18
Solvunud kolme lapse ema blokeerib külavaheteed
Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud lugu enne ilmumist lugeda, artikkel sisaldab valet ja leht avaldas tema foto loata. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Tauniv: Harju Elu ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et artiklis olev info, nagu oleks kaebaja küsinud tee hooldamise eest inimestelt 10 130 eurot, ei ole faktiliselt tõendatud.
872 SEB Markets osakonna juht Kristofer Vähi
14.12.18
Äripäev
27.11.18
Milline pank on kohalikule investorile soodsaim?
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei ole kirjutatud nende teenustest ega ole kommentaari võetud, kuigi lugu on investeerimisteenuseid pakkuvatest pankadest Eestis. Pressinõukogu otsus
21.02.19
Õigeksmõistev: Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis kasutatud Swedbanki ja LHV võrdlus kõige suurema hinnavahe tõttu toimetuse poolt põhjendatud. Lisaks on kõikide pankade teenustasude tabel artikli juures ja selles tabelis on sees ka SEB hinnad.
871 Ragistaja OÜ
05.12.18
Eesti Päevaleht, Delfi
14.11.18
Torkaja. Kolepiltidega satiiriajakiri, mis isegi EKRE valijad ära hirmutas
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeväiteid ja moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ja Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud oma seisukohad välja öelda.
870 Hannes Veskimäe
05.12.18
Eesti Päevalehe LP
01.12.18
Erkki Raasuke: juht on see, kes ronib vajaduse korral kõige sügavamale ja teeb oma käed kõige mustemaks
Kaebaja ei ole rahul, et intervjuust temaga on jäetud välja olulised kohad, et temast jäetakse mulje kui vassijast ja et tema taustast pole kirjutatud. Samuti peab kaebaja eksitavaks artikli pealkirja. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Õigeksmõistev: LP ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja seisukohti kajastatud. Pressinõukogu leiab, et Hannes Veskimäe vastuste toimetamine on põhjendatud, et Erkki Raasukese persooniloost lähtuvalt ära tuua olulisim ja avaldada kaebaja seisukohad.
869 Jõhvi Põhikooli direktor Liina Mihkelson
04.12.18
Õhtuleht
22.11.18
Segadused ja tüli: koolitöötaja süüdistab Jõhvi koolidirektorit töö halvas korraldamises
Kaebaja leiab, et artikkel on kallutatud, talle on tekitatud põhjendamata kannatusi ning ta ei saanud kõiki süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul jättis ajakirjanik kontrollimata artiklis märgitud dokumentide olemasolu.
868 Taavi Aas, Tõnis Mölder
03.12.18
Eesti Päevaleht
22.11.18
Kiire pääsu hooldusravile tagasid kõrge positsioon erakonnas, altkäemaks või tutvused haiglas
Kaebajad ei ole rahul, et konfliktses kontekstis neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei esitata Taavi Aasa ja Tõnis Mölderi kohta süüdistusi ja seetõttu ei olnud vaja neile artiklis sõna anda.
867 Lääne-Virumaa Perearstide Seltsi juhatuse liige Maire Suurkivi
27.11.18
Postimees
05.11.18
Minister EMO koorumuse suurenemisest: teoreetiliselt peaks EMO koormus vähenema
Kaebaja leiab, et ajakirjanik halvustab artiklis Rakvere linnas pensionile jäänud perearste. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul faktiviga EMO koormuse langemise kohta. Pressinõukogu otsus
24.01.19
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et intervjuus ei nimetata perearsti nime ega viidata kindlale ajaperioodile ning tegemist on väitega, et ministrile esitatud küsimust ilmestada. Pressinõukogu hinnangul ei ole intervjuus viidatud ajavahemikule, mil EMO koormus langes ja seega ei saa tegemist olla ka faktiveaga.
866 Allvar Gullstrand OÜ
27.11.18
Eesti Rahvusringhääling
28.08.18
KSA Silmakeskuses käinud skisofreenik sai kaasa soovituse ravimistest loobuda
Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud. Samuti on esitatud süüdistusi, kuid sõna ei antud. Lahendatud
13.02.19
Lahendatud: ERRi meediaeetikanõunik tegi lahendi.
865 Toomas Reisalu
19.11.18
Delfi
22.10.18
Kütuseaktsiisi langetamise aktsiooni veab kunstnik, kes kasutas vähihaige lapse portreed perekonna keelu kiuste oma huvides
Kaebaja leiab, et artikkel loob temast mulje kui kurjategijast. Kaebaja ei ole rahul artiklis avaldatud fotoga ja leiab, et lugu sisaldab valet. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogul ei ole alust kahelda artiklis avaldatud faktides, lisaks on kaebajale antud sõna süüdistuste kommenteerimiseks. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures olev foto vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga.
864 Meelis Raju
16.11.18
LõunaLeht
27.09.18
Mida teha soss-sepast korstnapühkijaga?
Kaebaja leiab, et teemat on käsitletud ühekülgselt ja moonutatult ja lugu sisaldab valeväiteid. Kaebaja peab pealkirja ja fotoallkirja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida.
863 Toomas Reisalu
16.11.18
Naisteleht
26.09.18
Vähiravifondist sai Toivo Tänavsuu elutöö: Olen parimas mõttes pantvang
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet. Tagasi lükatud
31.12.18
Tagasi lükatud: Väljaanne ei olnud kaebuse esitamise ajal Pressinõukoguga liitunud.
862 Toomas Reisalu
15.11.18
Õhtuleht
13.09.18
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis kasutatakse sõna "pilt". Samuti leiab kaebaja, et artikklid ja pildiallkiri sisaldavad valeväiteid. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei rikkunud kummagi artikliga ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „pilt“ kasutamine vale ega eksitav ning viide väljapressimisele on Toivo Tänavsuu hinnang kujunenud olukorrale.
861 Jõhvi vallavalitsus
14.11.18
Põhjarannik
27.10.18
Jõhvi võim lasi kogenud lasteaiajuhi päeva pealt lahti
Kaebaja ei ole rahul, et sõna ei saanud. Samuti peab kaebaja loo pealkirja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest see viitab loos avaldatud infole, et Jõhvi Lasteaiad direktor pidas vallandamisotsuse tegemisel nõu vallavalitsusega. Pressinõukogu hinnangul sai Jõhvi võim Jõhvi Lasteaiad direktori kaudu võimaluse ka oma seisukohta avaldada ja eraldi sõna vallavolikogu või vallavalitsuse esindajale anda ei olnud vaja.
860 Kaitseväe peastaabi pressijaoskond
13.11.18
Eesti Päevaleht
09.11.18
Kaitseväe salajased dokumendid rippusid aastaid avalikult internetis; Ajateenijad suitsetavad kanepit igavusest, harjumusest ja vastumeelsusest
Kaebaja leiab, et artiklid sisldavad ebatäpset ja eksitavat infot, faktide tõesust ei ole kontrollitud ja kaebaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kaitsevägi viitas oma vastuses selgelt rahatrahvi võimalusele, mida loo autorid tajusid katsena neid survestada. Artikli pealkiri „Kaitseväe salajased dokumendid rippusid aastaid avalikult internetis“ kasutab sõna „salajased“ mitte juriidilises, vaid tavatähenduses, et iseloomustada dokumente, mis ei ole avalikkusele kättesaadavad või antud juhul ei peaks olema kättesaadavad. Teise artikli puhul on kanepi suitsetamist käsitledes autorid tuginenud allikatele ja antud loo kontekstis on rahvuse käsitlemine kohane.
859 Margus Laikask
30.10.18
Pealinn
27.08.18
Aferistist arhitekt võltsib allkirju ja jätab majad pooleli
Kaebaja ei ole rahul, et teda on nimetatud võltsijaks (kurjategijaks), kuigi artikli ilmumise ajal oli kriminaalmenetlus veel käimas. Kaebaja ei ole rahul, et tema esitatud väiteid on artiklis moonutatud ja talle ei antud sõna kõikides asjaoludes. Pressinõukogu otsus
13.12.18
Õigeksmõistev: Pealinn ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebaja sai võimaluse esitatud süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks ega ebatäpseks, sest allkirjade võltsimist kinnitab toimetuse käsutuses olev info.
858 Helle-Moonika Helme
26.10.18
Postimees
16.10.18
Saade
Kaebaja leiab, et saates avaldatakse tema kohta valeinfot. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Õigeksmõistev: Postimehe veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna saatejuht esitas Helle-Moonika Helmele kutse saatesse kommunikatsioonijuhi vahendusel ja kaebaja saatesse ei tulnud, siis on Pressinõukogu hinnangul alus järeldada, et kaebaja ütles kutsest ära.
857 Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Koguduse juhatuse liige Tan Silliksaar
23.10.18
Eesti Päevaleht
14.09.18
Kümme päeva koolitust ja 280 eurot ning lapsest saab selgeltnägija?
Kaebaja ei ole rahul, et Jehoova tunnistajatele ei antud artiklis sõna ega avaldatud vastulauset. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates oli Jehoova tunnistajate kohta avaldatu puhul tegemist psühholoogi hinnanguga, mis tugines endiste Jehoova tunnistajate veebilehele ja Jehoova tunnistajate veebilehel avaldatule.
856 Allvar Gullstrand OÜ
19.10.18
ERR
08.10.18
Terviseamet uurib KSA silmakeskuse tegevust juba kolmveerand aastat
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisialdab eksitavat ja ebatäpset infot ning süüdistusi, kuid sõna antud ei ole. Lahendatud
31.12.18
Lahendatud: ERRi meediaeetikanõunik tegi lahendi.
855 Yana Toom
17.10.18
Postimehe veeb
17.10.18
Yana Toom: 97 protsenti narvakaid hakkab rääkima eesti keelt? Päriselt või?
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on moonutatud. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Tauniv: Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli ühe sõna ära jätmine pealkirjas märgilise tähtsusega. Samas oli artiklis Yana Toomi täpne tsitaat olemas. Pressinõukogu tunnustab Postimeest vabandamise ja pealkirja kiire parandamise eest, samuti selle eest, et Postimees märkis pealkirja all ja loo lõpus, milles viga seisnes.
854 OÜ Nomse juhatuse esimees Oleg Nurme
16.10.18
Postimees
02.10.18
Päeval ehitajad, õhtul roolijoodikud ja vargad
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja põhjendamata hinnanguid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle helistades end ei tutvustanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole Nomse OÜ kohta selliseid süüdistusi seoses võõrtööjõuga esitatud, et artikli ilmumise oleks ilma kaebaja kommentaarita pidanud edasi lükkama. Pressinõukogu kasutada olevast materjalist ei nähtu, et artiklis oleks esitatud valeandmeid.
853 Marika Korolev-Pihelpuu
12.10.18
Postimees
10.10.18
Korolev osutus samuti laimajaks
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõiget infot ja talle ei antud võimalust kõikidele süüdistustele sisuliselt vastata. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on teema tõstatamine avalikkuses põhjendatud, Pressinõukogul puuduvad tõendid, mis kinnitaksid kaebaja väiteid ning artiklis saavad kõik osapooled sõna.
852 A.A. (anonüümne menetlus)
12.10.18
Harju Elu
12.10.18
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisialdab isikuandmeid ja väljendeid, mida ta ei kasutanud. Pressinõukogu otsus
22.11.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul on tekitatud kaebajale kannatusi seoses tema nime ja elukoha avaldamisega. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud kaaluma, kas kaebaja nime ja elukoha avaldamine on põhjendatud.
851 Yana Toom
05.09.18
Delfi
04.09.18
Yana Toom pole ainuke. Pedofiilid ja teised mutrikesed Vene propaganda pesumasinas
Kaebaja leiab, et artikkel on eksitav ja sisaldab valet. Pressinõukogu otsus
18.10.18
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Yana Toom võib võtta Vene telesaadetes osalemise eest raha. Tegemist on süüdistusega, mida artiklis põhjendatakse 26. augusti telesaates Yana Toomi poolt öeldud lausega. Kõnealune lause käis saates hoopis teise teema kohta ning lause originaalkontekstist välja kiskumisega anti sellele artiklis eksitav tähendus. Samuti rikkus Delfi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Delfi rikkus ka punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.
850 Brigitte Susanne Hunt
29.08.18
Elu24
28.08.18
Kas kaunis raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on meid kõiki lollitanud ja semmib ikka hoopis Nubluga?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab faktivigu ja spekulatsioone. Pressinõukogu otsus
18.10.18
Õigeksmõistev: Elu24 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajale anti sõna.
849 Kaarel Kõivomägi
09.08.18
Võrumaa Teataja
07.08.18
Meelemärkuseta vanaprouale nähvanud Võru kiirabi töötaja: "Sellele naisele peaks politsei kutsuma!"
Kaebaja ei ole rahul, et ta on pandud negatiivsesse konteksti, kuid sõna talle antud ei ole. Pressinõukogu otsus
18.10.18
Tauniv: Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Kuna perearst Kaarel Kõivomägi oli ainus, kes artiklis nimeliselt välja toodi ja kelle kohta esitati tõsine süüdistus (uuringute mitte tegemine), oleks leht pidanud talle sõna andma.
848 Kose vallavalitsus
24.07.18
Postimees
18.07.18
Avatud uks tõi ametnikule pahanduse kaela
Kaebaja leiab, et artiklis avaldatud faktid on kaheldavad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et valla sotsiaaltööspetsialist sisuliselt sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Postimehe veebis ilmunud artikliga ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad konflikti osapooled sõna saanud. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli teema mitte isik, kellest pealtkuuldud vestluses räägiti, vaid avatud uks ja sellega tekitatud võimalus kuulata pealt vestlusi, mis võivad sisaldada isikuandmeid.
847 Kristi Nilov
05.07.18
Eesti Ekspress
25.04.18
Telesaade vaeste aitamisest tegi produtsent Kristi Nilovist jõuka inimese
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebaõigeid faktiväiteid ja tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
18.10.18
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale kujundlikult väita, et Kristi Nilov on „Kodutunde“ suurim abisaaja. Pressinõukogu leiab, et endiste töötajate negatiivseid hinnanguid kaebaja kohta ei saa tõendada, sest need on isiklikud arvamused. Lisaks kahele negatiivsele arvamusele on portreeloos ka pikem positiivne hinnang Kristi Nilovi kohta.
846 Yana Toom
02.07.18
Delfi
28.06.18
Libauudistega võitlemise üksus kummutab leebelt Yana Toomi väiteid
Kaebaja leiab, et artikkel sisladab ebaõiget ja eksitavat infot. Lahendatud
30.07.18
Poolete kokkuleppe: Delfi avaldas vastulause.
845 Hardi Kaljurand
25.06.18
Delfi
06.06.18
Video. Tartu Ülikooli kliinikumi arst käratas patsiendile: minuga ei ole mõtet möiseda! Katkine varvas seo ise kinni tampooni abil
Kaebaja ei ole rahul, et video on filmitud ebaseaduslikult ja artikkel on eksitav. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna osapooled – patsient ja haigla. Lisaks on kaebaja saanud sõna jätkuloos. Pressinõukogu hinnangul ei riku video avaldamine kaebaja eraelu puutumatust.
844 Mari-Epp Täht
21.06.18
Lääne Elu
16.06.18
Lasteaia direktor läks vanemate kaebuse peale pensionile
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ja tekitab põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Pressinõukogu leiab, et artikli põhjal ei ole võimalik last laiemas ringis tuvastada. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebajale pakuti sõna, kuid kaebaja sisulist kommentaari ei andnud.
843 BestCredit
20.06.18
TV3
26.03.18
Kuuuurija
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei tutvustanud end infot kogudes ega selgitanud, miks ta intervjuud teha soovib. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik kuritarvitas meediaga suhtlemisel kogenematut laenuhaldurit. Samuti pole kaebaja rahul, et infot koguti varjatult, saade sisaldab valeväiteid ning segamini on faktid ja arvamused. Menetlus lõpetatud
30.08.18
Menetlus lõpetatud: Saade on kaevatud kohtusse.
842 Hardi Kaljurand
20.06.18
Tartu Postimees
06.06.18
Video. Valvearst öisele abipaljujale:
Kaebaja leiab, et artikkel sisladab eksitavaid fakte ja on halvustav. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Tartu Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklites saanud sõna osapooled – patsient ja haigla. Lisaks on kaebaja saanud sõna paberlehes avaldatud loos. Pressinõukogu hinnangul ei riku video avaldamine kaebaja eraelu puutumatust.
841 Osaühing Morobell juhatuse liige Raivo Baum
11.06.18
Lääne Elu
17.04.18
Postimees: purjus kapten ajas Morobelli laeva madalikule
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeinfot. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kommenteeris juhtunut Morobelli esindaja, mis näitab, et kalalaev on sisuliselt Morobelli kontrolli all.
840 Tallinna linn
06.06.18
Eesti Ekspress
30.05.18
Ragnar Klavan tiriti Tallinna korruptiivsesse spordipoliitikasse
Kaebaja leiab, et artikkel on ühepoolne ja halvustav. Kaebaja ei ole rahul, et Tallinna abilinnapeale Kalle Klandorfile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi kohta artiklis avaldatud mitmeid süüdistusi ja ta on loos kesksel kohal, kuid talle sõna ei antud.
839 Anonüümne menetlus
01.06.18
Kanal 2

Kaebaja ei ole rahul, et laps on saate põhjal tuvastatav. Samuti leiab kaebaja, et lugu oli tasakaalustamata. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Tauniv: Saade rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Samuti rikkus saade punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul oleks tulnud teemat käsitleda ilma last ja ema identifitseerimata, et vältida lapse kannatusi.
838 Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin
31.05.18
Delfi
30.05.18
Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin ja tema sõbrad rõõmustasid sotsiaalmeedias Babtšenko surma üle
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et loo pealkiri vastab sisule, sest kaebaja sotsiaalmeedia postituses tuntakse kahjurõõmu või parastatakse Arkadi Babtšenko surma üle.
837 Eesti Apteekrite Liit
31.05.18
Eesti Päevaleht
11.04.18
Analüüs: apteegireformi propagandasõjast väljub võitjana ainult Margus Linnamäe
Kaebaja peab artikli pealkirja ja sisu eksitavaks. Kaebaja leiab, et loos ei ole faktid ja oletused eristatud. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust oma seisukoha avaldamiseks. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kuna tegemist on arvamuslooga, apteegireformi analüüsiga ja Eesti Apteekrite Liidu kohta ei ole konkreetselt süüdistusi esitatud, ei olnud põhjust kaebajale sõna anda.
836 S-Arms OÜ
31.05.18
Pärnu Postimees
28.03.18
Pere sai kodu kõrvale rajatud laskepaigast teada siis, kui kuulid juba lendasid
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõiget infot ja foto on naeruvääristav. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Pärnu Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul pärineb sihtmärgi foto „Pealtnägija“ saatest ja Pressinõukogu nõustub toimetuse selgitusega, et foto põhjal ei ole võimalik väita, et tulistada saab hõlpsasti üle valli.
835 S-Arms OÜ
31.05.18
Õhtuleht
28.03.18
„“Pealtnägija“: kodutalust 500 meetri kaugusele tekkis erafirma laskepaik, millest naabruskonna elanikke ei teavitatudki
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõiget infot. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et S-Arms sai refereeritud loos sõna ja toimetusel polnud alust kahelda allika väites, et laskepaiga ümber enne valli ei olnud. Ka maja poole laskmist ja täiendava valli ehitamist kinnitab loos allikas.
834 S-Arms OÜ
31.05.18
Eesti Rahvusringhääling
28.03.18
Pealtnägija
Kaebaja leiab, et saade on negatiivne ja sisaldab ebaõiget infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kaebaja vastus ei ole tervenisti leitav. Pressinõukogu otsus
20.09.18
Õigeksmõistev: ERR ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et S-Arms sai loos piisavalt sõna ja kui kaebaja otsustas intervjuust keelduda, on see kaebaja valik. Pressinõukogu leiab, et kaitsevalli kohta avaldavad oma arvamust kohalikud elanikud ja valli kõrguse kohta ei esitata saates fakte, vaid hinnanguid.
833 Liisa Oviir
31.05.18
Eesti Ekspress
09.05.18
Sotside PR-firma on võitnud ridamisi riigihankeid sotside valitsemisalas
Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei küsitud, kuigi artikkel sisaldab süüdistusi. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on jäetud lugejatele mulje, et Liisa Oviiri ministriks oleku ajal eelistas tema valitsemisalas olev EAS sotsiaaldemokraatidega seotud suhtekorraldusfirmat KPMS. Pressinõukogu hinnangul on tegemist seose loomise ja süüdistusega, millele oleks pidanud küsima Liisa Oviiri kommentaari.
832 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
18.05.18
Eesti Päevaleht ja Delfi
17.05.18
EKRE läheb riigikogu valimiskampaaniat tegema tühja rahakoti ja professionaalse abita
Kaebaja hinnangul sisaldab artikli pealkiri valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud vastulause võimalust. Presisnõukogu otsus
30.08.18
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei vasta pealkiri artikli sisule, sest loos ei tõestata, et EKRE rahakott on tühi. Samuti tuleb artiklist välja, et EKRE kasutab meediapindade hankimisel professionaalsete vahendajate abi.
831 Jaan Einasto, Gert Hütsi, Andi Hektor, Manuel Hohmann, Laur Järv, Mario Kadastik, Kristjan Kannike, Juhan Liivamägi, Antti Tamm, Elmo Tempel, Hardi Veermäe
15.05.18
Postimehe veeb
14.05.18
Marek-Lars Kruusen: fundamentaalfüüsika teaduse suund Eesti ülikoolides on hakanud arenema väärastunud teed pidi
Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel valeväiteid. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuslooga, kus autor väljendas oma seisukohti. Lugu oli nähtav vaid tund aega, kuni Postimees ise tuvastas artikli mittevastavuse oma kvaliteedinõuetele ja võttis loo maha.
830 Vaata Maailma SA
14.05.18
Eesti Päevaleht
13.05.18
Priit Adler: NutiEesti 200. Suurfirmad kaaperdavad kaubamärke möödaminnes
Kaebaja hinnangul on artikkel halvustav ja laimav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht neile sõna ei andnud, kuigi lugu sisaldab süüdistusi. Tagasi võetud
21.05.18
Tagasi võetud: Pooled leidsid sobiva lahenduse.
829 Vaata Maailma SA
14.05.18
Vooremaa
03.05.18
Üleskutse innovatiivsete ärimeeste abistamiseks
Kaebaja hinnangul on artikkel halvustav ja laimav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht neile sõna ei andnud, kuigi lugu sisaldab süüdistusi. Kokkulepe
16.05.18
Kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja toimetus kustutas artikli.
828 Fookus Meedia OÜ
09.05.18
Eesti Ekspress
11.04.18
Adjöö, stiili- ja ilunipid!
Kaebaja leiab, et uudis sisaldab valeinfot ja on ühepoolne. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Õigeksmõistev: Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et toimetuse käsutuses olnud info oli usaldusväärne.
827 Annika Vau
30.04.18
Eesti Päevaleht
28.03.18
Koolipsühholoog tahtis pimesoolepõletiku käes vaevleva lapse saata psühhiaatri juurde
Kaebaja leiab, et artikkel on moonutatud ja ühepoolne. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema nimi ja foto. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Tauniv: Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Selle pealkirjaga jäetakse psühholoog Annika Vaust mulje kui oma erialal ebakompetentsena tegutsenud inimesest. Samuti rikuti punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud avalikkuse seisukohast antud juhul oluline teada saada koolipsühholoogi nime. Pressinõukogu leiab, et antud loo oleks võinud avaldada ka kaebajat nimeliselt välja hõikamata.
826 Tarmo Tomson
25.04.18
Kanal 2
03.04.18
Radar
Kaebaja leiab, et saade põhjustab tema lähedastele moraalset kahju. Samuti leiab kaebaja, et saade sisaldab faktivigu ning on eksitav ja ühepoolne. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei rikkunud 3. aprilli saates „Radar“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on saates tuginetud dokumentidele ja vallaametnike ütlustele, samuti on saates pakutud sõna kaebajale ja avaldatud tema seisukohad, mille toimetus sai kaebajalt telefoni või meili teel.
825 Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva
23.04.18
Õhtuleht
15.03.18
Kremlimeelne kanal tegi Eesti ajateenija tulistamisest propagandaloo
Kaebaja leiab, et artikkel sisldab valet ja eksitavat infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna Sputnik avaldas 2. märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati.
824 Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva
23.04.18
Venekeelne Postimees
15.03.18
Venelast tulistati põgenemiskatsel: Sputnik muutis lugu eestlasest, kes oli ennast ägeda armi saamiseks haavanud
Kaebaja hinnangul sisldab artikkel valet. Kaebaja ei ole rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Rus.Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna Sputnik avaldas 2. märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati.
823 Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva
Postimees
15.03.18
Sputnik esitab Eesti ajateenija juhtumi valguses valeväiteid
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna Sputnik avaldas 2. märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati.
822 Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva
23.04.18
Eesti Rahvusringhääling
15.03.18
Sputnik rakendas Eesti ajateenija tulistamisjuhtumi propagandavankri ette
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: ERR ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna Sputnik avaldas 2. märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati.
821 Eesti Energia
20.04.18
Postimees
12.04.18
Konkurentsiamet pööras elektritarbijatele selja
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Eesti Energia konflikti osapool, kellele oleks pidanud tingimata sõna andma. Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldab konkurentsiameti kaudu ka Eesti Energia seisukohti kajastavat infot.
820 Aili Sture
19.04.18
Elu24
08.04.18
Sky Plusi uus saatejuht on Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta valet ja kahjustab mainet. Pressinõukogu otsus
30.08.18
Tauniv: Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab lugu mulje, nagu oleks kaebaja Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes. Samuti rikkus Elu24 ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kolme inimese eraeluga, mida avalikkusel ei ole avaja teada. Lisaks on loos avaldatud teadlikult valeinfot.
819 Creditreform Eesti OÜ ja selle töötajad
11.04.18
TV3
09.04.18
Kuuuurija
Kaebajad ei ole rahul, et neid näidati, avalikustati nimed ja siseneti firma ruumidesse ilma loata. Samuti peab kaebajad avaldatut eksitavaks ja moonutatuks. Pressinõukogu otsus
20.06.18
Tauniv: „Kuuuurija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.7., mis näeb ette, et ajakirjanik hangib heli- ja pildiülesvõtteid ning informatsiooni avalikult. Erandid on lubatud ülekaaluka avaliku huvi olemasolul, kui materjali pole võimalik teisiti hankida. Pressinõukogu hinnangul ei ole Creditreformi töötajad avaliku elu tegelased ja neid ei olnud alust filmida. Lisaks filmiti ilma loata. Pressinõukogu hinnangul oleks olnud loo kontekstis piisav, kui kaamera ees oleks kokkulepitult andnud kommentaari Creditreformi ametlik esindaja.
818 Rainer Kaal
08.04.18
TV3
02.04.18
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saade sisaldab tema kohtu moonutatud infot ja valet. Samuti leiab kaebaja, et saates on avaldatud infot, mida avalikkusel ei olnud vaja teada. Pressinõukogu otsus
24.05.18
Õigeksmõistev: „Kuuuurija“ ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on konflikti mõlemad osapooled saanud piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et kaebaja tausta avamine oli oluline, sest Abakhani töötajad kahtlustasid teda varguses. Samuti ei loodud kaebajast eksitavat kuvandit.
817 Jevgeni Ossinovski
04.04.18
Eesti Päevaleht
15.02.18
Juhtkirjad „Nii maksumaksja kui ka karskuse vaenlane“ (15.02.2018) ja „Ossinovski, teie olete probleem“ (27.02.2018) ning artikkel „Ossinovski juhib tähelepanu endalt alkoholile“ (1.03.2018)
Kaebaja peab artikleid eksitavaks ja ühepoolseteks. Presisnõukogu otsus
20.06.18
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leidis, et juhtkirjades ei ole leht eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest juhtkirjas on toimetusel õigus oma arvamust avaldada ja hinnanguid anda. Sama kehtib ka arvamusartikli puhul. Lisaks on arvamusloo all viidatud ka sellele, kus saab lugeda Jevgeni Ossinovski kirja täisteksti.
816 Urmas Laht
28.03.18
Virumaa Teataja
17.03.18
Nädala kaja: susserdamine ei kao kuhugi
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
24.05.18
Õigeksmõistev: Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna tegemist on arvamuslooga, siis on ajakirjanikul õigus selles oma hinnanguid anda.
815 Teater NO99
24.03.18
TV3
29.01.18
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saade sisaldab valeväiteid ja spekulatsioone, mida faktid ei toeta. Pressinõukogu
24.05.18
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on "Kuuuurija" pakkunud piisavalt sõna Teater NO99 esindajatele, et nad saaksid sisuliselt vastata kõikidele küsimustele. Teater seda võimalust ei kasutanud ja eelistas anda formaalseid vastuseid.
814 M.M.
20.03.18
Eesti Ekspress
07.02.18
Intervjuu Imre Arakaga: Kas ta plaanis Iirimaal mõrva? Politsei
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot. Poolte kokkulepe
07.06.18
Poolte kokkulepe: Pooled saavutasid kokkuleppe.
813 Õuetuba OÜ
12.03.18
Õhtuleht
27.02.18
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
24.05.18
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldab piisavas mahus OÜ Õuetuba ja selle juhataja Kristi Nilovi seisukohti. Pressinõukogu hinnangul ei ole ka kaebaja ümber lükanud artiklis avaldatud väiteid, et maja ostis firma ja et ta elab seal oma perega.
812 K.K.
10.03.18
Delfi
07.02.18
Artikkel
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta eksitavat infot ja temast kirjutamiseks puudus avalik huvi. Kokkulepe
20.03.18
Kokkulepe: Pooled leidsid lahenduse.
811 Priit Adler
08.03.18
Sõnumitooja
10.01.18
Kuusalu valla üldplaneeringu arutelud koguvad hoogu
Kaebaja leiab, et artikkel sisladab ebatäpset ja moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei ole faktiviga parandanud. Menetlus lõpetatud
31.05.18
Menetlus lõpetatud: Leht avaldas paberlehes ja veebis paranduse. Kaebaja ei täpsustanud lehepoolset rikkumist.
810 Kairi Päärson
06.03.18
Eesti Ekspress
31.01.18
Inetu tüli iluäris: röövimine päise päeva ajal telekaamerate ja politsei silme all
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab faktivigu ja loo pealkiri on eksitav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
24.05.18
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte tegevust kajastatud ja mõlemad pooled on saanud sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri kaebaja suhtes eksitav ega solvav, sest on kooskõlas toimunuga ja artikli sisuga.
809 Tauno Nikker
06.03.18
TV3
05.03.18
Kuuuurija
Kaebaja väitel avaldati saates tema kohta valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja sisenes luba küsimata tema tööruumidesse filmima. Pressinõukogu otsus
24.05.18
Õigeksmõistev: TV3 ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kirjast loeti ette olulisemad faktid, ülejäänud tekst oli samal ajal ekraanil näha.
808 A.A. (anonüümne menetlus)
06.03.18
TV3
05.03.18
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saates avaldati tema kohta valeinfot. Kaebaja peab saates avalikustatud salvestist ebaseaduslikuks, sest ta ei teadnud, et tema vestlust salvestati. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: Saates ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajat puudutav konflikt ei olnud saate põhiteema, lisaks ei ole kaebaja tuvastatav.
807
26.02.18
Eesti Rahvusringhääling
24.02.18
Aktuaalne kaamera
Kaebajate hinnangul oli AK saatelõik eksitav. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: ERR ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist aktsiooni lühikirjeldusega, milles rõhutati, et tegemist oli aktsiisipoliitika vastase üritusega. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks tuhatkonna auto nimetamist.
806 David Abramson
23.02.18
Eesti Eksperss
03.01.18
McDonaldsi maja bossil kukkusid hambad suust:
Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis nimetatud vanaks juudiks. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist pigem hea maitse küsimusega, kas sellist väljendit kasutada või mitte.
805 Lasnamäe Gümnaasiumi direktor Andrei Kante
19.02.18
Venekeelne Delfi
05.02.18
Meie tervist ei hinnata! Lasnamäe gümnaasiumi õpilased sõdivad koolisöökla toidu vastu
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ja kahtlase päritluga fotosid. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaar avaldati luba küsimata. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor.
804 T.T. (Anonüümne menetlus)
15.02.18
Eesti Ekspress
10.01.18
Suurfirma surub lasteaedadesse suhkrurohket säästumenüüd
Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures olev foto on tehtud ja avaldatud temalt luba küsimata. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et pildistamine artikli jaoks oli kooskõlastatud lasteaiatöötajaga ja lisaks ei ole laps identifitseeritav.
803 Mairo Kiho
13.02.18
Postimees
13.11.17
Kilekotiraha uurimine määrib plekitut Pevkurit
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel erinevate osapoolte kommentaare, ka kaebaja on saanud sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli alapealkiri „Suur soov saada meelepärane seadus“ vale, sest kaebaja maksis koos kaaslasega 20 000 krooni selle eest, et olla seaduse valmimisega kursis.
802 Mati Grabbi
09.02.18
Harju Elu
10.11.18
Kaks kanget venda tülitsevad külavahetee pärast
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu ja ebatäpsusi. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6., mis näeb ette, et andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli seisukohast vajalik avaldada infot kaebaja tervise kohta.
801 Marko Kaljuveer, AS Eesti Meedia
06.02.18
Rahvusringhääling
29.01.18
Rollikonflikt? EOK täitevkomitee liige istub kahel vastandlikul toolil
Kaebajate hinnangul on artikkel eksitav, sisaldab ebaõiget infot ja näitab erameediat halvas valguses. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Tauniv: ERR rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis loodud eksitav seos Marko Kaljuveeri ja Neinar Seli vahel.
800 Kairi Mändla
31.01.18
TV3
29.01.18
Kuuuurija
Kaebaja ei ole rahul, et teda filmiti luba küsimata ja hiljem saates näidati, kuigi ta ei ole avaliku elu tegelane ning ta ei ole saates käsitletud teemaga seotud. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Kairi Mändla näitamine saates telekanali selgituste kohaselt põhjendatud. Lisaks on kaebaja nägu saate järelevaatmise keskkonnas udustatud ja ta ei ole tuvastatav. Pressinõukogu tunnustab TV3 selle eest, et telekanal tuli kaebajale vastu ja ta näo udustas.
799 Pharma Holding OÜ
25.01.18
Eesti Ekspress
10.01.18
Tallinn nihverdab valveapteegi hangetel
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja kontrollimata väiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud piisavas mahus sõna ega võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel oletust altkäemaksu kohta, mis ei ole aga faktidega kinnitust leidnud.
798 Deniss Tsõro
24.01.18
Postimees
17.01.18
Narvas pandi Nazarbajevi ja Korbi nimel püsti kummaline krüptoäri
Kaebaja leiab, et artiklis käsitletakse teda negatiivses toonis, esitatakse süüdistusi, kuid sõna ei anta. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist kaebaja suhtes kriitilise looga ja seetõttu oleks pidanud temaga kommentaari saamiseks ühendust võtma. Pressinõukogu arvates e saa pidada piisavaks enam kui kümne aasta tagusele artiklile viitamist.
797 Martin Keskküla
18.01.18
Postimees
18.01.18
Võitlus Hiiumaa vana maja pärast jätkub
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet ja laimu. Samuti on artiklis valed faktid. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on eksimine kaebaja seotuse kohta spordiennustuse ja hasartmängude veebilehega tõsine viga ja sellise väite oleks pidanud enne avaldamist üle kontrollima.
796 Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva
16.01.18
Postimees
09.01.18
Juhtkiri
Kaebaja hinnangul on juhtkirjas avaldatud tema kohta eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Stolitsas ilmunud arvamuses märgib kaebaja ära, et ajakirjandus kritiseerib valitsust või ignoreerib valitsuse otsuseid. Samas loos viitab kaebaja ka vajadusele hakata välja andma valitsuse tegevust kajastavat väljaannet, esitades seega omalt poolt jõulise poliitilise seisukoha.
795 A.A. (anonüümne menetlus)
15.01.18
Tallinna TV
13.11.17
Korra kaitsel
Kaebaja leiab, et saatelõigus on tema kohta avaldatud ebaõiget infot ja ta on identifitseeritav. Pressinõukogu otsus
26.04.18
Õigeksmõistev: 13. novembri saates „Korra kaitsel“ ei ole kaebajat puudutavas osas rikutud ajakirjanduseetika koodeksit. Saade on munitsipaalpolitsei loomisest, mitte konkreetse tänava parkimiskorraldusest.
794 AS ATKO Bussiliinid juhatuse liige Arvo Sarapuu jr
08.01.18
Kuku raadio
04.12.17
Olukorrast ajakirjanduses
Kaebaja leiab, et saates esitati kontrollimata ja ebaõiget infot. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: Saates ei ole rikutud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul avaldasid saatejuhid oma arvamust ja ei esitanud kaebaja suhtes süüdistusi.
793 Ajaleht Stolitsa
02.01.18
Delfi
20.12.17
Mihhail Kõlvart teeb maksumaksja raha eest võimsat venekeelset propagandat
Kaebaja hinnangul on artikkel ja pealkiri eksitavad. Kaebaja leiab, et artiklis avaldatud info tõesust ei ole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Õigeksmõistev: Kuna Delfi artikli näol on tegemist mitte uudis-, vaid arvamusartikliga, siis ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võib autor arvamusartiklis esitada oma hinnangut, nimetades Stolitsat Keskerakonna propagandatrükiseks. Samuti ei ole arvamusartiklis eksitav nimetada MTÜ-d Fond Rõõmukuulutus Kõlvarti fondiks, sest just tänu Mihhail Kõlvarti algatatud kampaaniale hakkas MTÜ veteranide heaks reaalselt tegutsema.
792 Baltic Media Alliance
28.12.17
Postimees
18.12.17
Eerik-Niiles Kross: väide, et PBKsse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale
Kaebaja hinnangul sisladab artikkel mittetäielikke ja eksitavaid andmeid PBK kohta. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Eerik-Niiles Krossi arvamuslooga, milles autor avaldas oma seisukohad. Postimees avaldas 29. detsembril intervjuu PBK esindajaga Eestis, kes sai võimaluse arvamusloos olnud valeväited ja -faktid ümber lükata.
791 Iraj Zand
27.12.17
TV3
27.11.17
Kuuuurija
Kaebaja hinnangul sisaldab saade ebaõigeid väiteid, saatejuht on suunanud allikat ja kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi, infot ei ole kontrollitud ning kaebajale ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Tauniv: TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus saade punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et saates on faktid ja oletused segamini ning saatejuht on intervjueeritavaid oma küsimustega suunanud.
790 Eesti Metsa Abiks koordinaator Martin Luiga
21.12.17
Maaleht
16.12.17
Keskkonnaprobleemidesse süvitsi minemine käib nooremale põlvkonnale üle jõu, avalik tähelepanu ja protestimiitingud tänavatel sobivad enam
Kaebaja peab artikli juures olevat fotot tendentslikuks ja leiab, et nende korraldatud demonstratsiooni on näidatud ebaõiges valguses. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks või halvustavaks artikli juures avaldatud fotot – see on kooskõlas loo sisuga.
789 Baltic Media Alliance
15.12.17
Postimees
11.12.17
Raul Rebane: uuring, mis aitab lõpetada rumalusi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebaõiget ja eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
29.03.18
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole arvamusartiklis silmas peetud seda, kes juriidiliselt on PBK omanik ja kus firma on registreeritud, vaid PBK sisu. Selles kontekstis on artikli autoril õigus väita, et tegemist on Venemaa telekanaliga.
788 Venemaa Kaasmaalaste Ühenduse esimees Nikolai Prjanitšnikov
13.12.17
MK-Estonia
20.09.17
Kedagi ei ole unustatud
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset ja kontrollimata infot ja on ühepoolne. Kaebaja peab loo juures olevat fotot eksitavaks. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: MK-Estonia ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul said artiklis mõlemad pooled sõna.
787 Selena Jürgenson
12.12.17
Õhtuleht
06.12.17
Puuküürnikuga kimpus üürileandja: See oli algusest peale üks labane petuskeem!
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav ja sildistav. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest see võtab loo sisu kokku, tsiteerides muu hulgas ajakirjanikule öeldut. Pressinõukogu leiab, et ka osapooled on saanud sõna.
786 Marta Tuul
04.12.17
TV3
04.12.17
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saade sisaldab tema kohta valeinfot, talle ei antud sõna ning segamini on oletused, uudised ja arvamused. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Tauniv: TV3 saade „Kuuuurija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele.
785 Markus Larsson
06.12.17
Postimees
02.12.17
Tiina Park: kuidas minust sai seksuaalne ahistaja
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: Postimehe veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud Markus Larssoni suhtes süüdistusi ja seetõttu ei olnud otsest põhjust talle eraldi sõna anda.
784 A.A.
06.12.17
Eesti Ekspress
29.11.17
Spordimehe surm
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel vaatamata tema keelule ilmus. Kaebaja leiab, et artikliga on tekitatud põhjendamata kannatusi, avaldatud eraelu puutumatust rikkuvaid materjale ja identifitseeritud asjaosalised. Pressinõukogu otsus
01.03.18
Õigeksmõistev: Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on hukkunu tuvastatav vaid lähedasetele. Samuti olid lähedased juhtunust alguses ise nõus ajakirjanikuga rääkima. Kuigi artikkel keskendub peamiselt vaid üksikjuhtumile, on teema vastu avalik huvi olemas.
783 Andrei Sinkevitš
06.12.17
Delfi vene keeles
15.09.17
Garantiiremont õnnestus tänu lehe sekkumisele
Kaebaja hinnangul on loo pealkiri vale, sest tegelikkuses garantiiremonti ei tehtud. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu arvetes oli artikli pealkiri eksitav, sest garantiiremonti ei toimunud.
782 Ivan Makarov
05.12.17
Stolitsa
06.11.17
Juhtkiri
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet. Presisnõukogu otsus
01.02.18
Tauniv: Stolitsa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole.
781 Keili Sükijainen, All Media Eesti AS
01.12.17
Kanal 2
23.11.17
Reporter
Kaebajad leiavad, artiklis on valadtud ebaõigeid faktiväiteid ja põhjendamata süüdistus, et ajakirjanik ei olnud lugu tehes sõltumatu. Kaebajate hinnangul ei ole võrdselt ära kuulatud kõiki osapooli ja saatelõigus on õõnestatud nende usaldusväärsust. Presisnõukogu otsus
01.02.18
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei rikkunud 23. novembril eetris olnud Reporteri saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Mehaaniliselt võrdse eetriaja andmine pole vajalik. Ei uudislugu ega Pressinõukogu saa tuvastada osapoolte esitatud faktiväidete paikapidavust.
780 BLRT Grupp
23.11.17
Delovõje Vedomosti, Äripäev
27.09.17
Intervjuud Anastasia Kovalenkoga
Kaebaja hinnangul esitas ajakirjanik intervjuudes küsimusi, mille foon oli kaebaja suhtes negatiivne ja erapoolik. Samuti ei kontrollitud kriitiliste faktide tõesust. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Tauniv: Väljaanded rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldasid mõlemad väljaanded BLRT kohta valeinfot. See info oleks tulnud ümber lükata ka Äripäeva enda kanalites, mitte ainult Pressinõukogule saadetud Anastassia Kovalenko kirjas.
779 Urve Palo
23.11.17
Postimees
24.11.17
Artiklid ajavahemikus 24.10-3.11. kiire interneti rajamise projekti kohta
Kaebaja hinnangul sisaldasid artiklid moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud ning uudised ei ole arvamustest eristatavad. Kaebaja leiab, et 25. oktoobri artikli pealkiri on auditooriumit eksitav. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.
778 Sandra Napsep
22.11.17
TV3
22.11.17
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et saates on avaldatud valeväiteid ja faktivigu ning arvamused ja faktid ei ole eristatavad. Kaebaja ei ole rahul, et saates näidatakse eravestlust temalt luba küsimata. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Õigeksmõistev: TV3 ei ole saates „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna, nagu ka teine osapool. Pressinõukogu ei saa hinnata saates esinenud osapoolte väidete tõesust, ent saatejuht on võimaldanud mõlemal poolel oma seisukohad esitada.
777 Sander Sabur
20.11.17
Saarte Hääl
30.09.17
Võõrale põllule eksinud traktor tõi tüli majja
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei ole kajastatud tema poolt ajakirjanikule esitatud fakte ega seisukohti. Kaebaja leiab, et artikli autor on loos kajastatud ühe osapoole teenistuses ja ei saa olla seega sõltumatu. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et artiklis on avaldatud erakiri. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis sõna, loos on viidatud tema kirjadele ja nendes olevad väited kontrollis ajakirjanik kaebajalt üle telefoni teel.
776 Jozsef Weinrauch
20.11.17
Tartu Postimees
01.11.17
Kaspar Koort: põhimõtted ja paljas perse
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ning on teda halvustav ja ründav. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna tegemist on arvamusartikliga, siis on ajakirjanikul õigus oma hinnanguid kaebaja tegevuse kohta avaldada. Kaebuses ei ole välja toodud ebaõigeid faktiväiteid, vaid on viidatud autori kriitilistele hinnangutele.
775 Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis
16.11.17
MK-Estonia
14.11.17
Üheksa-aastase Kohtla-Järve tüdruku võitlus onkoloogiaga
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel haigla kohta tõele mittevastavaid fakte. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht tütarlapse sugulaste väite opereerimise kohta Ida-Viru Keskhaiglast üle kontrollima. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel kaebaja aadressil tõsist süüdistust ja seetõttu oleks pidanud Ida-Viru Keskhaiglale sõna andma.
774 Andres Vinn
16.11.17
Saarte Hääl
03.11.17
Sõrulane tahtis ristida osa kodukohast Sigademaaks
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas info vaatamata tema keelule. Samuti pole kaebaja rahul oma nime käänamisega artiklis. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Õigeksmõistev: Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu. Kaebaja perekonnanime on toimetus artiklis juba 6. novembril parandanud.
773 Ajaleht Stolitsa
13.11.17
Delfi
01.11.17
Mihhail Kõlvarti valimisvõidu saladus: Stolitsa kirjutas enne valimisi 11 lugu, kuidas Kõlvart muretseb Tallinnas elavate punaveteranide pärast
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Lisaks sisaldab artikkel tõestamata ja põhjendamata infot. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates ei esitle Delfi artiklit kui teaduslikku analüüsi, vaid kokkuvõtet Stolitsa lugudest, mis räägivad Mihhail Kõlvartist ja sõjaveteranidest. Lugeja saab Delfi artikli põhjal ise otsustada, kas ta nõustub Delfi tõlgendusega või mitte.
772 Oksana Zuiko
03.11.17
TV3
30.10.17
Kuuuurija
Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks ja et temast luuakse mulje kui kurjategijast. Kaebaja väitel sisenes ajakirjanik tema korterisse pettusega. Pressinõukogu otsus
01.02.18
Õigeksmõistev: „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli teema avalikkuse seisukohast oluline ja kõik osapooled said sõna. Pressinõukogu hinnangul oli ajakirjanik sunnitud kaebaja juurde sisenemisel kasutama ajakirjanduslikku eksperimenti, esinedes kassipoja ostjana. Varasematele katsetele kaebajaga ühendust saada Oksana Zuiko ei reageerinud.
771 J.J.
27.10.17
Eesti Päevaleht
25.10.17
Margus Linnamäe võib ravimiameti tegevusetuse tõttu teenida 30 miljonit
Kaebaja ei ole rahul, et info tema kohta on esitatud absurdses, haiglases ja mõnitavas kontekstis. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, kuidas ajakirjanik temaga suhtles. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Tagasi lükatud: Artiklis ei ole isiku nime avaldatud. Eraelu rikkumise kahtluste puhul soovitab Pressinõukogu pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni, sest Pressinõukogu pädevuses ei ole andmekaitse reeglite rikkumise tuvastamine.
770 Keith Siilats, Kodusaar
24.10.17
Hiiu Leht
19.09.17
KOV ettevõtluslaene anda ei tohi; Hiiu Lehe küsitlust hakti jälle
Mõlema artikli puhul ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole esimeses loos kaebajat nimetatud ega tema kohta süüdistusi esitatud ja seetõttu puudus vajadus talle sõna anda. Häkkimise loos ei nimetanud leht uudisloos Keith Siilatsi nime. Seda tehti alles 17. oktoobri juhtkirjas, milles on toimetusel õigus seisukohta avaldada.
769 Elina Müürsepp
22.10.17
Vooremaa
14.10.17
Koseveskil kogub tuure konflikt kohalike ja puhkekeskuse ostnud ettevõtja vahel
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset infot. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avalikustati tema nimi ja et elanikele sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Seetõttu oleks pidanud kaebajale artiklis ka sõna andma.
768 I ja II kohtuastmete avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov
18.10.17
Virumaa Teataja
04.10.17
Rakvere kohtumaja varjas endist töötajat
Kaebaja leiab, et artikkel ja selle pealkiri on pahatahtlik ja laimav. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.
767 Reio Laurits
18.10.17
Delfi
16.10.17
Raju video:
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja laimu. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Delfi koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna Reio Laurits oli üks konflikti osapooltest ja tema kohta esitati süüdistusi, siis oleks pidanud küsima ka tema kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud kaebaja saama võimaluse ka vastulauseks.
766 Tartu linnavalitsus
17.10.17
TV 3
09.10.17
Kuuuurija
Kaebaja hinnangul kahjustas saade alaealiste laste huve. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Tauniv: TV 3 rikkus Kuuuurija saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette , et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Pressinõukogu arvates tuleb ajakirjanikel hoolikalt kaaluda, kas lapsevanemate ütlusi ja infot laste kohta avaldada või mitte.
765 Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik
10.10.17
ETV+
11.10.17
Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatt
Kaebaja ei ole rahul, et debatis asendati Vaba Tallinna Kodanik Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga. Kaebaja peab seda ERRi poolt kehtestatud korraga vastuolus olevaks ja ei ole rahul, et nende valimisliit debatis sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Seisukohta mitte võtta: Pressinõukogu leiab, et Rahvusringhäälingu nõukogu kinnitatud „Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kajastamise korra“ järgimise hindamine on korra kehtestaja ehk ringhäälingunõukogu pädevuses. Samuti peab Pressinõukogu põhjendatuks ERRi selgitust, kuidas valiti 11. oktoobri debati osalejad. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegemist ajakirjanduseetika koodeksit puudutava küsimusega.
764 L.L.
09.10.17
Õhtuleht
05.10.17
Oskamatus suhelda tekitas abivajaja ja sotsiaaltöötajate vahel paksu pahandust
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas artikli vaatamata tema keelule. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul valeväiteid. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul olid osapooled teadlikud, et nad suhtlevad ajakirjanikuga ja et ajakirjanik kirjutab lugu. Lisaks on artiklis saanud osapooled võrdses mahus sõna ja teise poole esitatud süüdistustele vastata.
763 Kalev Laul
05.10.17
LõunaLeht
07.09.17
Otepää vallavanem sai sule sappa
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Tagasi võetud
06.10.17
: Pooled leppisid kokku.
762 Ants Päär
20.09.17
Kanal 2
13.09.17
Radar
Kaebaja leiab, et lugu sisaldab tema kohta valet ja laimu. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, kuidas ajakirjanik temalt intervjuu kätte sai. Pressinõukogu otsus
14.12.17
Õigeksmõistev: „Radar“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebajal võimalus põhjalikumalt vastata, kuid ta ei kasutanud seda.
761 AS Atko Grupp
15.09.17
Õhtuleht
07.09.17
Sappi täis bussijuht kostitas koolilast rämedasõnalise sõimuga
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebaõiget infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli bussijuht konflikti osapool, kelle kohta esitati tõsiseid süüdistusi ja kuna tegemist ei olnud ajakriitilise materjaliga, siis oleks pidanud võtma kommentaari ka bussijuhilt ja kaebajalt. Samuti rikkus Õhtuleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust.
760 Aivar Õun
14.09.17
Tartu Postimees
12.09.17
Külaselts jäi vallale ja krossiraja arendajale alla
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valet. Samuti ei ole ta rahul, et tema arvamust ei küsitud. Tagasi võetud
15.09.17
: Pooled saavutasid kokkuleppe.
759 Aire Põder, Indrek Põder, Märt Bormeister
14.09.17
Eesti Ekspress
23.08.17
Nädala tipp: Paadunud üürivõlglase kodus peitus varandus; Peitu pugenud kunstnik paneb maalid müüki
Kaebajate hinnangul on esimene artikkel kallutatud, sisaldab valesid faktiväiteid ja selle pealkiri on eksitav. Kaebajad ei ole rahul, et neile teises artiklis sõna ei antud. Samuti peavad kaebajad teise artikli pealkirja eksitavaks ja leiavad, et lugu sisaldab valet. Pressinõukogu otsus
30.11.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul räägivad mõlemad artiklid Märt Bormeistrist, kuid artiklites ei ole Märt Bormeistri kommentaare ning lugejaid ei ole ka teavitatud sellest, kas ja mil viisil püüdis ajakirjanik Märt Bormeistrilt kommentaari saada. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole.
758 Sandra Reinsalu
12.09.17
Tartu Postimees
12.09.17
Külaselts jäi vallale ja krossiraja arendajale alla
Kaebaja hinnangul sialdab artikkel kontrollimata ja ebaõigeid fakte ja väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ja punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oli kinnistu omanik ja krossiraja arendaja konflikti osapool, kelle kohta on esitatud ka süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud leht kaebajale sõna andma.
757 SA Narva Muuseum
12.09.17
Eesti Päevaleht
16.08.17
Riik laiendas toitlustusäri: peale ERM-i tegutseb riigirestoran ka Narvas
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud nende vastulauset. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu ei pea auditi tsiteerimist piisavaks ja seepärast oleks pidanud sõna andma muuseumi esindajale, et muuseum saanuks midagi enda kaitseks öelda.
756 Elmer Hõrak
11.09.17
LõunaLeht
31.08.17
Hoiualal omavolitsenud mees seljatas riigi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja faktivigu. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Õigeksmõistev: LõunaLeht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda telefonivestluse käigus Elmer Hõraku telefonist öeldus.
755 TV3, Grete Klein
07.09.17
Postimehe veeb
07.09.17
Video: tervislikel põhjustel fännipäevast mitte osa võtnud Grete Klein tuli lõpuks avalikkuse ette
Kaebajate hinnangul sisaldavad loo pealkiri ja sissejuhatus valeinfot ja on seega eksitavad. Kokkulepe
08.09.17
Kokkulepe: Pooled leppisid kokku.
754 Reimo Mets
06.09.17
Õhtuleht
05.09.17
Kõmulise „Kuuuurija“ antikangelase rünnak saatejuhi vastu jooksis liiva
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeväiteid ja süüdistusi. Kokkulepe
07.09.17
Kokkulepe: Leht parandas artiklit.
753 Raivo Rõngas
04.09.17
Virumaa Teataja
10.08.17
Pedassaarel asendus avaliku parkla märk üle öö eramaa sildiga
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temaga ei räägitud ja ta vastulause avaldati poolikult. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Virumaa Teataja rikkus artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis ütleb, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel konflikti ja üks selle osapooltest (kaebaja) tunneb, et temast on jäetud vale mulje. Seetõttu oleks pidanud toimetus ära kuulama kaebaja seisukoha, mis oleks aidanud ära hoida artiklis esinevad väidetavad ebatäpsused.
752 Heiki Hanso
24.08.17
Saarte Hääl
19.08.17
Heiki Hanso veeõnnetusest: olin süüdi ja sain õppetunni
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab vigu. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis sõna saanud kõik osapooled, nende jutt on kooskõlas ja seetõttu pole alust kummagi poole väidetes kahelda.
751 Anti Paap
23.08.17
LõunaLeht
22.06.17
Võru Vesi haiseb
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta ebaõiegt infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tagasi lükatud: Pressinõukogu hinnangul on kaevatava artikli puhul tegemist tasutud teabe ehk reklaamiga, mis ei kuulu aga Pressinõukogu pädevusse.
750 Kuressaare merepäevade korraldaja Tiiu Tammoja
21.08.17
Kanal 2
12.08.17
Suvereporter +
Kaebaja hinnangul sisaldas saade valeväiteid, kuid faktide kontrollimiseks kaebaja poole ei pöördutud. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kuna merepäevade kontsert tegelikkuses ära ei jäänud, siis oli saatejuhi info ebatäpne ja eksitav.
749 Kuressaare merepäevade korraldaja Tiiu Tammoja
21.08.17
Eesti Televisioon
12.08.17
Aktuaalne kaamera
Kaebaja hinnangul sisaldas saade valeväiteid, kuid faktide kontrollimiseks kaebaja poole ei pöördutud. Lahendatud
01.09.17
Lahendatud: Kaebaja jäi Rahvusringhäälingu lahendiga rahule.
748 Maurice Henry Delone
09.08.17
Delfi
02.08.17
Armutult rootslasi kooriva petise jäljed kaovad Tallinnas Tatari tänaval
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel alusetuid süüdistusi ja kahjustab tema mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Õigeksmõistev: Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tugineb artikkel Rootsi äripettuste vastu võitleva organisatsiooni infol, milles pole alust kahelda. Lisaks üritas ajakirjanik saada kaebajaga ühendust, kuid see ei õnnestunud.
747 Liis Kuurme, Kaur Kuurme, Kristi Otti
26.07.17
Eesti Päevaleht
31.05.17
Hambaarst kasutab patsiantidel absurdset imemasinat
Kaebajad leiavad, et artikkel sisaldab ebaõiget ja eksitavat infot ning nad ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu arvates on artiklis olev sõna „absurdne“ ajakirjaniku hinnang, mis artiklis tõestamist ei leia.
746 Andrus Tamm
23.07.17
Põhjarannik
21.07.17
Tamm keelitab Stalnuhhinit kandideerima
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav, alapealkirjad ei vasta tõele ja loos on väiteid, mida kaebaja ei ole öelnud. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega alapealkiri eksitavad, sest need on kooskõlas artikli sisuga ja kaebaja poolt ajakirjanikule öelduga.
745 Yana Toom
21.07.17
Delfi
17.07.17
Yana Toom: Krimm on Venemaa tõhusa kontrolli all! Väljastage sealsetele elanikele Schengeni viisad
Kaebaja märgib, et uudise aluseks olev pressiteade ei sisaldanud hinnanguid, hüüumärki ega üleskutset. Kaebaja leiab, et seetõttu on uudise pealkiri eksitav. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav.
744 Palamuse vald
18.07.17
Vooremaa
13.07.17
Palamuse lasteaed neelab kõik ühendomavalitsuse investeeringud
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel eksitavat infot, on valda laimav ja elanikke eksitav. Pressinõukogu otsus
26.10.17
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest on sõna andnud erinevatele osapooltele, sealhulgas ka Palamuse valla esindajale. Pressinõukogu hinnangul võinuks Palamuse vallavanem lehele sisulise vastuse anda, mitte viidata järgmisel päeval dokumendiregistrisse ilmuvale dokumendile.
743 Simon Suviste
17.07.17
Elu24
17.07.17
Spekulatsioon: kas Helen magab selle nägusa SkyPlusi diskoriga?
Kaebaja hinnangul ei ole artiklis esitatud spekulatsioonid tõestatud ja talle ei antud võimalust teemat kommenteerida. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Tauniv: Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikliga tungitud Simon Suviste eraellu ja esitatud spekulatsioone.
742 Merilin Taimre
04.07.17
Postimees, Elu24
26.06.17
Kas võimalik beebikaader? Palja Porgandi kõht naeratab ümara pununa!; WOW! Paljas Porgand hakkas postitantsijaks?!
Kaebaja leiab, et esimeses artiklis on teda alusetult solvatud. Kaebaja leiab, et teise artikli pealkiri ei ole loo sisuga seotud ja sellega rikutakse ta mainet. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Õigeksmõistev: Postimehe veeb ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Merilin Taimre avaliku elu tegelane, kes on oma isiklikku elu eksponeerinud sotsiaalmeedias ning kasutanud ka enda isikut erinevate toodete reklaamiks.
741 A.A.
27.06.17
Kanal 2
10.05.17
C-Komando
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud eksitavat infot. Samuti ei ole rahul, et saates avaldati tema nimi. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Tauniv: Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lastekaitseametniku nime avaldamine põhjendatud. Lisaks omistatakse kaebajale tsitaat, mida ta ei öelnud.
740 Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin
22.06.17
Postimehe veeb
15.06.17
Olev Remsu: Eestit halvavad parteilised ja rahvuslikud valikud
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel Stolitsa kohta valeinfot. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. Lisaks ei ole artiklis märgitud, et autor pidas silmas just Stolitsat.
739 Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm
16.06.17
Eesti Päevaleht
15.03.17
Tööinspektsioon Tartu ülikoolile: peate tegelema seksuaalse ahistamise kaebusega
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel ei sisalda ülikooli kommentaari ja selles on kooskõlastamata kasutatud rektori varasemat tsitaati, mis oli antud teises olukorras. Kaebaja hinnangul on artikkel ülikooli suhtes eksitav. Tagasi lükatud
21.09.17
Tagasi lükatud: Kaebuse esitamise tähtaeg ületatud.
738 Baltic Media Alliance
13.06.17
Postimees
31.05.17
Andrei Kuzitškin: Eesti maksumaksja taob kinni totraid
Kaebaja leiab, et PBK kohta on avaldatud loos eksitavaid andmeid. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist veaga, mille väljaanne järgmisel päeval parandas. Parandusele on tähelepanu juhitud ka artikli all.
737 Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
09.06.17
Delfi, Eesti Päevaleht
08.06.17
Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski valetab
Kaebaja leiab, et ajakirjanik teenib ühe osapoole huve. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei rääkinud tööinspektsiooniga ja jättis olulise materjali avaldamata. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Tauniv: Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artiklis andma sõna Jevgeni Ossinovskile. Samuti rikkusid väljaanded ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid.
736 Harku vallavanem Kaupo Rätsepp
07.06.17
Harju Elu
02.06.17
Harku vald pääses kolepuust?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Tauniv: Harju Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on küll algset vallavalitsuse infolehe teksti refereeritud, kuid artiklis olevale kriitikale ei antud vallavalitsusele võimalust vastata.
735 Veronika
02.06.17
Õhtuleht
02.03.17
Kodunt välja visatud mees: see oli nagu noahoop selga!
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja kahjustab tema mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
21.09.17
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli Veronika üks konflikti osapooltest ja talle oleks pidanud sõna andma.
734 Sotsiaalkindlustusamet
29.05.17
Kanal 2
10.05.17
C-Komando
Kaebaja hinnangul on saatega kahjustatud lapse huve. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Tauniv: Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul sisaldas saatelõik detaile, mis võimaldavad last tuvastada. Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist.
733 Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin
26.05.17
Postimehe veeb
25.05.17
Stolitsa vaikib Arvo Sarapuu skandaali maha
Kaebaja hinnangul sisladab artikkel valeinfot. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Tauniv: Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info ning punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta.
732 A.A:
18.05.17
Eesti Ekspress
22.02.17
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad ebatäpseid ja eksitavaid väiteid. Samuti leiab kaebaja, et artikli autor ei ole Tartu Ülikoolist sõltumatu. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Õigeksmõistev: Leht ei ole artiklitega eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte seisukohad kajastamist leidnud. Ajakirjanik andis kaebajale võimaluse teema kommenteerimiseks, kuid kaebaja piirdus lühivastustega ja ei selgitanud juhtunut.
731 Elva linnapea Eva Kams
17.05.17
TV 3
15.05.17
Kuuuurija
Kaebaja ei ole rahul, et talle süüdistuste kommenteerimiseks sõna ei antud ja osa tema vastustest ei avaldatud. Kaebaja leiab, et lugu sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Tauniv: Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata.
730 Meelis Pai
04.05.17
Eesti Päevaleht, Delfi
29.03.17
Täismahus: Vaata töölepingut, millega Meelis Pai iseennast linnahalli tööle võttis; Meelis Pai leping iseendaga: 3500 eurot kuus ja iga-aastane palgatõus
Kaebaja hinnangul on artiklite pealkirjad eksitavad, artiklid sisaldavad eksitavat infot ja allikad ei ole usaldusväärsed. Kaebaja leiab, et teda on artiklites käsitletud kurjategijana. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjad eksitavad, sest Meelis Pai ei ole töölepingus mõlemale poolele alla kirjutanud ja seega ei saa väita, et ta sõlmis lepingu iseendaga.
729 Kalemt Valge
18.03.17
Meie Maa
18.04.17
Politsei eksis koorma mõõtmisel
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldati tema nimi ja pilt. Pressinõukogu otsus
15.06.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja foto avaldamine tema isiku ebaproportsionaalne esile tõstmine.
728 Kaitseministeerium
10.04.17
Stolitsa
10.03.17
Vaatamata haigekassa eelarvedefitsiidile ravib Eesti ka tänavu vigastatud Ukraina sõjaväelasi
Kaebaja leiab, et loo pealkiri on eksitav ja ei põhine faktilisel infol. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Tauniv: Stolitsa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist endast välja, et sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit ei ole omavahel seotud ja seega on nende sidumine pealkirjas lugejaid eksitav.
727 MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
08.04.17
Saarte Hääl
23.03.17
Turvakodu riputas kassipidaja häbiposti
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Samuti peab kaebaja artiklit ja lehe juhtkirja ebatäpseks ja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Leht ei ole artikli ja juhtkirjaga eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad osapooled saanud sõna. Samuti on tõendatud kaebaja soov panna kassiomanik avalikku häbiposti. Pressinõukogu hinnangul on turvakodu esindajad oma postitusega algatanud kassipidaja häbistamise, millega liitusid postituse kommenteerijad. Seega ei pea paika kaebaja väide, et turvakodu ei ole kedagi soovinud häbistada.
726 S. S.
05.04.17
Venekeelse Postimehe veeb
29.03.17
Kuidas koerad inimesi ründavad: lapsel hakkas peale lasteaias toimunud politsei esitlust halb
Kaebaja ei ole rahul, et väljaanne avaldas tema Facebooki postituse ilma loata ja kommentaarita. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Rus.Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul hankis väljaanne Facebooki kinnises grupis tehtud postituse korrektselt, sest üks grupi liige saatis selle toimetusele. Väljaande huvi lasteaias toimunud politseiõppuse vastu oli põhjendatud, sest lastevanemate arvates oli laste tervis ohus.
725 Arvo Sarapuu
24.03.17
Eesti Ekspress
15.03.17
Abilinnapea Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse
Kaebaja leiab, et artikkel koos kahe jätkulooga sisaldab valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole artiklitega eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklid keskendunud Arvo Sarapuu ja Tallinna prügiäris eduka firma seostele ja antud teemat sai kaebaja ka kommenteerida.
724 Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lindemann ja külaelanikud Merilyn Tõnisalu, Henno Mõttus, Harri Lugu, Raivo Pavlov
24.03.17
Õhtuleht
16.07.17
Ulatuslik lageraie Viimsis ajas jalule nii inimesed kui ka põdrad
Kaebajate hinnangul sisialdab artikkel valefakte ja on halvustav. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole eksitav väide, et 1990. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Lisaks ei ole alust kahelda allika väites, et metsa võeti maha ka küla rajamisel.
723 Sergei Teplov
22.03.17
rus.postimees.ee
06.02.17
Ma ei ole argpüks, kuid ma kardan
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja kahjustab mainet. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Tauniv: Rus.Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 5.1., mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ja kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja kohta tehtud tõsiseid etteheiteid ja kuigi tegemist on arvamuslooga, oleks selle juures pidanud olema ka Sergei Teplovi kommentaar, kus ta saanuks toimetuse süüdistustele vastata.
722 Eesti Investorite Grupp OÜ ja Meelis Neelov
06.03.17
Postimehe veeb
28.02.17
Sugulaste rumalus tekitas lapsele hiigelvõla
Kaebajad ei ole rahul, et neile sõna ei antud ja leiavad, et artikkel on ebatäpne ja eksitav. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Tauniv: Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kaebajaid käsitletud kritiseeritava osapoolena ja seetõttu oleks pidanud neile suuremas mahus sõna andma.
721 Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts
01.03.17
Äripäeva lisa
01.02.17
Hiiu meri ootab energeetikuid
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Poolte kokkulepe
Poolte kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja kaebaja seisukohad said kajastuse.
720 Alo Murutar, Marge Kohtla, Martin Roostar
20.02.17
Äripäev
08.02.17
Sogane äri kaptenilubadega külvas tüli
Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel koos järgmisel päeval ilmunud looga valeinfot, valesid tsitaate ja eksitavat infot. Samuti pole kontrollitud allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapooled saanud artiklites sõna ja süüdistusi kommenteerida.
719 Äripäev
15.02.17
Eesti Rahvusringhääling
16.01.17
Võidujooks toimetuse ja reklaamiosakonna vahel: Äripäeva lisadesse võib loo saada nii tasuta kui raha eest
Kaebaja hinnangul sisaldab pildiallkiri vale- ja eksitavat infot, juhtlõik on eksitav ja moonutatud, allikate usaldusväärsus on kaheldav ja kaebaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võtavad loo pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri sisu kokku. Samuti on saanud Äripäev teemat põhjalikult kommenteerida.
718 Sotsiaalministeerium
14.02.17
TV3
13.02.17
Kuuuurija
Kaebaja hinnangul sisaldab saade vale- ja kontekstist väljarebitud infot, pole kontrollitud allikate usaldusväärsust ja kaebaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
27.04.17
Õigeksmõistev: TV3 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus kasutada poeetilisi liialdusi (suured pulgakommid), et käsitletavat teemat hõlpsamini auditooriumini viia. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks väidet, et minister Jevgeni Ossinovski on rääkinud piirikaubanduse kaotamisest, sest riikide aktsiisimäärade ühtlustamise ja üle piiri vedada lubatud kaubakoguste piiramise kavatsus on tõlgendatav soovina piirikaubandust märkimisväärselt piirata või ka kaotada.
717 Keskkonnaministeerium
09.02.17
Postimees
11.11.17
Linda-Mari Väli: vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab faktivigu, on moonutatud ja ühepoolne ja kahjustab ministeeriumi mainet. Kokkulepe
21.03.17
Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse.
716 Keskkonnaministeerium
09.02.17
Müürileht
09.11.17
Vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab faktivigu, on moonutatud ja ühepoolne ja kahjustab ministeeriumi mainet. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda.
715 Martin Repinski
03.02.17
Eesti Ekspress
23.11.17
Säh sulle eestimaist: Repinski kitsejuust tuleb Hollandist; lisaks 3 jätkulugu
Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud süüdistusi kommenteerida. Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei eksinud artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklite avaldamine oli Pressinõukogu hinnangul avalikkuse huvides ja kaebaja sai neis sõna.
714 Andres Talijärv
01.02.17
Postimees
11.11.16
Linda-Mari Väli: vahearuanne Eesti korruptiivsest metsapoliitikast
Kaebaja hinnangul on artikkel süüdistava tooniga, sisaldab valeväiteid ja kaebaja ei saanud võimalust kommentaariks. Kokkulepe
10.03.17
Kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja leht avaldas vabanduse.
713 Andres Talijärv
01.02.17
Müürileht
09.11.16
Vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid, mis kahjustavad tema mainet. Kaebaja peab artikli pealkirja süüdistavaks. Kaebaja ei ole ka rahul vastulause avaldamise viisiga. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda. Samuti pole kaebaja kohta esitatud personaalset kuriteosüüdistust.
712 Taavi Lellep
31.01.17
Postimees
15.01.17
Metsavahendaja kinnitusel saadakse andmed avalikest allikatest
Kaebaja ei pea põhjendatuks karistusandmete avalikustamist. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Postimehe veeb ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikkel osa seeriast, mis käsitleb kahtlast metsaäri ja selles kontekstis on kaebaja karistusandmete avaldamine põhjendatud.
711 Delavue Est OÜ
31.01.17
Eesti Päevaleht
20.01.17
Radissoni hotellis tegutseb ilusalongi varjus laenuvabrik
Kaebaja leiab, et artikkel ei põhine faktidel ja on eksitav, sisaldab ebaõigeid andmeid ja autori ebakohaseid hinnanguid. Kaebaja ei ole rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist ajakirjandusliku eksperimendiga, mida kajastati artiklis ajakirjaniku enda ja allikate kogemusi vahendades. Sellest tulenevalt ei sisalda artikkel ka eksitavat infot. Pressinõukogu leiab, et ilusalong on artiklis sõna saanud klienditeenindajate ja kosmeetikute näol.
710 Kersti Võlu
27.01.17
Eesti Rahvusringhääling
18.01.17
Narva lasteaiatöötajad kahtlustavad koolitusankeetide võltsimist
Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud sõna ega pakutud vastulause võimalust. Lõpetatud
06.06.17
: ERR on pakkunud kaebajale välja lahenduse.
709 Kadri Koppel
26.01.17
Eesti Ekspress
18.01.17
Maikeni laulukool võib rikkuda hääle
Kaebaja leiab, et artiklis esitatakse tema kohta süüdistusi, kuid neid ei tõendata. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavaid ja halvustavaid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et leht talle sisuliselt sõna ei andnud. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tuginetakse loos tunnustatud laulupedagoogidele ja nende ütlustes ei ole põhjust kahelda. Lisaks sai kaebaja võimaluse oma seisukohtade ja kommentaaride avaldamiseks, kuid seda ta ei teinud.
708 Urve Kaur
20.01.17
Postimees
18.12.16
Kinnipidamiskeskus maadleb piire kompavate asukatega
Kaebaja leiab, et artiklis on eksitavat ja moonutatud infot ning uudised, arvamused ja oletused on segamini. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisldab infot konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kogu artikli kontekstis ei oma psühholoogi puudutav lause sellist tähtsust, et juhtunust pikemalt kirjutada või kaebaja kommentaari võtta. Lisaks pärineb info kinnipidamiskeskuse juhi sõnadel, milles ei olnud toimetusel põhjust kahelda, sest kinnipidamiskeskuse juht vastutab kõige keskuses toimuva eest.
707 Kaebajate nimed teada
10.01.17
TV3
28.11.16
Kuuuurija
Kaebajad ei ole rahul, et saatelõigus on avaldatud nende nimed ja valeinfo ametite kohta ning et neid käsitleti avaliku elu tegelastena. Kaebajate hinnangul sisaldab saatelõik eksitavat ja valeinfot. Pressinõukogu otsus
30.03.17
Õigeksmõistev: TV3 ei rikkunud saates „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kaebajad osalesid kakluses, mis lõppes surmaga, siis oli loo vastu avalik huvi ja nende identifitseerimine põhjendatud.
706 Heiki Tuul
09.01.17
Eesti Ekspress
14.12.16
Eliitkoolis puhkes koolidirektori ja lapsevanemate vaheline kodusõda
Kaebaja ei ole rahul, et leht kasutas luba küsimata ja teadmata tema tsitaati. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema nimi kirjutati valesti. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Sama punkt ütleb, et eksitusohtlik montaaþ olgu varustatud asjakohase märkega. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks Heiki Tuulega artikli tarbeks räägitud, kuigi tsiteeritu pärines lapsevanemate siselistist. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima.
705 A.A.
23.12.16
Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal

uudis
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artikkel sisaldab tema kohta süüdistust. Poolte kokkulepe
18.01.17
: Pooled saavutasid kokkuleppe.
704 Pia Ruotsala, EELK perekeskus
17.12.16
Eesti Päevaleht
03.12.16
Eksperdid: lähisuhtevägivalla juhtumeid ei tohi lahendada pereteraapiaga
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisaldab valeinfot, loo pealkiri ei vasta tõele, osapooled ei saanud võrdselt sõna ja leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Õigeksmõistev: Pressisõukogu hinnangul ei ole artikliga eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on oma nägemuse loos käsitletud teemal saanud välja öelda erinevad osapooled.
703 Peeter Reimann, Ljudmilla Tamar
05.12.16
Pärnu Postimees
19.10.16
Kuriteos süüdi mõistetud eelmine vallavanem ähvardas küla jaanituld
Kaebajate arvates on artikli pealkiri ja sisu eksitavad. Kaebajad ei ole rahul, et neile sõna ei antud. Kaebajad leiavad, et foto on asjakohatu ja teemaväine ning ei ole seotud loo põhiteemaga. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna tegemist oli kompromissi kajastamisega, siis oleks pidanud leht andma Peeter Reimannile sõna. Pressinõukogu leiab, et loo algne pealkiri oli eksitav ja sellega rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.
702 Annika Urm
30.11.16
Postimehe veeb, Elu24
29.11.16
Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja: äri on äri!
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud laimavat ja valeinfot. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Õigeksmõistev: Elu24 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul puudus Elu24 toimetusel, kelle uudis põhines Radari saatelõigul, alus kahelda Radari poolt informatsiooni ja allikate väidete õigsuse kontrollimata jätmises. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi vastuväited leidsid Radari saatelõigule tuginevas artiklis kajastamist.
701 Annika Urm
30.11.16
Kanal 2
29.11.16
Radar
Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud laimavat ja valeinfot. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei ole saates Radar eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul puudus Radari toimetusel alus kahelda info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi seisukohad leidsid saates kajastamist.
700 Lauri Grand Uustalu, Gerli Grand Uustalu, Gowri Grand Uustalu, Sirli Salumäe, Erika Raji Uustalu
30.11.16
TV3
08.09.16
saade Evelin
Kaebajad ei ole rahul, et saates halvustati nende perekonda, kuid neile sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Õigeksmõistev: TV3 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei naeruväärista ega laima saade kaebajate perekonda. Pressinõukogu hinnangul loobusid kaebajad ise oma seisukoha kajastamise võimalusest seeläbi, et Sirli Salumäe ja Gowri Grand Uustalu otsustasid saates mitte osaleda.
699 Pala vallavanem Jozsef Weinrauch
30.11.16
Postimees
23.11.16
Minu vald, minu elanikud, minu raha, minu kool!
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik lindistas vestlust ja et tema toon oli ründav ja pahatahtlik. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artikliga enne ilmumist tutvuda. Kaebaja leiab, et artiklis on mitmeid solvavaid ja valeväiteid. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikkel ühepoolne (sisaldab kaebaja kohta negatiivseid hinnanguid), kaebajat halvustav ja sellest kumab läbi ajakirjaniku hoiak kaebaja suhtes. Pressinõukogu peab halvustavaks ka sõna „toiduahel“ kasutamist pealkirjas.
698 Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp
29.11.16
Eesti Päevaleht
29.11.16
Ratas pillab avansiks saadud usaldust
Kaebaja hinnangul sisaldab juhtkiri valefakte, sildistab ja sõna kritiseeritavale ei anna. Pressinõukogu otsus
26.01.17
Tauniv: Leht rikkus juhtkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna TV kohta avaldatud ebatäpset infot, sest juhtkirjas viidatud loengut ei kajastatud.
697 Ado Sepa
18.11.16
Pärnu Postimees
09.11.16
Kaasomanik heideti enda hotellist välja
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab ebatäpset infot ja osapoolte seisukohad ei ole võrdselt esindatud. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei jäetud piisavalt aega põhjaliku vastuse esitamiseks. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Õigeksmõistev: Pärnu Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu peab piisavaks, et Ado Sepale pakuti sõna, kuigi kaebajalt võinuks taotleda veel lisainfot.
696 Kert Reinhold
10.11.16
Maaleht
09.11.16
Mehed krattisid põllufirmadelt mitu tonni kütet
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema täisnime ja nimetab teda kurjategijaks ilma kohtuotsuseta. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebuse esitaja mõistetud süüdi loo pealkirjas.
695 Kert Reinhold
10.11.16
Saarte Hääl
09.11.16
Mehed krattisid põllufirmadelt mitu tonni kütet
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema täisnime ja nimetab teda kurjategijaks ilma kohtuotsuseta. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebuse esitaja mõistetud süüdi loo pealkirjas.
694 Lasnamäe Linnaosa Valitsus
10.11.16
Eesti Päevaleht
02.11.16
Seaduse täitmine pole vabatahtlik
Kaebaja hinnangul on juhtkrja pealkiri ja sisu eksitavad, moonutatud ja ühepoolsed. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et juhtkirjas/arvamusartiklis võib toimetus võtta positsiooni, tuginedes varem samas väljaandes avaldatud materjalidele.
693 Monster Music
04.11.16
Kanal 2
28.10.16
Reporter
Kaebaja hinnangul on saatelõik ühepoolne ja sisaldab valet. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Kanal 2 rikkus festivale puudutavas saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul halvustati esialgest lugu parandavas saatelõigus Retrobest korraldajat, kuid talle sõna ei antud.
692 Kari Kuulman
03.08.16
Delfi, Eesti Päevaleht
02.08.16
Kahtlaseid võtteid kasutavad firmajuhid petavad õhku müües ka oma kliente
Kaebaja leiab, et artikkel sisildab faktivigu, moonutatud ja valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei antud talle sõna. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Tauniv: Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei saanud Kari Kuulman vastata konkreetsele küsimusele, miks ta petab oma kliente.
691 Sarkis Tatevosjan
26.10.16
Põhjarannik, Severnoje Poberezje
05.10.16
Kinnistuomanik nõuab linnalt 40 000 eurot valuraha
Kaebaja leiab, et artiklis on moonutatud summat, info on vigane ja puudulik ning talle ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Põhjarannik ja Severnoje Pobereþje rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kuna linnapea saab artiklis sõna, siis oleks leht pidanud sõna andma ka kaebajale. Lisaks on lugu Sarkis Tatevosjanist, mitte kohtuasjast.
690 Nelja Energia AS, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark
11.10.16
Hiiu Leht
12.07.16
MTÜ Hiiu Tuul läheb jälle kohtusse; Kas diskussioonist saab asja?
Kaebajate hinnangul on esimese artikli foto ja pildiallkiri eksitavad, leht ei avaldanud parandust ja teine artikkel koosneb vaid hinnangulistest kommentaaridest. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega.
689 Mart Pirita
05.10.16
Eesti Päeveleht
23.09.16
Bahama äriregistri leke: Eesti kiirlaenupankurist eurovolinik Kroesini
Kaebaja leiab, et artiklis käsitletakse teda süüdiolevana ja esitatakse tema kohta valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei saa Mart Piritat süüdistada e-postkontode rikkumises, sest kohus leidis, et ta ei ole süüdi.
688 Ahto Kalda
04.10.16
Lääne Elu
17.09.16
Politsei uuris ööpäev läbi mõrvapaika;
Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta avaldatud valeinfot, kuid kommentaari ei küsitud. Jäetud läbi vaatamata
10.10.16
: Vastavalt statuudi punktile 3.1. jäetud läbi vaatamata, sest leht avaldas vabanduse.
687 Kaja Lind
29.09.16
Sakala
10.08.16
Kõpu volikogu juht kaebas vallavalitsuse kohtusse
Kaebaja leiab, et artikkel sisialdab valeväiteid, on ekistav ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vigade parandust. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul jääb Kaja Lind vallavolikogu esimeheks ka mittetulundusühingut esindades. Samuti ei ole valeväide see, et kaebaja läks kohtusse vallavalitsuse vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole seega artiklis ega loo pealkirjas neis kahes punktis valeväiteid esitatud.
686 Yana Toom
27.09.16
Delfi, venekeelne Delfi
24.09.16
Yana Toom hümni ajal istuma jäämisest: ega te iga kord püsti karga, kui raadios Eesti hümni kuulete
Kaebaja hinnangul on artikkel ja selle pealkiri eksitavad. Pressinõukogu otsus
15.12.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks moonutatud info. Pressinõukogu hinnangul ei võta pealkiri kokku tegelikku olukorda – Yana Toom oli kohvikus ja ei reageerinud koos paljude teiste kohvikus viibijatega kontserdisaalis esitatud hümnile. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, nagu oleks Yana Toom hümni ajal jäänud demonstratiivselt istuma.
685 Lääne-Saare vald
21.09.16
Saarte Hääl
21.09.16
Suurim vald osutus suurprojektis saamatuks
Kaebaja hinnangul on loo pealkiri eksitav, artikkel tekitab põhjendamata kannatusi ja kaebaja ei saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Tauniv: Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on loo pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest need jätavad lugejatele mulje, et vaid üks vald oli saamatu. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda.
684 Heiki Trakmann
15.09.16
Kanal 2
05.09.16
Kodutunne
Kaebaja leiab, et saates valetatakse tema kohta, nimetatakse teda kelmiks, kuid sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Õigeksmõistev: 5. septembri saates „Kodutunne“ ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. 2013. aastal toimunut kajastati saates vaid selleks, et selgitada vaatajatele maja remontimise põhjust. Pressinõukogu andmetel ei ole kaebaja 2013. aasta „Reporteris“ räägitut vaidlustanud ja seepärast puudus põhjus kaebaja kommentaari uuesti küsida.
683 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
05.09.16
Den za Dnjom
15.07.16
Võtke mind siit ära; Prügi pühalikust seegist
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ekistavat ja moonutatud infot ning üks pool on saanud vähem sõna. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Õigeksmõistev: Den za Dnjom ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse artiklis süüdistusi kommenteerida ehk mõlemad osapooled said sõna.
682 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner, Kertu Jukkum
30.08.16
Järva Teataja
04.08.16
Koeraomanik kempleb agarate loomakaitsjatega
Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel ebaõiget infot. Samuti ei saanud kaebajad sõna. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Õigeksmõistev: Järva Teataja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ning sõna said koeraomanik ja veterinaarkeskus.
681 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner, Kertu Jukkum
30.08.16
Maaleht
03.08.16
Veterinaarkeskuse ametnik: Heiki Valner tegeles oma blogis täieliku laimuga
Artiklis on ebaõige info ja kaebajatele ei ole sõna antud. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Õigeksmõistev: Maaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest algses loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ja kaevatud artikli all on viide esimesele loole, mis annab lugejatele võimaluse kõigi osapoolte seisukohtadega tutvuda.
680 Lux Express
29.08.16
Postimees
23.08.16
Luksusbussi hullumeelne sõidustiil jahmatas möödujaid
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri, juhtlõik ja sissejuhatus on eksitavad. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Tauniv: Postimees rikkus veebis avaldatud uudisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei tule pealkirjast ja esimesest lõigust välja, et ohtlik sõidustiil tulenes juhi terviserikkest.
679 Lux Express
29.08.16
Meie Maa
24.08.16
Internetita naine jäeti bussist maha
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav. Pressinõukogu otsus
17.11.16
Tauniv: Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leiab, et pealkiri jätab mulje nagu oleks bussifirma naise maha jätnud, kuigi naine jäi bussist maha seepärast, et tal puudus pilet ja kõik kohad olid välja müüdud.
678 MTÜ Vene Muuseum
10.08.16
Den za Dnjom
30.06.16
Vene muuseumil on uus direktor
Kaebaja hinnangul oli artiklis valeinfo, sest juttu ei olnud MTÜst Vene Muueum, vaid SA Tallinna Vene Muuseumist, kus direktor vahetus. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Õigeksmõistev: Den za Dnjom ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest suures osas on kasutatud muuseumi õiget nime ja pealkirjas on lühendi kasutamine mõistlik ja põhjendatud.
677 AS Tere juhataja Oliver Kruuda
08.08.16
Eesti Päevaleht, Delfi
26.07.16
Eesti piimandusele ülioluline Põlva tehas tekitas Terele saatusliku võla
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ning halvustavaid ja põhjendamata hinnanguid. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Oliver Kruuda oleks pidanud saama sõna tehase müügi ja vara osas. Oliver Kruudale sõna andes oleks tulnud välja ka majandusaruannet puudutav faktiviga.
676 MTÜ Horoskoop juhatuse liige Argo Loopman
05.08.16
Sirp
06.05.16
Sünniaja mõju elukäigule
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud tema vastulauset, kuigi artikkel sisaldas astroloogide kohta valet ja astroloogidele ei olnud sõna antud. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Õigeksmõistev: Sirp ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis konkreetselt kaebajat ega tema ettevõtet nimetatud ja seega ka tema kohta süüdistusi esitatud.
675 Martin Tanning
05.08.16
Eesti Päevaleht
07.07.16
Relvaäri kaitseväes. Laotöötaja toimetas kuude kaupa relvaosi mustale turule
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema isikuandmed ja käsitles teda kurjategijana enne kohtuotsust. Samuti avaldas leht kaebaja kohta valeinfot, leiab kaebaja. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige info ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Kuigi Päevaleht kustutas loost vale karistuse, oli tegemist ränga veaga ning parandusele oleks pidanud tähelepanu juhtima (veebis loo pealkirja juures).
674 MarDent Kesklinna Hambakliiniku tegevjuht Marko Olenko
04.08.16
Lääne Elu veeb
28.07.16
Suvitaja kogemus: valutava hambaga laps sai Haapsalus abi teisel katesl
kaebaja peab loo pealkirja eksitavaks ja ei ole rahul, et hambakliiniku seisukohta ei küsitud. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht punkti 3.2., mis näeb ette, et ajakirjanik ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Pressinõukogu hinnangul ei ole hambakliiniku administraator avaliku elu tegelane ja kaebusest tuleb ka välja, et ajakirjanik meelitas administraatorilt kommentaari välja. Lisaks ütles administraator ajakirjanikule, et tema sõnu artiklisse ei pandaks ja kommentaari saamiseks tuleb pöörduda hambakliiniku tegevjuhi poole.
673 Anti Paap
27.07.16
Võrumaa Teataja
28.05.16
IRL: politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta valefakte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on Anti Paapi süüdistatud oma töö tegemata jätmises, millega on politseiniku usaldusväärsus seatud küsimärgi alla ja mis on omakorda nii tõsine süüdistus, et vajanuks kaebaja kommentaari.
672 Aivar Pors
14.07.16
Saarte Hääl
08.06.16
Alkoholikeeld ei takistanud õepeksjat vägivallatsemast; Paragrahv ei muuda midagi: Murika perevägivald jätkub
Kaebaja leiab, et teise artikli juures olev foto on eksitav. Lisaks on mõlemad artiklid üle pakutud. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole talu laiema avalikkuse jaoks pildilt tuvastatav. Selle talu tunnevad ära vaid kohaliku elanikud, kes aga on niigi olukorraga kursis. Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised.
671 Mart Pirita
17.06.16
Delfi
15.04.16
Ringkonnakohus mõistis õigeks maakohtus Hanno Pevkuri ja Elmar Vaheri küberründamises süüdi mõistetud Mart Pirita
Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud, artiklid sisaldavad valeinfot ja oletusi ning et teda on käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei saa kaebajat nimetada küberründajaks, sest kohus leidis, et Mart Pirita ei ole süüdi.
670 Mart Pirita
17.06.16
Õhtuleht
16.04.16
Ministri meilikasti lukustaja sai õiguse; Kohus mõistis siseministri meilikasti lukustanud IT-spetsialisti õigeks
Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud, artiklid sisaldavad valeinfot ja oletusi ning et teda on käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus Õhtuleht punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kohus ei leidnud tõendeid, siis ei saa kaebajat nimetada meilikasti lukustajaks.
669 Mart Pirita
17.06.16
ERR uudised
30.03.16
Kaitsja taotles siseministri meilikasti lukustanud IT-spetsialisti õigeks mõistmist; Siseministri meilikasti lukustamises süüdi mõistetud IT-spetsialisti õigeksmõistmine jõustus
Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud, artiklid sisaldavad valeinfot ja oletusi ning et teda on käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Poolte kokkulepe
10.08.16
Poolte kokkulepe: Toimetus tegi artiklitesse parandused.
668 Urve Palo
16.06.16
Postimees
09.06.16
Kes rääkis mida Tallinna Sadama uurimiskomisjonile?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta ebaõigeid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi lugu sisaldab tema kohta süüdistusi. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima.
667 Eesti Islami Koguduse peavaimulik Ildar Muhamedshin ja juhatuse liige Aghanum Allahverdijeva
15.06.16
Eesti Päevaleht
28.04.16
Eesti muslimite imaam sättis end elama koguduse rahaga soetatud külaliskorterisse; Eesti islami kogudus müüb imaami koduks muutunud luksuskorterit
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad oletusi ja tõendamata infot. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole kahe artikliga rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Ildar Muhhamedðinile vastamiseks antud kaks nädalat piisavalt pikk aeg. Kaebaja oleks saanud oma seisukohtadega süüdistused ümber lükata.
666 Georg Linkov
14.06.16
Hiiu Leht
31.05.16
Kogudus ja ametnikud kisti võimu nimel poliitilisse võitlusse
Kaebaja leiab, et artikkel on eksitav ja halvustav ning sõna talle ei antud. Samuti ei ole ilmunud vastulauset ega parandust. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on kaebajat süüdistatud võimu haaramise soovis, kasutades selleks ametnikke ja kogudust. Georg Linkov on artiklis saanud küll teistel teemadel sõna, kuid konkreetses võimuhaaramise süüdistuses mitte. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel alates pealkirjast spekulatsioone, kuid tõestusmaterjali ei esitata.
665 Leili Aavistu
10.06.16
Saarte Hääl
09.06.16
Paragrahv ei muuda midagi: Murika perevägivald jätkub
Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures on avaldatud nende kodu pilt ja seda luba küsimata. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole talu laiema avalikkuse jaoks pildilt tuvastatav. Selle talu tunnevad ära vaid kohaliku elanikud, kes aga on niigi olukorraga kursis. Samas soovitab Pressinõukogu toimetustel kaaluda selliste fotode avaldamist, sest majas elavad ka kannatanud. Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised.
664 Aleksander Ljubajev, Toomas Keel, Jaanus Kivioja
07.06.16
Kanal 2
06.06.16
Reporter
Kaebajad leiavad, et saatelõik sisaldab nende kohta ebaõiget infot ja nad ei saanud sõna. Samuti peavad kaebajad saatelõiku neid halvustavaks ja süüdistavaks. Pressinõukogu otsus
27.10.16
Tauniv: Kanal 2 rikkus 6. juuni Suvereporteris ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna saatelõigus kajastati prokuratuuri seisukohta, siis leiab Pressinõukogu, et kaebajate seisukoht oleks pidanud leidma samas mahus kajastamist.
663 MTÜ Klubi Tartu Maraton
06.06.16
Postimees
04.06.16
Alfaisaste verepulm
Kaebaja hinnangul on artikli juures olev foto eksitav, sest see ei kajasta Tartu Rattarallit ja foto juures ei ole märgitud, et pilt pärineb 2011. aasta Tour de France´lt. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Fotole ei ole küll lisatud selgitavat pildiallkirja, et pilt ei ole tehtud Tartu Rattarallil, kuid toimetus tunnistas eksimust ja avaldas selgituse. Kuna tegemist ei ole suure ega ka konkreetset isikut personaalselt puudutava veaga, siis ei ole head ajakirjandustava rikutud.
662 Urve Palo
06.06.16
Postimees
18.05.16
Parvlaevade hiigeltehingul vaid kaks vastutajat
Kaebaja leiab, et artiklis olevad faktilised väited tema kohta ei ole õiged. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Urve Palo saanud artiklis sõna.
661 Toomas Tamm
02.06.16
TV 3
31.05.16
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et tema kohta avaldatakse laimu ja valeinfot. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: TV3 ei ole 31. mai saatega „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on intervjuust näha, et Toomas Tamm nõustus intervjuud andma ja sai võimaluse kõiki süüdistusi kommenteerida.
660 Edgar Voit
31.05.16
Postimees
04.03.16
Kaitseväeölased lõhkusid autoga suusarajad
Kaebaja leiab, et artiklis on teda halvustatud ja hukka mõistetud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu ja kõiki osapooli ei ole ära kuulatud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul said mõlemad osapooled - suusataja ja kaitsevägi – sõna. Pressinõukogu leiab, et kuna juhtunut on kinnitanud kaitsevägi, ei ole selles põhjust kahelda.
659 Glorious Trade OÜ
30.05.16
Äripäev
26.04.16
Ehitaja sai hankevõidu asemel tünga
Kaebaja leiab, et leht on artiklis ja kodulehe avalehel kuvatud tsitaadis esitanud ebaõigeid ja ühekülgseid väiteid. Kaebaja hinnangul on jäetud faktid kontrollimata. Kaebaja ei ole rahul, et kaebaja olulised vastuseid jäid artiklist välja ja ei antud võimalust kriitilisi märkusi kommenteerida. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Glorious Trade OÜ saanud võimaluse kõikidele süüdistustele vastata ja oma seisukohti selgitada. Pressinõukogu hinnangul peavad kliendid hange.ee keskkonda vahendajaks ja neil on õigus oma arvamus välja öelda.
658 Veet Mano Wannaquot
29.05.16
TV 3
17.05.16
Kuuuurija
Kaebaja leiab, et tema kohta esitatakse ebaõigeid ja eksitavaid andmeid ja teda käsitletakse kurjategijana igasuguse õigusliku aluseta. Samuti ei tooda saates välja ühtegi tõendit, mis kinnitaks kaebaja osalust Kadri Luide surmas. Pressinõukogu otsus
15.09.16
Tauniv: TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul luuakse kaebaja suhtes saates negatiivne kontekst ja jäetakse mulje, et ta võib olla blogija surmas süüdi. Pressinõukogu leiab, et saates ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et kaebaja soovitas blogijal lõpetada ravimite võtmise.
657 Tallinna Ringkonnakohus
12.05.16
LP
07.05.16
Alla Raudsepp, juriidilise näidispoomise nurkasurutud ohver
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei kajastanud kohtu seisukohti ja ei kontrollinud allika usaldusväärsust ja info tõesust. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Õigeksmõistev: LP ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli Alla Raudsepal õigus hinnata tema kohta tehtud kohtuotsuseid. Samas oleks LP lugejate mitmekülgsema informeerituse tagamiseks võinud kaaluda kohtuotsuse refereeringu avaldamist intervjuu juures.
656 Kairi Mölder
07.05.16
Delfi
05.05.16
Isehakanud hambaarsti visiidil käinud naine: ma olen kaks korda sünnitanud, aga sellist valu nagu seal, ei soovi vaenlaselegi
Kaebaja ei ole rahul, et loos avalikustati tema nimi ja avaldati halvustavaid valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei kontrollinud allika tausta ega motiivi. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus pidanud kontrollima teistelt osapooltelt (näiteks terviseamet) konkreetseid asjaolusid.
655 Martin Napa
22.02.16
Eesti Rahvusringhääling
17.02.16
Pealtnägija
Kaebaja leiab, et saates on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot. Kaebaja ei ole rahul, et infot koguti salaja ja tema selgitusi ei kuulatud. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Õigeksmõistev: Pealtnägija ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli teema kajastamiseks ülekaalukas avalik huvi, saatelõigus on palju erinevaid allikaid ja ka Martin Napale pakuti korduvalt sõna. Kuna Martin Napa intervjuud ei andnud, siis kasutati saates tema kirjalikke vastuseid.
654 Sven Kabanen
03.05.16
Kanal 2
19.04.16
Radar
Kaebaja leiab, et saatelõigus on teda mustatud, kuid sõna ei antud. Samuti on kaebaja kohta esitatud valeinfot. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei ole saates Radar eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul annab koos tegutsemine aluse nimetada Sven Kabaneni Ain Rammu äripartneriks. Lisaks ei öelda saatelõigus, et Sven Kabanen müüb MMSi ja soodat, vaid et kõik ained viidi haigete juurde koos. Samuti on saatelõigust näha, et kaebaja on intervjuude juures ja seega oli kursis, mis räägiti.
653 Aita Mölder
29.04.16
Lääne Elu
12.04.16
http://online.le.ee/2016/04/12/kunstiuhing-pallas-helju-sarnet-zaurami-kunstiteosed-tuleb-tagastada/
Kaebaja leiab, et avalik kiri sisaldab tema kohta valeinfot ja rikub mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on avalikus kirjas olev süüdistus kaebaja aadressil uue tasandi sisse toomine teemasse (süüdistus kunstniku teoste omastamises), samuti puudus kirja avaldamiseks ajaline faktor ja seetõttu oleks pidanud võtma kommentaari ka kaebajalt.
652 Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp
26.04.16
Postimees
26.04.16
Sotsid: Erki Nool peab revideerima Tallinna TV tegevust
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ja Tallinna TV-le sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
16.06.16
Õigeksmõistev: Postimees online ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogul pole alust kahelda Postimehe väites, et algset e-kirja ei saadud kätte, sest saades vastulause teist korda, see kohe ka avaldati.
651 Mariita Mattiisen, Rita Rätsepp
21.04.16
Õhtuleht
16.04.16
Alo kinnitas mulle mitu korda, et sureb noorelt
Kaebajate hinnangul rikub artikkel koos esilehega eraelu puutumatust ning põhjustab kannatusi, samuti pole kontrollitud allika usaldusväärsust. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tuntud muusiku eraelu allakäik on teema, mida on ajakirjandusel õigus käsitleda.
650 Päivila talu (Kalev Kann)
20.04.16
Võrumaa Teataja
14.04.16
Rõuge Päivila talu piimatootja käib E-Piimaga kohut; Jaanus Murakas: Eesti vajab ühte tugevat piimaühistut
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad ebaõiged väiteid ja kõik osapooled ei ole saanud sõna. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Võrumaa Teataja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Võrumaa Teataja esitas Pressinõukogule kaebaja ja ajakirjaniku vestluse, mis kinnitab, et kaebaja teadis, mis ilmub ja et ta leppis ajakirjaniku parandustega.
649 Tallinna Televisioon
13.04.16
Delfi
09.04.16
Tuntud teleajakirjanik Andres Raid jäi jääknähtudega vahele ja raputas teda filminiud kaamerameest
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab Andres Raidi kohta valeinfot ja kommentaarid halvustavad Tallinna TV-d. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi lugu koos videoga avaldati kiiresti peale politseireidi ja ilmselt ei olnud reidi ajal võimalik Andres Raidilt kommentaari võtta, siis Pressinõukogu hinnangul võinuks Andres Raidi kommentaari lisada ka hiljem.
648 Helga Kaur Bhomrah
10.04.16
Delfi, Eesti Päevaleht
13.01.16
Kremli-meelne ja häälekas "lastekaitse" rühib Eesti poliitikasse
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja kahjustab tema mainet. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi eksisid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.3. vastu, mis ütleb, et ei sobi rõhutada rahvust, kui sellel pole uudisväärtust. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud artikli kontekstis tähtust ega uudisväärtust fakt, mis rahvusest kaebaja on. Kuna kaebaja oli aktiivselt tegev MTÜ algusaastetel ja esines ka MTÜ kõneisikuna, siis ei saa pidada valeks tema nimetamist MTÜ üheks loojatest.
647 Tallinna Linnamuuseum
11.04.16
Eesti Päevaleht
06.04.16
Linnamuuseumi juhi fotoost tekitab töötajates kahtlusi, Eesti Päevalehe artikkel vallandas nõiajahi
Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid ebatäpset infot ja muusumi esindajale ei ole antud sõna. Samuti ei ole kaebaja rahul, et esimeses artiklis on rõhutatud muusumi juhi religioosset kuuluvust. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul vastutab asutuse direktor kogu muuseumi töö eest ja peab olema valmis tegevust kommenteerima. Samuti on antud loo kontekstis muuseumi direktori usulise kuuluvuse rõhutamine. Pressinõukogu ei hakka võtma seisukohta selles, kas muuseum on fotokogu soetades lähtunud muuseumi kogumispoliitikast.
646 AS Pro Kapital Eesti
08.04.16
Eesti Päevaleht
08.04.16
Tallinna ja mere abielu on endiselt karidel
Kaebaja leiab, et artiklis on firma kohta esitatud kriitikat, kuid sõna antud ei ole. Samuti sialdab lugu ebaõiget faktiväidet. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Tegemist ei ole uudisloo, vaid reportaaþiga, mille fookus ei ole Kalaranna sadama sulgemisel. Pressinõukogu hinnangul ei ole Pro Kapital seetõttu kogu artikli kontekstis selliseks osapooleks, kes pidanuks saama võimaluse kommentaariks. Lisaks kajastavad foto ja selle allkiri tegelikku olukorda – ala on aiaga piiratud ja silt „Merd kõigile“ on selle juures.
645 Jaanek Pahka
07.04.16
Eesti Päevaleht
31.03.16
Endine varas, rongaisa ja peksja - odinlaste juhtkuju
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri sisaldab tema koihta valeväiteid ja loo sisu on moonutatud ja sisaldab valeinfot. Jäetud läbi vaatamata
08.04.16
: Vastavalt statuudi punktile 3.1. jäetud läbi vaatamata, sest leht avaldas paranduse ja vabanduse.
644 Harku vallavalitsus
06.04.16
Delfi
04.04.16
Reedetud rahvas: Harku vallavalitsuse vastu koguti 250 protestiallkirja
Kaebaja hinnangul on artikkel laimav, sisaldab hinnanguid ja ebaõigeid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et sai kommentaariks ebapoportsionaalselt väikese osa. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo þanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks.
643 Harku vallavalitsus
01.04.16
Harju Elu
01.04.16
Elanikud ootavad sõnapidamist, mitte ilusaid sõnu
Kaebaja hinnangul on artikkel laimav, sisaldab hinnanguid ja ebaõigeid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et sai kommentaariks ebapoportsionaalselt väikese osa. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Tauniv: Harju Elu eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo þanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks. Kui tegemist oleks tervikuna arvamusartikliga, ei oleks selles ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist.
642 Marge Guljavin
01.04.16
Virumaa Teataja
19.03.16
Õpilase säuts tõi kaasa konflikti õpetajatega
Kaebaja leiab, et artikkel sisidab valefakte ja toimetus ei ole kontrollinud allikate usaldusväärsust. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on sõna saanud kõik osapooled. Kuna toimetus kinnitas, et alaealiste sisukohti ei kasutatud, siis ei näe Pressinõukogu ka siin ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist.
641 AS Vana Viru TT
30.03.16
Eesti Ekspress
16.03.16
Kuidas pritsimajast sai "litsimaja"
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav ning lugu sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
26.05.16
Õigeksmõistev: Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli fookus mitte litsimajal või prostitutsioonil, vaid tuletõrjeühingu jaoks kahjulikel kinnisvaratehingutel. Ka ei ole kaebaja väitnud, et artikli fookus oleks vale või mingil muul moel ekslik.
640 Riina Raudsik
29.03.16
Postimees
14.03.16
Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikli pealkiri ebaõiget faktiväidet, sest ta ei ole kunagi reklaaminud ühtegi imeravimit. Kaebaja leiab, et artikkel eksitab lugejaid ja kahjustab tema mainet. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Tauniv: Postimees rikkus veebis ilmunud pealkirjaga „Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri eksitav, sest Riina Raudsik ei reklaami imeravimit (MMSi gruppi kuulumine ei tee temast veel MMSi reklaamijat).
639 Hiiu Maavalitsus
16.03.16
Hiiu Leht
11.03.16
Milline saab olema Hiiumaa nägu; Raha räägib; Maavalitsus planeerib rahastajatele kõrgepingeliine
Kaebaja ei ole rahul, et sõna ei saanud. Lisaks sisaldavad lood alusetuid kahtlusi ja moonutatud fakte. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul esitati süüdistusi maavalitsuse kohta ja seepärast oleks pidanud andma maavalitsuse esindajale sõna.
638 Eesti Jahimeeste Selts
08.03.16
Saarte Hääl
18.02.16
Saaremaa küttimisandmed kahtluse all
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Kuna artikkel sisaldas süüdistusi Saarema jahimeeste kohta, siis oleks pidanud ära ootama Saarema jahimeeste esindaja kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud ajakirjanik küsimusi saates täpsustama, mis ajaks ta vastuseid ootab ja toimetus oleks pidanud tegema rohkem pingutusi kommentaari saamiseks.
637 Janek Kovaljov
26.02.16
Pärnu Postimees
26.11.15
Vanglast vabanenud tapja ähvardas ja peksis naist mitu kuud
Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei antud ja et teda on käsitletud kurjategijana enne vastavat kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Õigeksmõistev: Pärnu Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud.
636 Andre Lindvest
25.02.16
Harju Elu
18.12.15
Endine Playboy väljaandja plaanib maa-alust elektrijaama
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat ja halvustavat infot ning ta ei saanud võimalust kõiki vastaspoole väiteid kommenteerida. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Andre Lindvest on saanud artiklis sõna. Pressinõukogu hinnangul on lehel õigus seostada kaebaja varasemat tegevust tema käimasoleva projektiga. Pressinõukogu leiab, et sellisel juhul ei ole tegemist halvustamisega. Pressinõukogu ei pea eksitavaks artikli pealkirja, vahepealkirju ega ka fotoallkirju, sest need tuginevad faktidele ja on seotud artikli sisuga.
635 Kenno Oja
18.02.16
Õhtuleht
05.12.15
Bruno O´Ya elulõpp: "Mul ei ole enam õieti kusagil elada, mul ei ole raha ja mul ei ole üldse süüa!"
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema isa kohta valeinfot, kuid kaebajale vastulauseks sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et allikate usaldusväärsust ei kontrollitud. Pressinõukogu otsus
21.04.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate ning vastulause tuleb avaldada viivitusteta. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja isa kohta avaldatud valeinfot ja leht oleks pidanud kaebaja vastulause avaldama selles osas, mis puudutas Kenno Oja isa. Samuti rikkus leht punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja info oma isa kohta usaldusväärsem kui minia Marta Oja info oma endise äia kohta.
634 Edgar Savisaar
18.02.16
Delfi
14.02.16
Kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, aga vastuteenet ei kavatsenudki osutada?
Kaebaja leiab, et artikkel käsitleb teda kui kurjategijat, kuigi teda ei ole süüdi mõistetud. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Õigeksmõistev: Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist on arvamuslooga, mis on analüütiline ja sisaldab hüpoteese.
633 Kaasaegse Kooli Sihtasutuse juhatuse ja Inglise Kolledþi Sihtasutuse nõukogu liige Viljar Kähari
17.02.16
Postimees
16.02.16
Inglise kolledzi sihtasutus jätkab lastevanematelt annetuste nõudmist
Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks. Samuti leiab kaebaja, et pealkiri sisaldab valesid faktiväiteid. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leiab, et artiklis oleks pidanud olema täpselt kirjas, kes lapsevanematelt raha küsib ning kas tegu on ikka nõudmisega. Artiklis Pressinõukogu hinnangul ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole.
632 Herman Simm
12.02.16
LP
23.01.16
Veiko Kulla: bravuuri ja enesekindlust oli ehk liiga palju
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta faktivigu ja sõimu. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Tauniv: LP rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Herman Simmi kohta on intervjuus visatud õhku karm faktiline süüdistus (hambaravikabineti sisustuse vargus), mis oleks vajanud Herman Simmi kommentaari.
631 Elvis Kavak
10.02.16
Meie Maa
10.01.16
Väljapressija lasi lubatust rohkem metsa maha võtta
Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks ja ei ole rahul, et ajakirjanik temalt kommentaari ei küsinud. Kaebaja leiab, et artikkel kirjeldab tema suhtes tehtud kohtuotsuseid teisiti kui need tegelikult on. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu peab põhjendamatuks artiklis kaebaja nimetamist väljapressijaks, sest tegemist on metsaraiet puudutava kohtuotsuse kajastamisega. Samuti jääb arusaamatuks, miks artikkel ilmus, sest selles ei ole viidet värskele kohtuotsusele.
630 Eesti Energia
05.02.16
Äripäev
29.01.16
Eesti Energia solgib turgu
Kaebaja hinnangul on juhtkirjas esitatud tõele mitte vastavat, eksitavat ja moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Eesti Energia oleks võinud võtta vastu Äripäeva pakkumise oma seisukohtade avaldamiseks.
629 Orsent OÜ
04.02.16
Delfi, Eesti Päevaleht
23.01.16
Urmas Sutrop: Kremli ajupesu eesmärk on panna eestlased ja venelased ühiselt valitsust kukutama
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud Orsent TV kohta valeinfot. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib info tõesust ja allikate usaldusväärsust, seda ka juhul kui materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja. Samuti rikkusid Eesti Päevaleht ja Delfi koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige info ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Pressinõukogu hinnangul tulnuks Eesti Päevalehel ja Delfil koheselt Orsent OÜ kirjale vea kohta reageerida ning artikkel parandada. Pressinõukogu leiab, et parandusega poolteist kuud viivitamine ei ole põhjendatud.
628 Mari Martin, Kaisa Sakarias
01.02.16
Äripäev
04.12.15
Tallinn Dollsi hämarad ärikombed
Kaebajad ei ole rahul, et nende valdavalt positiivsed kommentaarid on pandud negatiivsesse valgusesse. Mari Martin leiab, et artikkel sisaldab faktivigu. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu ei kahtle esitatud materjalide põhjal allikate usaldusväärsuses. Samuti kinnitab ka kaebaja arvete tasumisega hilinemist. Ülejäänud kaebaja poolt viidatud faktivead ei leidnud kinnitust.
627 Janno Lehemets
28.01.16
Eesti Päevaleht
21.12.15
Kahtlus: Paide sihtasutuse juhatuse liikme koht sokutati "oma poisile"
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeandmeid ja ebatäpsusi. Pressinõukogu otsus
31.03.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et info kaebaja kohta on artiklis, kaebaja esitatud dokumentides ja toimetuse vastuses vastuoluline ning sellest tulenevalt tekib kahtlus loos oleva väite kohta, et kaebaja on kriminaaluurimise all. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
626 Tallinna TV
22.01.16
Delfi
21.01.16
Delfi fotod otsestuudiost: Savisaar ei välista presidendiks kandideerimist
Kaebaja ei ole rahul, et Delfi tegi pilte salaja toimetuse neljanda korruse akna tagant. Kaebaja märkis, et seetõttu sattuseid kaadrisse inimesed, kes seda poleks soovinud. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.7., mis ütleb, et ajakirjanik hangib heli- ja pildiülesvõtteid ning info avalikult ning erandid on lubatud ülekaaluka avaliku huvi olemasolul, kui materjali pole võimalik teisiti hankida. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi.
625 Põhja-Tallinna valitsus
21.01.16
Eesti Päevaleht
08.01.16
Revisjonikomisjoni liige otsib Põhja-Tallinna "kadunud arveid"
Kaebaja hinnangul on artiklis ja selle pealkirjas ebatäpne, eksitav ja moonutatud info. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kaebaja oleks pidanud Eesti Päevalehele antud vastustes välja tooma, et osasid dokumente ei ole, sest nende koostamise kohustus puudus. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks.
624 MTÜ Eesti Vanemad
20.01.16
Delfi, Eesti Päevaleht
13.01.16
"Kremli-meelne ja häälekas "lastekaitse" rühib Eesti poliitikasse" ja seotud artiklid
Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid tõsiseid süüdistusi ja faktideta väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Õigeksmõistev: Delfi ja Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebajale sõna antud ja MTÜ on saanud võimaluse Kremli-meelsuse süüdistused ümber lükata.
623 Eesti Autorite Ühing
18.01.16
Eesti Ekspress
09.01.16
Mart Sander tasub, hambad ristis, Eesti autorite ühingu arve
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab moonutatud fakte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud kaebaja vastulauset täismahus. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Tauniv: Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi artikkel sisaldas EAÜ kirja Bel-Etagele, ei küsinud ajakirjanik EAÜ esindajalt teatri CD kohta midagi. Artikli puhul on kirjeldatud seega kahte juhtumit, kuid sõna on antud EAÜle vaid ühe juhtumi osas. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole.
622 Isamaa ja Res Publica Liit
14.01.16
Eesti Päevaleht
11.01.16
Hiigelpettuse süüdistuse saanud suurärimees: tegelikult uuritakse, kuidas rahastatakse IRLi
Kaebaja leiab, et ajakirjaniku üks küsimus on spekulatiivne, sisaldab valeväiteid ja eksitab lugejaid. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tegemist oli intervjuuga ja ajakirjanik esitas selle käigus küsimusi. IRLi puudutav oli intervjueeritava arvamus. Lisaks sai IRL võimaluse vastulauseks, mis avaldati veebis juba samal päeval.
621 Konguta vallavanem Aivar Õun
31.12.15
Postimees
02.11.15
Salapärane menetlus Konguta vallas
Kaebaja leiab, et artikkel on tasakaalust väljas ja poliitiline. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet. Pressinõukogu otsus
18.02.16
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks vallavanem seotud millegi kahtlasega. Postimees rikkus ka koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et fotod ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab artikli juures olev suur pilt vallavanemast lugejatele mulje, nagu oleks vallavanem kahtlustatav.
620 Jan Ignahhin
29.12.15
Hiiu Leht
29.12.15
Koostöökogu juhataja: Kõpu mäss lõppes happy endiga
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema arvamuse kooskõlastuseta ning et teda on pealkirjas ja allkirjas omavoliliselt sildistatud ametikohaga. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Hiiu Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja esinenud Facebookis ka Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimehena ning kõik Facebookis olev avalik info on tsiteeritav. Lisaks viitas leht avaldatud artikli all ka Facebookile.
619 Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp
19.12.15
Delfi
19.12.15
FOTOD: Delfi lugeja: miks muutus Tallinna TV logo ratastoolikujuliseks? Kas veidi liiale ei minda juba?
Kaebaja leiab, et lugu ja selle juures olevad kommentaarid on solvavad. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Tauniv: Kuigi Delfi loo kustutas, oli artiklis ikkagi hea ajakirjandustava rikkumine. Pressinõukogu hinnangul rikkus Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Delfi eksimus seisnes selles, et Tallinna TV-lt logo muutmise kohta selgitust ei küsitud.
618 Juho Karu, Hannes Raag, OÜ Mustamäe Keskus
15.12.15
Kanal 2, Radar
01.12.15
Kuidas ärimehed jõuliselt garaaþe üle võtavad
Kaebajad leiavad, et saatelõik on kallutatud, tugineb ebaõigetele väidetele ja ebausaldusväärsetele allikatele. Kaebajad leiavad, et ei saanud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei ole Radaris avaldatud saatelõiguga „Kuidas ärimehed jõuliselt garaaže üle võtavad“ rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on saates antud sõna mõlemale konfliktipoolele ja lisaks on võetud ka Tallinna linna esindaja seisukoht, kes kinnitas garaažide jõuga ülevõtmist ja probleeme. Juho Karule pakuti mitmel korral võimalust kommentaariks. Samuti pakuti kommentaari Hannes Raagile, kes ütles, et kommenteerib Juho Karu. Kuna Hannes Raag on Mustamäe Keskuse OÜ juhatuse liige, siis pakuti tema kaudu sõna ka Mustamäe Keskusele.
617 Jaak Madison
12.12.15
Elu24, Postimehe veeb
11.12.15
Kaastundeavaldus Eesti naistele! Jaak Madison on suhtes?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valefakte ja süüdistust. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Postimees.ee ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et artiklis avaldatud ahistamissüüdistus põhines varem Postimehe veebis avaldatul, kus Tallink kinnitas, et sisejuurdluse käigus kogutud materjal toetas ettevõtte töötajate väiteid, mille kohaselt Jaak Madison tungis Tallinkis töötades kajutitesse ja ahistas oma naiskolleege. Pressinõukogu hinnangul on Tallinki sisejuurdluse materjal tõendi tähtsusega.
616 MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda
08.12.15
Äripäev
27.11.15
Õhus veel üks keelatud riigiabi juhtum
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlause eksitavad, artikkel sisaldab ebaõigeid fakte ning kaebaja ei ole saanud sõna ega võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud Taastuvenergia Koja ega ka selle liikmete kohta süüdistusi, vaid on kirjeldatud olemasolevat probleemi seoses toetustega. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises.
615 Jevgeni Ossinovski
01.12.15
Äripäev
27.11.15
Ossinovski tõmbas pidurit
Kaebaja hinnangul on eksitavad artikli veebiversioonis oleva foto allkiri ja paberlehe esikülje pealkiri. Kaebaja leiab, et artiklis ei ole tõestatud kaebaja kohta esitatud fakti, et ta aitab oma juhitava erakonnaga isa. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis erinevate osapoolte kommentaarid, samuti antakse sõna Jevgeni Ossinovskile.
614 Torma vallavanem Triin Pärsim
27.11.15
Eesti Päevaleht
27.10.15
Torma seamatus joogivett ei riku, seda teevad inimesed
Kaebaja peab artiklit ühepoolseks. Samuti leiab kaebaja, et artikkel ei põhine tõenditega tagatud infol ning sisaldab oletusi ja valeväiteid. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu ei näe alust kahelda artiklis avaldatud keskkonnaministeeriumi esindaja sõnades ja peab allikat usaldusväärseks. Pressinõukogu hinnangul ei ole Torma vallavalitsus antud loo kontekstis osapool, kellelt oleks pidanud kommentaari võtma, sest vallavalitsus ei vastuta erakaevude eest.
613 Ardi Mälson
27.11.15
Delfi vene keeles
02.09.15
Avastati Pirita kinnisest parklast varastatud Audi asukoht
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta valet. Kokkulepe
14.12.15
Kokkulepe: Pooled leppisid omavahel kokku.
612 Eve Joosing
27.11.15
Eesti Päevaleht
19.11.15
Vegandieedist tekkinud tervisekahjustused on jõudnud Eesti lasteni
Kaebaja hinnangul on artiklis ebaõiged faktid ja tema teemapüstitus on kontekstist välja rebitud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et jätkuloos on tema infot valesti kajastatud. Pressinõukogu otsus
21.01.16
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklites kasutatud näited anonüümsed ja need illustreerisid põhiteemat, st veganlusega kaasnevaid terviseprobleeme. Pressinõukogu hinnangul oli Facebooki grupist võetud info kasutamine põhjendatud, sest kuigi grupp oli suletud, siis sai liituda ja infot koguda iga Facebooki kasutaja. Info hankimine sellisel viisil oli Pressinõukogu arvates avalikkuse huvi seisukohalt põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga.
611 Luisa Värk
20.11.15
Äripäev
15.10.15
Artiklid Luisa Värgi OÜ-st
Kaebaja hinnangul on artiklid infot moonutavad ja eksitavad. Samuti on neis ebatäpset infot. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud parandust ega tema vastulauset. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Tauniv: Äripäev on loonud lugejatele eksitava mulje nagu Luisa Värgi tegevus oleks seadusega vastuolus, millega rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on probleem kontekstis, kuhu Äripäev on Luisa Värgi OÜ pannud.
610 Valdeko Humal
17.11.15
Saarte Hääl
05.09.15
Maaomanikud viisid Pakulaiu külarahva eest peitu
Kaebaja kohta on esitatud süüdistusi, kuid sõna antud ei ole. Kaebaja leiab, et leht ei ole kontrollinud fakte ega allikaid. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu. Artiklis on nii Ly Humala arvamus kui ka Valdeko Humala esindaja Roman Humala kommentaar. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanikul ei olnud põhjust kahelda, et Roman Humal on Valdeko Humala esindaja. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga.
609 DeSheli Tallinna Müügiesindus
16.11.15
MK-Estonia
21.10.15
Naisi keelitatakse ostma kallist kosmeetikat: kas tegu on pettusega või mitte - MK-Estonia selgitab
Kaebaja leiab, et artikkel on negatiivse varjundiga ja sisaldab valefakte. Samuti peab kaebaja eksitavaks artikli pealkirja. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Õigeksmõistev: MK-Estonia ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule. Artikkel sisaldab erinevate osapoolte kommentaare ja DeSheli esindajad on saanud oma seisukoha avaldada.
608 Väinamere Liinid OÜ
16.11.15
Meie Maa
22.10.15
Kehv praamiliiklus sundis mõisa maha müüma
Kaebaja leiab, et avaldatud info ei ole tõene, pealkiri on eksitav, infot ei kontrollitud ja kaebajale ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Õigeksmõistev: Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist välja, et hoone üheks müümise põhjuseks on kehv praamiliiklus ja seega ei ole artikli pealkiri eksitav. Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari.
607 Sirje Kiin
09.11.15
Sakala
31.10.15
Kiin ja Under muutuvas raamatukogus
Kaebaja hinnangul on artikkel ühekülgne, pealiskaudne ja põhjendamatult negatiivne. Kaebaja ei ole rahul, et tema esimene vastulause avaldati kärbitult ja temaga kooskõlastamata ning teist vastulauset ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Õigeksmõistev: Sakala ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli puhul tegemist kultuurisündmuse arvustusega, mis lubab ajakirjanikul oma arvamust väljendada. Pressinõukogu hinnangul sai Sirje Kiin oma vastulauses piisavalt leheruumi oma seisukoha avaldamiseks.
606 Carl-Christoph Rebane
08.11.15
Lääne Elu
06.11.15
Politsei tabas Taavi Rõivast tappa ähvardanud mehe
Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures oli algselt foto, kus ta peal oli. Kaebaja märkis, et foto näitab teda halvas valguses ja selle avaldamiseks puudus ta vanemate luba. Pressinõukogu otsus
17.12.15
Tauniv: Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli foto artikli kontekstist erinev. Pressinõukogu tunnustab Lääne Elu toimetust foto kiire eemaldamise eest.
605 Oleg Samorodni
03.11.15
Raadio Kuku
09.10.15
Kirillitsas Eesti
Kaebaja hinnangul sisaldas saade valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Kuku ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei kõlanud saates tsitaate, vaid nende tõlgendused. Samuti avaldasid saatejuht ja külalised raamatu kohta oma arvamust.
604 Jevgeni Ossinovski
29.10.15
Postimees
28.10.15
Minister Palo palus Oleg Ossinovskile teenet
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta ebatõeseid ja pahatahtlikke oletusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei kontrollinud Postimees Jevgeni Ossinovski kohta avaldatud infot. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses.
603 Oleg Samorodni
24.10.15
MK-Estonia
11.10.15
Oleg Samorodni järjekordne "ðedööver" laimab MK-Estoniat
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud sõna ja leht ei avaldanud tema vastulauset. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Tauniv: MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne. Pressinõukogu hinnangul MK-Estonia teiste ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu ei eksinud.
602 Elois-Catherine Haavel
23.10.15
Meie Maa
12.10.15
Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette
Kaebaja hinnangul on artikkel ja pealkiri eksitavad ja temast on loodud vale pilt. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikkel eksitav ega jäta muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.
601 Elois-Catherine Haavel
23.10.15
Saarte Hääl
10.10.15
Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette
Kaebaja hinnangul eksitavad artikkel ja selle pealkiri lugejaid. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel ka muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja kohtusse mineku põhjus.
600 Elois-Catherine Haavel
23.10.15
Eesti Ekspress
15.10.15
Enne läheb Jumala päike looja kui ... Liis Haaveli vemburegister
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri, foto ja fotoallkiri eksitavad. Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei oma kohtumaja nimi pildiallkirjas kogu artikli seisukohast olulist tähtsust ja seega ei eksita lugejaid. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks artikli pealkirja, sest tegemist on Liis Haaveli avalikkusele teadaolevate kuritegude loeteluga.
599 Elois-Catherine Haavel
23.10.15
Õhtuleht
09.10.15
Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri, foto ja rubriik "Krimi" eksitavad auditooriumi. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti sisaldab artikkel valeväiteid, leiab kaebaja. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole avaldatud materjal ega ka foto eksitavad. Samuti 9. oktoobri artikli esitamine krimiuudiste rubriigis. Pressinõukogu hinnangul ei jäta avaldatu muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.
598 Elois-Catherine Haavel
23.10.15
Delfi
09.10.15
Ennetähtaegselt vangist vabastatud pettur Liis Haavel astub jälle kohtu ette
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri, foto ja video eksitavad. Samuti sisaldab artikkel valeväiteid ja kaebaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri, foto ega video eksitavad. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.
597 Heiki Muda
21.10.15
Kultuur ja Elu
25.07.15
Ei iialgi enam Eestit!
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel eksitavat infot, olulised faktid on kontrollimata ning talle ei ole antud võimalust kommentaariks. Kaebaja ei ole rahul, et ajakitri ei avaldanud tema vastulauset. Lahendita
27.10.15
Lahendita: Kultuur ja Elu ei soovinud kaebuse menetlemist Pressinõukogus.
596 Oleg Samorodni
21.10.15
Delfi
08.10.15
MK-Estonia: eelmiseks aastaks vormistas Venemaa saatkond 125 aastatellimust, aga selleks aastaks ei vormistanud ühtegi
Kaebaja leiab, et artikkel nii eesti kui ka vene keeles sisaldab valeväiteid, kuid väljaanne ei avaldanud tema vastulauseid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Pressinõukogu hinnangul ei vasta tsitaadid Oleg Samorodni raamatust originaalile. Pressinõukogu leiab, et tsiteerimisel tuleb olla täpne.
595 Varro Vooglaid
19.10.15
Delfi
18.10.15
Euroopa Nõukogu raport pani ritta sallimatud Eesti poliitikud: Ligi, Helme, Lukas, Vooglaid ja Nool
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artiklis sõna. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul seisnes rikkumine pealkirjas selles, et raport ei sisaldanud konkreetselt Varro Vooglaiu nime, raportis oli märgitud sihtasutust.
594 Riigikogu Kantselei
15.10.15
Eesti Päevaleht
09.10.15
Riigikogu kantselei võitleb endiselt salvestiste arhiveerimise vastu
Kaebaja hinnangul on artiikkel ja selle pealkiri eskitavad. Samuti on artiklis segamini faktid ja oletused. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tegelikkuses on Riigikogu kantselei salvestiste arhiveerimise vastu, mis tuleb välja Riigikogu kantselei kirjast. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud kontekstis tähtsust kas ollakse sisuliselt arhiveerimise vastu või on põhjuseks raha puudus.
593 Swedbank AS
07.10.15
Lääne Elu
05.10.15
Pangabuss on Virtsu pensionäride viimane võimalus pangaasju ajada, Juhtkiri: Eksitav pressiteade
Kaebaja leiab, et artikkel ja juhtkiri sisaldavad faktivigu ja valestimõistetavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks ja paranduseks. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Tauniv: Lääne Elu rikkus artikli pealkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav.
592 EKRE juhatus
07.10.15
Postimees
06.10.15
EKRE kasutab Kremli propagandatrikke: vanad kaadrid serveeritakse uute pähe
Kaebaja hinnangul pole Postimees kontrollinud info tõestust. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot ja erakonna esindaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
19.11.15
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et tegemist on refereeringuga, kus sõna on saanud mõlemad pooled. Pressinõukogu hinnangul ei ole Martin Helme kommentaari kuidagi naeruvääristatud. Samuti on Pressinõukogu hinnangul põhjendatud artikli pealkiri.
591 Boris Kirt
30.09.15
Eesti Ekspress
09.09.15
Valuraha küsimine pole väljapressimine
Kaebaja hinnangul süüdistab artikkel teda alusetult, on temale suunatud jõhkra sõnakasutusega, sisaldab eksitavaid faktivigu. Samuti on eiratud tema süütuse presumptsiooni ja kahjustatud kaebaja au ja väärikust.. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Tauniv: Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Pressinõukogu leiab, et üldine eetika ei tohiks ajakirjanike tööst kaduda ja solvavaid väljendeid ei tohiks kasutada. Pressinõukogu hinnangul oli kõigil kaebaja poolt nimetatud sõnadel antud artikli kontekstis halvustav tähendus.
590 Henry Kallas
30.09.15
Äripäev
17.09.15
Lambo-mees nõudis tillinaha IP-aadressi
Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud artiklis sõna. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Kaebaja peab ebaeetiliseks ka artikli jagamist Twitteris ja Facebookis. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu peab kommentaaride avaldamist põhjendamatuks ning artikli pealkirja sobimatuks. Samuti rikkus Äripäev koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kuigi leht parandas osa ebaõigeid väiteid, jäid osad faktivead parandamata (näiteks autot puudutav info).
589 Kalev Lillo
18.09.15
Postimees
03.09.15
Väide: poliitikud soovisid Leedolt miljoneid
Kaebaja ei ole rahul, et talle tõsiseid süüdistusi esitavas artiklis sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis seostatud Kalev Lillo poolt Reformierakonnale raha küsimine ja Tallinna sadama võit Vjatðeslav Leedo üle praamikonkursil, mis jätab lugejatele mulje, et tegemist võis olla altkäemaksu küsimisega. Pressinõukogu arvates on tegu tõsise süüdistusega, mis vajanuks kindlasti kaebaja kommentaari.
588 Nelja Energia AS
02.09.15
Õhtuleht
21.08.15
Hiiumaa lähedale kerkib meretäis Oleviste kiriku kõrguseid tuulikuid
Kaebaja ei saanud võimalust süüdistuste kommenteerimiseks ega vastulauseks. Samuti peab kaebaja artikli juures olevat fotot koos pildiallkirjaga eksitavaks. Artikkel sisialdab ebaõigeid faktiväiteid. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi leht esitas Nelja Energiale küsimused, ei ole konfliktsetes küsimustes kaebajale kommentaari pakutud. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus puudutab nii altkäemaksu andjat kui ka võtjat ja seepärast oleks sellise kahtluse puhul pidanud Nelja Energiale sõna andma. Pressinõukogu leiab, et Õhtuleht rikkus koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus ei ole artiklis tõestatud.
587 Triin Tulev
01.09.15
Eesti Ekspress
26.08.15
Selle suve vägistamisafäär
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel koos kõrvallooga hulgaliselt valefakte ning tekitab talle sellega kahju. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tugines leht politsei kirjalikule materjalile, milles pole alust kahelda. Lisaks pakkus toimetus Triin Tulevile võimalust kommentaariks, millest kaebaja aga keeldus. Pressinõukogu käsitleb Triin Tulevit avaliku elu tegelasena, sest ta on osalenud teleseriaalis ja on korduvalt eksponeerinud enda isikut avalikkuses. Sellest tulenevalt on tema puhul ka ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud.
586 Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
31.08.15
Eesti Päevaleht
26.08.15
Rõivase, Ilvese ja Kaljuranna külalised on hakanud suhtlema põhjakorealikult
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset, kuigi artikkel sisaldas valefakte ja vastulausega sooviti need parandada. Pressinõukogu otsus
22.10.15
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Samuti eksis leht koodeksi punkti 5.2. vastu, mis ütleb, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu hinnangul esitati artiklis Euroopa Komisjoni asepresidendi Federica Mogherini kohta tõsiseid süüdistusi ja seepärast oleks pidanud olema kaebaja kommentaar arvamusartikli juures või siis oleks pidanud leht avaldama järgmisel päeval kaebaja vastulause.
585 BLRT Grupp
16.07.15
Delovõje Vedomosti
19.06.15
BLRT Grupp lõpetas 2014. aasta kasumlikult
Kaebaja hinnangul on artikli juures olev foto eksitav, negatiivse alatooniga ja mainet kahjustav. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Delovõje Vedomosti ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu ei leia foto kasutamisel pahatahtlikkust ega lugeja eksitamist.
584 Tõnis Haavel
08.07.15
Eesti Ekspress
08.04.15
Teel võlaorjusse. Mis saab Eesti stiilseimaks meheks valitud ekspankurist?, Ärieliidi pankur ja võlaorjus?, Eesti rikkaid pügati nagu lolle lambaid
Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud võimalust kommentaariks ja vastulauseks. Samuti leiab kaebaja, et info tõesust ja allikate usaldusväärsust ei ole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Tõnis Haavelile pakutud võimalust kommentaariks.
583 Uno Trumm
02.07.15
Eesti Päevaleht
02.07.15
Avalik kiri Rein Rauale
Kaebaja ei ole rahul, et toimetus muutis tema teksti nõusolekuta. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta.
582 A.A. (Anonüümne menetlus)
01.07.15
Postimees

Kaebaja leiab, et artikkel hävitab ta maine, ta ei ole sõna saanud ja artikkel sisisladab kinnitamata väiteid. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest ei ole artiklis osapoolte nimesid ega nendega seotud üksikasju avaldanud. Postimehe artiklite puhul on tegemist kohtuotsuse kajastamisega ja taustainfoga kaebaja kohta.
581 Vabaduse Ateljee OÜ
19.06.15
Eesti Päevaleht
14.04.15
Kunstnike liit kahvlis: kas müüa Vabaduse väljaku korterid alla turuhinna või maksta kopsakas leppetrahv
Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud artiklis sõna ega võimalust vastulauseks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Eesti Kunstnike Liidu kommentaari ei avaldatud ja ebaselge on, millist väljaannet ajakirjanik esindab. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja suhtes esitatud tõsiseid süüdistusi ja leht on kaebajale kui osapoolele pakkunud ka sõna.
580 Mikk Pärnits
10.06.15
Müürileht
01.06.15
Nihilist: must materjal
Kaebaja hinnnagul esitab artikkel tema kohta laimu ja valesüüdistusi. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu portreteerides Mikk Pärnitsat. Artiklis on viidatud sellele, et Nihilistis on Mikk Pärnitsal provokaatori roll ja on toodud näited, millest üks puudutas Delfit. Ka Mikk Pärnits ise ei eita Delfiga seonduvat, kuid ütleb, et see on kontekstist välja rebitud.
579 Ingrid Veidenberg
09.06.15
Postimees
05.06.15
Sahinad: Ingrid Veidenberg käis Kroonika peol ajakirjanikke oma ridadesse värbamas?
Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud ebaõigeid faktiväiteid ja temalt ei ole kommentaari võetud. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Tauniv: Väljaanne rikkus veebis avaldatud looga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli teema nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.
578 OÜ Saaremaa Raadio
05.06.15
Saarte Hääl
23.05.15
Vjatðeslav Leedo: Saksa turust võiks saada edulugu
Kaebaja hinnangul on artiklis nende kohta avaldatud eksitavat infot, mis kahjustab kaebaja mainet. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks, kuigi tema kohta on avaldatud tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
17.09.15
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Vjatšeslav Leedo sõnadega, mis ei kujutanud endast sellist süüdistust, mis oleks nõudnud OÜ Saaremaa Raadio kommentaari või vastulauset. Pigem on tegemist Vjatšeslav Leedo hinnanguga.
577 Marika Sutter
25.05.15
Delfi
23.03.15
Eesti Energia juht käis perega Jordaania projekti inspekteerimas
Kaebaja hinnangul on tegemist tema isikliku ja pere puhkeaja ja andmete avalikustamisega. Pressinõukogu otsus
02.07.15
Õigeksmõistev: Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võib avalikkus õigustatult tunda huvi selle vastu, kelle kulul ja mis põhjusel käis Eesti Energia juhi pere temaga tööreisil kaasas. Avaliku elu tegelaseks olev Eesti Energia juht ning teda töö- ja puhkusereisil saatnud ja hiljem Pressinõukogu poole kaebusega pöördunud abikaasa Marika Sutter on ise enda ja oma lapse asetanud olukorda, kus ta peab taluma avaliku elu tegelasele osaks saavat tähelepanu.
576 Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi
08.05.15
Eesti Päevaleht
01.04.15
Põhja-Tallinna kommiraha. Rahahädas linnaosa üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult
Kaebaja peab artiklit ja selle pealkirja eksitavaks ja ebatäpseks. Samuti ei ole kaebaja rahul sama päeva juhtkirja pealkirjaga. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud Põhja-Tallinna valitsuse artiklit vastulausena. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Õigeksmõistev: Päevaleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest Põhja-Tallinna linnaosa valitsusel oli aega sisuliselt vastata ligi kaks nädalat. Samas leidis linnaosa võimaluse oma vastulause esitada kiiremini kui 30 päeva. Pressinõukogu hinnangul oli toimetusel õigus piirata vastulause mahtu ja nõuda selle toimetamist, sest vastulausega on õigus vaid valefakte ja tsitaate parandada.
575 Veterinaar- ja toiduamet
08.05.15
Maaleht
04.05.15
Krõpsutootja kirjeldab elu maal: aasta jooskul käis mind kontrollimas 22 VTA inspektorit
Kaebaja hinnangul on artikkel VTA tegevust halvustav ja sisaldab mitmeid valeväiteid. Lisaks ei saanud kaebaja võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Tauniv: Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel sisaldas süüdistusi VTA kohta, siis oleks pidanud samas sõna andma ka VTA esindajale sõltumata sellest, kas nad avalikule ettekandele Toiduliidu aastakonverentsil reageerisid või mitte. Kuna aastakonverents toimus 29. aprillil ja artikkel ilmus 4. mail, siis oli ajakirjanikul aega VTA käest kommentaari küsimiseks.
574 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
30.04.15
Postimees
21.04.15
Keskerakonna muutuste aeg - ühe partei kaks nägu
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tõele mittevastavat faktiväidet. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksitas Postimees lugejaid, sest avaldas tõele mittevastava väite Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kohta.
573 Hannes Vask
29.04.15
Tallinna Televisioon
28.04.15
Täna. Uudised
Kaebaja ei ole rahul, et tema eranumbrile helistanud ajakirjanik end ajakirjanikuna ei tutvustanud ega öelnud, et kogub infot avaldamiseks. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Tauniv: Tallinna Televisioon rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise/edastamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest. Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid jättis kaebajale ütlemata, millist kanalit ta esindab ja milleks infot kogub.
572 Meelis Kaldalu
28.04.15
Postimees online
09.04.15
Fotod ja video: kanepiaktivistide miiting Viru tänaval
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta, ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot ning käsitleb teda kurjategijana enne sellekohase kohtuotsuseta. Poolte kokkulepe
18.05.15
Poolte kokkulepe: Pooled leidsid osapooli rahuldava lahenduse.
571 Kristi Nilov
20.04.15
Õhtuleht
08.04.15
Kristi Nilov koristas oma kodu "Kodutunde" rahaga
Kaebaja hinnangul sisaldab artikli pealkiri ebaõiget fakti ja on avalikkust eksitav. Kaebaja leiab, et artikkel on tasakaalustamata ja eksitav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks ega paranduseks. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud osapoolte seisukohad. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Kristi Nilov tasus koristusteenuse eest „Kodutunde“ rahaga, mida ta ise ka ei eita. Pressinõukogu leiab, et Õhtulehel ei olnud kohustust avaldada vastulause või õiendus.
570 Greete Reinson
19.04.15
Äripäev
19.01.15
Kaebaja leiab, et artikkel on täis faktivigu. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud võimalust esitatud fakte ümber lükata. Pressinõukogu otsus
04.06.15
Õigeksmõistev: Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tegi ajakirjanik piisavalt pingutusi, et Greete Reinson kätte saada. Lisaks ei olnud kaebaja kohta artiklis esitatud süüdistusi, mistõttu ei olnud põhjust artikli ilmumist edasi lükata. Pressinõukogu hinnangul ei ole ebatäpsus firma nime ja aadressiga sellised, mis loo kontekstis olulist tähtsust omaks ja seega ei ole tegemist selliste vigadega, mis tooks kaasa ajakirjanduseetika koodeksi rikkumise. Lisaks parandas Äripäev maja numbri ja firma nime veebis olevas artiklis.
569 Martin Plaser
09.04.15
Eesti Ekspress
08.04.15
Kirjanikud vaidlevad, kumb on teleseriaali autor
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Tauniv: Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Samuti ei olnud tegemist ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.
568 OÜ Vendi Mööbel juhatuse liige Dmitri Stseglevski
02.04.15
MK-Estonia
18.03.15
Köögi segadus
Kaebaja ei ole rahul, et vaatamata tema kommentaaridele ilmus artikkel laimava tooniga. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Õigeksmõistev: MK-Estonia ei ksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et artikli sissejuhatus on neutraalne ja ilma ajakirjaniku hinnanguteta ning ei sisalda süüdistust Vendi Mööbli kohta.
567 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner
23.03.15
ERR
17.03.15
Ministeerium nõuab Heiki Valnerilt tagasi 12 000 eurot toetuste raha
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab laimavaid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Õigeksmõistev: Eesti Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.
566 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner
23.03.15
Õhtuleht
17.03.15
"Pealtnägija": ministeerium nõuab Heiki Valnerilt tagasi 12 000 eurot toetuste raha, teletäht sõimas ministrit seaks
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab laimavaid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.
565 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner
23.03.15
Postimees
17.03.15
«Pealtnägija»: ministeerium nõuab Heiki Valnerilt raha tagasi
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab laimavaid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.
564 Eesti Loomakaitse Liit, Heiki Valner
23.03.15
Delfi
17.03.15
"Pealtnägija": Heiki Valnerilt nõutakse tagasi riigieelarvest eraldatud raha, tuntud teletäht sõimas ministrit seaks
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab laimavaid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Õigeksmõistev: Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.
563 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
13.03.15
Äripäev
09.03.15
Kõlvart kaevati kaposse
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi tegemist oli kriitilise materjaliga tema suhtes. Pressinõukogu otsus
29.04.15
Tauniv: Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks Äripäev pidanud võtma kommentaari Mihhail Kõlvartilt.
562 Sotsiaalministeerium
05.03.15
Eesti Päevaleht
23.02.15
Koduvägivalla eest põgenenud naine tõi lapse ilmale kriisikodus elades
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldati infot sotsiaalministeeriumi kohta valikuliselt. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et eksitavat infot ei parandatud. Tagasi võetud
13.03.15
Tagasi võetud: Pooled jõudsid kokkuleppele.
561 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
04.03.15
Eesti Päevaleht
04.03.15
EKRE wunderkind Jaak Madison: taastame osaliselt surmanuhtluse, nõuame abordiks eriluba ja ehitame üles sõjatööstuse
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel sihtasutuse kohta valet. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Õigeksmõistev: Leht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis kirjas, et toetati EKRE poliitikute voldikute trükkimist, vaid viidatud reklaamidele, kus soovitati vältida kooseluseaduse poolt hääletanud riigikogulasi.
560 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
03.03.15
Kanal 2
23.02.15
Kuidas peatada Putinit? II osa
Kaebaja leiab, et saade sisaldab nende kohta moonutavat ja eksitavat infot, mis ei vasta tegelikkusele. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile saates sõna ei antud, kuigi esitati tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuigi saates näidatakse kooseluseaduse vastu korraldatud meeleavaldusi, ei viita ükski saates esinenud ekspertidest SAPTK-ile.
559 Puhja vald, OÜ Vekla
25.02.15
Eesti Päevaleht, Delfi
15.01.15
Puhja ülikallis lumetõrjeleping sõlmiti kohaliku volikogu liikmega
Kaebaja ei ole rahul, et artiklid sisaldavad eksitavat ja moonutatud infot, faktid on kontrollimata ning Delfi ja Eesti Päevaleht keeldusid vastulause avaldmisest. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Tauniv: Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei ole ajakirjanik olnud täpne hanke korra osas ja selles, mis puudutab maksuvõlaga seonduvat. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks sõna „ülikallis“ kasutamist pealkirjas ja seda võrreldes teiste artikli juures väljatoodud lepingutega.
558 Alexela Logistics AS, Alexela Oil AS
23.02.15
Eesti Päevaleht, Delfi
13.02.15
Ülisüttiva vedeliku saladus: absorbendi pähe veeti tuhandeid tonne kütust?
kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik enne loo ilmumist nendega ühendust ei võtnud. Samuti ei ole kaebaja rahul Delfis vastluase avaldamise viisiga ja sellega, et Päevaleht paberlehes koheselt vastulauset ei avaldanud. Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud ebaõigeid fakte ja esitatud eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Tauniv: Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Alexela Logistics AS ja Alexela Oil AS on kaks erinevat firmat. Lisaks ei tule artikli juures avaldatud saatelehtedest välja, et Eesti turule on toodud kütust. Eksitava mulje loomisele aitab kaasa ka Delfi artikli juures olev küsitlus solkkütuse kohta. Samuti rikuti punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kirjutatud halvustavat infot Alexela Sillamäe kohta, kuid selle juhile artiklis sõna antud ei ole.
557 Indrek Taukar
16.02.15
Eesti Päevaleht
28.01.15
Heale tuttavale üle 160 000 euro laenanud naised ei saa Hiinasse kolinud võlglaselt raha kätte isegi kohtu abiga
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset infot, allikate motiivid on jäetud kontrollimata ja temast on jäetud mulje kui kuritahtlikust kelmist. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud välja tooma ka laenukontori tegevuse, millele kaebaja ajakirjanikuga suheldes tähelepanu juhtis. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik on võtnud endale ühe poole positsiooni, kuid see loob olukorrast moonutatud pildi. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust.
556 Andrei Zarenkov
12.02.15
Eesti Päevaleht
16.01.15
Kremli-meelne Zarenkov sai aastate jooksul üle 20 000 euro teadmata päritoluga raha
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik teda jälitas ja hiljem avaldas artiklid, mis tema õigusi rikuvad. Pressinõukogu otsus
25.03.15
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel ja ajakirjandusel õigus teada saada, kus töötab pistise võtmise eest süüdimõistetud isik, kellele on kohtuotsusega pandud ka töökoha piirangud. Pressinõukogu hinnangul ei olnud tegemist ajakirjaniku sekkumisega kaebaja eraellu.
555 eCig Group OÜ juhatuse liige Sven Kotke
06.02.15
Postimees
28.11.14
Värske uuring: e-sigaret tekitab vähki
Kaebaja hinnangul on artiklis ebaõiged faktiväited, mis ei põhine allikmaterjalidel. Kokkulepe
06.05.15
Kokkulepe: Pooled leidsid sobiva lahenduse.
554 Villu Pavelts
28.01.15
Äripäev
20.01.15
Äripäev võitis taas kohtuvaidluse
Kaebaja peab pealkirja eksitavaks, samuti ei ole ta rahul foto kasutamise ja nime avaldamisega. Pressinõukogu otsus
19.02.15
Tauniv: Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja fotod ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest võit tähendab seda, et kohtuotsus peab olema jõustunud. Pressinõukogu leiab, et vaidluste vältimiseks ei peaks fotodel eksponeerima erinevaid seoseid (näiteks kliendisuhteid), mis artikli kontekstis tähtsust ei oma.
553 Aleksander Vilinurm
26.01.15
Pärnu Postimees
05.11.14
Veeliksel tabati hävituspataljon
Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei sanaud. Ta leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ja -hinnanguid. Pressinõukogu otsus
19.02.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatud ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on artiklis mitmeid tõestamata väiteid. Samuti rikkus leht punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad ja pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.
552 OÜ Ühiskodu juhatuse liige Igor Sumarok
26.01.15
Sillamäeskii Vestnik
22.01.15
Veel üks linna valu
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeväidet ja kaebaja ei saanud sõna. Poolte kokkulepe
09.02.15
Poolte kokkulepe: Leht avaldas 5. veebruaril vabanduse ja kaebaja leppis sellega.
551 Puka vallavanem Heikki Kadaja
22.01.15
Valgamaalane
08.01.15
Veetüli Pukas kogub taas tuure
Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud, kuigi artikkel sisaldab tema kohta süüdistusi. Samuti leiab kaebaja, et lugu sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
19.02.15
Tauniv: Valgamaalane rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud tegema veel rohkem pingutusi saamaks Heikki Kadaja kommentaari. Lisaks leiab Pressinõukogu, et tegemist ei olnud nii ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja põhjaliku seisukohata avaldada.
550 Jevgeni Ossinovski
19.01.15
Eesti Päevaleht
14.01.15
Perekond Ossinovski Alexela ärihuvide eest: prospekt, millest keegi ei taha midagi teada
Kaebaja hinnangul süüdistab artikli pealkiri teda, kuigi loos lükkab ta süüdistuse ümber. Samuti on üks vahepealkiri eksitav ja loos on avaldatud kontrollimata infot. Pressinõukogu otsus
19.02.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel koos pealkirjaga moonutatud infot Jevgeni Ossinovski kohta, kuigi ta lükkas ajakirjaniku väited ümber.
549 OÜ Raadio Kadi
12.01.15
Meie Maa
08.01.15
Kadi raadio monopol sadamates sai otsa
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on ebatäpne ja eksitav ning kaebajale ei ole antud sõna. Pressinõukogu otsus
19.02.15
Õigeksmõistev: Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist on kaebaja suhtes neutraalse looga.
548 MTÜ Piraadipartei juhatuse liige Märt Põder
06.01.15
ERR uudisteportaal
02.01.15
Möödunud aasta kõige varastatum linateos on "Wall Streeti hunt"
Kaebaja hinnangul ei esita artikkel tõest teavet, on ebatäpne ning segamini on faktid ja oletused. Tagasi lükatud
29.01.15
Tagasi lükatud: Pressinõukogu hinnangul ei ole ERRis avaldatud uudisel „Möödunud aasta kõige varastatum linateos on „Wall Streeti hunt““ selget puutumust MTÜ-ga Piraadipartei. Lisaks leiab Pressinõukogu, et MTÜ-l Piraadipartei ei saa olla sõnade „piraat“, „piraatlus“ ja/või „piraadipartei“ kasutamise ja tõlgendamise ainuõigust.
547 Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi
30.12.14
Eesti Päevaleht
27.11.14
Põhja-Tallinna valitsus tühjendab reservfondi eakaid ekskursioonidele sõidutades
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ebatäpne, artiklis avaldatu ei põhine tõenditega tagatud infol, fotoallkiri on eksitav ning kaebaja ei saanud sõna. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldas leht eksitavat infot linnaosa vanema plakati ja reservfondi kasutamise kohta. Samuti rikkus leht punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu leiab, et tegemist ei olnud ajakriitilise looga ja küsimuste maht oli selline, mis eeldas vastamiseks mõistliku aja andmist.
546 Svea Finance AS
22.09.14
Õhtuleht
16.09.14
Petta saanud naine: tuli elada 45 aastat, et mõista - ei sõlmita lepinguid ega osteta kaupa tundmatult firmalt
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud neilt kommentaari, kuigi Svea Finance on konflikti osapool. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et kaebaja on artiklis kõrvaltegelane ja ei ole konflikti osapool ning seetõttu ei olnud põhjust Svea Finance ASile sõna anda. Lisaks on kaebajat käsitletud mahukas artiklis põgusalt vaid kahes kohas ja neutraalselt.
545 Eesti Keskerakond
17.12.14
Õhtuleht
17.12.14
Reformierakond Savisaare promovideost: valimiskampaania sponsor on maksumaksja
Kaebaja ei ole rahul, et enne artikli avaldamist Keskerakonnalt kommentaari ei küsitud, kuigi loos on avaldatud erakonna kohta tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel süüdistust Tallinna maksumaksja raha kulutamises Keskerakonna video tarbeks, mis kaebaja väitel oli eksitav info ja jättis lugejatele vale mulje.
544 OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt juhatuse liige Veljo Maripuu
16.12.14
Saarte Hääl
11.12.14
Linnavalitsus ähvardab 3000-eurose sunnirahaga
Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud. Lisaks sisaldab artikkel valeväidet ja -hinnangut. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul möönis ka leht ise, et tegemist on konflikti sisaldava materjaliga. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud andma kaebajale sõna, et kommenteerida ebaseadusliku ehitise süüdistust, ühtlasi viidata käimasolevale kohtuvaidlusele samas asjas.
543 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
12.12.14
Eesti Päevaleht
14.11.14
Tallinna juhid käivad enne valimisi jälle välja venekeelse õppe kaardi
Kaebaja hinnangul eksitab lõik koolide esitatud taotluste kohta lugejaid. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Tauniv: Päevaleht eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini faktid ja oletused, mis puudutab koolide taotlusi ja nendega tegelemist.
542 Sotsiaaldemokraatlik Erakond
09.12.14
Postimees
09.12.14
Abi sotsidele tuleb papa Ossinovski vehendusel Venemaalt
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav ja halvustav ning selle puhul on tegemist tõsise süüdistusega. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis nimetatud erakonna liikmetelt ei ole kommentaari küsitud ja neile on omistatud väide, mida nad ei ole väljendanud. Pressinõukogu otsus
29.01.15
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksitab artikkel lugejaid, jättes mulje, nagu rahastataks Sotsiaaldemokraatliku Erakonda Oleg Ossinovski kauduVenemaalt, kuigi erakonda toetab Oleg Ossinovski eraisikuna. Samuti rikkus leht punkte 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 4.3 ja 4.11.
541 T.T. (anonüümne menetlus, kaebaja isik Pressinõukogule teada)
27.11.14
TV 3
20.11.14
Seitsmesed uudised
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tegi alaealisega intervjuu ilma lapsevanema nõusoleku ja juuresolekuta ja sisuliselt nõudis temalt intervjuu välja, kuigi alaealine keeldus. Samuti leiab kaebaja, et antud loo puhul puudus avalikkuse huvi. Kokkulepe
02.12.14
Kokkulepe: Pooled leppisid lahenduses kokku.
540 SA Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp
19.11.14
Eesti Rahvusringhääling
18.11.14
Vabariigi kodanikud
Kaebaja väitel sisaldas saade räigeid, ebaeetilisi, argumenteerimata ja faktidele mitte toetuvaid süüdistusi Tallinna TV aadressil. Kaebaja ei ole rahul, et Aarne Rannamäe süüdistas Tallinna TV-d RT-laadses propagandas. Lahendatud
28.11.14
Lahendatud: Lahendatud ERRi ajakirjanduseetika nõuniku poolt: rikkumist pole. Kaebaja ei soovi Pressinõukogu poolt uuesti läbivaatamist.
539 Piret Sarjas
19.11.14
Meie Maa
30.10.14
Salakokkulepe: Sarjasele maksti 2334 eurot hüvitist
Kaebaja väitel ei vasta tõele artiklis olev väide, nagu oleks ta lehele hüvitise kohta valetanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta artiklis sõna ei saanud ja et leht kohe tema ees ei vabandanud. Pressinõukogu otsus
18.12.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel. Samuti oli leht eksitav, kui nimetas kompromissi salakokkuleppeks, sest tegelikkuses oli see avalikkusele veebis kättesaadav teave. Lisaks rikkus leht punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Piret Sarjast süüdistatud valetamises ja seega oleks talle pidanud sõna andma.
538 Jane Koska
09.11.14
Maaleht
04.09.14
Jõukad pealinna mehed teavad ise, kuidas saart valitseda
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot, mis teotab tema head nime ja heidab halba valgust ka vallavalitsuse töötajatele. Lahendatud
12.12.14
Lahendatud: Pooled leppisid lahenduse kokku.
537 Liis Haavel
07.11.14
Eesti Ekspress
05.11.14
Liis Haavel tembutab jälle?
Kaebaja leiab, et temast on artiklis loodud vale ettekujutus, tema kommentaari ei küsitud, info on kontrollimata ja teda käsitleti kurjategijana. Pressinõukogu otsus
18.12.14
Tauniv: Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artikli viimane lause oletus. Samuti rikkus Eesti Ekspress artikli viimase lausega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artikli viimase lausega on Liis Haavelit kahtlustatud pettuses (võimalikus uues pettuses). Sellise tõsist süüdistust sisaldava oletuse puhul oleks ajakirjanik pidanud ära kuulama ka kaebaja, so Liis Haaveli.
536 Liis Haavel
07.11.14
Õhtuleht

Kas Liis Haavel tembutab jälle?
Kaebaja leiab, et temast on artiklis loodud vale ettekujutus, tema kommentaari ei küsitud, info on kontrollimata ja teda käsitleti kurjategijana. Pressinõukogu otsus
18.12.14
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul teenib uudis avalikkuse huvi, kuna tegemist on varem kinnisvarapettuste eest karistatud isikuga, kes nüüd esines vale nime all. Artiklis ei ole esitatud kaebajat süüstavaid oletusi.
535 Meelis Kaldalu
27.10.14
Eesti Ekspress
24.09.14
Poliitiline aktivist pisteti Obama visiidi ajaks trellide taha
Kaebaja leiab, et artiklis avaldatuga on tema nime määritud. Kaebaja soovis artiklit täiendada kommentaariga, kuid see kustutati ja toimetus ei ole kommentaari taastanud. Pressinõukogu otsus
18.12.14
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklis ei ole väidetud, et USA presidendi turvateenistus oleks Meelis Kaldalu maha lasknud. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama.
534 Merike Aus
15.10.14
Kanal 2 Radar
14.10.14
Radar: Ammused tuttavad petsid vanaproualt korteri välja
Kaebaja leiab, et tema kohta on esitatud eksitavat ja moonutatud infot, teda on esitatud nagu kuriteo kaasosalist, info on piisavalt kontrollimata ning tema nimetamise ja foto avaldamisega on rikutud eraelu puutumatust. Pressinõukogu otsus
13.11.14
Õigeksmõistev: Kanal 2 saade Radar ei ole 14. oktoobril avaldatud saatelõiguga väidetavast korteripettusest eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Merike Ausi kohta ei ole avaldatud eksitavat infot, talle on pakutud sõna ning tema foto ja nime avaldamine on põhjendatud, sest ta osales käsitletud korteritehingus ja mõnda aega ka Helve Sikku hooldamises.
533 Viive Aasma
14.10.14
Eesti Päevaleht
08.10.14
Ühe vanema kapriis annetuse aadressil
Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud enda kaitseks sõna, kuigi ajakirjanik teda oma artiklis ründas. Kaebaja leiab, et ajakirjanik sekkus tema eraellu, sest uuris välja tema lapse isiku ja edasise haridustee, kuigi see ei puutunud asjasse. Pressinõukogu otsus
13.11.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad pooled formaalselt küll sõna saanud, kuid kui Viive Aasma esitas väljaandele oma avamusloo paludes see avaldada, ei teadnud ta millal ja kus (nn rubriik „Poolt ja vastu“) see ilmub. Lisaks käsitleb Viive Aasma lugu süsteemi ja selle kitsaskohti, ajakirjaniku lugu keskendub peaasjalikult kaebaja ja tema seisukohtade isiklikule ründamisele. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ajakirjaniku arvamusloos süüdistatakse kaebajat, et tema lapse eest õppemaksu ei tasutud, kuid ühtegi tõendit leht selle kohta ei esita.
532 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
17.09.14
Eesti Päevaleht, Delfi
24.07.14
"Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga" ja sellele järgnevad lood
Kaebaja ei ole rahul, et Päevaleht ja Delfi on nende kohta avaldanud süüdistusi, kuid kommentaari küsinud ei ole. Samuti sisaldavad lood eksitavat infot ja toimetus viivitas vastulausega. Pressinõukogu otsus
13.11.14
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul eksitab lugejaid Päevalehes, lehe veebis ja Delfis 24. juulil ilmunud artikli „Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga“ pealkiri. Pressinõukogu hinnangul on seosed liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Samuti rikkusid Päevaleht ja Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
531 SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks
17.09.14
ERR
24.07.14
"Varro Vooglaiu SA nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Putini lähikondse Jakuniniga" ja "Urmo Soonvald: rahvas peab teadma, kes rahastab ühiskonna lõhenemist"
Kaebaja leiab, et ERRi uudisteportaal levitas Päevalehe poolt avalikkuse ette paisatud alusetuid kahtlkustusi ja esitas need omalt poolt, nagu olnuks tegu mitte spekulatsiooni, vaid faktiga. Kaebaja ei ole rahul, et ERR neilt kommentaari ei küsinud, et esimene vastualuse avaldati alles kolmandal päeval peale saatmist ja et teine vastulause jäi avaldamata. Pressinõukogu otsus
13.11.14
Tauniv: Rahvusringhääling rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul eksitab lugejaid 24. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Samuti rikkus ERR koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud portaal avaldama refereeringu koos Varro Vooglaiu kommentaariga, sest kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.
530 Pirados Corporation OÜ
02.09.14
Eesti Ekspress
06.08.14
Pelgulinna gängstaräpparid
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav ja artikkel sisaldab hulgaliselt faktivigu ja ebatäpsusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks ja vastulauseks. Pressinõukogu otsus
13.11.14
Tauniv: leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Pressinõukogu hinnangul on Piradose kohta avaldatud avalikkust eksitav info politseile sõja kuulutamise kohta. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt.
529 Hedi Armulik
26.08.14
Sakala
27.07.14
Zetod andsid varjunime all üllatuskontserdi
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on teda nimeliselt tsiteeritud, kuigi ajakirjanik lubas seda mitte teha. Samuti rikkus ajakirjanik kaebaja väitel kokkulepet, et artiklit ei tohi enne tema lugemist avaldada. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei muutnud artiklit peale ilmumist tema taotlusel anonüümseks. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Õigeksmõistev: Sakala ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Sakala vastusest ja kaebusest tuleb välja, et nime ja ameti nimetamisest ei räägitud. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, siis ei saa Sakala poolt oluliseks eksimuseks lugeda ka seda, et ajakirjanik unustas artikli kaebajale üle vaatamiseks saata. Samas tuletab Pressinõukogu meelde, et kinni tuleb pidada ka suulistest lubadustest.
528 Martin Vaher
20.08.14
Postimees
13.08.14
Martin Vaher: laps elu ja surma üle otsustamas
Kaebaja ei ole rahul, et tema artikkel avaldati kärbitult temega kokku leppimata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklit veebi täismahus üles ei pandud nagu tema väitel lubati. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu, konteksti ja avaldamisaega ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud toimetus kooskõlastama autoriga teksti enne avaldamist ja avaldama loo veebis täismahus nagu algselt lubati.
527 Novatours OÜ
18.08.14
Eesti Ekspress
23.07.14
Egiptuse puhkus ja Egiptuse nuhtlus
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat, ebatäpset ja moonutatud infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et faktid oleks pidanud parandama järgmises lehes ja kolm nädalat hiljem seda teha on liiga hilja. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu ei pea piisavaks teise väljaande (Eesti Päevaleht) jaoks varem võetud kommentaari kasutamist.
526 BLRT Grupp
04.08.14
Delovõje Vedomosti
09.07.14
DV juhtkiri: Mina pole mina, mära pole minu
Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud firma kohta tõsiseid süüdistusi, kuid infot kontrollitud ei ole. Samuti jätab artikkel lugejatele eksitava mulje. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on lehe juhtkirjas loodud meelevaldne seos Sten Pentuse toetamise ja jäätmelubade saamise vahel. Delovõje Vedomosti oleks pidanud süüdistuse tausta ja faktid avaldama. Antud juhul on leht visanud õhku lihtsalt süüdistuse, mille seos artikliga on segane.
525 Viimsi vallavalitsus
24.07.14
Eesti Ekspress
25.06.14
Viimsi võimuvahetuse esimene ohver - nõunikku tabas äkksurm
Kaebaja hinnangul sisaldavad artikkel ja esilehe juhtlause ebaõigeid faktiväiteid, artikli pealkiri on eksitav ja kaebaja ei saanud võimalust info esitamiseks. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Tauniv: Leht eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11..vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest loob meelevaldse seose töölt vabastamise ja terviserikke vahel ning loob lugejatele mulje nagu oleks Enno Selirand surnud. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud seose loomine oletus.
524 Mare Uritam
02.07.14
Eesti Ekspress
18.06.14
Arstide praak röövis täisjõus mehelt käe
Kaebaja hinnangul on tema kohta avaldatud ebaõigeid faktiväiteid. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta foto luba küsimata. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht andma Mare Uritammele võimaluse kommentaariks ja vajadusel avaldama hiljem ka tema vastulause. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Tallinna Lastehaiglale sõna andmine, sest nimeliselt on loos mainitud Mare Uritamme. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 3.5.
523 Alvar Ottokar
20.06.14
Põhjarannik
19.06.14
Kiirusemõõtmise skandaalis osalenu ei saanud kohtus oma tahtmist
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel eksitavat ja ebatäpset infot ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Õigeksmõistev: Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuigi artiklis oli ebatäpsus, tunnistas leht viga, avaldas kiiresti paranduse ja vabandas kaebaja ees.
522 SA Tallinna Lastehaigla
20.06.14
Eesti Ekspress
18.06.14
Arstide praak röövis täisjõus mehelt käe
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset ja eksitavat infot. Kaebaja peab põhjendamatuks artikli juures dr Mare Uritamme foto avaldamist. Pressinõukogu otsus
11.09.14
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud head ajakirjandustava, sest andis patsiendi hinnangud Tallinna Lastehaiglale tutvumiseks ja kommenteerimiseks. Kui Tallinna Lastehaigla esindaja otsustas piirduda vaid lühikese kommentaariga, siis on see kaebaja valik.
521 Tallinna Linnavalitsus
17.06.14
Eesti Päevaleht
10.06.14
Karikatuur "Linnavalitsuse salakäigud..."
Kaebaja leiab, et karikatuuris olev faktiväide salastamise kohta on vale ja sellega on antud avalikkusele ebaõiget teavet. Tagasi lükatud
19.06.14
Pressinõukogu otsus: Pressinõukogu hinnangul ei ole karikatuuri näol tegemist ajakirjandusliku materjaliga, vaid kunstiga.
520 Urve Pill
27.05.14
Hiiu Leht
23.05.14
"Merre" pole "meres"!?
Kaebaja ei ole rahul, et talle artikli ilmumise päeval vastulauseks ja süüdistuste ümber lükkamiseks sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.06.14
Tauniv: Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib eelkõige kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.
519 98 eraisikut, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
05.05.14
Postimees
25.04.14
Norra feministid sunnivad arste naisi abordile suunama
Kaebajate hinnangul on artikkel eksitav, laimav ja viha õhutav. Samuti on kaebajate hinnangul segamini faktid ja kommentaarid. Pressinõukogu otsus
08.05.14
Tagasi lükatud: Vastavalt Pressinõukogu statuudi punktile 3 mitte võtta kaebust menetlusse, sest artikkel ei ole kaebajate kohta.
518 Varro Vooglaid
23.04.14
Postimees
21.04.14
Vassimisest ja valetamisest
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta artikli kärbitult kooskõlastamata ja mitte siis kui toimetus lubas. Pressinõukogu otsus
19.06.14
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu, konteksti ja avaldamisaega ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta. Kuna Varro Vooglaid rõhutas Postimehega suheldes mitu korda, et soovib lõplikku teksti näha, siis oleks pidanud leht Pressinõukogu hinnangul teksti enne avaldamist kaebajaga kooskõlastama.
517 Pavel Reðkin
21.04.14
MK-Estonia
12.03.14
Õigus on sel, kellel on õigused
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud tema kohta valeinfot ja tekitanud sellega talle põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
19.06.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta valeväiteid. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Leht rikkus koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Leht rikkus ka punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris.
516 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
21.04.14
Eesti Ekspress
03.04.14
Uus koalitsioonilepe: Sandor Liive õudusunenägu
Kaebaja märgib, et ei ole lehele kommentaare sel teemal andnud ja ei ole kunagi avaldanud soovi luua Eesti haridussüsteemist sõltumatult tegutsevat Vene Lütseumi. Parandus
25.04.14
: Leht avaldas paranduse ja kaebaja jäi sellega rahule.
515 EAS
17.03.14
Äripäev
13.03.14
EASi uue juhi nimi teada
Kaebaja leiab, et uudis on ehitatud üles spekulatiivselt ja kõiki fakte kontrollimata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et EASi uus juht sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
08.05.14
Õigeksmõistev: Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Äripäeva taustainfos oli tegemist Riigikontrolli arvamusega. Lisaks avaldas Äripäev täiendatud loos EASi juhi kommentaari.
514 Kodustuudio juhatuse liige Rivo Hiis
04.03.14
TV 3
25.02.14
Kaua võib
Kaebaja leiab, et saatelõik üritas Kodustuudiot petuskeemidega seostada. Kaebaja on seisukohal, et saatelõiguga püütakse Kodustuudiole maksta kätte koostööst loobumise eest. Pressinõukogu otsus
08.05.14
Õigeksmõistev: TV 3 ei ole eksinud saatega „Kaua võib!“ hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole ehitaja tellinud isikuid ja nende perekonda võimalik saate põhjal tuvastada. Pressinõukogule esitatud kaebusest tuleb välja ka see, et Kodustuudio loobus reklaamilepingust Filmimehega.
513 PwC juhtiv partner Ago Vilu
04.03.14
Eesti Päevaleht, Delfi
17.02.14
Eesti Energia USA-projekt vindub: sealsele "kivile" pole sobivat töötlemisseadet
Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid tõele mittevastavat ja ebatäpset infot, mis ei ole faktidega tõestatav. Pressinõukogu otsus
08.05.14
Tauniv: Eesti Päevaleht ja Delfi Ärileht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud vabanduse kohe peale Ago Vilu pöördumist avaldama.
512 Peeter Kallas
04.03.14
Lääne Elu
20.02.14
Kuhu lähed, Nõva?
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas varjunime all vallajuhte kritiseeriva arvamuse, märkimata, et artikli autori nimi on toimetusele teada. Pressinõukogu otsus
20.03.14
Õigeksmõistev: Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on igal autoril õigus kasutada pseudonüümi.
511 Marek Kiisa
02.03.14
Postimees
28.02.14
Topeltlüps Viimsi moodi
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud ebaõigeid andmeid, talle ei antud võimalust kommentaariks ja temast jäetakse mulje kui kurjategijast. Tagasi võetud
20.03.14
Tagasi võetud: Pooled leppisid omavahel kokku.
510 Meelis Kukk
25.02.14
Pärnu Postimees
31.01.14
Kukk lahkus Pärnu Veest aastavanuse sõiduautoga
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta eksitavat infot, samuti on segamini uudised ja oletused. Samuti peab kaebaja eksitavaks fotoallkirja. Pressinõukogu otsus
20.03.14
Tauniv: Pärnu Postimees eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad, pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätavad pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri mulje, et lahkumishüvitisega käis kaasas ka aastavanune auto, kuigi artiklis on öeldud, et kaebaja pidi selle eest maksma.
509 Raivo Poolamäe
03.02.14
Postimees
04.11.13
Parklakoht ajas ühistuliikmed tülli
Kaebaja leiab, et artiklis on eksitavad väited, mis kahjustavad tema mainet. Artiklist ei saa kaebaja hinnangul aru, et ta esitas neile valeväidetele oma seisukohad. Pressinõukogu otsus
20.03.14
Õigeksmõistev: Tartu Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on andnud konflikti mõlemale osapoolele sõna süüdistuste ümberlükkamiseks ja oma seisukohtade avaldamiseks.
508 Kairi Põldoja (Ruslan Tangijevi volitusel)
29.01.14
Postimees
24.01.14
Pavlihhini uurimine ja IP-aadresside teabenõue olid eri asjad
Kaebaja hinnangul on artiklis kasutatud Väikese Rustami nime alusetult, laimavalt ja heidetud talle kahtlast varju avalikkuse ees põhjendamatult. Kaebaja leiab, et Ruslan Tangijevi kohta antakse väärat ja halvustavat infot. Pressinõukogu otsus
20.03.14
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis räägitud Ruslan Tangijevist ning ka kaebaja ei tõenda, et Väike Rustam ja Ruslan Tangijev on sama isik. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare.
507 Eesti Spordimuuseum
27.01.14
Postimees
19.01.14
Erika Salumäe süüdistab Eesti Spordimuuseumi tähtsate dokumentide kaotamises
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustas Spordimuuseumi mainet. Kaebaja hinnangul oleks ajakirjanik pidanud kontrollima info tõesust ja andma sõna osapooltele. Poolte kokkulepe
17.02.14
Poolte kokkulepe: Postimees avaldas vabanduse ja kaebaja jäi sellega rahule.
506 Mari Kangur
22.01.14
ERR
17.01.14
Aktuaalne Kaamera, saatelõik koerast
Kaebaja leiab, et saatelõik sisaldas valet ja moonutatud tsitaate. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema esindaja selgitused saatelõigust välja jäid. Pressinõukogu otsus
20.03.14
Õigeksmõistev: Eesti Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus antud sõna mõlemale osapoolele ja kuna kaebaja korduvalt kommentaaridest keeldus, siis ei leidsid kaebaja seisukohad ka vähemal määral kajastamist.
505 AS Eesti Keskkonnateenused
20.01.14
Hiiu Leht
07.01.14
OÜ Hiiumaa Prügila kahjumis
Kaebaja hinnangul sisaldavad artikkel ja sama päeva juhtkiri ebaõiget infot, mis kahjustab kaebaja mainet. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud oma seisukoha avaldamiseks sõna ega võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Tauniv: Leht rikkus nii artikli kui ka juhtkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid nii artikkel kui ka juhtkiri eksitavat infot segaolmejäätmete vedamise kohta. Samuti on juhtkirjas oletus, mille kaebaja ümber lükkab. Leht rikkus koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
504 Anto Raukas
18.01.14
Maaleht
19.12.13
Nelja karjääri asemel tuleb kaitseala
Kaebaja leiab, et leht on andnud valeinfot Nabala kaitseala loomise käigu ja väärtuste kohta ning selle kohta nagu olnuks tema initsiaator Nabala karstiala lülitamiseks Ürglooduse raamatusse. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Lehe kinnitusel toetas nimetatud MTÜ Nabala karstiala kandmist Eesti ürglooduse raamatusse.
503 Mari-Leen Albers
15.01.14
Postimees
15.01.14
Täpp käis töötukassas end arvele võtmas, kahjuks tulutult
Kaebaja ei ole rahul, et temalt info avaldamiseks luba ei küsitud ega tema blogile viidatud. Tagasi võetud
16.01.14
502 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
15.01.14
Postimees
13.01.14
Loe, miks on Tipi ja Töpi väidetav vargusevideo lastevanemate seas populaarne
Kaebajate hinnangul on artikkel neid laimav ja jätab lugejaile neist mulje nagu kurjategijatest. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava, sest kaebajad saavad sõna videos. Artikli puhul on aga tegemist lastevanemate suhtumisega videosse. Pressinõukogu hinnangul ei ole toimetusel põhjust videot eemaldada.
501 Meelis Tomson
15.01.14
Postimees
15.01.14
Tipp ähvardab Strippar-Marcot Twitteris relvaga
Kaebaja leiab, et artikkel jätab temast vale mulje ja palub loo veebist eemaldada. Tagasi võetud
16.01.14
500 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
13.01.14
ERRi portaal Menu
09.01.14
ERRi turvavideo salvestis: Albers ja Tomson näppasid telemajast telefoni?
Kaebajad leiavad, et antud artikkel koos jätkulooga on neid laimav ja kahjustab nende mainet ning jätab mulje kui kurjategijaist. Kokkulepe
23.01.14
: Kaebajad jäid ERRi ajakirjanduseetika nõuniku lahendiga rahule.
499 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
13.01.14
Delfi
09.01.14
Turvavideo: Kas Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson tõesti ärandasid kalli telefoni?
Kaebajad leiavad, et artikkel on neid laimav, kahjustab nende mainet ja jätab mulje neist kui kurjategijatest. Tagasi võetud
16.01.14
498 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
13.01.14
Kanal 2 (Reporter.ee)
09.01.14
Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson varastasid telefoni?
Kaebajad soovivad video eemaldamist Reporteri veebist, sest see kahjustab nende mainet. Kokkulepe
29.01.13
: Kanal 2 muutis teksti ja kaebajad leppisid sellega.
497 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
13.01.14
Postimees
09.01.14
Kaduma läinud telefoniga seotud artiklid
Kaebajad leiavad, et artiklid kahjustavad nende mainet ja jätavad neist mulje kui kurjategijatest. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Postimees andis kaebajatele võimaluse kommentaariks, mida nad aga kasutada ei soovinud. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Facebooki lugu on seotud samateemaliste lugudega ja annab edasi vaid uut infot. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda.
496 Indrek Naur
23.12.13
Järva Teataja
01.10.13
Ärimees süüdistab vallavanemakandidaati pettuses. Vallavanemakandidaat kaitseb oma au kohtus.
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab teda laimavaid ja tõele mittevastavaid fakte. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on teda käsitletud kurjategijana enne sellekohast otsust. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Järva Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Lisaks sai Indrek Naur teksti ka enne ilmumist üle vaadata.
495 MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
17.12.13
Eesti Päevaleht
09.12.13
Psühholoog: ministeerium kiitis heaks juhmi juhendi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu arvates näitab kaebaja poolt esitatud Aleksander Pulveri kriitika juhendi küsimustiku kohta, et terve juhendmaterjali kasutamine on küsitav, sest see on Aleksander Pulveri hinnangul ebaprofessionaalne.
494 P.
04.12.13
Sakala
04.10.13
Naabrid ei ole ühel nõul mitte milleski
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot ja faktide mahavaikimist ning loob moonutatud pildi. Kaebaja leiab, et tema huvi on rikutud nime avaldamata jätmisega, kuigi ta avaldamist nõudis. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Õigeksmõistev: Sakala ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artiklis sõna saanud kõik osapooled ning kuna maja aadressi ega osapoolte nimesid ei avalikustatud, ei saa lugu kellegi mainet kahjustada ega moonutatud pilti luua. Pressinõukogu hinnangul oli nimede avaldamata jätmine põhjendatud, sest avalikkusel ei olnud konflikti vastu huvi.
493 Mihhail Kõlvart
03.12.13
TV 3
16.09.13
Seitsmesed uudised
Kaebaja hinnangul on saatelõigus avaldatud valed faktiväited. Pressinõukogu otsus
27.02.14
Tauniv: TV 3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Eksimus seisneb selles, et saatejuht ütleb lõigu sissejuhatuses selgelt kindlas kõneviisis, et Mihhail Kõlvart lasi ühes söögikohas käed käiku.
492 Juko-Mart Kõlar
01.12.13
Postimees
01.12.13
Vardo Rumessen: kes hävitab meie rahvuskultuuri?
Kaebaja hinnangul on artiklis avaldatud tema kohta ühemõttelist ja isiklikku laimu ja seatud kahtluse alla tema pädevus muusikanõunikuna. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Õigeksmõistev: Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on Vardo Rumesseni arvamusartikli näol tegemist emotsionaalsete hinnangutega, mida ei saa käsitleda otseste faktivigadena.
491 Anton T´sa´st´sin
29.11.13
Eesti Ekspress
29.08.13
Noorte meeste sulnis äri: tonnid kulda ja luksusvillade vuntsimine
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema kodumaja foto ja aadressi, kuigi lehel polnud selleks kaebaja nõusolekut. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis tehakse läbivalt viiteid nagu ei oleks tema firma või selle juhtide tegevus seaduslik. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu arvates loob artikli juhtlause negatiivse fooni. Foto ja pildiallkirjaga ei ole leht head ajakirjandustava rikkunud, sest kaebaja elukoha aadress on kergesti leitav ning majanumbrit ei nimetata.
490 Aare-Villu Kattel
22.11.13
Hiiu Leht
30.08.13
Aare-Villu Kattel lahkus ametist
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ja avaldati andmed tema tervise kohta. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Õigeksmõistev: Hiiu Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist ei olnud uudisega, mis vajanuks kommentaari. Leht aga soovis kaebajale sõna anda ja võttis temaga ühendust nii telefoni kui e-kirja teel, kuid kaebaja ei vastanud.
489 AS Ühisteenused
19.11.13
Õhtuleht
15.11.13
Merlyn Uusküla kaebab Ühisteenused kohtusse
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Ühisteenuste kohta süüdistusi, kuid sõna antud ei ole.
488 Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Priit Kutser
19.11.13
Eesti Päevaleht
16.10.13
Sigadus: linnaametnikud jagasid omadele invaliidi parkimiskaarte
Kaebaja märgib, et artiklis on avaldatud ebatäpset infot, samuti on järgmise päeva juhtkirjas eksitud tema ametikohaga. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastust ei kasutanud ja jagas selle kohta eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Artikli pealkiri ja esimene lõik viitavad sellele, et invaliidi parkimiskaarte on jagatud mitmele ametnikule, kuid artiklis on nimetatud vaid Priit Kutserit, kellel oli kaardi saamiseks õigus. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et artiklis on avaldatud Priit Kutseri kohta ebaõigeid fakte, sest tegelikkuses on kaebajal õigus invaliidi parkimiskaardile.
487 Eesti Traumatoloogide Ortopeedide Selts
16.11.13
Eesti Ekspress
10.10.13
Arst koges omal nahal meditsiinisüsteemi patsiendivaenulikkust
Kaebaja ei ole rahul, et leht andis ühiskonnale sõnumi, et luumurdudega patsiente ei ravita Eestis piisavalt professionaalsel tasemel. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
05.12.13
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli kontekstis kaebaja näol tegemist organisatsiooniga, kellelt oleks pidanud kommentaari küsima.
486 Villu Jürjo
31.10.13
Eesti Kirik
23.10.13
Kas Narva koguduse vara läheb haamri alla?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud oma kommentaaris vastuväiteid esitada, kuna ei teadnud artikli sisu. Pressinõukogu otsus
05.12.13
Õigeksmõistev: Eesti Kirik ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud samas lehes piisavas mahus sõna. Pressinõukogu ei saa hinnata artiklis esitatud väidetavaid valefakte, sest kaebaja ei nimeta neid konkreetselt.
485 Ene Ergma, Peeter Tulviste, Jaak Aaviksoo, Andres Metspalu
30.10.13
Eesti Päevaleht
28.10.13
Lõssenko Eesti teaduse kallal
Kaebajad leiavad, et artiklis on esitatud väiteid ilma faktideta, samuti ei antud neile võimalust vastuväideteks. Samuti peavad kaebajad artkli pealkirja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
05.12.13
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldati artiklis kaebajate kohta ebatäpset infot ja loodi moonutatud seoseid fakte esitamata.
484 Raul Kirjanen
29.10.13
Postimees
23.10.13
Partei kingitus rahastajale
Kaebaja ei ole rahul, et leht teda ära ei kuulanud ega andnud võimalust vastulauseks. Samuti leiab kaebaja, et artiklis olevad faktiväited on kontrollimata ja ühekülgsed. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul pakuti küll kaebajale sõna, kuid temalt ei küsitud midagi tehtud annetuse ja majanduskomisjoni otsuse seose kohta ning seega ei saanud Raul Kirjanen võimalust tegelikele süüdistustele vastata.
483 Anni Arm
24.10.13
Eesti Päevaleht
30.09.13
Vutimeeste kokaiiniäri
Kaebaja leiab, et artikliga on kahjustatud tema eraelu puutumatust. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis identifitseeritud ja talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
05.12.13
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul artiklis kaebajat ei süüdistatud ja artikli pealkiri kaebajat kui kohtuasjas tunnistajat ei puuduta. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kui tunnistaja nime avalikustamisega leht ajakirjanduseetika koodeksi vastu ei eksinud, sest kohtuistung oli avalik.
482 Olav Kivirand
21.10.13
TV 3
15.10.13
Seitsmesed uudised
Kaebaja hinnangul sisaldab saatelõik ebatäpset, halvustavat ja vale infot. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et ei saanud sõna vastulauseks. Pressinõukogu otsus
05.12.13
Õigeksmõistev: TV 3 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Seitsmesed uudised andnud osapooltele võrdses mahus sõna ja põhjust uuesti eetriaega anda ei olnud.
481 Kaljo Vinn
15.10.13
Saarte Hääl
17.07.13
"Lootsi tänava kinnistu on endiselt räämas" ja sellega seotud artiklid
Kaebaja leiab, et artiklitega on talle tehtud kurja ja lisaks on avalikustatud ta aadress. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
23.01.14
Õigeksmõistev: Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Konkreetselt Kaljo Vinnist rääkivas 17. juuli artiklis pakuti sõna ka kaebajale, kuid ta keeldus oma jutu avaldamisest. 4. oktoobri artikkel räägib ühest teisest kinnistust, kus elavad kodutud kassid ning lehe juhtkirjad on üldistavad ja neis Kaljo Vinni mainitud ei ole.
480 Kohtunik Anu Uritam
09.10.13
Äripäev
03.10.13
Kohtuhärrad, kes teist vastutab?
Kaebaja leiab, et tema kohta on artiklis avaldatud ebaõigeid faktiväiteid ja pole ära kuulatud tema arvamust. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Tauniv: Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oli kohtuniku kutsesobivuseksamist kirjutamine ebatäpse info avaldamine.
479 Tõnis Kõiv
29.09.13
Postimees
28.09.13
Tarand: Ülemiste järve avamine tõstaks Tallinnas vee hinda
Kaebaja väitel on uudises avaldatud valeinfot, lisaks ei pakutud talle kommentaari võimalust. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist oli üldteada asjaga ja lisaks avaldas leht Tõnis Kõivu vastulause esimesel võimalusel.
478 Marianne Kivimurd-Tarelkina
27.09.13
Vooremaa
24.09.13
Mustvees soditi majaühistu kaupluse sein
Kaebaja leiab, et teda häbistava info avaldamine on eetiliselt vastuvõetamatu ning leht on võimendanud olukorda. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Õigeksmõistev: Vooremaa ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Kaebaja näol on tegemist avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu õigustatud.
477 AS Olerex
26.09.13
Äripäev
15.09.13
Olerex peidab ikka tarnijaid
Kaebaja hinnangul on artikkel ühekülgne ja sisaldab tõendamata infot. Samuti on artikli pealkiri kaebaja meelest süüdistava iseloomuga ega vasta ka täpselt artikli sisule. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse süüdistustele vastamiseks, info esitamiseks ja vastulauseks, kuid ei kasutanud ühtegi võimalust.
476 T.K. (anonüümne menetlus)
24.09.13
Üleriigiline leht

Kaebaja ei ole rahul artikli jaoks info kogumise viisiga. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik on kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid isikuid, leht ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkte 1.5., 4.9. ja 3.2. Antud juhul ei kaalunud avalikkuse huvid inimeste õigust privaatsusele.
475 Toivo Kabanen
23.09.13
Eesti Päevaleht
30.08.13
Ingerisoomlaste tüli kisub vähemusrahvuse kaheks
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud tema kohta kontrollimata ja põhjendamata hinnanguid ja faktiväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei teavitanud teda süüdistuste konkreetsest sisust ega andnud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas lehes. Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei saanud kaebaja esitada oma kommentaari finantsrikkumise ja dokumendi võltsimise süüdistuse kohta.
474 MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
13.09.13
Eesti Päevaleht
02.07.13
Riigilt ohtralt toetust saanud MTÜ vaigistas teiste seltside hääled
Kaebaja hinnangul sisaldab lugu eksitavat ja tõele mittevastavat infot. Pressinõukogu otsus
14.11.13
Tauniv: Eesti Päevaleht eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4. vastu, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksis leht antud punkti vastu juhtlõigus, kus on kirjas: „Lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus juhi Marika Ratniku soolo napi lastetoetuse tõstmise vastu.“. Tegelikkuses soovis Marika Ratnik lastetoetuse tõusu tulevikku lükata ja seega ei olnud ta toetuse tõstmise vastu.
473 Raul Kuutma
10.09.13
Maaleht
27.06.13
Soomepoiste viimases lahingus armu ei anta
Kaebaja hinnangul on artiklis avaldatud vastaspoole laimavaid väiteid ilma asju selgitamata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema arvamust arvesse ei võetud ja tema kommentaare ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Õigeksmõistev: Maaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis antud sõna mõlemale osapoolele. Pressinõukogu hinnangul ei ole Maalehel põhjust avaldada kaebaja kommentaare või täiendavat artiklit.
472 Aleksandr Popov
28.08.13
Eesti Ekspress
04.07.13
Abdul Turay: Veetlevad valetajad
Kaebaja ei ole rahul, et talle on artiklis omistatud väiteid, mida ta ei ole kunagi esitanud. Samuti on artiklis eksitud kaebaja töökohaga. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Tauniv: Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksis leht kaebaja töökohaga ning samuti ei suutnud tõendada kaebaja väidetava tsitaadi vastavust tegelikkusele.
471 Vändra vallavanem Peeter Reimann
21.08.13
Postimees
09.07.13
"Valimisseadus lubab väikevaldadest üle sõita" ja selle jätkulood
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis pole sõna antud teisele osapoolele, esimest artiklit ei näidatud enne ilmumist ning artiklites on moonutatud info. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Õigeksmõistev: Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on antud sõna erinevatele osapooltele ning Postimehe ajakirjanikud püüdsid saada ka vallavanema sisulist kommentaari.
470 Dorka Szirmay-Kalos
15.08.13
Õhtuleht
03.08.13
Narkojoogi väidetav ohver: pärast teist siidrit ei mäleta ma midagi
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab tema baari/hosteli mainet, sest puuduvad piisavad tõendid loos kirjeldatu kohta. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul viibis narkojoogi ohver antud baaris, kuid baari kohta artiklis süüdistust ei esitatud.
469 EMT
15.08.13
Postimees
14.08.13
EMT ohverdas vanad kunded 4G-le
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav ja pildiallkiri kirjutatud halvustavas toonis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neis ja juhtlõigus on esitatud info ühekülgselt ja ei ole arvestatud EMT-poolset ümberlükkamist. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on EMT saanud artiklis võimaluse oma seisukohtade selgitamiseks.
468 Vahur Kraft
14.08.13
Eesti Ekspress
04.07.13
Euroopa murrab pead Krafti maine üle
Kaebaja hinnangul on artiklis avaldatud ebaõigeid andmeid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et trükimeedias ei ole Nordea Panga kommentaari avaldatud. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Euroopa Finantsjärelevalve apellatsiooninõukogu otsusest, millele artikkel tugineb, ilmneb, et Ekspressis avaldatud artikkel sisaldab Vahur Krafti kohta infot, mida eelnimetatud otsuses tegelikkuses esitatud ei ole. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Vahur Krafti kohta tõsiseid süüdistusi ja seega oleks leht pidanud kaebajale pakkuma võimalust kommentaariks. Kommentaari saamine kaebajalt oleks tõenäoliselt taganud rikkumise vältimise.
467 Henri Reeder
07.08.13
Harju Elu
02.08.13
Raasiku ei teegi Tallinnat?
Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulause avaldati koos toimetuse kommentaaridega. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebatäpsusi ning oletusi, mis ei ole eristatavad faktidest ja arvamustest. Samuti jättis artikkel MTÜst Minu Eesti Noored vale mulje. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Õigeksmõistev: Harju Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võib Raasiku elanike suhtumine oma kodukohta olla erinev, mis ei tähenda, et teistsuguse arvamuse avaldamine oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis nimetatud noorteliikumise nime, mistõttu ei saa öelda, et tegemist on just Henri Reederi juhitava MTÜga.
466 Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri
01.08.13
Hiiu Leht
26.07.13
Quo vadis, Pühalepa?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid, leht pole esitatud süüdistusi kontrollinud ja kaebaja ei saanud enda kaitseks sõna. Pressinõukogu otsus
24.10.13
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda võimalust kommentaariks samas numbris. Pressinõukogu hinnangul sisaldas Tiit Madalvee artikkel Antti Leigri kohta tõsiseid süüdistusi. Kuigi tegemist oli arvamuslooga, oleks pidanud samas lehenumbris andma kommentaarivõimaluse ka Antti Leigrile. Samuti rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust.
465 Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi
31.07.13
Äripäev
26.07.13
Linnaosavanem peidab oma ettevõttes võlgnikust venda
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri sisaldab ebatõest infot ja eksitab lugejaid. Samuti on kaebaja hinnangul artiklis tõendamata infot, ajakirjanik hankis info ebaausalt ja kaebaja sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri vastavuses sisuga. Pressinõukogul ei ole alust kahelda lehe esitatud tõendites, et Karin Tammemägi vend on võlgu. Samuti näitab Äripäeva eksperiment, et Erki Evisalu töötab Karin Tammemägi firmas. Eksperimendi jooksul kinnitas töötamist ka Erki Evisalu. Pressinõukogu hinnangul on Karin Tammemägi saanud piisavas mahus sõna.
464 Miina Hint
19.07.13
Õhtuleht
12.07.13
Fotouudis: Kus on kõnekoosolek
Kaebaja hinnangul on uudis halvustav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud sõna kommentaariks. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul tõendab fotoseeria, et kõnekoosoleku vastu suurt huvi ei tuntud. Pressinõukogu hinnangul ei ole antud fotouudis süüdistav ega laimav, vaid toimunut objektiivselt kajastav.
463 Raul Sarandi
19.07.13
Pärnu Postimees
17.05.13
Raul Sarandi jääb riiulifirmat juhtima
Kaebaja leib, et artikkel on teda sihilikult kahjustav, eksitav ja sisuga manipuleeriv. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Tauniv: Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest tegemist ei ole riiulifirmaga, vaid artikli kirjutamise hetkel toimiva ja hiljem juba likvideerimisel oleva firmaga. Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
462 Jüri Makarov, Mikk Targo
26.06.13
Eesti Päevaleht
18.06.13
Miks põrus Rock Summer?; Aga Mikk Targo roll Rock Summeri korraldamisel?
Kaebajate hinnangul sisaldavad artiklid ajakirjaniku isiklikku viha ja pahameelt korraldajate suhtes, Mikk Targo kohta on esitatud süüdistusi, kuid teda ära kuulatud ei ole. Samuti on artiklites esitatud valeandmeid. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Tauniv: Eesti Päevaleht eksis veebiartikliga „Aga Mikk Targo roll Rock Summeri korraldamisel?“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda samas kommentaari võimalust. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Mikk Targo kohta süüdistust Eesti Autorite Ühingu raha kasutamises oma projektides ja seepärast oleks see pidanud sisaldama ka Mikk Targo kommentaari. Kui Mikk Targo keeldus, siis oleks artiklis pidanud olema sellekohane märge.
461 Aleksander Ljubajev
20.06.13
Postimees
18.06.13
Sisekontroll survestas ebaseaduslikult
Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta ebatõesed ja kontrollimata faktid, talle ei antud sõna ja foto allkiri on eksitav. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on pildiallkiri kaebajat süüdistav, mistõttu oleks pidanud küsima kaebaja kommentaari.
460 Toomas Kasemaa
14.06.13
Saarte Hääl
11.06.13
Kasemaa protest lükkas kopteriplatsi valmimise määramata ajaks edasi; Kopteriplats libiseb käest
Kaebaja ei ole rahul, et tema seisukohta ei küsitud. Samuti leiab kaebaja, et uudis ei põhine faktilisel infol, selle pealkiri on eksitav ja pildivalik süüdimõistev. Pressinõukogu otsus
12.09.13
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on artiklis kajastatud ka Toomas Kasemaa seisukohad detailplaneeringu osas. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Lehe juhtkiri on toimetuse seisukoht, mis tugineb sama päeva artiklile ja milles ei esitata Toomas Kasemaa kohta süüdistusi. Pressinõukogu ei pea artikli ja juhtkirja pealkirja eksitavaks, sest need on vastavuses sisuga.
459 Tiiu Kupp
27.05.13
Saarte Hääl
27.04.13
Atla sadamatüli tõi kaasa politseiuurimise
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud tema kohta ebatäpset, laimavat ja eksitavat infot ja leht ei ole kontrollinud allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu otsus
13.06.13
Tauniv: Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht faktidega tõendanud, et Tiiu Kuppu kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Pressinõukogu hinnangul sai Tiiu Kupp anda oma kommentaarid esitatud süüdistuste kohta.
458 Ene Veiksaar, Erika Salumäe
24.05.13
Eesti Ekspress
23.05.13
Üürnikud tülitsevad Erika Salumäega
Kaebajad leiavad, et artikkel kahjustab nende ärihuve, sisaldab valeinfot ja lisaks ei arvestanud leht nende kirja toimetusele. Pressinõukogu otsus
13.06.13
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Ene Veiksaar ja Erika Salumäe on saanud võimaluse artiklis esitatud süüdistusi kommenteerida.
457 MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
23.05.13
Eesti Päevaleht

Sotsiaalministeerium tootis suure raha eest teaduslikku praaki, 25.04; Lastekaitseliidud: ministeerium lõpetagu raha salajane suunamine, 02.05
Kaebaja leiab, et artiklites on asetatud kaebaja jakaebaja koostatud lapse heaolu hindamise abivahend äärmiselt negatiivsesse valgusesse, artiklid sisaldavad eksitavat infot ning ajakirjanik on manipuleerinud kommentaaride ja faktidega. Pressinõukogu otsus
13.06.13
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus 25. aprilli lehe esikülje pealkirjaga „Ministeerium raiskas 25 000 eurot plagiaadile“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti on selle pealkirjaga rikutud koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.
456 Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi
06.05.13
Eesti Päevaleht
18.02.13
Kalendrid või supp; Linna supiköögi vabatahtlikud peavad eelarvest puudujääva raha ise otsima
Kaebaja leiab, et artiklis ja juhtkirjas on avaldatud eksitavat infot ja faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Tauniv: Leht rikkus artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas lehenumbris. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevaleht esitas Põhja-Tallinna linnaosa kohta tõsiseid süüdistusi kalendrite eelistamisel supiköökidele ning seetõttu oleks pidanud leht andma linnaosale võimaluse omapoolseks kommentaariks. Juhtkirjaga leht hea ajakirjandustava vastu ei eksinud.
455 MTÜ Ausad Valimised
22.04.13
Delfi
03.04.13
Askur Alas: "Keskvalijad" tagasi kiviaega
Kaebaja ei ole rahul, et Delfi ei avaldanud MTÜ Ausad Valimised vastuarvamust ja seega on rikutud mitmeid ajakirjanduseetika koodeksi punkte. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuste rubriigis avaldatud looga, mis väljendas autori seisukohti. Pressinõukogu leiab, et toimetus on vaba valima tekste ja nende avaldamist.
454 Jaan Ärmus
15.04.13
Saarte Hääl
03.04.13
Torgu jahipiirkonna rentnik süüdistab laimukampaanias
Kaebaja leiab, et artiklis on ebatäpne ja eksitav info, samuti on artikkel kallutatud ja teda halvustava alatooniga. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Õigeksmõistev: Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai Jaan Ärmus võimaluse süüdistuste kommenteerimiseks ning selguse huvides oleks võinud ta seda võimalust kasutada, mitte soovitada ajakirjanikul vaid äriregistri andmetega tutvumist.
453 Eesti Jahimeeste Selts
27.03.13
TV3
14.03.13
Seitsmesed uudised
Kaebaja hinnangul on loos segamini uudised, arvamused ja oletused ning kaebaja ei ole rahul, et jahimehed sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Tauniv: TV3 rikkus uudistesaates avaldatud saatelõiguga eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas saates. Pressinõukogu hinnangul oleks TV3 pidanud sõna andma jahimeeste esindajale, et nad saaksid kitse minema toimetamisega seonduvat kommenteerida. See oleks välistanud ka reporteri poolt jahimeeste kohta öeldud põhjendamata kommentaari.
452 Paul Kärberg
25.03.13
Eesti Televisioon
06.03.13
Pealtnägija
Kaebaja hinnangul sisaldab saade tema kohta ebaõigeid väiteid ja eksitavat infot ja seega on talle tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti on saates segamini uudised, arvamused ja oletused. Kaebaja ei ole rahul, et sai ebaproportsionaalselt vähe sõna. Pressinõukogu otsus
13.06.13
Õigeksmõistev: et Eesti Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest andis Paul Kärbergile võimaluse süüdistuste kommenteerimiseks. Paul Kärberg keeldus pakutud intervjuust ja esitas oma seisukohad e-kirjaga, mida saates tsiteeriti. Pressinõukogu hinnangul oli antud teema käsitlemine põhjendatud ja avaliku elu tegelasena on Paul Kärbergi vastu avalikkusel suurem huvi.
451 SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
21.03.13
Delovõje Vedomosti

Artiklid Narva tööstuspargist, 13. ja 19.03.2013
Kaebaja leiab, et artiklites on avaldatud valeinfot ja teisele osapoolele pole sõna antud. Pressinõukogu otsus
11.04.13
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks.
450 Eesti Energia
20.03.13
Delfi
17.02.13
Eesti Energia kasumimarginaal küünib 26%-ni, tarbija maksab kinni ka kaoelektri
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlik eksitavad, lisaks on artiklis autori hinnangud, mis pole faktidest eristatavad. Pressinõukogu otsus
11.04.13
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, mis eksitab lugejaid seetõttu, et on avaldatud uudiste sektsioonis, nagu kinnitab ka Delfi ise.
449 Justiitsministeerium
20.03.13
Postimees

Vastuseis Priit Kama kandidatuurile püsib, 25.02; Kama või mitte kama, 01.03
Kaebaja leiab, et esimeses loos on esitatud valeväiteid, kuid leht keeldus neid parandamast. 1. märtsil ilmunud loos on viidatud Postimehelt vabanduse nõudmisele, kuigi kaebaja taotles hoopis valeväidete parandamist. Ajakirjanik süüdistas Priit Kama oma loos valetamises ning samuti on loos faktiviga. Pressinõukogu otsus
11.04.13
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oli juhtumi kirjeldus koos ajamäärusega „eelmisel nädal“ kategooriline väide. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul pidanuks konkreetse juhtumi kirjeldus sisaldama ka justiitsministeeriumi või Priit Kama kommentaari. Pressinõukogu ei saa otsust teha lehe juhtkirja kohta, kus ajakirjanik süüdistab Priit Kama valetamises, sest mõlema poole ütlused on vasturääkivad.
448 Mihhail Kõlvart
18.03.13
Delfi
05.03.13
Mihhail Kõlvarti salapärane intervjuu: venekeelse koolihariduse keelamine Eestis on riigile julgeolekuoht
Kaebaja väidab, et ta pole Delfi poolt talle suhu pandud väiteid esitanud ega kunagi Eesti riiki ähvardanud. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav ja tekst sisaldab valeväiteid. Pressinõukogu otsus
11.04.13
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on sõna „ähvardas“ kasutamine pealkirjas põhjendamata ja lugejaid eksitav. Samuti on loo juhtlõik, kus viidatakse julgeolekuohule, lugejaid eksitav. Delfi rikkus ka koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel Mihhail Kõlvarti aadressil tõsiseid süüdistusi ning seega oleks pidanud artikli avaldamisega ootama seni, kuni kommentaar on kätte saadud.
447 Kelli Tõnsing
15.03.13
Naised

Kaebaja ei ole rahul, et ajakiri avaldas temast artikli ilma nõusolekuta, lisaks on selles palju faktivigu ja moonutatud tõde. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Lahendita
27.03.13
Lahendita: Ajakirjade Kirjastus ei soovinud kaebuse menetlemist Pressinõukogus.
446 Vaike Markson
04.03.13
Kanal 2
14.02.13
Reporter
Kaebaja leiab, et Reprteri saatelõik sisaldas eksitavat infot, ta ei ole rahul, et talle sõna ei antud ning et saates kasutati loata tema fotot. Pressinõukogu otsus
11.04.13
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi kaebusest tuleb välja, et Vaike Markson ei soovinud Reporterile kommentaari anda, siis antud teema ei olnud avalikkuse seisukohast nii oluline, et see ilma teise osapoole kommentaarideta eetrisse lasta. Näiteks oleks võinud olla loos politsei ja kortermaja teiste elanike kommentaarid.
445 Viljandi Linnavalitsus
15.02.13
Sakala
29.01.13
Koolides kiusatakse iga päev; Kooli kius
Kaebaja hinnangul tekitavad artikkel, lehe juhtkiri ja artikli juures olev foto põhjendamata kannatusi konfliktis osalenud õpilasele ja tema vanemale, kooli juhtkonnale ja kooliperele ja kõigile Viljandi koolidele. Kaebaja leiab, et kõiki osapooli ei kuulatud ära, ajakirjanik esitas kooli direktorile ebamääraseid küsimusi ja lõi temast kuvandi kui koolivägivalla suhtes hoolimatust inimesest. Pressinõukogu otsus
14.03.13
Tauniv: Sakala rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest ei vasta artikli sisule. Ülejäänud kaebaja poolt esiletõstetud punktides pole Sakala Pressinõukogu hinnangul eksinud.
444 Yana Toom
02.02.13
Postimees
01.02.13
Yana Toom vene ajakirjanikule: eesti keel on väljasurev keel
Kaebaja hinnangul ei ole ajakirjanik saanud aru venekeelsest originaaltekstist või on talle omistanud tahtlikult sõnu, mis artiklis kuuluvad ajakirjanikule. Kaebaja hinnangul on tsitaadid pahatahtlikult kontekstist välja rebitud, kusjuures tema kommentaari avaldatule ei küsitud. Pressinõukogu otsus
14.03.13
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on Postimehe loo puhul tegemist venekeelse artikli refereeringuga, mis tingimata ei nõua intervjueeritavalt kommentaari küsimist. Samas peab Pressinõukogu kiiduväärseks hilisema kommentaari võtmist Yana Toomilt.
443 Notarite Koda
29.01.13
Delfi
30.10.12
Pankade ja notarite teadlik hoolimatus
Kaebaja leiab, et arikli pealkiri ja sisu on notareid solvav. Kaebaja hinnangul on artikkel eksitav ja notarite tööd põhjendamatult halvustav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et notaritega selgituste saamiseks ühendust ei võetud. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on notarite sõlmitavate lepingute kohta avaldatud eksitavat infot ja seega on tegemist valedel faktidel rajaneva arvamuslooga.
442 Põhja-Tallinna valitsus
17.01.13
Postimees
09.01.13
Linnaosavalitsus teeb parklaäris kummalisi käike
Kaebaja leiab, et vastuste koostamiseks linnaosale antud aeg oli ebamõistlikult lühike. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel on avaldatud ootamata ära linnaosast saabunud selgitusi. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot, mille avaldamisel ei kontrollitud piisavalt info paikapidavust. Samuti peab kaebaja asjakohatuks pealkirja. Pressinõukogu otsus
14.03.13
Tauniv: Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikkel nii päevakajaline, et selle pidi ilma linnaosavalitsuse kommentaarita avaldama. Lisaks oleks linnaosavalituse kommentaari ära ootamine aidanud vältida ka ebatäpse info ja pealkirja avaldamist. Ebatäpse info avaldamisega rikkus Postimees eetikakoodeksi punkti 1.4. ja eksitava pealkirjaga punkti 4.11. Samuti rikkus Postimees online ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad.
441 Swedbank
10.01.13
Eesti Päevaleht
05.11.12
Koduta jäänud pered: pangaga ei ole võimalik läbi rääkida; VIDEO: 500-eurone võlg jättis kahe lapsega üksikema kodust ilma
Kaebaja leiab, et mõlema loo pealkirjad ja juhtlaused on kallutatud ühele poole. Kaebaja ei ole rahul, et pangale piisavas mahus sõna ei antud ning et artiklis on avalikustatud pangatöötaja nimi. Pressinõukogu otsus
14.03.13
Tauniv: Leht rikkus veebiartikliga „VIDEO: 500-eurone võlg jättis lahe lapsega üksikema kodust ilma“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on videoloos panga seisukohti kajastatud ebaproportsionaalselt vähe.
440 Ott Valdma
20.12.12
Harju Elu
23.11.12
"Rahvas ütles ühinemisele ei" ja "Kõue vallavanem Ott Valdma: "Mina tagasi ei astu!""
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei arvestanud kummagi artikli puhul tema parandustega ja seepärast sisaldab esimene artikkel faktivigu. Teise artikli puhul ei ole kaebaja lisaks rahul, et erinevate inimeste arvamuste edastamisel on käitutud erinevalt. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Õigeksmõistev: Harju Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul pidas ajakirjanik kinni lubadusest ja saatis kaebajale artiklid üle vaatamiseks, mis ei tähenda automaatselt, et ta pidanuks arvestama kõiki parandusi. Pressinõukogu juhib kaebaja tähelepanu sellele, et ülevaatamiseks saadetud tekstis saab täpsustada vaid enda antud tsitaate ja fakte, teiste ütluste ebatäpsusele saab juhtida ajakirjaniku tähelepanu.
439 RT Hotellid OÜ
19.12.12
Kanal 2
08.12.12
Reporter
Kaebaja leiab, et saatelõigus on esitatud nende kohta eksitavat infot ja alusetuid süüdistusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kanal 2 vastusest tuleb välja, et saatetegijad ei teadnud, millise asutuse siseruume nad näitavad ning nii jäi ka saatelõigust mulje, et hotellis tegutseb striptiisiklubi.
438 AS Saare Erek
17.12.12
Meie Maa
13.10.12
Tennisehall sai lõpuks avatud
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud tennisehalli maksumuse kohta ebatäpset infot, sest leht ei saa hinda teada, kuna tegemist on ärisaladusega. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Meie Maa nimetas 2011. aasta 10. augustil ilmunud artiklis „Uue tennisekeskuse juht Aivi Auga peab paksu vere ära segama“ tennisehalli maksumuseks 650 000 eurot. Lehe kinnitusel ütles hinna välja tennisekeskuse juht.
437 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
17.12.12
Postimees
25.09.12
Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist
Kaebaja leiab, et artiklis on ebaõigeid väiteid ning ajakirjanik ei tee artiklis selget vahet Mihhail Kõlvartil kui Eesti Taekwondo Liidu presidendil ja Tallinna abilinnapeal. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Mihhail Kõlvart sai artiklis piisavas mahus sõna süüdistustele vastamiseks ja oma seisukoha avaldamiseks.
436 MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing
10.12.12
Pärnu Postimees
06.12.12
Tori hobuse tõuaretuses taastus algne kord
Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud asjaolusid, mis ei ole tõesed. Kokkulepe
13.12.12
Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse ja kaebaja jäi sellega rahule.
435 Käopesa väikelastekodu
07.12.12
Puutepunktid
01.11.12
Kas kõik lapsed suudavad õppida?
Kaebaja leiab, et artiklis esitatud faktid ja arvamused on moonutatud ja valed ning riivavad tõsiselt asenduskodus viibivaid lapsi ja töötajaid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on kirjeldatud väga täpselt ühe lapse tervislikku seisundit luba küsimata. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Tauniv: Ajakiri eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi kaebaja kohta öeldu põhineb õiguskantsleri büroo auditil, oleks pidanud Käopesa lastekodule andma võimaluse esitatud süüdistusi kommenteerida. Raske kehapuudega poisi seisundi kirjeldamist ei pea Pressinõukogu taunitavaks, sest artiklis isiku nime ei nimetatud ning tema seisundist anti väga üldine pilt, mida tegi tema õpetamisega kokkupuutuv ekspert.
434 T.T. (Kaebaja isik Pressinõukogule teada)
25.11.12
Eesti Ekspress

Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta kasutatud ebakohaseid väärtushinnanguid, avaldatud ebatäpset infot ning ajakirjanik ei ole kinni pidanud antud lubadustest. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Tauniv: Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Leht rikkus ka koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni informatsiooniallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita.
433 Tallinna Linnatranspordi AS
19.11.12
Kanal 2
02.11.12
Reporter
Kaebaja leiab, et uudislõigu sissejuhatamiseks kasutas saatejuht solvavat väljendit. Samuti on sama väljendit kasutatud reporter.ee veebilehel. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamine põhjendatud, sest sellele ei olnud saatelõigus endas ühtegi viidet, st mitte keegi kaasliiklejatest ei nimetanud bussijuhte saatelõigus niimoodi.
432 Marika Kissa
15.11.12
Sakala
06.11.12
Korruptsioon Viljandis ja Karksis
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja pildiallkiri on eksitavad ning kahjustavad tema ja tema juhitava asutuse mainet. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on teda käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud temalt kommentaari. Pressinõukogu otsus
24.01.13
Tauniv: Sakala eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad ega pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti rikkus Sakala koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma.
431 Fideelia-Signe Roots
14.11.12
TV 3
13.11.12
Seitsmesed uudised
Kaebaja ei ole rahul, et teda nimetati saates elukunstnikuks. Samuti ei ole kaebaja rahul Tartus toimunud meeleavalduse kajastamise viisiga. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: TV 3 eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis ütleb, et fotode allkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nimetamine „elukunstnikuks“ vaatajaid eksitav, kuna antud juhul oli kontekst tõsine ehk siis tegemist oli meeleavalduse kajastamisega ja kaebaja oli üks korraldusrühma liikmetest. Pressinõukogu leiab, et meeleavaldusest tegi TV 3 mitmekülgse ülevaate ning see ei jäta muljet, nagu oleks üritus olnud vägivaldne.
430 Roy Strider
29.10.12
Koit
23.10.12
Maakonna põllumehed ei lepi valetamisega
Kaebaja ei ole rahul, et konfliktse teema puhul ei ole talle sõna antud. Lisaks on talle artiklis külge keleebitud valetaja silt, mis ei ole tõsi. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul eksitavaid ja ebaõigeid väiteid ja segaseid selgitusi. Pressinõukogu otsus
29.11.12
Tauniv: Koit rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel on ajendatud Roy Strideri poolt sotsiaalmeedias kirjutatust, siis tulnuks artiklis sõna anda ka Roy Striderile.
429 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
05.10.12
BNS
01.10.12
CV-Online süüdistab oma Leedu konkurenti andmete varastamises
Kaebaja hinnangul sisaldab uudis ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: BNS rikkus uudisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna uudises esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale.
428 Priit Toobal
05.10.12
Õhtuleht
05.10.12
Aukohus pole Toobali ja Laasi kahtlustust arutanud
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja on teda halvustav. Pressinõukogu otsus
29.11.12
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.
427 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
04.10.12
Delfi
01.10.12
Kahtlus: CV Keskus võis varastada konkurendi andmeid
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis sai piisavas mahus sõna ka CV Keskuse juht.
426 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
04.10.12
Rahvusringhääling
01.10.12
Leedus alustati CV Keskuse vastu kriminaalasi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot. Poolte kokkulepe
09.10.12
Poolte kokkulepe: ERR täiendas uudist ning kaebaja jäi sellega rahule.
425 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
04.10.12
Postimees
01.10.12
Leedu prokuratuur algatas CV Keskus vastu kriminaalasja
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma samas artiklis sõna ka CV Keskuse esindajale.
424 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
04.10.12
Äripäev
01.10.12
CV Keskuse kahe töötaja vastu algatati kriminaalasi
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Äripäev eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale samas artiklis.
423 CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil
04.10.12
Õhtuleht
01.10.12
Prokuratuur algatas tööportaali CV Keskus vastu kriminaalasja
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema käest ei võetud kommentaari. Pressinõukogu otsus
13.12.12
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Õhtuleht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks Õhtuleht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale.
422 Saaremaa Laevakompanii
02.10.12
Postimees
13.09.12
Hiidlasi nörritab praamipiletite eelseisev hinnatõus
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ja kaebaja ei ole saanud võimalust süüdistusi kommenteerida ega vastulauset esitada. Pressinõukogu otsus
29.11.12
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kuna piletihinna kujundamisel on kaks osapoolt: nii vedaja kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siis oleks pidanud neilt (või vähemalt ühelt) kommentaari küsima.
421 Eesti Loomakaitse Selts
21.09.12
Postimees
18.09.12
Loomakaitsjad tegid metsa rahaks
Kaebaja hinnangul on artiklis ebatäpset infot, mis tekitab põhjendamata kannatusi. Samuti peab kaebaja artiklit kriitiliseks ja ründavaks. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud sõna võrdselt teise osapoolega. Pressinõukogu otsus
23.05.13
Õigeksmõistev: Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis antud süüdistuste kommenteerimiseks sõna ELSile.
420 L.L. (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
10.09.12
Õhtuleht

Kaebaja hinnangul on artikli juures kasutatud foto eksitav, sest ei lähe loo sisuga kokku ja sellega on talle tekitatud põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
18.10.12
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei puuduta artikli juures olev foto loos kirjeldatut ning see oleks pidanud olema foto allkirjas kirjas. Pressinõukogu leiab, et foto puhul tuleb alati märkida, kui tegemist on illustratsiooniga.
419 Harry (kaebaja täisnimi Pressinõukogule teada)
20.08.12
Eesti Ekspress
16.08.12
Purjus ülbitsejat peksti politseis, kuid karistada ei saa keegi
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri moonutatud ning artiklis olev info ebatäpne ja eksitav. Pressinõukogu otsus
18.10.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel on kirjutatud tuginedes kohtuotsusele ja kaebajat ei ole käsitletud kurjategijana, õigustamata ka Soome kodaniku käitumist.
418 Eesti Energia
03.08.12
Delfi
27.06.12
Euroopa Komisjon kinkis Eesti Energiale õiguse üle 300 miljoni euro eest saastada
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja juhtlõik on eksitavad, ei põhine faktidel ja algallikat on tõlgendatud valesti ja pahatahtlikult. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on segamini faktid ja hinnangud. Pressinõukogu otsus
06.09.12
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei tule uudisest välja pealkirjas ja juhtlõigus väideti, et Eesti Energia sai õiguse saastamiseks.
417 Virgo Kruve
26.07.12
Postimees
17.05.12
Keskerakond püüdis parteihülgajaid üle trumbata
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik temaga kommentaari saamiseks ühendust ei võtnud ja seega on artikkel ühepoolne. Samuti sialdab artikkel kaebaja hinnangul faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
06.09.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul ei ole Virgo Kruve kohta esitatud süüdistusi, mis vajanuks tema kommentaari. Pressinõukogu leiab, et MTÜ Eesti Demokraadid juhatuse liikmete nimedega eksimine ei ole kogu artikli seisukohalt selline oluline eksimus, et nimetada see hea tava rikkumiseks.
416 Silvo Piir
16.07.12
Kanal 2
12.07.12
Suvereporter
Kaebaja hinnangul sisaldavad 12. ja 13. juuli saatelõigud tema kohta ebaõiget infot ja esitatud faktid ei ole tõendatavad. Kaebaja leiab, et teises videoklipis laimatakse teda taas avalikult ja osa tema antud seisukohti on välja jäetud. Pressinõukogu otsus
06.09.12
Õigeksmõistev: Silvo Piir sai tema kohta esitatud süüdistustele vastata teises saatelõigus. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Kanal 2-l alust kahelda tuntud muusikute väidetes, näiteks oli tapmisähvardus tõendatud ka heliklipiga.
415 Kaitsepolitseiamet
04.07.12
Pealinn
21.05.12
Professor Ruutsoo: Kapo on terroriorganisatsioon
Kaebaja hinnangul on tegemist eksitava info ja pealkirjaga. Pressinõukogu otsus
18.10.12
Õigeksmõistev: Pealinn ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest leht on arvamusküljel avaldanud Rein Ruutsoo arvamuse.
414 MTÜ Reservkorpus
22.06.12
Eesti Ekspress
21.06.12
Kalendritegu pööras sõdurinaised tülli
Kaebaja hinnangul on artikli juures olev illustratsioon eksitav, sest kalendri jaoks ei tehtud aktifotosid. Kaebaja hinnangul heidab pildiallkirjata karikatuur kaebjale halba varju. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei olnud kaebajaga kooskõlastatud teksti. Pressinõukogu otsus
06.09.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada antud karikatuuri illustratsioonina eksitavaks ja samuti ei oma antud loo kontekstis tähendust fakti väljajätmine, et Andmekaitse Inspektsioon oli asjas menetluse lõpetanud.
413 Argo Ader, Maarja Kerner
19.06.12
Õhtuleht
09.06.12
Spordimehe Argo Aderi pruut on lapseootel?
Kaebajad leiavad, et tegu on eksitava ja kontrollimata infoga. Kaebajad ei ole rahul, et avaldatud on andmeid tervisliku seisundi kohta ning neilt kommentaari ei küsitud. Samuti ei ole kaebajad rahul, et parandust ei ole avaldatud. Menetlus lõpetatud
25.06.12
Menetlus lõpetatud: Õhtuleht avaldas õiendi ja vabanduse.
412 T.T. (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
08.06.12
raadiokanal
11.03.12
Kaebaja ei ole rahul, et talle on saates heidetud halba varju, avaldatud infot, mis avalikustamisele ei kuulu ja esitatud valeväiteid. Pressinõukogu otsus
06.09.12
Õigeksmõistev: Kuna tegemist oli otsesaatega, ei olnud kuidagi võimalik takistada saatekülalist avaldamast oma lapse nime. Samas leiab Pressinõukogu, et laps on tänu nime avalikustamisele identifitseeritav vaid lähedastele ning mitte laiema avalikkuse jaoks. Pressinõukogu hinnangul pehmendas saatejuht külalise poolt väljaöeldut.
411 EAS
30.05.12
Eesti Ekspress
12.04.12
EAS toetas kümneid surnud firmasid miljonitega
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri lugejaid teadlikult eksitav, skandaalihimuline ja pahatahtlik. EAS saatis peale artikli avaldamist lehele pressiteate, kuid Ekspress seda ei avaldanud. Pressinõukogu otsus
14.06.12
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri mitmeti tõlgendatav ning jätab mulje, nagu oleks raha saanud juba surnud firmad ehk rahastamisotsus oleks justkui tehtud tegutsemise lõpetanud ettevõtetele, kuigi sisust selgub, et jutt käib kümme aastat tagasi EASilt starditoetust saanud ettevõtetest, millest mõned kümne aasta möödudes enam ei tegutse.
410 Pille-Riin Pregel Kalmus, Hermann Kalmus
16.05.12
Kanal 2
16.02.12
Rääkimata lugu
Pille-Riin Pregel Kalmus ei ole rahul, et saates kasutati luba küsimata tema fotosid ning ei ole viidatud, kust need pärit on. Hermann Kalmus ei ole rahul, et tema kohta on saates esitatud süüdistusi, kuid talle sõna ei antud. Samuti ei ole Hermann Kalmus rahul, et saates avaldati Pilistvere koguduse konto väljavõte ning et kirikus filmiti luba küsimata. Pressinõukogu otsus
14.06.12
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole koguduse ja leinava ema konflikt ning fondi raha kasutamine saate peateema. Saatetegijad soovisid saada kommentaari ka Hermann Kalmuselt, kuid ta keeldus. Kuna aga Hermann Kalmust puudutav osa on saates minimaalne ning ta ise keeldus kommentaarist fondi raha kasutamise kohta, siis ei näe Pressinõukogu ka rikkumist. Pressinõukogu leiab, et vaatajate selguse huvides oleks võinud saatejuht pikemalt selgitada, mille kohta ta Hermann Kalmuselt kommentaari küsis.
409 Estran OÜ juhatuse liige Rando Galin
18.04.12
Delfi
15.02.12
Alkotestrite müüja: politsei jagatavad testrid on kahtlased
Kaebaja ei ole rahul, et talle kommentaariks sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et Delfi rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1. Pressinõukogu otsus
24.05.12
Õigeksmõistev: Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest artiklis on olemas Estran OÜ kommentaar. Kuna lugu on kohtuvaidlusest, siis antud juhul piisab, et Estrani kommentaar pärineb ka kohtudokumentidest ning põhjust suuliseks täiendavaks kommentaariks otseselt pole. Artikli ja lugejate seisukohast ei ole määrav, milline on hagi täpne pealkiri, vaid see, mille üle käib vaidlus.
408 AS Kuressaare Sanatoorium
11.04.12
Saarte Hääl
13.03.12
Rootsi spaaturistid on Saaremaas pettunud; artikli refereeringud Delfis, Postimehes, Õhtulehes ja Äripäevas
Kaebaja hinnangul sisaldavad artikkel ja sama päeva juhtkiri ebatäpset ja valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei ole artiklites kui süüdistatav osapool sõna saanud. Pressinõukogu otsus
24.05.12
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi artiklis ei ole nimetatud ühtegi firmat, on Saaremaa spaade kohta üldiselt siiski süüdustusi esitatud ja seetõttu oleks pidanud leht võtma kommentaare kõigilt Saaremaa spaadelt.
407 Aigar Kallas
03.04.12
Eesti Päevaleht
05.01.12
RMK juht kandis oma MTÜle kümneid tuhandeid eurosid; Prokuratuur hakkas RMK spordiklubi asja uurima
Kaebaja leiab, et artiklite pealkirjad ja fotode allkirjad on eksitavad ning esimeses artiklis on segamini faktid ja hinnangud ja kaebaja ei ole saanud kommentaari võimalust kahtluse osas, et ta on RMK juhina osalenud võimalikus maksupettuses. Pressinõukogu otsus
19.04.12
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus 6. jaanuaril ilmunud artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Kuna nimetatud artikkel ilmus uudisteküljel, eeldab see, et lugu ei sisalda ajakirjaniku hinnanguid küsimuste näol.
406 Aarne Jõgimaa
28.03.12
Eest Ekspress
15.03.12
"Mul on täitsa savi, viin kellelegi sõnnikut või lasen kellegi maha!"
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri kontekstist välja rebitud ja seega ei ühti artikli sisuga. Lisaks sisaldab artikkel valeväiteid ja delikaatseid teemasid. Samuti ei ole kaebaja rahul avaldatud fotodega. Pressinõukogu otsus
19.04.12
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Intervjuu käigus on kaebaja saanud võimaluse vastata kõigile süüdistustele. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad.
405 Heidi Vilu
07.03.12
Maaleht online
09.12.11
Kaks noort juhti lahkuvad protestiks loodusmuuseumist
Kaebaja ei ole rahul, et tema käest kommentaari ei küsitud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ka ebaõigeid faktiväiteid. Pressinõukogu otsus
19.04.12
Õigeksmõistev: Maaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Heidi Vilu ei ole antud artiklis süüdistatav osapool, kellele oleks vältimatult vaja olnud kommentaariks sõna anda. Küll aga oleks leht võinud küsida esitatud süüdistustele kommentaari keskkonnaministeeriumist või loodusmuuseumi direktorit valinud komisjoni käest.
404 Tiiu Kivi
07.03.12
Võrumaa Teataja
01.03.12
Kaks koolibussi oodanud last said Järveres löögi peateele ette sõitnud autolt
Kaebaja peab artiklit ebatäpseks ja ei ole rahul, et avaldatud on tema nimi ja amet. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik. Pressinõukogu hinnangul ei andnud kaebaja täisnime ja ametivaldkonna avaldamine uudisele midagi juurde.
403 Pärnu linnavalitsus
05.03.12
Pärnu Postimees
06.01.12
Õpetajate palgaraha läks koolide remondiks
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ning ebatäpset ja eksitavad infot. Samuti ei ole eristatavad arvamused oletused ja uudismaterjal. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Tauniv: Leht eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on antud juhul mõlemad eksitavad, sest tegemist ei ole mitte õpetajate palgaraha, vaid tasandusfondi rahaga, mis tuleb ka artiklist välja.
402 EAS
28.02.12
Delfi
16.02.12
EAS andis 600 000 eurot toetust tundmatule Vene tehnoloogiafirmale
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja sisu vale, eksitav ja pahatahtlik, sest tegemist on Eesti kodanike ettevõttega, mis on Eestis registreeritud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende kommentaar avaldati hiljem eraldi uudisena ning originaaluudist ei muudetud. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikli viimane lõik sisaldab süüdistust EASi aadressil, oleks pidanud artikkel sisaldama ka EASi seisukohti. Samuti rikkus Delfi koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul sisaldab uudis toimetuse arvamust artikli viimases lõigus.
401 Veekvaliteet OÜ
26.02.12
Pärnu Postimees
16.02.12
"Ideaalse" vee filtri eest küsitakse 990 eurot
Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik saatis loo üle vaatamiseks liiga hilja. Samuti leiab kaebaja, et artiklis ei ole kontrollitud info tõesust, artikli juures olev foto on eksitav ning kaebaja ei ole saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on Veekvaliteet OÜ-le artiklis sõna antud. Artikli ülevaatamise järel saatis firma esindaja lehele vastuse paari märkusega, mis aga artikli kontekstis olulist rolli ei mängi. Pressinõukogu ei pea loo juures olevat fotot eksitavaks.
400 DTG Grupp OÜ juhatuse liige Dmitri Grigorjev
21.02.12
TV 3
14.02.12
Kaua võib
Kaebaja hinnangul ei olnud avaldatud info täpne. Samuti ei ole kaebaja rahul, et intervjuu kestis 2-3 minutit, kuid saates näidati sellest vaid osa. Kaebaja kinnitusel lubas saatejuht näidata saadet enne eetrisse minekut, kuid tegelikkuses seda ei tehtud. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse selgitusteks ning antud loo kontekstis võib neid mahult lugeda piisavaks. Pressinõukogu ei saa langetada otsust ebatäpse info avaldamise kohta, sest kaebaja poolt nimetatud ebatäpsused lükkab TV 3 oma vastuses ümber.
399 Piret Valdek
12.02.12
Postimees
12.11.11
Saatuslik tagurdamine tegi mehest kurjategija
Kaebaja hinnangul on artiklis faktivead ning tema ja ka ohvri aadressil on esitatud tõsiseid süüdistusi. Kaebaja leiab, et tema, õnnetuse ohvri ja ühe arsti identifitseerimine artiklis on põhjendamatu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Menetlus lõpetatud
29.03.12
Menetlus lõpetatud: Kuna kaebaja ei esitanud kaebust uuesti teda puudutavatest aspektidest lähtuvalt, otsustas Presisnõukogu kaebuse menetlemise lõpetada.
398 Tuuliku Reisid
13.02.12
Õhtuleht online
08.02.12
Amet: Tuuliku Reisid ei ole tarbija jaoks usaldusväärne
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et uudis oli ebatäpne, tekitas talle kannatusi ning pealkiri oli eksitav. Pressinõukogu otsus
01.03.12
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest.
397 Tuuliku Reisid
13.02.12
Postimees online
08.02.12
Tarbijakaitseamet hoiatab seadusevastaselt tegutseva OÜ Tuuliku Reisid eest
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et uudis oli ebatäpne, tekitas talle kannatusi ning pealkiri oli eksitav. Pressinõukogu otsus
01.03.12
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest.
396 Tuuliku Reisid
13.02.12
Delfi
08.02.12
Tarbijakaitse hoiatus: Tuuliku Reisid OÜ tegutseb ebaseaduslikult
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et uudis oli ebatäpne, tekitas talle kannatusi ning pealkiri oli eksitav. Pressinõukogu otsus
01.03.12
Õigeksmõistev: Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest.
395 Ülli Adamson
09.02.12
Eesti Rahvusringhääling
09.11.11
Pealtnägija
Kaebaja hinnangul oli saatelõik kallutatud ja sisaldas ebaõiged fakte. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõigi süüdistuste kohta oma seisukohta avaldada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda käsitleti saates kurjategijana enne kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
24.05.12
Õigeksmõistev: Pealtnägija ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on nii saatelõigust aru saada kui ka kaebaja esitatud lisadest ja kirjavahetusest näha, et Pealtnägija soovis Ülli Adamsoniga intervjuud saada. Intervjuust keeldumisel kasutati katkeid kirjavahetustest. Seega ei saa antud saatelõiku lugeda ühepoolseks.
394 Heidi Vilu
08.02.12
Eesti Ekspress
10.11.11
Loodusmuuseumi hakkab juhtima võhikust modell?
Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on ebaõigeid faktiväiteid ning faktid ja hinnangud ei ole selgelt eristatavad. Pressinõukogu otsus
01.03.12
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks aidanud Heidi Viluga rääkimine välistada toimetuse vea, millega nimetati kaebaja võhikust modelliks. Samuti oleks saanud Heidi Vilu artiklis avalikult selgitada oma tausta vastukaaluks Loodusmuuseumi töötajate hinnangule. Leht rikkus ka punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja nimetamine loo pealkirjas võhikust modelliks lugejaid eksitav väide.
393 Sotsiaalministeerium
12.01.12
Eesti Päevaleht
07.01.12
Sotsiaalministeerium tegi MTÜ loonud ametnikele noomituse
Kaebaja hinnangul on leht avaldanud ebatäpset infot. Pressinõukogu otsus
29.03.12
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon hoolitseb selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leidis tuginedes poolte esitatud materjalidele, et artiklis esitatud väited, et ministeerium ja ministeeriumi pressiosakond keelduvad mitmetele küsimustele vastamast ja selgitusi andmast, ei ole tõesed ja nende puhul on tegemist moonutatud infoga, kuna ministeerium pakkus ajakirjanikule võimalust saada vastused kohtumisel. Pressinõukogu hinnangul ei saa korduvat kutset kohtumisele pidada vastusest keeldumiseks.
392 Anniki Tikerpuu, Signe Riisalo, Kersti Puhm
11.01.12
Eesti Päevaleht
06.12.11
"Ametnikud tegid oma MTÜ, mida lasid rahastada ministeeriumil" ja selle jätkulood
Kaebajate hinnangul sisaldavad artiklid ebatäpset infot ning uudismaterjal pole mitmetes aspektides esitatud tõenditega tagatud faktilisel infol. 29.12 ilmunud artikli pealkirja peavad kaebajad eksitavaks. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile vastulauseks sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
26.01.12
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklites antud sõna kaebajatele ning esitatud faktiväited põhinevad dokumentidele.
391 A.A. (anonüümne menetlus, kaebaja isik teada)
29.12.11
Eesti Päevaleht
14.10.11
Kalamajas tapetu oli inimkaubanduse kauaaegne ohver
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid ning tekitab talle põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
26.01.12
Tauniv: Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Ka oleks kaebajale sõna andmine hoidnud ära faktivea, millega leht rikkus koodeksi punkti 1.4.
390 Aivar Viitkin
14.12.11
Postimees
11.11.08
Pankrot pööritab veiseid mööda ilma
Kaebaja leiab, et artikliga on teda solvatud ja ta perekonda häbistatud. Kaebaja hinnangul on artiklis temaga seotud faktid kontrollimata ja valed. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema ja ta abikaasa täisnimed. Tagasi lükatud
28.12.11
Tagasi lükatud: Artikli ilmumisest on möödas rohkem kui kolm kuud.
389 Kiira Paju
05.12.11
Eesti Päevaleht
08.09.11
Arst kandis hooldekodus elava naise proteesihüvitise enda kontole
Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis ja 13.09 ilmunud teises loos korduvalt nimetatud pettturiks ja viidatud sellele, et ta on toime pannud pettuse. Kaebaja kinnitusel ei ole aga tema suhtes jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
28.12.11
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevalehel oli piisavalt alust ja tõsine avalik huvi teema käsitlemiseks. Leht on korrektselt viidanud allikatele ning pakkunud sõna ka Kiira Pajule.
388 Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
28.11.11
Äripäev
18.10.11
Disainer kempleb Põhjamaade Ministrite Nõukoguga. Ajutise poe pärast kaua kestev vaidlus
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on kajastatud teavet kallutatult ning kaebaja ei ole saanud võimalust süüdistusi kommenteerida. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kommentaari on kajastatud poolikult ja süüdistaja kommentaare pole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
28.12.11
Õigeksmõistev: Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on proportsionaalselt andnud sõna mõlema vaidluse osapoole väidetele. Pressinõukogu leiab, et igal väljaandel on õigus allikate kommentaare toimetada ja lühendada.
387 Ilme ja Riho Kuld
23.11.11
Postimees
29.04.11
Eesti Ema monumendi ümber keerleb inetu tüli
Kaebajad ei ole rahul, et Postimees ei avaldanud nende vastulauset, mille nad lehele oktoobris esitasid. Tagasi lükatud
25.11.11
Tagasi lükatud: Artikli ilmumisest on möödas rohkem kui kolm kuud.
386 Olev Tomson
21.11.11
Postimees
23.09.11
Tõrva Tarbijate Ühistu eksjuhti ootab kohtutee
Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks ja et teda käsitletakse artiklis kurjategijana enne kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
28.12.11
Õigeksmõistev: Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna artikkel põhineb Lõuna Ringkonnaprokuratuuri infol ja süüdistusel, siis ei ole antud lühiuudise kontekstis kaebaja kommentaari avaldamine kohustuslik. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht kaebajat kurjategijana käsitlenud, vaid on viidanud süüdistustele.
385 Julia Lahtarina
17.11.11
Narva
07.11.11
Tellitud mõrv
Kaebaja ei ole rahul, et teda on tehtud enne kohtuotsust süüdlaseks ja põhjustatud talle sellega põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
28.12.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul ei rikkunud ajaleht Narva head ajakirjandustava. Pressinõukogu juhib samas tähelepanu, et toimetused peaksid olema väga ettevaatlikud kindlasõnaliste väidetega kellegi süüdiolekus enne kohtuotsust.
384 Harku vallavalitsus
16.11.11
Tallinna TV
08.11.11
Uudis Harkujärve külas maa erastamise vaidlusest
Kaebaja hinnangul ei olnud uudises esitatud info tõene ja oli vaatajaid eksitav. Pressinõukogu otsus
28.12.11
Tauniv: Tallinna Televisioon rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli lugu ühekülgne ja ebaproportsionaalne, sest kaheksast minutist saab üks pool oma seisukohti esitada ligi seitse minutit, esitades väiteid, mis kindlasti vajanuks ka teise poole kommentaari. Samuti rikkus Tallinna Televisioon punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali edastamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja soovitav on teatada ka, mille jaoks infot kogutakse. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ajakirjaniku tegevus korrektne, kui algul jäeti mulje, et pöördutakse vallavalitsuse poole tavakodanikuna.
383 Paavo Roolaid
09.11.11
Õhtuleht

Artiklid Alfred Rosenbergist
Kaebaja ei ole rahul, et artiklites on tema vanaisa kohta avaldatud valefakte. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu arutas Paavo Roolaidi kaebust Postimehes, Õhtulehes ja teistes meediakanalites Alfred Ernst Rosenbergist ilmunud materjalide peale ning leidis, et ajakirjanduseetika rikkumisi ei ole toimunud, sest ilmunud materjalid ei olnud Paavo Roolaidi vanaisast.
382 Paavo Roolaid
09.11.11
Postimees

Alfred Rosenbergi puudutavad artiklid
Kaebaja ei ole rahul, et artiklites on tema vanaisa kohta avaldatud valefakte. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu arutas Paavo Roolaidi kaebust Postimehes, Õhtulehes ja teistes meediakanalites Alfred Ernst Rosenbergist ilmunud materjalide peale ning leidis, et ajakirjanduseetika rikkumisi ei ole toimunud, sest ilmunud materjalid ei olnud Paavo Roolaidi vanaisast.
381 Svetlana Salnikova, Katrin Rüütel
04.11.11
Den za Dnjom
12.08.11
Parkla omadele naabrite arvelt
Kaebajate hinnangul on artiklis avaldatud valet ning kuigi nende kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, ei ole nad sõna saanud. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Leht eksis eetikakoodeksi punkti 4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et antud loo puhul oleks leht teist osapoolt pidanud tõlgendama laiemalt ja mitte jääma allikate ringi laiendades vaid ühistu esimehe otsimise juurde, kellega ei saadud kontakti.
380 Kenno Bogoslovski
04.11.11
Meie Maa
11.10.11
Saarlasest "soome ärimees" möllab pealinnas
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Samuti pole leht kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust ning ei pakkunud kaebajale võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Bogoslovski üks konflikti osapooltest, kelle kohta on esitatud süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud talle oma seisukohtade avaldamiseks sõna andma.
379 Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev
19.10.11
Kanal 2
13.10.11
Kodutunne
Kaebaja väitel sisaldas saade faktivigu ning ebatäpset ja moonutatud infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Kanal 2 rikkus 13. oktoobri saates „Kodutunne“ eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Saates esitati Sõmeru vallavanema kohta tõsiseid süüdistusi, mis vajanuks tema kommentaari.
378 Helen Sildna, OÜ Musiccase
17.10.11
Eesti Ekspress
06.10.11
Vabaduse laul sai bluffides 200 000 eurot
Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud tema kohta tõsiseid alusetuid süüdistusi, mis kahjustavad tema mainet. Artiklis esitatud väited on ebatäpsed ja kaebaja ei saanud võimalust kommentaariks sellises mahus nagu soovis. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Leht on tõendanud korraldaja teadmist, et mõned lepingu sõlmimise hetkel rahastajale välja käidud esinejad ei saa tegelikult kontserdil osaleda. Kaebaja on saanud võimaluse omapoolseks kommentaariks.
377 Mari-Leen Albers, Meelis Tomson
10.10.11
Postimees online
04.10.11
Tipp ja Täpp toppisid veinipudeli kotti
Kaebajad ei ole rahul, et nende kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid võimalust kommentaariks ei antud. Kokkulepe
16.11.11
Kokkulepe: Pooled leppisid omavahel kokku.
376 Viktor Kaasik
06.10.11
Eesti Päevaleht
08.09.11
"Viktor Kaasik pettis Manitskilt välja enam kui miljon krooni" ja selle jätkuartiklid
Kaebaja hinnangul on artiklites avaldatud ebaõigeid andmeid ning käsitletud teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Samuti ei saanud kaebaja võimalust oma kommentaariks. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Eesti Päevaleht eksis ajakirjanduseetika koodeksi p 1.4 vastu, avaldades ebatäpset informatsiooni. Eksimust tunnistas ka leht ise koos avaliku vabandamisega.
375 Anonüümne menetlus
30.09.11
Postimees
14.09.11
Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud valeinfot ning jäetud üks osapool ära kuulamata. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Leht eksis eetikakoodeksi punkti 4,7. vastu, mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusõiguse üle üldjuhul ei kajastata. Kui leht otsustas seda siiski teha, siis tulnuks seda teha anonüümselt ja nii, et asjaosalisi ei oleks võimalik tuvastada.
374 Kaja Sepper
28.09.11
Delfi
17.09.11
Lugeja eksperiment: Minu kirjavahetus Eesti automüüjaid tüssata üritava "shotlasega"
Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures on kasutatud fotot tema autost, kuid viidatud ei ole, et pilt on loo juures illustreeriva tähendusega ning auto ei ole petuskeemiga seotud. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Õigeksmõistev: Delfi eksimust ei loeta antud juhul eksimuseks hea ajakirjandustava vastu, sest ei ole tuvastatud tahtlust eksitada, portaal parandas oma eksimuse esimesel võimalusel ning ajakirjanduseetilisest seisukohast ei saanud antud juhtum tekitada kaebajale suurt kahju.
373 Katrina Allikmaa
26.09.11
Delfi
24.09.11
Naabrid kahtlustavad, et noorpere väärkohtleb oma loomi
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot ning tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima kriitilise materjali tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole.
372 Katrina Allikmaa
26.09.11
Õhtuleht
24.09.11
Külaelanikud kahtlustavad noorperet loomade väärkohtlemises
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot ning tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole.
371 Katrina Allikmaa
26.09.11
Meie Maa
24.09.11
Noorperel kahtlus loomade väärkohtlemises
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot ning tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu otsus
01.12.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima informatsiooni tõesust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Ajakirjanik oleks pidanud tegema kaebaja leidmiseks rohkem pingutusi ning toimetus artiklit enne tema kommentaari saamist mitte avaldama.
370 Karin Tammemägi
15.09.11
Eesti Päevaleht
08.09.11
Prokuratuur kahtlustab linnajuhti omastamises
Kaebaja ei ole rahul, et artikli koostamisel ei pöördutud tema poole selgituste saamiseks ega täiendavate ütluste andmiseks. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Õigeksmõistev: Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on linnaosa vanema kui poliitiku ja avaliku elu tegelase puhul ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Kahtlustuse esitamise fakti kaebaja ei eita.
369 OÜ Meeskond
26.08.11
Õhtuleht
23.08.11
Liikluse reguleerijad ei tulnud massiüritustel taas toime
Kaebaja väitel on artikkel ebaselge, täis faktivigu ning moonutab tegelikku olukorda. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud ja eksitav info. Antud juhul oli artiklis kaebaja kohta esitatud eksitavat infot, sest artikkel jätab mulje, et Meeskond vastutas ka rattaralli liikluse korralduse eest ja ei tulnud sellega toime. Samuti rikkus Õhtuleht punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle anda võimalus kommentaariks.
368 Hardo Aasmäe
17.08.11
Äripäev
18.05.11
Aasmäe eelistas pankrotiistungile linnas jalutamist
Kaebaja on veendumusel, et ajakirjanik kirjutas artikli pahatahtlikele kuuldustele toetudes ning mingeid vettpidavaid tõendusmaterjale tal ei ole. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, oletused ja arvamused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul oli Aasmäe käitumise „tervisepettuseks“ nimetamine oletuslik ja samas väga tõsine süüdistus.
367 Riina Uibopuu, R-kliinik OÜ juhatuse liige
09.08.11
ETV
11.05.11
Pealtnägija
Kaebaja hinnangul on saatelõigus avaldatud R-kliiniku kohta ebatäpset ja eksitavat infot ning ei ole antud võimalust paranduste tegemiseks. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Õigeksmõistev: Pealtnägija ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Oma kaebuses ei näita kaebaja, et kõnealuses saatelõigus oleks faktilisi eksimusi.
366 AS Makros
29.07.11
Meie Maa
28.07.11
Prokuratuur uurib Makrose rahavargust
Kaebaja ei ole rahul, et leht kahtlustab firma töötajaid rahavarguses. Kaebaja leiab, et selle süüdistusega tekitatakse kahju inimestele ja firma konkurentsivõimele. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Tauniv: Meie Maa eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis näeb ette, et uudised ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Artiklis esitatud kahtlustus firma töötajate poolt rahavarguses ei olnud antud juhul tõenditega tagatud.
365 Andres Niinepuu
12.07.11
Äripäev
01.07.11
Äri musta tööjõuga - kupeldamine usumeeste moodi
Kaebaja väitel ei ole ta lehele kommentaari andnud, kuigi artiklis on talle viidatud. Samuti ei ole kaebajale pakutud vastulause võimalust. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tõele mittevastavat infot ja fakte. Pressinõukogu otsus
03.11.11
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei oma eksimus ühe lisaloo intervjueeritava nimes kogu artiklite mahtu arvestades määravat tähtsust ja lisaks parandas leht selle vea kohe, kui oli sellest teada saanud.
364 Jelena Solomina
08.07.11
Kanal 2 Reporter
14.06.11
Saatelõik küüditamise aastapäevast
Kaebaja hinnangul esitati vaatajatele moonutatud ja vale informatsiooni ning tekitati sellega kahju nii kaebajale kui ka PBK telekanalile. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud ning parandust pole avaldatud. Pressinõukogu otsus
06.10.11
Õigeksmõistev: Kanal 2 ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, kuna saatelõigu kõnealuses suhteliselt väikeses osas ei esitatud konkreetseid süüdistusi just nimelt PBK uudistesaate kohta, vaid anti eelkõige edasi ühte väidetavalt solvavat intervjuud pealt näinud inimese emotsionaalseid ütlusi.
363 Urmas Velleste
07.07.11
Eesti Ekspress
28.04.11
Lugu on väga hirmus ja skandaalne, kuid vastab tõele 100%
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei ole tema kommentaari. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud väited erinevate inimeste ja sündmuste kohta ei vasta tõele. Pressinõukogu otsus
06.10.11
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.
362 Lõuna Prefektuur
06.07.11
Võrumaa Teataja

Artiklid Ülo Tulikust ajavahemikus 03.05-04.06
Kaebaja leiab, et artiklites on alusetute ja kallutatud laimavate väidetega kahjustatud Võru politseijaoskonna kriminaaltalituse juhi ja ka kogu politsei usaldusväärsust. Artiklid annavad kaebaja arvates lugejatele ebatäpset infot. Pressinõukogu otsus
06.10.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud artiklites faktid ja oletused segamini. Lisaks rikkus leht eetikakoodeksi punkti 1.4., mille järgi ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.
361 Liivalaia Gümnaasiumi direktor Veiko Rohunurm
05.07.11
Eesti Ekspress
22.06.11
Koolid, kuhu keegi ei taha minna
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri lugejaid eksitav, artikkel sisaldab ebatäpset infot ja on halvustav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud õiendit. Pressinõukgu otsus
06.10.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli artikli pealkiri „Koolid, kuhu keegi ei taha minna“ sisuliselt eksitav, eriti nende artiklis käsitletud koolide osas, kuhu tahtjaid oli rohkem kui kohti. Samuti oli eksitav artikli juures esitatud tabeli pealkiri „Tallinna vähemenukad koolid“, kuna samas tabelis olid kirjas ka suure sisseastumiskonkursiga koolid.
360 Võru vallavalitsus
29.06.11
Võrumaa Teataja

Võru vallavalitsust ja volikogu puudutavad artiklid suvilaomanike teemal, 2. - 18. juuni
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad valeinfot ning kontrollimata ja pahatahtlikke seisukohti. Pressinõukogu otsus
08.09.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille alusel peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning artiklis erinevateks korduvateks kindlasõnalisteks väideteks.
359 Lääne-Tallinna Keskhaigla
27.06.11
Eesti Ekspress
19.05.11
Savisaar toetab haigladiktaatorit
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende vastulauset ega kommentaare ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
08.09.11
Tauniv: Eesti Ekspress ei rikkunud formaalselt ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Nagu pooled kinnitavad, sai haigla juht võimaluse kommentaariks, mis artiklis on küll väga napp, kuid ajakirjandus ei pea avaldama täismahus kõiki seisukohti, mida kritiseeritav pool esitab. Kuid seda enam on Pressinõukogu seisukoht, et koodeksi punkti 5.2. alusel oleks leht pidanud Lääne-Tallinna Keskhaigla saadetud vastulause avaldama, seda vajadusel lühemaks toimetades. Vastulause sisaldas olulisi täpsustusi mõnede artiklis esitatud süüdistuste kohta, mida haigla juht artiklis kommenteerida ei saanud, ja oleks aidanud lugejatel saada teemast terviklikumat ja tasakaalustatumat ülevaadet.
358 Nadezda Krainikova
27.06.11
Pealinn
17.04.11
Ametniku hooletus võinuks tuua linnale miljoneid kroone kahju
Kaebaja leiab, et tema kohta on artiklis esitatud ebaõigeid andmeid, teda on laimatud ja solvatud. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei ole esitatud süüdistuste kommenteerimiseks sõna antud. Pressinõukogu otsus
06.10.11
Õigeksmõistev: Pealinn ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on kaebaja seisukohta kajastatud.
357 Peaminister Andrus Ansip
27.06.11
Eesti Ekspress
09.06.11
Ansip lollitab meid Kreeka laenuga
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on tema kohta esitatud süüdistusi, kuid kommentaarivõimalust ei pakutud. Samuti ei ole kabaja rahul, et järgmises paberlehes ei avaldatud tema esitatud vastulauset. Pressinõukogu otsus
04.08.11
Tauniv: Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Eesti Ekspress rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette vastulause avaldamist viivituseta, märgataval kujul ja ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu hinnangul on Andrus Ansipi vastulause avaldamine vaid lehe veebiväljaandes sisuliselt võrdne avaldamata jätmisega, kuna vastulause aluseks olev lugu ilmus paberlehes.
356 Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja
01.06.11
Äripäev
26.05.11
Art Kuum: Laheranna lepingu tingimusi pole muudetud
Kaebaja ei ole rahul, et vallavalitsus ei saanud sõna. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul eksitavat infot ning artiklis kasutatud allika motiive pole kontrollitud. Pressinõukogu otsus
04.08.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, peab talle võimalusel sõna andma samas lehenumbris. Pressinõukogu hinnangul ei saa lootma jääda, et lugeja on lugenud ja mäletab ka kõiki varasemaid samal teemal kirjutatud artikleid. Seetõttu on igas artiklis vaja taust ja osapoolte olulised seisukohad välja tuua viisil, et ka ainult antud konkreetse artikli lugeja ei oleks ühekülgselt informeeritud. Seega oleks pidanud võtma vallavalitsuselt värske kommentaari kohaliku poliitika kontekstis olulise süüdistuse kohta, et Laheranna ostu-müügilepingu tingimusi ei ole muudetud.
355 Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja
26.05.11
Delfi
17.05.11
Jõelähtme vald kaalub hinnalise maatüki kinkimist; Võitlus Laheranna arenduse pärast tõi Jõelähtme vallavolikogu esimehele umbusaldusavalduse
Kaebaja hinnangul oli esimeses artiklis ebatäpne ja ühekülgne info, toimetus ei olnud kontrollinud ka allika usaldusväärsust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et vallavalitsus sõna ei saanud ning Delfi ei ole artiklitesse parandusi teinud. Pressinõukogu otsus
08.09.11
Tauniv: Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Väidetavate ebatäpsuste osas artiklite pealkirjades Pressinõukogu seisukohta ei võta, sest hinnanguliste väidete õigsuse üle otsustamine pole Pressinõukogu pädevuses. Samas on Pressinõukogu seisukohal, et Delfi oleks pidanud koodeksi punkti 5.3. alusel avaldama ebaõige informatsiooni ilmumise korral paranduse. Samuti ei vasta Delfi käitumine heale ajakirjandustavale selles osas, et kaebaja kirjalikele pöördumistele lihtsalt ei vastatud.
354 Anonüümne menetlus
16.05.11
online väljaanne ja paberleht

Kaebaja kohta on esitatud ebaõigeid andmeid ja artiklid on suunatud kaebaja vastu. Kaebaja leiab, et artiklites puudub tasakaal ning nendega survestatakse teda. Pressinõukogu otsus
08.09.11
Õigeksmõistev: Väljaanne ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled, aga kui mõni osapool ei taha väljaandega suhelda, ei saa ajakirjanik tema positsiooni ka ära kuulata. Samas oleks olnud hea, kui leht artiklis toob selgelt välja, et teine osapool ei soovinud oma seisukohta avaldada.
353 Selista Ehitus
12.05.11
Võrumaa Teataja

Selista afäär jättis Võrukivi suvilaomanikud pika ninaga, 30.04.2011; Kes uurib Tuliku afääre?, 03.05.2011
Kaebaja ei ole rahul, et neile sõna ei antud. Samuti on artiklis esitatud ettevõtte kohta laimavat infot ja faktivigu ning tekitatud sellega põhjendamata kannatusi. Tagasi lükatud
26.09.11
Tagasi lükatud: Kuna kaebaja on lehe andnud artiklite pärast kohtusse, ei saa Pressinõukogu otsust langetada.
352 Mario Laul
12.05.11
Saarte Hääl
12.05.11
Kanal 2 reporter sai trahvi
Kaebaja hinnangul ei ole artiklis avaldatud fakte kontrollitud ning samuti ei ole temalt võetud kommentaari. Tagasi võetud
15.05.11
Tagasi võetud: Kaebaja saavutas lehega kokkuleppe.
351 Anonüümne menetlus
11.05.11
online väljaanne

Kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, artikkel on kirjutatud ühele osapoolele toetudes ning kaebajale on põhjustatud olulist kahju. Samuti on kaebaja isik artiklist tuvastatav. Pressinõukogu otsus
04.08.11
Tauniv: Väljaanne on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapoolde. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebajale sõna antud, kuigi tema kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.
350 Ülo Tulik
06.05.11
Võrumaa Teataja
09.04.11
Kingitus Tuliku väimehele
Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei antud, kuigi kirjas on, et ta ei soovinud lehele vastata. Tagasi lükatud
05.08.11
Tagasi lükatud: Kuna asjas on käimas kohtuvaidlus, ei saa Pressinõukogu kaebust menetleda.
349 Olga Kravik
27.04.11
ETV Pealtnägija
09.03.11
Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud sõna, kuigi saatelõik rääkis temast. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Tauniv: Eesti Televisioon eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt.
348 Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
25.04.11
Õhtuleht
20.04.11
Ansipi ja Savisaare uus pronksiöö
Kaebaja hinnangul on artiklis tema kohta avaldatud valesid fakte ja sellega loodud mulje, et tegemist on kriminaalkurjategija ja Eesti Vabariigi vastase isikuga. Pressinõukogu otsus
09.06.11
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli antud arvamusloos väljendi „rootsi kardinad“ kasutamine asjakohane, kuivõrd antud väljend ei pea tähendama vanglakaristust, vaid ka (vangla)trelle. Pressinõukogu käsutuses olev info ei lükka ümber Mihhail Kõlvarti osalemist Seligeris korraldatud noortelaagris.
347 Selista Ehitus
19.04.11
Võrumaa Teataja
09.04.11
"Kingitus Tuliku väimehele" ja "Tulik - linnapea või Selista müügimees?"
Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad valeinfot. Pressinõukogu otsus
09.06.11
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis „Kingitus Tuliku väimehele“ esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ning seepärast oleks pidanud artiklis Indrek Klampele sõna andma esitatud väidete kommentaariks. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad.
346 Selista Ehitus
19.04.11
Võrumaa Teataja
24.03.11
Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu ja alusetuid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
09.06.11
Õigeksmõistev: Võrumaa Teataja ei eksinud antud kaebuse raames hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu ei saa ajalehte hukka mõista väidete eest, mis tuginevad Krediidiinfo andmetele. Ka avaldas leht kaebaja vastulause muutmata kujul.
345 Põhja-Tallinna valitsus
15.04.11
Eesti Päevaleht
13.04.11
Staazikas ametnik vaidlustas koondamise kohtus
Kaebaja ei ole rahul, et neile kommentaariks piisavas mahus sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
09.06.11
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artikkel olulisel määral keskendunud Karin Tammemägi persoonile ja esitab personaalseid süüdistusi tema käitumise kohta konkreetses koondamisjuhtumis, samas ei saanud ta neile isiklikult vastata. Artiklis saab sõna Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kui institutsioon, kuid seda ei saa lugeda antud juhul piisavaks, kuna linnaosavalitsuse teised töötajad ei saanud anda selgitusi Karin Tammemägi kohta esitatud personaalsete süüdistuste osas. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikkel nii ajakriitiline, et poleks saanud ära oodata linnaosa vanema isiklikku vastust.
344 Gert Gross
15.04.11
Eesti Ekspress
31.03.11
Kolossaalne pettus
Kaebaja hinnangul on artiklis ja selle pealkirjas tema mainet kahjustatud ja õigusi rikutud. Pressinõukogu otsus
09.06.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli põgus suhtlemine Facebooki vahendusel kaebaja ja artikli autori vahel ilmselt ebapiisav, et seda lugeda tõsiste süüdistuste puhul sõna andmiseks. Ekspress rikkus ka koodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik, millise väljaande juurest ja soovitav on teatada ka, mille jaoks infot kogutakse. Materjalidest selgub, et ajakirjanik ei tutvustanud ennast ega andnud teada, et kogub materjali kohe ilmuva artikli jaoks.
343 Anonüümne menetlus (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
13.04.11
telekanal

Kaebaja hinnangul sisaldab saatelõik valeväiteid, ei anna kõigile osapooltele sõna ning tekitab põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et telekanal ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et saatelõigus saavad eri osapooled sõna, telekanal on kajastanud juhtumit mitmekülgselt ja neutraalses laadis.
342 Toomas Lepp
13.04.11
Postimees
13.04.11
Prominendid sattusid endale ootamatult Savisaare valimisfilmi
Kaebaja hinnangul on artiklis eksitavat infot ja valefakte ning see on koostatud kallutatult. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna ja võimalust vastulauseks. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Õigeksmõistev: Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu artikli pealkirjas, mis vastab toimunule, sest vahetult valimiste eel linastuvat filmi saab nimetada valimisfilmiks. Artiklis esinevad eksimused mõnedes vähemolulistes detailides on kahetsusväärsed, aga ei muuda loo põhisisu valeks. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus vastulauset toimetada, kui see sisaldab probleemseid osi ning on halb, et antud juhul vastulause muutmise läbirääkimised ei kandnud vilja.
341 Anonüümne menetlus (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
08.04.11
kohalik leht

Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta täisnime, millega tekitas talle põhjendamata kannatusi. Samuti on artiklis faktiviga. Eelkokkulepe
13.04.11
Eelkokkulepe: Leht kustutas kaebaja nime.
340 Elva Soo tänava elanikud
07.04.11
Elva Postipoiss
02.04.11
Maxima loobus
Kaebajate hinnangul on uudises tegemist valeinfo pahatahtliku avaldamise ja levitamisega. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt, et ei ilmuks eksitav info. Kuna leht ei ilmunud 1. aprillil, oli aprillinali lugejaid eksitav. Ka ei olnud nali kuidagi märgistatud või sel moel absurdi pööratud, et lugejad oleks pidanud mõistlikult aru saama, et tegemist on naljaga.
339 Hele Olli
05.04.11
Võrumaa Teataja
03.02.11
"Võru jõhkra mõrva uuel arutelul oli tulipunktis intervjuu Pintmanniga" ja "Staartunnistaja Raivo Pintmann: "Politsei jälitab mind""
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei ole peale Pressinõukogu taunivat otsust (kaebus 317) ja vabanduse avaldamist lõpetanud tema kohta valeandmete avaldamist ja rikub jätkuvalt tema eraelu puutumatust. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Tauniv: Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi.
338 Merlika Niidumaa
04.04.11
Võrumaa Teataja
24.03.11
"Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma" ja teised samateemalised lood
Kaebaja leiab, et artiklites ei ole selgelt eristatud faktid ja oletused, fakte ei ole kontrollitud ning talle kommentaariks sõna antud. Samuti leiab kaebaja, et artiklitega on rikutud tema õigust privaatsusele. Pressinõukogu otsus
12.05.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei vasta esimese artikli pealkiri loo sisule, lisaks ei ole artiklis tõestatud, et poole miljoni eest ei ole midagi tehtud, pigem vastupidi – kaebaja kirjeldab artiklis, millised tööd selle raha eest tehti. Samuti ei ole asjakohane rääkida artiklite pealkirjades korruptsioonist vallavalitsuses, kui selline tõsine süüdistus põhineb vaid oletuslikul ajakirjanduslikul konstruktsioonil. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas lehes. Pressinõukogu hinnangul on 24. märtsi artiklis küll Merlika Niidumaale sõna antud, kuid põhisüüdistuse osas – poole miljoniga külma tegemises – pole talle kommentaari võimalust antud. Pressinõukogu leiab, et 29. märtsi artiklis on kaebaja kohta esitatud otseseid isiklikke tõsiseid süüdistusi (rikkus seadust, ignoreeris Krediidiinfo andmeid), kuid talle enda kaitseks sõna ei antud.
337 Lasnamäe Linnaosa Valitsus
29.03.11
Eesti Päevaleht
14.03.11
"Mees orjastas Lasnamäel vaimupuudega naise ja müüs teda kui lapsprostituuti" ja selle järellood
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeandmeid, faktide väärtõlgendusi ja hinnanguid, mis halvustavad linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ametnikke ja kahjustavad nende mainet. Pressinõukogu otsus
28.04.11
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei lükka kaebaja esitatud omapoolsed väited artiklis ja selle jätkulugudes esitatud kirjeldust toimunust ümber. Pressinõukogu ei saa erinevate olukorra kirjelduste osas, mis on esitatud sõna sõna vastu, otsust langetada.
336 Liikumine "Maha Tallinna TV - raha lasteaedadele"
28.03.11
Pealinn
28.03.11
Tallinna Televisiooni rünnatakse konkurentsi ja reklaamiraha pärast
Kaebaja leiab, et artiklis on eksitav info, nagu oleks liikumine seotud eratelekanalitega ja esindaks nende huve. Kaebaja ei ole rahul, et nende seisukohta ei küsitud. Lahendita
27.04.11
Lahendita: Pealinn andis kaebajale sõna ning edasist menetlemist Pressinõukogus pidas põhjendamatuks.
335 Tallinna abilinnapea Yana Toom
21.03.11
Kanal2 Reporter
16.03.11
Kakskümmend Tallinna õpetajat saadeti keeleeksamile
Kaebaja hinnangul on tegemist valeandmete avaldamise ja tahtlikult paanika külvamisega. Pressinõukogu otsus
28.04.11
Õigeksmõistev: Kuna tegu oli tõepoolest lühiuudise esitamisega, siis ei rikkunud Kanal 2 antud juhul eetikakoodeksi punkti 4.2. Nõuda uudistesaates iga sellise lühiinfo edastamise juures kõigile võimalikele osapooltele eraldi kommentaari võimalust oleks ebaproportsionaalne.
334 MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
02.03.11
Postimees

artiklid Mahenast ja Tiina Naaritsast alates 2.12.2010
Kaebaja hinnangul on artiklites esitatud eksitavaid ja mittetäielikke andmeid ning ei ole antud kaebajale võimalust oma seisukohta avaldada. Pressinõukogu otsus
28.04.11
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Postimees on artiklites läbivalt nimetanud Tiina Naaritsat valetajaks, udutajaks ja libapsühholoogiks, samas ei ole sellised väited faktidega kaetud. Pressinõukogu hinnangul nähtub kaebaja poolt esitatud dokumentidest, et leht on Tiina Naaritsat selliste süüdistustega ebaõiglaselt kohelnud, luues temast pikas lugude seerias süstemaatiliselt ja korduvalt põhjendamatult negatiivse kuvandi.
333 Liis Haavel
21.02.11
Kanal 2
16.02.11
Reporter
Kaebaja hinnangul olid ajakirjaniku kommentaarid ja järeldused meelevaldsed ja peegeldasid negatiivset suhtumist temasse. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatelõigus näidatakse tema poega. Pressinõukogu otsus
28.04.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Saatelõigu keskmes oli ennustaja Edgar Egipte, keda seoses Liis Haaveli mainimisega paroodias hakati tema sõnul ähvardama ning selles kontekstis oli Liis Haaveli näitamine taustaks põhjendatud.
332 Mark Ellenberg
15.02.11
Eesti Ekspress
03.02.11
Miks suhtleb riigikokku pürgiv kaunitar professionaalse kelmiga?
Kaebaja leiab, et artikliga on rikutud tema eraelu puutumatust, käsitletud teda kurjategijana enne vastavat kohtuotsust ning jäetud info tõesus kontrollimata. Pressinõukogu otsus
31.03.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu ei saa tuvastada Eesti Ekspressi poolt ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist, kuna kaebusest ei selgu, milles on artiklis väidetavalt eksitud. Kaebaja ei sea oma kaebuses artikli konkreetseid väiteid kahtluse alla ega esita neid kummutavaid fakte. Artikli väide, et inimene on kelmuste eest karistatud, tugineb varasemale kohtuotsusele.
331 Olga Ivanova
09.02.11
Eesti Ekspress
03.02.11
Miks suhtleb riigikokku pürgiv kaunitar professionaalse kelmiga?
Kaebaja hinnangul on leht rikkunud tema õigusi ja kahjustanud tema mainet. Pressinõukogu otsus
31.03.11
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Eraeluliste seikade käsitlemine ja erakondlikust kuuluvusest kirjutamine on antud juhul Pressinõukogu hinnangul põhjendatud avaliku huviga.
330 Tallinna abilinnapea Yana Toom
08.02.11
Kanal2 Reporter
03.02.11
Saatelõik sporditoetustest Tallinnas
Kaebaja hinnangul on lugu ühepoolne ja kahjustab Tallinna linnavalitsuse mainet. Kaebaja ei ole rahul, et linnavalitsusele sõna ei antud, kuigi saatelõigus öeldakse, et linnavalitsus ei reageerinud Kanal 2 ettepanekule kommentaari osas. Pressinõukogu otsus
31.03.11
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus pidanud jätkama pingutusi linnavalitsuselt kommentaari saamiseks, sest ühel päeval 15 minuti jooksul (nagu selgus Kanal 2 poolt esitatud kõnede eristusest) inimestele mobiiltelefonile helistada proovimist ei saa pidada piisavaks jõupingutuseks teise osapoole kommentaari saamisel. Lisaks rikuti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1.
329 Compakt Kinnisvara
31.01.11
Eesti Ekspress
06.01.11
Kallis korter tõi ostjale hulga vintsutusi
Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud tema kohta süüdistusi, kuid sõna kommentaariks ei antud. Liskas peab kaebaja artikli veebriversiooni pealkirja eksitavaks. Kaebaja leiab, et artiklis esitatud süüdistused ei vasta tõele ning artiklis on väär faktiväide, kuid parandust leht ei avaldanud. Pressinõukogu otsus
03.03.11
Õigeksmõistev: Artiklis ei ole toodud sisse põhimõtteliselt uusi etteheiteid võrreldes olemasoleva kohtuotsusega, mida artikkel kajastab, mistõttu ei olnud tingimata vajalik küsida kohtus kaotanud osapoolelt täiendavaid kommentaare. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ekslik faktiväide sissevooluavade ehitamise kohta artiklis määrava tähtsusega, et seda lugeda eetikakoodeksi rikkumiseks.
328 Hans Sissas
27.01.11
Võrumaa Teataja

artiklid Eesti Ema monumendist
Kaebaja leiab, et artiklites on avaldatud valeinfot ja esitatud tema kohta alusetuid tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
31.03.11
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ema monumendi püstitamise kui teema vastu on avalik huvi ja kaebaja ei lükka artiklites esitatud konkreetseid asjaolusid oma kaebuses ümber ega näita, kus on otsesed eksimused. Samuti on Hans Sissasele pakutud lehes võimalusi esitatud süüdistustele vastamiseks. Pressinõukogu ei saa tuvastada faktilisi asjaolusid poolte vaidluses lepinguliste suhete üle monumendi tellija ja teostajate vahel.
327 Riigikogu esimees Ene Ergma
26.01.11
Postimees
21.01.11
Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi
Kaebaja leiab, et artikkel ja 25. jaanuaril ilmunud jätkulugu sisaldasid valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et Postimees ei vabandanud ja valeinfot ümber ei lükanud ning ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
03.03.11
Tauniv: Postimees rikkus 21. jaanuaril 2011 ilmunud artikliga „Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud. Tegu on küll mahuliselt väikese osaga artiklist, aga arvestades parlamendi esimehe rolli on tegemist olulise süüdistusega. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal põhinegu tõestataval faktilisel informatsioonil. Ajaleht ei ole kummutanud kaebaja väidet, et artiklis esitatud kirjeldus Riigikogu esimehe sekretäri vahetamisest ei vasta tõele. Ka tõendas Ene Ergma Pressinõukogule, et tegemist ei olnud sekretäri koondamisega, nagu ajaleht kirjutas 25.jaanuaril.
326 Tallinna abilinnapea Yana Toom
11.01.11
Kanal2 Reporter
16.12.10
Plindris kool küsib õpetajate palgaraha lapsevanematelt
Kaebaja ei ole rahul, et saatelõigus ei antud sõna Tallinna linnavalitsusele ega ka haridusametile. Uudis oli kaebaja hinnangul ühepoolne ja linnavalitsuse mainet kahjustav. Pressinõukogu otsus
03.03.11
Tauniv: Kanal 2 on eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Saatelõigu esimeses pooles käsitletud koolis lastevanematelt korjatud raha kasutamise teemal oli haridusminister õige kommenteerija, aga haridusministri esitatud süüdistus Tallinna aadressil koolidele ettenähtud raha linna poolt kinni hoidmises oleks kindlasti vajanud linnavalitsuse kommentaari samas uudislõigus.
325 Marek Kalmus
10.01.11
Postimees
08.01.11
Eluaegse võistluskeelu saanud Kalmus korraldab dopinguvõistluse
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
03.03.11
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artikli pealkirjas ja tekstis võistluse nimetamine „dopinguvõistluseks“ ja ausa spordi põhimõtetega vastuollu minevaks on Pressinõukogu arvates põhjendamatult hinnanguline ja halvustav.
324 A.A. (Kaebaja isik Pressinõukogule teada)
13.12.10
Lääne Elu

Artikkel
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on jäetud temast mulje kui kurjategijast, kuigi kohus on teinud tema kohta õigeksmõistva otsuse. Pressinõukogu otsus
20.01.11
Tauniv: Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., kui avaldas kaebaja kohta eksitava mõjuga infot, rääkides kohtu alla andmisest, jättes aga märkimata, et kaebaja mõisteti kohtus õigeks, kuna prokurör loobus süüdistusest.
323 T.T. (Kaebaja isik Pressinõukogule teada)
13.12.10
Kanal 2 Reporter

Saatelõigud koolikonfliktist
Kaebaja ei ole rahul, et intervjuu konfliktis osalenud õpilasega tehti lapsevanemate nõusolekuta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et õpilase nimi avalikustati. Pressinõukogu otsus
20.01.11
Tauniv: Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.2., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Samuti rikuti koodeksi punkti 3.6., mis näeb ette, et lapsi tuleb üldjuhul intervjueerida lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. Pressinõukogu näeb ka koodeksi punkti 2.3. (ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses) rikkumist, sest intervjuu saamisel õpilasega võis mängida olulist rolli ajakirjanikust õpetaja.
322 Meelis Virro
09.12.10
Maaleht
09.12.10
Werol võlgneb põllumeestele rapsi eest kümneid miljoneid
Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud valeinfot Werol Tehaste kohta ja allikaid on kuritarvitatud. Pressinõukogu otsus
20.01.11
Õigeksmõistev: Maaleht ei eksinud Werolist kirjutades ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et lehel ei olnud põhjust erinevate allikate väidetes ja kompetentsuses kahelda. Pressinõukogu hinnangul sai Meelis Virro piisavas mahus sõna süüdistuste kommenteerimiseks ja ümber lükkamiseks ning artiklis tunnistab ta ka ise maksetähtaegadest mitte kinni pidamist, kui nimetab seda ajutiseks.
321 Veikko Vahar
09.12.10
Maaleht
09.12.10
Werol võlgneb põllumeestele rapsi eest kümneid miljoneid
Kaebaja leiab, et ajakirjanik kasutas ära tema kui allika usaldust ning esitas antud kommentaari negatiivses alatoonis. Poolte kokkulepe
20.12.10
Poolte kokkulepe: Pooled jõudsid omavahel kokkuleppele.
320 V.V. (anonüümne menetlus)
22.11.10
Õhtuleht ja Õhtulehe online

Kaebaja ei ole rahul, et artikli põhjal on võimalik teda tuvastada ja talle on esitatud tõsiseid süüdistusi. Online´is ilmunud kommentaaridega on kaebaja arvates tekitataud talle olulist eraelulist kahju. Pressinõukogu otsus
20.01.11
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.1. (uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud informatsioonil), 4.4. (ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust) ja 4.11. (fotod ei või auditooriumi eksitada). Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust avaldada pilte, mis otseselt seovad kaebaja toimunud kuriteoga. Foto avaldamisega on leht teinud kaebaja isiku identifitseeritavaks.
319 V.V. (anonüümne menetlus)
22.11.10
Delfi

Kaebaja ei ole rahul, et Delfis ilmunud uudises on talle esitatud tõsiseid süüdistusi ja tuvastatud tema isik. Kaebaja hinnangul on artikkel avaldatud fakte kontrollimata. Poolte kokkulepe
14.01.11
Poolte kokkulepe: Pooled jõudsid kokkuleppele.
318 Lilia Birjuk
19.11.10
Den za Dnjom
21.08.10
Nüride kääride jälgedes
Kaebaja leiab, et artikliga on kahjustatud tema ja ta kooli nime ja mainet ning artikkel on ühekülgne. Pressinõukogu otsus
20.01.11
Õigeksmõistev: Den za Dnjom ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artiklis esitatud info toetub selgetele allikatele, konflikti osapooled said artiklis sõna ja lehel oli avalik huvi seda teemat käsitleda. Leht võis kaebaja vastulause tagasi lükata, juhul kui see ei sisaldanud uut infot ja ei tegelenud artiklis sisalduvate ekslike faktiväidete või tsitaatide parandamisega.
317 Hele Olli
19.11.10
Võrumaa Teataja
09.11.10
Kolm artiklit mõrvaprotsessi kohta
Kaebaja hinnangul on teda meelevaldselt seostatud kajastatud temaatikaga ning artiklites tema kohta kirjutatu on väljamõeldis. Kaebaja leiab, et tema kohta on levitatud laimu, vale ja väljamõeldisi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema vastulause ei ilmunud veebis. Pressinõukogu otsus
09.12.10
Tauniv: Leht ruikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on leht avaldanud Hele Olli kohta ilmset valeinfot, rääkides tema olematust eksabikaasast ja lastest. Võrumaa Teataja rikkus ka punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Leht oleks pidanud allikate poolt esitatud tõsised süüdistused põhjalikult üle kontrollima, eriti veel kui allikaks on valitud raske kuriteo eest vanglakaristust kandev inimene. Lisaks rikkus lehte punkte 4.9. ja 5.2.
316 Kristian Taska
26.10.10
Eesti Ekspress
16.09.10
Kris Taska ei taha palka maksta
Kaebaja hinnangul on artikkel moonutatud, ei vasta tegelikkusele ja sisaldab faktivigu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et lehe veebis tema seisukohti ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
09.12.10
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei eksinud antud artiklis ajakirjanduseetika koodeksi punktide 1.5., 4.1., 4.2., 3.5. ja 5.1. vastu, nagu väidab kaebaja. Kaebaja ei osuta konkreetsetele faktivigadele ning on saanud artiklis esitatud etteheidete osas piisaval määral sõna. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks.
315 Justiitsministeerium
18.10.10
Eesti Ekspress
07.10.10
Kohus: kaos Murru vanglas on justiitsministeeriumi süü
Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlause valeväited, samuti on artiklis kohtu sõnu valesti refereeritud. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
18.11.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi 4.11., mis ütleb, et pealkiri ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri kindlasti eksitav selles osas, et kohus ei ole niiviisi öelnud. Seda kinnitab ka leht ise oma vastuses Pressinõukogule. Eesti Ekspress rikkus ka koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul artikli põhisüüdistuse osas (vastutus vanglas toimunu eest) justiitsministeeriumi esindajad sõna ei saanud.
314 Olev Tomson
15.10.10
Postimees
23.09.10
Tarbijate ühistust sai juhataja rahamasin
Kaebaja hinnangul on talle artikliga tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik lindistas teda teavitamata nende vestluse ning et artiklis on teda käsitletud kurjategijana. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
18.11.10
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette õiguse vastulausele. Kuna artiklis on ulatuslikult tsiteeritud süüteoteateid, siis oleks pidanud toimetus avaldama vastulause, kus kaebaja saanuks võimaluse üritada enda kohta käivaid süüdistusi tõrjuda.
313 Vahur Mäe
11.10.10
Pärnu Postimees
22.09.10
Linnavolinikud Jaanson ja Mäe rikkusid seadust
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab tema mainet, kuna tema kohta süüdimõistvat otsust langetatud ei ole, kuid artikkel käsitleb teda kurjategijana. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik talle artiklit enne avaldamist ei näidanud. Pressinõukogu otsus
18.11.10
Tauniv: Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda seaduserikkujana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud.
312 T.T. (Kaebaja isik Pressinõukogule teada)
30.09.10
Õhtuleht

Kaebaja leiab, et ohvri identifitseerimine ei ole põhjendatud ning artikliga on leht põhjustanud omastele kannatusi. Pressinõukogu otsus
18.11.10
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava ning jäi ohvrist kirjutades ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8. piiresse, mis näeb ette, et ohvreid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita. Pressinõukogu hinnangul saab ohvrit tema eesnime ja mõne eluloolise fakti järgi tuvastada vaid väike ring inimesi ja seda ei pea lugema tema identifitseerimiseks avalikkuse jaoks.
311 Vello Allese
28.08.10
TV3
23.08.10
uudised
Kaebaja ei ole rahul, et saates esitatakse tema lapselaste kohta tõsine süüdistus, kuid enda kaitseks sõna ei anta. Pressinõukogu otsus
21.10.10
Tauniv: Meediakanal kaasvastutab kõigi väidete osas, mis kanalis avaldatakse, mistõttu jutt, et need pole kanali väited, vaid ainult intervjueeritava omad, ei ole pädev. Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et tõsiste süüdistuste korral tuleb pakkuda süüdistatavale poolele kommentaari võimalust samas saates.
310 Jaanus Riibe
18.08.10
Eesti Päevaleht
12.08.10
Igor Gräzini räpase sõja tegelikud tagamaad
Kaebaja ei ole rahul, et väljaanne tema artikli peale avaldamist hoiatuseta kustutas. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik rikkunud infoallikale antud lubadust. Pressinõukogu otsus
21.10.10
Õigeksmõistev: Eesti Päevaleht ei eksinud artiklit oma veebiväljaandest kustutades ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on igal toimetusel õigus otsustada arvamusartiklite avaldamise sobivuse üle oma väljaandes ja seda ei saa pidada sõnavabaduse piiramiseks.
309 Yana Toom
12.08.10
Delfi
05.08.10
TV3: Tallinna loomaaia asukaid ähvardab nälg
Kaebaja hinnangul on artikli sisu ja pealkiri moonutatud. Pressinõukogu otsus
21.10.10
Tauniv: Delfi rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul tuleb ära kuulata kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks väljaanne pidanud antud uudises kajastama ka Tallinna linnavalitsuse seisukohta, mis oli olemas näiteks TV3 videolõigus. Viitamine sellele, et tegu on sõna-sõnalt TV3 saadetud tekstiga, ei vabasta Pressinõukogu hinnangul Delfit kohustusest kontrollida enda poolt avaldatava sõnumi sisu.
308 Silver Vahur
23.07.10
Äripäev
21.07.10
Inkassod jännis võlgadega
Kaebaja hinnangul sisaldab aritikkel faktilisi ebatäpsusi ning artikli näol on tegu arvamuste ja oletustega. Samuti e ole kaebeja rahul, et talle sõna ei antud ja parandust ei avaldatud. Pressinõukogu otsus
13.09.10
Tauniv: Äripäev rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli näol tegemist ajakriitilise materjaliga ning seega oleks ajakirjanik pidanud kaebaja ära kuulama.
307 Andres
23.07.10
Põhjarannik
17.06.10
Koeratapja kohtu all
Kaebaja ei ole rahul, et leht on ta enne kohtuotsust süüdi mõistnud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temaga ei räägitud ning leht ei kontrollinud faktide tõesust. Pressinõukogu otsus
13.09.10
Õigeksmõistev: Põhjarannik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Vahi all viibija kui konflikti osapoole kommentaari saada ei olnud reaalne. Pressinõukogu leiab ka, et leht ei ole rikkunud artikli pealkirjas süütuse presumptsiooni põhimõtet, kuna kaebaja isik ei ole artiklis tuvastatav.
306 SA Tuuru nõukogu esimees Aare-Villu Kattel
08.07.10
Hiiu Leht
09.04.10
artiklid Tuurust
Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid eksitavat ja valeinfot ning solvavad Tuuru nõukogu liikmeid. Pressinõukogu otsus
26.08.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul peaks juhtkiri põhinema lehes ilmunud artiklil, kus on esitatud tõendatud faktid. 15. juunil ilmunud juhtkiri „Süü ei tohi hulkuma jääda“ sisaldab aga oletusi ja väiteid, mille kohta tõendeid lehes ei ole. 9. aprillil ilmunud lugejakirjaga „Ehk hariks end ja mõtleks järele…“ rikkus leht koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja.
305 Raul Kivi
18.06.10
Pärnu Postimees
09.06.10
Artiklid toiduabi jagamisest Pärnus
Kaebaja hinnangul on artiklites avaldatud ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et süüdistatud osapoolele sõna ei antud ning ajakirjanik on institutsiooni, millest ta kirjutab, teenistuses. Pressinõukogu otsus
26.08.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks 9. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale. Samuti leiab Pressinõukogu, et 9. juuni artikliga on leht rikkunud eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis jagatud eksitavat infot näiteks toiduabi jagamise kohas olnud sildi teksti ning linnavalitsuse esindaja saabumisaja kohta.
304 SIA Harbour Enterprise
18.06.10
Delovõje Vedomosti
06.04.10
Pistise pakkumisest mereväe ametnikule
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet, sest artikli sisu on ebatäpne ja eksitav seetõttu, et artikkel ei käi nende kohta. Menetlus lõpetatud
11.10.10
Menetlus lõpetatud: Väljaanne avaldas kohe peale kaebuse saamist täpsustuse.
303 SIA Harbour Enterprise
18.06.10
ERR uudised
06.04.10
Riigiprokuratuur hakkas tegelema kahe pistise pakkujaga
Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet, sest artikli sisu on ebatäpne ja eksitav seetõttu, et artikkel ei käi nende kohta. Menetlus lõpetatud
11.10.10
Menetlus lõpetatud: Väljaanne avaldas kohe peale kaebuse saamist täpsustuse.
302 E.E. (anonüümne menetlus)
17.06.10
Maakonnaleht

Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud antud lubadust ja avaldas artiklis kaebaja nime ning ei teinud üldist lugu, vaid keskendus ainult ühele ühendusele. Pressinõukogu otsus
13.09.10
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.2., mis näeb ette, et ajakirjanik ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi ja et enne vestlust selgitatakse räägitu võimalikke tagajärgi. Pressinõukogu hinnangul ei pruukinud kaebaja lõpuni aru saada, et artikkel tuleb ennekõike tema räägitud loost.
301 Anne Seimar, Inda Orissaar
25.05.10
Pärnu Postimees
19.03.10
Audru vald investeerib tänavu joogiveesse
Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel kotrollimata andmeid. Samuti ei ole kaebajad rahul, et ajakirjanik vigu ei parandanud, kuigi kaebajad juhtisid neile tähelepanu. Pressinõukogu otsus
09.06.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et toimetus kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis faktiviga, mida oleks saanud vältida teist osapoolt ehk kaebajaid ära kuulates. Samuti on leht rikkunud koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul tuleks sellise olulise teema puhul, nagu seda on valla eelarve vastuvõtmine, küsitleda mitut allikat.
300 Anne Seimar
25.05.10
Pärnu Postimees
15.05.10
Audru volinik kaotas kohtus kalafarmile
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeandmeid ja -infot ning on seega teda laimav ja solvav. Pressinõukogu otsus
09.06.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu leiab, et kuna artiklis on Anne Seimarit süüdistatud kalafarmi investeeringu takistamises, siis oleks pidanud samas Anne Seimar ka ise sõna saama. Samuti oleks ajakirjanik Anne Semariga rääkides saanud kontrollida tema erakondlikku kuuluvust.
299 Viru Keemia Grupp
28.04.10
Pealinn
05.04.10
"Eesti Energia ja eraettevõtte tüli Ojamaa põlevkivikaevanduse pärast teeb kahju kõigile" ja 3 lisaartiklit samal teemal
Kaebaja leiab, et artiklid põhinevad tõendamata ja kontrollimata faktidel ja kahjustavad VKG mainet. Kaebaja ei ole rahul, et VKG ei saanud esitada oma seisukohti ja vaelandmeid ümber lükata. Pressinõukogu otsus
20.05.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pealinn rikkus ka punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud.
298 Keskerakond
22.04.10
Postimees.ee
22.04.10
Tallinna reisisaatjaid meelitatakse miitingule
Kaebaja hinnangul oli artikli esialgne pealkiri "Savisaar meelitab reisisaatjaid meelt avaldama" eksitav ja vale. Tagasi lükatud
01.06.10
Tagasi lükatud: Puudub artikli esialgne variant, mille kohta kaebus käis.
297 Danone
13.04.10
Eesti Ekspress
04.03.10
Actimel on suur reklaamimull
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ja et toimetus ei avaldanud vastulauset. Samuti leiab kaebaja, et artikkel andis subjektiivseid hinnanguid ja sisaldas solvangut ja valet. Pressinõukogu otsus
20.05.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Danone kodulehel olevale infole tuginemine ning firma esindaja oleks pidanud samuti artiklis sõna saama, et vastata konkreetselt artiklis tõstatatud süüdistustele.
296 Pavel Gammer, Hubert Hirv
07.04.10
Eesti Ekspress
21.01.10
Ärimees kavandab superkalmistut
Kaebajate hinnangul on artiklis nende kohta avaldatud info vale ja kontrollimata. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile ei antud sõna. Pressinõukogu otsus
20.05.10
Õigeksmõistev: Kaebajate kohta ei ole artiklis esitatud süüdistusi, mis nõuaks asjaosalistelt selgitusi.
295 Justiitsministeerium
11.03.10
Äripäev
04.03.10
Kohustuslik e-aruandlus ettevõtjate turmtule all
Kaebaja hinnangul on artikli alapealkirjad ja juhtlaused eksitavad ja sisaldavad valefakte ning artikkel sisaldab eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
22.04.10
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul tuginevad nii esikülje kui ka artikli pealkiri artiklis kajastatud allikate tsitaatidele ja faktidele. Probleemne on küll vahepealkiri „Raamatupidajad töötavad ilma juhendita“, minnes vastuollu artiklis viidatud tõigaga, et juhend on siiski olemas, kuid raamatupidajad ei ole sellega rahul. Pressinõukogu hinnangul on kõigi osapoolte kommentaarid artiklis mahu osas tasakaalus.
294 Aleksandr Moisseev
10.03.10
Den za Dnjom
12.02.10
Pidage kohut ja sattuge ise kohtu alla
Kaebaja hinnangul on artiklis avaldatud tema kohta eksitavat infot ning tema seisukohta ei ole küsitud. Pressinõukogu otsus
22.04.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali korral peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on küll lause, milles on Aleksandr Moisseevit parafraseeritud, kuid süüdistusi arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav ning toimetus oleks pidanud Aleksandr Moisseevilt võtma kommentaari. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandus peaks kontrollima uurimisorganite poolt antavat infot ka süüdistatavate käest.
293 Ingrid Veidenberg
10.03.10
Õhtuleht
06.03.10
Need on Eesti viimase kümnendi skandaalseimad lahkuminekud!
Kaebaja leiab, et leht on teda ilma igasuguse põhjuseta laimanud. Kaebaja hinnangul on leht kasutanud oma loos ebausaldusväärset ja moonutatud allikat. Poolte kokkulepe
17.03.10
Poolte kokkulepe: Õhtuleht vabandas ja pooled leppisid kokku
292 TÜ Pärnu kolledzi sotsiaaltöö korralduse üliõpilased ja õppejõud
04.03.10
Õhtuleht
01.03.10
KIKU: "Suusad annavad tagasi! T**a küll!"
Kaebajate hinnangul kahjustab pealkiri sportlase huve. Kaebajad leiavad, et ebatsensuursete sõnade eksponeerimine on vastuolus EV vääkasvatuse programmiga. Tagasi lükatud
08.03.10
Tagasi lükatud: Kaebajad ei ole pressinõukogu statuudi mõttes asjassepuutuvad isikud, sest artikkel ei ole nende kohta kirjutatud.
291 Jaan Kundla
03.03.10
Õhtuleht online
08.12.10
Kohus käsib Jaan Kundlal vihavaenlasele ligi 7000 krooni maksta
Kaebaja hinnangul on artikkel vale ja laimav. Pressinõukogu otsus
22.04.10
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et artiklis on selgesti näha, et Jaan Kundlaga on räägitud ning seega on Jaan Kundla Kuma raadio vahendusel sõna saanud. Vastulauset aga Jaan Kundla Õhtulehelt ei taotlenud. Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada eksitavaks sõna „vihavaenlane“ kasutamist pealkirjas, sest seda kinnitavad kahe mehe vahelised arvukad kohtuvaidlused.
290 Jaan Kundla
03.03.10
Järva Teataja online
07.12.09
Kohus käsib Jaan Kundlal vihavaenlasele 7000 krooni maksta
Kaebaja hinnangul on artikkel vale ja laimav. Kaebaja leiab, et artikliga on väljanne eksinud ajakirjanduseetika koodeksi 11 erineva punkti vastu. Pressinõukogu otsus
22.04.10
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et artiklis on selgesti näha, et Jaan Kundlaga on räägitud ning seega on Jaan Kundla Kuma raadio vahendusel sõna saanud. Vastulauset aga Jaan Kundla Järva Teatajalt 7. detsembril 2009 online´is avaldatud uudisele ei taotlenud. Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada eksitavaks sõna „vihavaenlane“ kasutamist pealkirjas, sest seda kinnitavad kahe mehe vahelised arvukad kohtuvaidlused.
289 Ilmar Part
16.02.10
Tartu Postimees
05.02.10
Õpivõimetu näitsik
Kaebaja leiab, et artikiga on Kaia Kanepile tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on kasutatud naissugu rõhutavaid ja halvustavaid väljendeid, millel puudub uudisväärtus. Tagasi lükatud
23.02.10
Tagasi lükatud: Artikkel ei käi kaebaja kohta.
288 Notarite Koda
11.02.10
Pärnu Postimees
12.11.10
Viisitamm võitleb miljonite eest leigelt
Kaebaja ei ole rahul, et notar ei saanud artiklis sõna. Seega on kaebaja hinnangul tegemist ebatäpse infoga. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Pärnu Postimees rikkus mõlema artikliga eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna mõlemas artiklis on notarit peetud vastutavaks, siis oleks pidanud ka notar mõlemas artiklis sõna saama.
287 Põhja-Eesti Regionaalhaigla
08.02.10
Meditsiiniuudised
02.11.09
Ema süüdistab haiglat oma poja surmas
Kaebaja hinnangul on rikutud refereerimise head tava, sest uudises pole viidet algallikale ning uudis on toimetamata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudises on avaldatud arstide ja õdede nimed. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Väljaanne rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Samuti rikuti koodeksi punkte 1.5. ja 4.3.
286 Põhja-Eesti Regionaalhaigla
08.02.10
Delfi
02.11.09
Vahet pole, mis teie pojal viga on - nagunii sureb ära!
Kaebaja ei ole rahul, et uudises ei kajastatud haigla seisukohta ning et selles on avaldatud arstide ja õdede nimed. Samuti leiab kaebaja, et uudise pealkiri muudeti haigla suhtes pahatahtlikumaks ja süüdistavamaks kui seda oli esialgne. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Delfi rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli avalikus kirjas haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Delfi rikkus ka koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artikli avaldama ilma arstide ja õdede nimedeta.
285 Põhja-Eesti Regionaalhaigla
08.02.10
Postimees.ee Tarbija24
02.11.09
Ema süüdistab haiglat oma poja surmas
Kaebaja ei ole rahul, et uudis ei kajasta haigla seisukohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudises on avaldatud haigla arstide ja õdede nimed. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Postimees Online rikkus eetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli kirjas haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama ka haigla kommentaarid Samuti rikkus väljaanne koodeksi punkte 1.5., 3.5. ja 4.3.
284 Olav Avarsalu
03.02.10
Pärnu Postimees
15.01.10
Ametniku viga võib Pärnule miljoneid maksama minna
Kaebaja ei ole rahul, et tema kohta esitati küll tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebaõigeid fakte ja moonutatud infot. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kaebaja erakondliku kuuluvuse ja kõnealuse lepingu sidumine on lugejaid eksitav. Erakondliku kuuluvuse osas rikkus Pärnu Postimees ka eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal peab põhinema tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja erakondliku kuuluvuse osas jaganud leht valeinfot, mis tulnuks vea avastades kohe lehes parandada. Samuti rikkus leht punkte 4.2. ja 5.1.
283 Justiitsministeerium, Kaitseministeerium
28.01.10
Eesti Päevaleht
25.01.10
Uus avaliku teabe seadus viib Eesti vargsi vaikivasse ajastusse
Kaebajad ei ole rahul, et artiklis ei antud osapooltele sõna nende kohta esitatud süüdistuste kommenteerimiseks ning lehe sama päeva juhtkiri esitab fakte, mis ei vasta tõele või on eksitavad. Pressinõukogu otsus
25.03.10
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised ja arvamused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu leidis, et uudismaterjalina esitatud lugu sisaldas ka hulgaliselt ajakirjanike hinnanguid, mistõttu olid loos segamini uudise ja arvamuse þanr. Lugejale ei ole selge, millised on faktidel põhinevad seisukohad ning millised on ajakirjanike subjektiivsed tõlgendused eelnõust ja selle seletuskirjast.
282 Ingrid Tähismaa
18.12.09
Delfi
24.11.09
Kas Ingrid Tähismaa on lapseootel?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja riivab tema eraelu puutumatust. Samuti on artiklis kaebaja arvates eksitud eetikakoodeksi punkti vastu, mis ei luba andmeid ja arvamusi inimeste tervisliku seisundi kohta avaldada. Pressinõukogu otsus
11.02.10
Tauniv: Delfi rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Delfi tulema vastu kaebaja soovile ja online kommentaaride hea tava leppe punkti 6 mõttest ja eesmärgist tulenevalt tegelikkusele mittevastava uudise koos kommentaaridega maha võtma.
281 Põllumajandusministeerium
15.12.09
Äripäev
29.10.09
Koolitused kulutavad raha ja tööpäevi
Kaebaja leiab, et artikkel koos esikülje pealkirjaga sisaldab valefakte, ebaõiget faktide tõlgendamist ja ajakirjaniku hinnanguid. Kaebaja hinnangul on artikkel avalikkust eksitav ning kahjustab ministeeriumi mainet. Pressinõukogu otsus
21.01.10
Tauniv: Äripäev rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et faktivigade parandamiseks tuleb anda võimalus vastulauseks.
280 Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus, Mati Blumfeldt
30.11.09
Eesti Ekspress
24.09.09
Rikas invaliid tehti puupaljaks
Kaebaja hinnangul on artikkel ühepoolne, kaebajale ei antud sõna süüdistuste kommenteerimiseks ega avaldatud vastulauset. Samuti sisaldab artikkel valefakte. Pressinõukogu otsus
21.01.10
Tauniv: Leht eksis eetikakoodeksi punkti 5.2. vastu, mis näeb ette, et faktide ja tsitaatide parandamiseks tuleb anda võimalus vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ühenduse vastulause avaldama, sest tegemist on artikliga, mis sisaldab tõsiseid süüdistusi ja hulga faktiväiteid. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama vabanduse selle kohta, et artiklis oli faktiviga Vilma Koppase kohta.
279 T.T. (anonüümne menetlus)
25.11.09
Eesti Päevaleht

Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset, eksitavat ja moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul, et osa tema antud infost on jäetud avaldamata ning artikkel on seega kallutatud. Pressinõukogu otsus
21.01.10
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud eetikakoodeksi vastu, sest kaebaja on artiklis piisavalt ja proportsionaalselt sõna saanud. Pressinõukogu hinnangul ei pakkunud leht kaebajale vastulauset, sest kaebaja ei avaldanud vastavat soovi ega osutanud toimetuse tähelepanu väidetavatele eksimustele.
278 Natalija Muhhina
24.11.09
Sillamjaeskii Vestnik
03.10.09
Valimiste teemalised arvamuslood, kus räägitud ka kaebajast
Kaebaja hinnangul on kõik artiklid süüdistavad, kuid sõna talle enda kaitseks antud ei ole. Lahendita
25.01.10
Lahendita: Kaebaja ei esitanud Pressinõukogule täiendavaid materjale.
277 Villu Reiljan
19.11.09
Postimees
13.11.09
Kui palju Reiljan ja Kangur altkäemaksu võtsid?
Kaebaja hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest jätab lugejale arusaama, et kuritegu on tuvastatud fakt. Kaebaja hinnangul ei tugine pealkiri faktidele. Pressinõukogu otsus
10.12.09
Tauniv: Postimees rikkus eetikakoodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul pole artikli pealkiri artikli sisuga kooskõlas ja eksitab lugejaid. Lisaks on eksitava pealkirjaga rikutud eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.
276 Ain-Villu Parvet, OÜ Oru Arendus
04.11.09
Rahvusringhääling: Ringvaade, ERR uudised
20.10.09
Ringvaade: Parvet müüs maha olematu maja
Kaebaja hinnangul sisaldavad nii saatelõik kui ka uudis valeinfot, on auditooriumi eksitavad ning kaebajat halvustavad. Pressinõukogu otsus
11.02.10
Tauniv: ERR rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldati nii Ringvaates kui ka uudises kaebaja kohta eksitavat infot, kuigi saatelõigu tegijatel olid olemas dokumendid, mis avaldatu ümber lükkasid. Samuti rikkus ERR punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Nii saatelõigus kui ka uudises avaldatud info kaebaja kohta ei olnud Pressinõukogu hinnangul faktidega tõendatud.
275 Barbi Pilvre
30.10.09
Postimees online elu24
28.10.09
Kas Barbi-Jenny Pilvre-Storgardist võib saada Tallinna nimekomisjoni esimees?
Kaebaja hinnangul on tegu mõttetu ja mitte millestki väljakistud looga. Lisaks peab kaebaja pildiallkirja kontekstist väljarebituks ja loominguliselt tõlgendatuks. Pressinõukogu otsus
10.12.09
Tauniv: Postimees Online rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on uudises lugejatele pakutud eksitavat ja moonutatud infot, sest on selge, et artiklis kirjeldatud põhifakti tegelikult toimuda ei saa.
274 Toomas Vitsut
26.10.09
Eesti Päevaleht
06.10.09
Seadus jääb Vitsuti kampaaniale alla
Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti sisaldab artiklite sari kaebaja hinnangul valeväiteid. Pressinõukogu otsus
26.11.09
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et 5. oktoobri artiklis „Tallinna ametnik teeb töötelefoniga valimisreklaami“ ja 6. oktoobri artiklis „Seadus jääb Vitsuti kampaaniale alla“ oleks pidanud olema ka Toomas Vitsuti seisukoht.
273 Keskerakond
16.10.09
Eesti Rahvusringhääling
15.10.09
Aktuaalne Kaamera
Kaebaja hinnangul solvab saatelõigus öeldu Keskerakonna liikmeid. Saatelõik on tehtud eelarvamusliku hoiakuga, sisaldab valet ja kahjustab Keskerakonna mainet. Pressinõukogu otsus
26.11.09
Tauniv: Rahvusringhääling eksis eetikakoodeksi punkti 4.1. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et uudistelõik sisaldab hinnangut. Samuti rikkus Rahvusringhääling koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Uudistelõigus kõlanud reporteri hinnangut Keskerakonna liikmete kohta peab Pressinõukogu eksitavaks.
272 Imre Sooäär
13.10.09
Delfi
08.10.09
Kuluhüvitised: Imre Sooär rääkis 17000 krooni eest
Kaebaja leiab, et Delfi on tema mobiilikõnede kohta valetanud ning selle libauudisega püütakse valijate arvamust mõjutada. Lahendita
07.12.09
Lahendita: Delfi avaldas uue ja täpsustatud uudise. Kaebaja uute asjaolude ilmnemisel kaebuse edasi menetlemise soovi ei esitanud.
271 Priit Pullerits
08.10.09
Eesti Rahvusringhääling
29.09.09
Evelin Ilvese intervjuu saates Ringvaade
Kaebaja soovib hinnangut, milline on kanali vastutus otsesaates Evelin Ilvesega toimunud intervjuu puhul, kus intervjueeritav süüdistas kaebajat põhjendamatult valetamises ning kahjustas sellega kaebaja mainet ja usaldusväärsust ajakirjanikuna. Pressinõukogu otsus
29.10.09
Õigeksmõistev: Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on teinud kõik, et Priit Pulleritsule enda kaitseks sõna anda. Priit Pullerits sai oma seisukoha esitada raadiosaates.
270 Madis Kuusk
06.10.09
Kanal 2
21.09.09
Reporter
Kaebaja ei ole rahul, et saatelõik sisaldas kompromiteerivat ja vale informatsiooni ning selles edastati meditsiinilist abi vajava inimese delikaatsed isikuandmed. Samuti ei ole kaebeja rahul järgmise päeva saates avaldatud vabandusega. Pressinõukogu otsus
29.10.09
Tauniv: Kanal 2 rikkus eetikakoodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul tuleks abitus seisundis olevaid inimesi käsitleda meedias hoolivamalt ning nende näitamine ei ole Pressinõukogu hinnangul üldjuhul õigustatud. Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.
269 Arne Pagil
01.10.09
Oma Saar
03.07.09
Võlgades Meie Maa ründas konkurenti
Kaebaja palub hinnangut, kas artikkel on kooskõlas ajakirjanduseetikaga. Pressinõukogu otsus
29.10.09
Tagasi lükatud: Tegemist ei ole ajakirjanduseetika küsimusega, vaid pigem konkurentide vahelise konfliktiga.
268 Kalju Kepp
23.09.09
Oma Saar
10.09.09
Muhulane nõuab riigilt maadevahetust
Kaebaja leiab, et artikkel ja sama päeva juhtkiri sisaldavad tema kohta moonutatud infot, valefakte ning lisaks ei ole talle enda kaitseks sõna antud. Pressinõukogu otsus
08.10.09
Tauniv: Oma Saar rikkus eetikakoodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oli vallavanem konflikti üks osapooltest, kelle väited oleks pidanud neutraalsetest allikatest üle kontrollima. Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni. Samuti leiab Pressinõukogu, et Kalju Kepp ei ole uudisloos piisavalt sõna saanud.
267 Mandre BMS OÜ
01.09.09
Õhtuleht
28.08.08
Striptiisitaride vahendaja pakub koos töölepinguga ka kiirlaenu
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel eksitavat infot ja tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
26.11.09
Tauniv: Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on Õhtulehe esikülje pealkiri „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“ eksitav.
266 Eesti Keskerakonna peasekretär Priit Toobal
29.09.09
Kanal 2
20.08.09
Suvereporter
Kaebaja hinnangul andis saatelõigu autor Edgar Savisaare tegevusele hinnanguid, mis ei vasta tegelikkusele ega heale ajakirjandustavale. Samuti ei ole kaebaja rahul, et järgmise päeva saates ei avaldatud parandust. Pressinõukogu otsus
29.10.09
Tauniv: Terve saatelõik pole eelarvamuslik, kuid üks lause selles, milles viidatakse poliitikavaatlejate hinnangule, on arvamuslik ning sellega on eksitud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud saatelõigu autori väide olema konkreetsete allikate (poliitikavaatlejate) ütlustega kaetud.
265 I.I.
25.08.09
Õhtuleht
06.08.09
Masu ajal mehele? Aga palun - 150 krooni tund!
Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema foto nõusolekuta ning ajakirjanik ei näidanud talle artiklit enne avaldamist. Pressinõukogu otsus
08.10.09
Tauniv: Õhtuleht rikkus eetikakoodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni allikale antud lubadustest. Pressinõukogu leiab, et leht ei oleks tohtinud vastupidiselt allika väljendatud soovile teda pildistada ka selja tagant. Pressinõukogu hinnangul toimus intervjuu küll avalikus ruumis, kuid hetkel, mil intervjuu toimus, oli tegu intervjuu toimumiskohaga. Pressinõukogule esitatud materjalidest ilmneb, et ajakirjanik ja allikas olid kokku leppinud, et allikat ei pildistata.
264 Eeli Kurg
24.08.09
Eesti Ekspress
19.08.09
Pensionär kaotas lõplikult tema ära moosinud Liis Haavelile
Kaebaja hinnangul sisaldab uudis valefakte ning on teda laimav. Pressinõukogu otsus
21.01.10
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artikkel tugineb vaid ühele täpselt identifitseerimata allikale. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud lugu sisaldama Eeli Kure kommentaari või toimetuse selgitust, miks seda ei õnnestunud saada.
263 ERSP Taasasutav Kogu
21.08.09
Eesti Rahvusringhääling
19.08.09
Aktuaalne Kaamera
Kaebaja hinnangul sisladab uudislõik isiklikke arvamusi ja oletusi faktide pähe, selles on eksitud tasakaalustatuse põhimõtte vastu. Pressinõukogu otsus
08.10.09
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on uudislõik tasakaalustatud ning sõna on antud nii ERSP Taasasutava Kogu kritiseerijatele kui ka selle loojatele. Pressinõukogu hinnangul ei ole uudises segamini faktid ja oletused, sest uudis põhineb konkreetsetel allikatel ning uudislõigu autor vahendab vaid allikate sõnu ning ei avalda isiklikku arvamust.
262 Paldiski linnavalitsuse sotsiaalosakond
07.08.09
Paldiski Linnaleht
31.07.09
Kas Sotsiaalosakonna üheks tööprioriteediks on ka erakondadesse värbamine?
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on avaldatud tõestamata fakte ning kaebajale ei ole antud võimalust kommentaariks. Tagasi lükatud
12.08.09
Tagasi lükatud: Paldiski Linnaleht ei ole liitunud Pressinõukoguga ning ilma lehe nõusolekuta kaebust menetleda ei saa.
261 Moonirull OÜ
04.08.09
Sakala
29.07.09
Aida kohvik jäi festivali ajal suletuks
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel kontrollimata fakte. Samuti ei antud kaebajale süüdistuste kommenteerimiseks sõna. Pressinõukogu otsus
17.09.09
Tauniv: Pressinõukogu hinnangul oleks Sakala pidanud artiklis katma kohvikut süüdistavad faktid korrektsete allikaviidetega. Pärimusmuusika Aida esindajad on antud artikli seisukohast üks konflikti osapooltest ning nende poolt kohviku kohta esitatud väited oleks pidanud muudest allikatest üle kontrollima ja neile viitama.
260 Vladimir Mizui
04.08.09
Den za Dnjom
12.06.09
Venemaale kursi 1:15 järgi
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis esitatud süüdistustele pole võetud kommentaare, artikkel sisaldab eksitavat infot ning uudised, arvamused ja oletused on segamini. Pressinõukogu otsus
29.10.09
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebaja on artiklis piisavalt ja proportsionaalselt sõna saanud, artiklis on kasutatud mitmeid allikaid ning väited on faktidega kaetud. Pressinõukogu taunib kaebaja välimust puudutava tsitaadi avaldamist ning leiab, et see oli põhjendamatult halvustav.
259 MTÜ Kose Kunstikeskus
31.07.09
Kose Teataja
01.06.09
Erakunstikool Anne 5 aastat, ei sulge veel uksi
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud nende vastuartiklit ning sellega on toimetus blokeerinud kaebaja seisukohtade selgitamise. Tagasi lükatud
07.08.09
Tagasi lükatud: Kose Teataja ei ole liitunud Pressinõukoguga.
258 Paldiski linnavalitsuse sotsiaalosakond
30.07.09
Paldiski Linnaleht
24.07.09
Sotsiaalabist Paldiski linna sotsiaaltalituse juhtide pädevuse ja professionaalsuse taustal
Kaebaja hinnangul on artikkel süüdistav ning kujundab negatiivset hoiakut. Kaebaja ei ole rahul, et leht on jätnud ära kuulamata ühe osapoole. Tagasi lükatud
10.08.09
Tagasi lükatud: Paldiski Linnaleht ei ole liitunud Pressinõukoguga.
257 OÜ Meediaekspress
22.07.09
Õhtuleht
17.07.09
Õllesummeril rabanud noored jäid rahata
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeinfot, kaebaja ei ole saanud võimalust vastulauseks ega süüdistuste kommenteerimiseks. Pressinõukogu otsus
27.08.09
Tauniv: Õhtuleht rikkus 18. juulil avaldatud artikliga „Jüri Pino nädala top“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu annaks Õllesummer valusaid ärilisi õppetunde. Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole.
256 Telekanal Seitse OÜ
21.07.09
Eesti Päevaleht online
14.07.09
Telekanal Seitse võib ringhäälinguloast ilma jääda
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav. Artikkel sisaldab kaebaja hinnangul faktivigu ning tekitab firmale kahju. Pressinõukogu otsus
27.08.09
Õigeksmõistev: Leht tugines Eesti Autorite Ühingu infole, mida vastaspool keeldus kommenteerimast. Pressinõukogu pädevuses ei ole uudises esitatud faktide tõesust kontrollida.
255 Mandre BMS OÜ
10.07.09
Eesti Päevaleht
07.07.09
Ärimees kaupleb Eesti neide Euroopa striptiisimaailma
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeinfot, võimalust süüdistuste kommenteerimiseks ei antud ning leht ei avaldanud kaebaja vastulauset. Pressinõukogu otsus
17.09.09
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad faktid, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini faktid ja ajakirjaniku arvamused. Artiklist ei ole võimalik aru saada, milline info pärineb allikatelt (näiteks artiklis kirjeldatud töölepingust) ning milline on ajakirjaniku oletus. See omakorda viib eetikakoodeksi punkti 1.4. rikkumiseni, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kaebaja kohta ebatäpse info avaldamisel oleks pidanud leht avaldama kaebaja vastulause ning jätkama läbirääkimisi vastulause koostamisel, kuni on saavutatud vastastikku sobiv lahendus.
254 Ravimifirma Merck Sharp & Dohme OÜ
10.07.09
Äripäev
29.06.09
Maripuu pressis ravimile soodustuse
Kaebaja hinnangul eksitab artikli pealkiri lugejaid, artikkel sisaldab valeväiteid ning kahjustab kaebaja mainet. Pressinõukogu otsus
17.09.09
Tauniv: Äripäev rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Artiklis on öeldud, et ravimile pole tehtud kliinilisi uuringuid. Kliiniliste uuringute puudumisele ei ole aga viidanud ükski osapool ning ka Äripäev ise möönab oma vastuses Pressinõukogule, et kliinilised uuringud on tehtud. See faktiviga on Pressinõukogu hinnangul artikli seisukohast olulise tähtsusega. Sõna „pressima“ kasutamist pealkirjas ei pea Pressinõukogu antud artikli kontekstis ravimifirmat halvustavaks.
253 Urmas Johanson
03.07.09
Meie Maa
19.06.09
Nii kuidas tahetakse
Kaebaja leiab, et kirjutis ja samateemalised eelnevad artiklid sisaldavad tema kohta laimu ja lausvalet. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud. Pressinõukogu otsus
17.09.09
Tauniv: Pressinõukogu hinnangul peab toimetus kontrollima lugejakirjades esitatud tugevalt kriitilisi väiteid enne avaldamist. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks tõsiseid süüdistusi sisaldava lugejakirja avaldamist ilma kontrollimata ja teise poole seisukohata.
252 SA Viljandi Haigla
30.06.09
Sakala
07.05.09
Palaviku ja kõrvavaluga pisitüdruk ootas õiget ravi päevade kaupa
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel kontrollimata fakte ja moonutatud sündmuste kronoloogiat ning SA Viljandi Haiglalt ei ole võetud ametlikku kommentaari. Pressinõukogu otsus
27.08.09
Õigeksmõistev: Kuigi artiklis eksiti ühe kuupäevaga, ei pea Pressinõukogu seda kronoloogilist faktiviga antud artikli seisukohast nii oluliseks, et leht hukka mõista. Pressinõukogu leiab, et leht oleks võinud ema poolt öeldud kuupäevad siiski üle kontrollida.
251 V.V.
12.06.09
Eesti Ekspress
04.06.09
Kolmeaastase poisi külaskäik loomaaeda lõppes rongirataste all
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeinfot, selles on uudised ja oletused segamini ning ära kuulamata on jäetud üks osapool. Samuti ei pea kaebaja põhjendatuks lapse tervise kohta andmete avaldamist. Pressinõukogu otsus
27.08.09
Tauniv: Eesti Ekspress rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema isa kommentaar. Pressinõukogu leiab, et artiklis oleks pidanud olema märge, et lapse nime on muudetud. Teiste eetikakoodeksi punktide vastu leht eksinud ei ole.
250 Tarvo Kriisa
10.06.09
Vali Uudised
13.03.09
Üürileandja arestis üürivõla kättesaamiseks laste riided ja lelud
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel kontrollimata ja moonutatud infot ning kahjustab tema mainet. Kaebaja ei pea õigeks nimede avalikustamist ja leiab, et foto, loo pealkiri ja alapealkirjad on eksitavad. Pressinõukogu otsus
27.08.09
Tauniv: Pressinõukogu hinnangul on leht asunud kaitsma ühe poole seisukohti. Artiklis on avaldatud valeinfot üürisumma kohta, kuigi lehe käsutuses olnud dokumentidel oli märgitud teine summa. Samuti ei ole toimetus teinud piisavalt tööd vastulause saamiseks.
249 Marvi Saaretalu
14.05.09
Oma Saar
12.05.09
Naine nõuab äsjamaetud põrmu väljakaevamist
Kaebaja hinnangul on artiklis kontroillimata fakte, kõik osapooled pole saanud sõna ning ajakirjanik ei pidanud antud lubadust. Pressinõukogu otsus
11.06.09
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul muutis ühe osapoole seisukoha puudumine artikli ebatäpseks. Samuti rkkus Oma Saar koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
248 Sergei Nikitin
17.04.09
Viru Prospekt
15.04.09
Veidike ohmudest ja nende arvamustest
Kaebaja kinnitusel ei ole tal mingit seost ettevõtja Sergei Nikitiniga ning avaldatu, millest järeldub korruptsioonisüüdistus, on vale. Kaebaja taotles lehelt kontrollimata faktide ümberlükkamist. Kokkulepe
18.05.09
Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse nii internetis kui ka ajalehes ning kaebaja jäi sellega rahule.
247 A.A. (anonüümne menetlus)
16.04.09
Meditsiiniuudised

Kaebaja ei ole rahul, et üldise artikli juures kasutati ta lapse fotot temalt luba küsimata. Kokkulepe
Kokkulepe: Pooled leppisid eelmenetluse käigus kokku: Meditsiiniuudised võtsid foto maha ja vabandasid.
246 Põlula kool
13.04.09
Õhtuleht online
11.03.09
Tohutu löök: õpetaja virutas õpilasele kõva hoobi
Kaebaja hinnangul on meedia esitanud valefakte, intervjueerinud lapsi loata, jätnud ära kuulamata kõik osapooled ning kajastanud olukorda eksitusohtliku montaaziga. Tagasi võetud
04.05.09
Tagasi võetud: Kaebaja otsustas kaebuse tagasi võtta.
245 Põlula kool
13.04.09
Virumaa Teataja online
18.03.09
Õpetajat süüdistatakse koolipoisi löömises
Kaebaja hinnangul on meedia esitanud valefakte, intervjueerinud lapsi loata, jätnud ära kuulamata kõik osapooled ning kajastanud olukorda eksitusohtliku montaaziga. Tagasi võetud
04.05.09
Tagasi võetud: Kaebaja otsustas kaebuse tagasi võtta.
244 Põlula kool
13.04.09
TV 3
11.03.09
Seitsmesed uudised
Kaebaja hinnangul on meedia esitanud valefakte, intervjueerinud lapsi loata, jätnud ära kuulamata kõik osapooled ning kajastanud olukorda eksitusohtliku montaaziga. Tagasi võetud
04.05.09
Tagasi võetud: Kaebaja otsustas kaebuse tagasi võtta.
243 Raivo Raja
09.04.09
Kanal 2 Reporter
07.04.09
Rebased levitavad koertele ja inimestele ohtlikku kärntõbe
Kaebaja hinnangul on lugu ebatäpne, moonutatud ja eksitav. Lisaks on teda uudislõigus küll süüdistatud, kuid sõna enda kaitseks antud ei ole. Pressinõukogu otsus
06.05.09
Tauniv: Kuna Raivo Raja kohta esitati saatelõigus tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud ta ka sõna saama. Samuti avaldas Kanal 2 saatelõigus kontrollimata fakte.
242 Eeli Kurg
07.04.09
Eesti Ekspress
12.03.09
Kuidas läheb Liis Haaveli vanahärradel
Kaebaja leiab, et tema kohta on artiklis avaldatud valeinfot, teda on loata pildistatud ning talle ei ole sõna antud. Pressinõukogu otsus
11.06.09
Tagasi lükatud: Pressinõukogu otsustas kaebuse tagasi lükata, sest kaebuse esitaja pole tuvastatav.
241 Jüri Toomepuu
05.04.09
Delfi
04.04.09
Toomepuu: eestlastel pole ühegi presidendiga vedanud
Kaebaja hinnangul rikkus Delfi infoallikale antud lubadust ning avaldas intervjuu valikuliselt, kärbitud kujul ja ilma nõusolekut küsimata. Pressinõukogu otsus
06.05.09
Tauniv: Delfi rikkus eetikakoodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni infoallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda pidada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud intervjuu nii päevakajaline, et selle avaldamisega oleks pidanud kiirustama ja allikale antud lubadust rikkuma.
240 Hannes Vanaküla
19.03.09
Eesti Rahvusringhääling, ETV
28.01.09
Pealtnägija
Kaebaja leiab, et saatelõigus on esitatud tema kohta valeinfot ja -fakte ning seeläbi on ta saanud kannatada nii moraalselt kui materiaalselt. Pressinõukogu otsus
27.04.09
Menetlus lõpetatud: Kaebaja leppis Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku otsusega: http://www.err.ee/img/err/Ajak.eetika_Hannes_Vanakula_.pdf
239 T.T. (anonüümne menetlus)
05.03.09
päevaleht

Kaebaja ei ole rahul, et vaatamata ta keelule avaldati artiklis tema nimi ja foto. Pressinõukogu otsus
06.05.09
Õigeksmõistev: Olemasoleva info põhjal ei saa tuvastada hea ajakirjandustava rikkumist. Pressinõukogu soovitab allikatel ja toimetustel kategoorilised nõudmised (viitamine, fotografeerimine) eelnevalt kokku leppida e-kirjaga.
238 Portaal TopTop.ee
03.03.09
Õhtuleht
27.02.09
C-Jam veetis öö luku taga
Kaebaja hinnangul on Õhtuleht selles ja mitmes varasemas artiklis kasutanud esmaallikana portaali TopTop.ee, kuid viidanud portaalile ei ole. Tagasi lükatud
19.03.09
Tagasi lükatud: Tegu on autoriõiguse teemalise vaidlusega, mis ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.
237 Aleksandr Kazikov
20.02.09
Delovõje Vedomosti online
26.01.09
Pankrotistunud jurist
Kaebaja ei ole rahul, et tema kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid sõna antud ei ole. Tagasi võetud
25.02.09
Tagasi võetud: Kaebaja loobus oma kaebusest.
236 Reigo Väli
18.02.09
Kanal 2 Reporter
11.02.09
Hull ahistamislugu Lasnamäel
Kaebaja leiab, et saatelõigus on moonutatud fakte, teda laimatud ning jäetud esitamata tema arvamus. Pressinõukogu otsus
19.03.09
Õigeksmõistev: Kaebajale anti sõna ning video kasutamist lubas kaebaja oma kirjaga toimetusele. Pressinõukogu leiab, et toimetusel oli kohustus teemat laiendada ning hankida lisainfot.
235 Arno Jaal
18.02.09
Eesti Päevaleht
16.02.09
Niipalju siis täna spo-o-ordist...
Kaebaja ei ole rahul, et sellises stiilis arvamus on Eesti Päevalehes avaldatud. Samuti leiab kaebaja, et arvamus kutsub noori üles mitte sportima ja TV-st sporti vaatama. Tagasi lükatud
19.02.09
Tagasi lükatud: Tegu ei ole ajakirjanduseetika küsimusega.
234 Siim Kuresoo
12.02.09
Kanal 2 Reporter
12.02.09
Uudis õpilase ja õpetaja konfliktist
Kaebaja leiab, et uudises ei antud sõna osapoolele, keda käsitleti sisuliselt kurjategijana. Ka ei pea kaebaja põhjendatuks õpilase identifitseerimist. Tagasi lükatud
13.02.09
Tagasi lükatud: Kuna uudis ei käinud kaebaja kohta, siis puudus kaebajal volitus kaebuse esitamiseks.
233 Tormis Lepik
11.02.09
Kanal 2 Reporter
10.02.09
Inimjahiluba Loo metsas: sihikule võeti salakütid
Kaebaja hinnangul on loos kasutatud videolõiku metssea piinamisest originaalist erinevas kontekstis ning näidatud jahimehi halvas valguses. Pressinõukogu otsus
19.03.09
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et video näitamine uudise sissejuhatuses on põhjendatud ja ei ole kontekstiväline. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegu kontrollimata materjali avaldamisega.
232 Kersti Kaasik
10.02.09
Lääne Elu
18.11.08
Kohus mõistis ekskohtutäitur Kersti Kaasiku õigeks
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu ja eksitab lugejaid. Kaebaja leiab, et artikkel kallutab avalikku arvamust tema suhtes negatiivseks. Pressinõukogu otsus
19.03.09
Tauniv: Lääne Elu rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon vastutab selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et Lääne Elu on avaldanud ebaõigeid fakte. Samas on Kersti Kaasik Pressinõukogu hinnangul endise pankrotihaldurina avaliku elu tegelane ning uudise avaldamine lehes on sellega põhjendatud.
231 Aleksandr Kazikov
30.01.09
Õhtuleht
27.01.09
Tuntud Narva juristi kliendid jäid pika ninaga
Kaebaja ei ole rahul, et tema kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Kokkulepe
10.03.09
Tagasi võetud: Kaebaja loobus kaebusest, sest Õhtuleht avaldas vastulause.
230 Eeli Kurg
21.01.09
Eesti Ekspress
01.09.08
Liis Haavel saadab eaka majaomaniku kodutute öömajja
Kaebaja hinnangul on leht avaldanud talle kolme artikliga survet, teda laimanud ja esitanud valeinfot. Tagasi lükatud
22.01.09
Tagasi lükatud: Kuna artikkel ilmus rohkem kui kolm kuud tagasi, ei saa Pressinõukogu statuudi järgi seda arutada.
229 Ülar Vaadumäe
08.01.09
Kanal 2 Reporter online
06.01.09
Kui see ei ole organiseerimine, siis mis see on?
Kaebaja hinnangul on videouudis ja selle tekst vastuolus, uudis eksitab auditooriumi ning võib toimida rahvustevahelise vaenu õhutamisena. Tagasi lükatud
09.01.09
Tagasi lükatud: Uudis ei käi kaebaja kohta ning seega Pressinõukogu statuudi järgi õigus kaebuse arutamiseks puudub.
228 Priit Pullerits
29.12.08
Eesti Ekspress
23.12.08
Areeni aabits
Kaebaja sõnul sisaldab artikkel tema kohta valefakti ja kahjustab tema mainet Eesti vastupidavusalade harrastajate silmis. Kaebaja kinnitusel ei ole ta kunagi võistelnud rulluisutamises ega ka Evelin Ilvesega ning seega ole talle ka rulluisurajal alla jäänud. Pressinõukogu otsus
22.01.09
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga, mille kohta ei saa rakendada uudisteajakirjandusele omast faktide järgimise vajadust.
227 Aivo Peterson
08.12.08
Gorod
24.10.08
Aivo Peterson - teistkordselt välja arvatud
Kaebaja leiab, et artiklis kajastati vääralt ja solvaval toonil tema väljaastumist Keskerakonnast ning esitati eksitavat ja asjasse mittepuutuvat infot Lahendita
12.12.08
Lahendita: Ajaleht Gorod ei andnud Pressinõukogule oma seisukohta. EALLi mittekuuluva lehena on Gorodil selleks õigus.
226 Kalev Rebane
05.12.08
Õhtuleht
04.12.08
Kapoti-Kalev verises kõrtsikakluses
Kaebaja leiab, et artikkel jätab temast Eesti rahvale vale mulje. Pressinõukogu otsus
22.01.09
Õigeksmõistev: Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Õhtuleht on artiklis andnud sõna mõlemale osapoolele, samuti avaldas leht Kalev Rebase kirja.
225 Lähisuhtevägivallaga tegelevad organisatsioonid
21.11.08
Postimees
14.11.08
Arsti viis mõrvani kannatuse katkemine; Kadi kasutas teda jõhkralt ära!
Kaebajate hinnangul kirjutatakse mõlemas artiklis mõrvast moel, mis on rikkunud avalikkuse õigust saada tõest ja igakülgset teavet, naistevastast vägivalda käsitletakse väga sterotüüpselt. Lisaks kirjutati tragöödisast toonil, mis on sobimatu ja solvav. Kaebajad ei ole rahul, et koheselt avaldati ohvri täisnimi, pildid ja hulga eraelulisi detaile. Pressinõukogu otsus
06.05.09
Tauniv: Postimees rikkus eetikakoodeksi punkte 1.4., 4.1., 4.8. ja 4.11. Pressinõukogu hinnangul on artklis loodud kuriteost ühekülgne pilt ning uudisloosse on lisatud oletused.
224 Artmusic Kontserdiagentuur
10.11.08
Sirp
31.10.08
Fantastiline algus ja suurepärane lõpp, aga ...
Kaebaja ei ole rahul, et Sirp nimetab kontserdiagentuuri tegevust ebaeetiliseks ja hinnapoliitikat ebakorrektseks. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet. Pressinõukogu otsus
16.12.08
Õigeksmõistev: Sirp ei rikkunud eetikakoodeksit. Kuna tegu oli arvamuslooga, siis ei saanud see sisaldada kontserdikorraldaja vastuväiteid ning Sirp avaldas kaebaja seisukohad vastulausena 14. novembril.
223 Alar Pallon
03.11.08
TV3 Seitsmesed uudised
27.08.08
Linnavolinikku süüdistatakse alaealistega napsutamises
Kaebaja hinnangul sisaldab uudis valeinfot. Samuti on TV3 eiranud kaebaja arvates kohtuniku palvet mitte filmida alaealisi ja mitte astuda alaealiste tunnistajatega mingilgi moel kontakti. Pressinõukogu otsus
11.12.08
Tauniv: TV3 rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul tegi TV3 uudislõigus faktivigu, millised oleks tulnud järgmises saates ise parandada või anda saatelõigu peategelaseks olnud isikule faktide parandamiseks sõna.
222 Helju Paiso
29.10.08
Lääne Elu
25.10.08
Müra tapab kuulmise
Kaebaja ei ole rahul, et toimetus avaldas ta artikli kirjade rubriigis ning muudetud kujul. Pressinõukogu otsus
13.11.08
Õigeksmõistev: Lääne Elu ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli artikli toimetamine põhjendatud, sest välja jäeti äriühingute nimed, mida toimetus pidas reklaamiks. Samuti on lehe impressumis autoreid hoiatatud, et nende kaastöid võidakse toimetada. Pressinõukogu leiab, et toimetusel on õigus otsustada, kus kaasautorite töid avaldada.
221 Rahandusministeerium
08.10.08
Postimees.ee
06.10.08
Sisereformi kava raputab rahandusministeeriumi
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on kasutatud anonüümseid ja ebaobjektiivseid allikaid, mis heidavad varju ministeeriumi mainele. Samas pole ministeeriumilt kommentaari võetud. Pressinõukogu otsus
13.11.08
Tauniv: Postimees.ee rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav vaid rahandusministeeriumi koostatud eelnõule ja seletuskirjale viitamine. Pressinõukogu leiab, et reeglina ei asenda ükski eelnõu tekst vajadust küsida asutuselt või isikult kommentaari. Pressinõukogu hinnangul on antud uudises anonüümsete allikate kasutamine põhjendatud.
220 Andrus Tamm
24.09.08
Den za Dnjom
19.09.08
Narva kaheksajala kombitsad
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot, lisaks on selles väljamõeldud faktid ja pole ära kuulatud mõlemat osapoolt. Pressinõukogu otsus
16.10.08
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei tule artiklist selgelt välja, kuidas Andrus Tamm on seotud kahtlast äri ajava Aleksandr Moissejeviga. Sellega on lugejat eksitatud. Leht rikkus oodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artiklis on ajakirjaniku oletus, et Andrus Tamm on Moissejeviga seotud, kuid faktidega see tõestatud ei ole.
219 Kalle Kulbok
24.09.08
Postimees
24.09.08
Kes sureb järgmisena?
Kaebaja ei ole rahul, et Postimehe esiküljel avaldati Soome koolitulistaja foto ja nimi. Samuti ei pea kaebaja õigeks tema sõnumi levitamist ajakirjanduse poolt. Tagasi lükatud
24.09.08
Tagasi lükatud: Artikkel ei käi konkreetselt kaebaja kohta ja vastavalt statuudile ei saa seda menetleda.
218 Oyvind Rangoy
15.09.08
Postimees online / Tarbija24
10.09.08
Õhtune retseptisoovitus
Kaebaja hinnangul on tegu selgelt eristamata reklaamiga, kus on järjekindlalt kasutatud ühe tootja nime. Pressinõukogu otsus
16.10.08
Tauniv: Pressinõukogu hinnangul viitab reklaamtekstile loo lõpus olev link Santa Maria kodulehele ning järjekindlalt retseptides ühe firma toodete kasutamine. Pressinõukogu hinnangul ei ole „Õhtuses retseptisoovituses“ põhjendatud ühe kaubamärgi eelistamine.
217 Kaido Krass
11.09.08
Järva Teataja
06.09.08
Hiidkala kugistab kajakaid ja parte
Kaebaja leiab, et leht on rikkunud tema autoriõigusi, sest avaldas ta artikli teisel kujul ja teise nime all. Pressinõukogu otsus
16.10.08
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.12., mille järgi ei ole hea muuta välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu, konteksti ja avaldamisaega ilma autori teadmise ja nõusolekuta. Järva Teataja oleks pidanud Kaido Krassile konkreetselt ütlema, et tema lugu saadetud kujul ei ilmu. Pressinõukogu hinnangul on Järva Teataja võtnud Kaido Krassi loost idee ja põhifaktid ning teinud nende põhjal oma artikli.
216 Helina Nimvitski
09.09.08
Eesti Päevaleht
08.09.08
Ülenurme vald: tohutult müümata kinnisvara
Kaebaja ei ole rahul, et artiklit illustreeriv foto tema koduõest on tehtud ja avaldatud loata. Kaebaja hinnangul on foto artikli kontekstis eksitav, samuti on eksitav pildialkiri. Presisnõukogu otsus
17.09.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et foto illustreerib artiklit ning on artikli sisuga vastavuses ega eksita lugejaid. Pressinõukogu ei tauni foto avaldamist kaebaja teadmata, sest pilt on tehtud avalikult territooriumilt. Lisaks ei ole fotolt maja täpne asukoht ja omanik tuvastatavad.
215 Tallinna vangla direktor Erkki Osolainen
28.07.08
Postimees
22.07.08
Sadakond vangi lõpetas protestiks riigitoidu söömise
Kaebaja peab artiklis esitavaid väiteid eksitavaks. Samuti pole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid, pole antud sõna kinnipeetavale ning on tema sõnu valesti tõlgendatud. Pressinõukogu otsus
17.09.08
Tauniv: Postimees rikkus eetikakoodeksi punkti 1.5., mis ei luba ajakirjandusel tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi. Artiklis on pandud vanglajuhile sõnad suhu ning omistatud talle kinnipeetavate kõnepruuk. Postimees rikkus punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.
214 Rein Ruutsoo
21.07.08
Eesti Televisioon
19.07.08
Aktuaalne Kaamera, uudislõik Tallinna lisaeelarvest
Kaebaja soovib vastust, kas tegu oli uudise või millegi muuga. Samuti polnud kaebaja rahul, et vastutavad linnajuhid sõna ei saanud. Tagasi lükatud
13.08.08
Tagasi lükatud: Materjal ei ole kaebaja kohta.
213 Helle Hint
14.07.08
SL Õhtuleht
27.06.08
Võsas maganud mees tapeti une pealt?
Kaebaja ei pea põhjendatuks juhtunu avalikustamist ajalehes. Llisaks on info moonutatud ja hinnanguline, mis on kaebaja suhtes solvav. Pressinõukogu otsus
27.08.08
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjanik esitanud juhtunu ühe võimalikest teooriatest ainsa teooriana, mis hiljem politsei andmeil ei osutunud õigeks. Seepärast leiab Pressinõukogu, et antud loo avaldamisega poleks tohtinud kiirustada. Samuti peab Pressinõukogu lugejat eksitavaks artikli viimast lõiku, mis ei ole juhtunuga seotud ning mis on ülekohtune eelkõige konkreetse küla suhtes.
212 Katrin Joost
07.07.08
Äripäev
07.07.08
Elanikud ei taha võõraid
Kaebaja ei ole rahul, et Rootsiküla mänguplatsi omanikud ei saanud artiklis sõna, mistõttu seab ühepoolne materjal Rootsiküla elanikud halba valgusesse. Tagasi lükatud
25.08.08
Tagasi lükatud: Kaebaja ei ole avaldatuga seotud.
211 Viktor Siilats
06.06.08
Lääne Elu
31.05.08
Meresõidu võimalikkusest Haapsalus
Kaebaja leiab, et antud arvamus sisaldab avalikkust eksitavat infot ja solvab teda. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud tema vastulauset. Pressinõukogu otsus
27.08.08
Õigeksmõistev: Lääne Elu on viimaste kuude jooksul avaldanud Haapsalu sadamakonfliktist hulgaliselt artikleid, sõna on saanud ka Viktor Siilats ning toimetusel on õigus teema käsitlemine teatud hetkel lehe arvamusküljel lõpetada. Pressinõukogu hinnangul ei ole Lääne Elus 31. mail avaldatud fotomontaaþ vastuolus hea ajakirjandustavaga, sest see illustreerib kõrvalolevat arvamuslugu.
210 Irina Malashonok
05.06.08
Viru Prospekt
29.05.08
Mainekat ilusaongi süüdistatakse ebaprofessionaalsuses ja jultumuses
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte ja moonutatud tsitaate ning kahjustab sellega firma mainet. Pressinõukogu otsus
27.08.08
Õigeksmõistev: Artiklis Prestiizset ilusalongi süüdistatakse ebaprofessionaalsuses ja jultumuses said sõna mõlemad konfliktipooled. Artikli pealkiri annab edasi kliendi süüdistuse, kuid see ei näita, et salong on juba süüdi. Artikli Salongile tuletati kõike meelde pealkirja ei pea Pressinõukogu väljakutsuvaks, pigem võtab see kokku artiklis olevate eri inimeste arvamused, mis valgustasid juhtunut.
209 Rapla Maakonnahaigla ravijuht Aili Laasner
02.06.08
Kanal 2
19.05.08
Võsareporter, "Kiirabiarst oleks memmel surra lasknud"
Kaebaja hinnangul oli avaldatud info eksitav, ebatäpne ja ühepoolne ning kahjustas haigla mainet. Pressinõukogu otsus
27.08.08
Tauniv: Kanal 2 rikkus eetikakoodeksi punkti 1.2., mis näeb ette, et ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset infot.Rapla haigla ravijuht sai ebapiisavalt sõna, arvestades loo keerukust. Juhtunust tõepärase pildi loomiseks oleks pidanud Võsareporter haiglaga uuesti pärast ravijuhi antud täiendavat infot ühendust võtma.
208 Haapsalu linnavalitsus
28.05.08
Kanal 2
03.03.08
Võsareporter, lugu lapse hooldusõigusest
Kaebaja hinnangul on kahjustatud lapse huve ja tekitatud talle põhjendamata kannatusi. Tagasi lükatud
29.05.08
Tagasi lükatud: Kaebaja pole kaebuse esitamiseks asjassepuutuv isik.
207 Jüri Gümnaasium
22.05.08
Postimees
05.05.08
Jüri koolijuntsud võistlesid varastamises
Kaebaja hinnangul ei ole artiklis esitatud väidete õigsust kontrollitud, mis omakorda kahjustab kooli, töötajate, õpilaste ja lapsevanemate mainet ning tekitab neile põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
11.06.08
Tauniv: Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et osad artiklis esitatud faktiväited on allikatega katmata ja seega kaheldavad.
206 Jüri Gümnaasium
22.05.08
Postimees
02.04.08
Koolivägivald sunnib peret kodu vahetama
Kaebaja leiab, et artiklis on kontrollimata fakte ning selle tulemusena kahjustab artikkel kooli, töötajate, õpilaste ja lapsevanemate mainet ning tekitab põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
11.06.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna kõik osapooled ning nende väidetes ei olnud lehel põhjust kahelda. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist.
205 Sven Sildnik
09.05.08
Postimees
28.04.08
Pressinõukogu: rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava
Kaebaja peab artiklit ebaeetiliseks ja ajakirjanduseetika koodeksiga vastuolus olevaks, sest artikkel käsitleb teda kurjategijana, ehkki Rein Veidemanni solvamises pole teda kohtus süüdi mõistetud. Pressinõukogu otsus
11.06.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu arvates ei käsitlenud Postimees kaebajat kurjategijana, vaid refereeris Pressinõukogu otsust. Ka Pressinõukogu otsuses ei käsitletud Kivisildnikku kurjategijana. Lisaks andis Postimees kaebajale võimaluse vastulauseks ning avaldas selle 9. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas.
204 Sven Sildnik
05.05.08
Õpetajate Leht
29.02.08
Müra ei ole informatsioon
Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Lisaks ei ole kaebaja arvates kuulatud ära kõiki osapooli ning antud talle võimalust kommentaariks. Samuti leiab kaebaja, et kirjutis sisaldab ebaõiget infot ja rikub tema eraelu puutumatust. Pressinõukogu otsus
11.06.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on igal inimesel, sealhulgas ka ajakirjanikel, õigus avaldada arvamust ning esitada arvamusloos küsimusi. Lisaks on antud kommentaari puhul tegu autori hinnanguga mitme erineva inimese, teiste seas Kivisildniku, meedias avaldatud arvamusele.
203 Sven Sildnik
29.04.08

28.04.08
Larko blogi
Kaebaja leiab, et blogis kirjutatu tekitab Rein Veidemannile põhjendamata kannatusi, Rein Veidemanni ei ole ära kuulatud ning lisaks on segamini uudised, arvamused ja oletused. Tagasi lükatud
05.05.08
Tagasi lükatud: Kaebust saab esitada vaid kaebaja enda kohta ilmunud materjali peale.
202 Sven Sildnik
24.04.08
Eesti Rahvusringhääling, Vikerraadio, Ummafon
01.03.08
Intervjuu Rein Veidemanniga
Kaebaja leiab, et saates esitati tema kohta ebatäpset infot ja tõsiseid süüdistusi, kuid kommentaari ega vastulause võimalust ei antud. Samuti käsitleti teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
21.05.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu arvates ei ole Rein Veidemann saates Sven Sildnikku süüdistanud, vaid on andnud hinnangu Kivisildniku raamatus kirjutatu kohta. Pressinõukogu peab loomulikuks Eesti Rahvusringhäälingu seisukohta, et vastastikust süüdistamist, iseäranis kaks kuud hiljem, raadioeetris ei võimaldata.
201 Toomas Põder
22.04.08
Kanal 2 Reporter
06.03.08
"Reporteri kaameramees sai tigedalt talumehelt kolaka" ja jätkulugu "Kas operaatorile kallale läinud tige talunik talitas ikka oma eramaal seadust järgides"
Kaebaja ei ole rahul, et talu territooriumile tuldi ja filmiti seal tema loata ning jätkuloos avalikustati tema delikaatsed isikuandmed. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks või vastulauseks. Pressinõukogu otsus
21.05.08
Tauniv: Pressinõukogu hinnangul kasutas Kanal 2 meediaga kogenematut inimest ära, ei kasutanud salvestamisel ausaid võtteid, tungis eramaale ja filmis loata ning ilma avalikkuse huvita avaldas salvestatud materjali.
200 Andres Sõnajalg, Oleg Sõnajalg
16.04.08
Äripäev
10.04.08
Sõnajalad pääsesid 94 miljoni nõudest
Kaebajad ei ole rahul, et artiklis on nende kohta kasutatud sõna "kurjategijad", samuti on toimetus jätnud kontrollimata info tõesuse, andnud avalikkusele eksitavat infot ning jätnud avaldamata vastulause. Pressinõukogu otsus
21.05.08
Tauniv: Äripäev rikkus eetikakoodeksi punkti 4.4., mille järgi ei või ajakirjandus inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „kuritegu“ kasutamine artiklis põhjendatud. Samuti rikkus Äripäev punkti 5.2., mille kohaselt tuleb vastulause avaldada viivitusteta ja märgataval kujul ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu hinnangul on Äripäev kui päevaleht vastulause avaldamisega põhjendamatult kaua venitanud.
199 Arvi Laide
15.04.08
Postimees
08.04.08
Vanglajuht Arvi Laide lasi vangidel oma Läänemaa kodu sisustada; lehe kommentaar Valel on lühikesed jalad
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte, kontrollimata ja kallutatud infot ning kahjustab tema kui vanglajuhi mainet ja usaldusväärsust. Pressinõukogu otsus
21.05.08
Tauniv: Pressinõukogu otsustas, et Postimees on artikliga rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 3.5., 4.1., 4.2., 5.1. Toimetuse kommentaari „Valel on lühikesed jalad“ osas otsustas Pressinõukogu, et sellega on rikutud eetikakoodeksi punkti 4.4. Pressinõukogu peab kohatuks, et Postimees on andnud oma kommentaaris hinnangu selle kohta, et Arvi Laidel oli julgust Pressinõukogu poole pöörduda.
198 Maret Merisaar
08.04.08
SL Õhtuleht
07.04.08
Terve kuu palk ainult kolme tööpäeva eest?
Kaebaja leiab, et ajakirjanik on teda asetanud artikliga tahtlikult halba valgusesse, sest antud info põhjal saanuks kirjutada tema tööst põhjaliku loo. Tagasi võetud
10.04.08
Tagasi võetud
197 Peter Boateng Manu
08.04.08
TV 3, Seitsmesed uudised
04.04.08
Saatelõik vahetusüliõpilastest
Kaebaja ei ole rahul, et uudistesaates näidati tema nime ja nägu, kuigi selleks ta ajakirjanikule luba ei andnud. Lahendita
08.04.08
Lahendita: TV3 Pressinõukoguga koostööd ei tee, kuid otsust ühepoolselt ei saa langetada.
196 Meeskond OÜ juhatuse liige Eigo Sõster
07.04.08
Kanal 2, Reporter
04.04.08
Saatelõik vahetusüliõpilase tülist ööklubis
Kaebaja väitel on Mario Rodriguesi tüli ja tema füüsiline alandamine turvatöötajate poolt vale. Kaebaja ei ole rahul, et tema keeldumine intervjuust oli saates monteeritud ning avalikkus sai vahetusüliõpilaste elust moonutatud pildi. Pressinõukogu otsus
23.04.08
Õigeksmõistev: Uudislõigu seotus välisüliõpilaste turvalisuse seminariga oli selge ning osapooled said sõna. Pressinõukogu hinnangul oli põhjendatud, et Reporter näitas vaatajatele Eigo Sõsteri keeldumist intervjuust.
195 Rein Veidemann
01.04.08
Eesti Rahvusringhääling, Vikerraadio
06.03.08
Uudis+
Kaebaja on seisukohal, et Sven Kivisildniku sõim ja laim on kvalitseeritav psühhoterrorina. Kaebaja leiab, et juhtum on põhjustanud talle moraalseid kannatusi, kuid võimalust vastulauseks talle ei antud. Pressinõukogu otsus
23.04.08
Tauniv: Eesti Rahvusringhääling on rikkunud Kivisildniku kommentaariga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu hinnangul on Kivisildnik esitanud Rein Veidemanni kohta solvanguid, mis vajanuks vähemalt vastulauset, millest keeldumisega rikkus Rahvusringhääling eetikakoodeksi punkti 5.1.
194 Lastekaitse Liit
31.03.08
Kanal 2, Reporter
24.03.08
Saatelõik Sekspeditsioonist
Kaebaja hinnangul sisaldas saatelõik kaadreid, mis ületasid üldtunnustatud moraalseid ja eetilisi põhimõtteid määral, mis võib kahjustada laste arengut. Pressinõukogu otsus
23.04.08
Tagasi lükata: Tegu ei olnud hea ajakirjandustava ega ajakirjanduseetika koodeksi rikkumisega, pigem maitseküsimusega, millele Pressinõukogu hinnangut anda ei saa. Saatelõigu ees oli hoiatus. Pressinõukogu hinnangul võiks Eestis kujuneda välja tava, mis kellaajast algab telekanalites nn täiskasvanuaeg.
193 Marko Langund
18.03.08
Pärnu Postimees
06.03.08
Petised müüsid inimeste teadmata nende kinnistuid
Kaebaja hinnangul on pealkirjaga rikutud süütuse presumptsiooni põhimõtet ja käsitletud teda kurjategijana. Samuti on artikliga loodud kaebajast ettekujutus kui majatehingutega tegelenud grupi liikmest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
23.04.08
Tauniv: Pressinõukogu ei pea põhjendatuks sõna „petis“ kasutamist pealkirjas, sest sellega on etteruttavalt kohtuistungi esimese päeva lõppedes süüdistatavale juba hinnang antud. Kaebaja protesti pildistamise vastu ei pea Pressinõukogu põhjendatuks.
192 Murru vangla direktori asetäitja Arvi Laide
14.03.08
Postimees
14.03.08
Vägistajatest vennad varastasid Ämari vanglast elektriauto
Kaebaja leiab, et artiklis on kasutatud ebaobjektiivset allikat ning artikkel jätab kaebajast mulje, nagu oleks ta soodustanud vanglas erinevaid rikkumisi. Pressinõukogu otsus
23.04.08
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus valida ise allikaid, kõnealuses artiklis esines allikas oma nime all ning leht andis võimaluse allika väidete kommenteerimiseks ja ümberlükkamiseks nii justiitsministeeriumile kui ka Arvi Laidele, kes seda võimalust ka kasutasid.
191 Marko Lepik, IRLi kommunikatsioonijuht
28.02.08
Eesti Päevaleht
25.02.08
Partsi plaan: ajada valitsus lõhki
Kaebaja ei ole rahul, et kirjutises on viidatud vaid anonüümsetele allikatele ning ei ole antud sõna neile, kelle kohta esitati tõsiseid süüdistusi. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel IRLi mainet ja levitas tegelikkusele mittevastavat infot. Pressinõukogu otsus
02.04.08
Õigeksmõistev: Vaidlusalune artikkel on märgistatud sõnaga „analüüs“ ning sellega on kirjutis eristatud teistest uudisteküljel avaldatud materjalidest. Analüüsi puhul on tegu autori hinnanguga ning see ei eelda, et iga väide on konkreetse allikaga varustatud ja faktiga uuesti tõestatud, sest analüüsis nimetatud konfliktide kohta on varem ilmunud uudistes avaldatud kinnitusi nimelistelt allikatelt. Vastavate uudiste loetelu on leht ka esitanud.
190 Elvira Allik
27.02.08
Narvskaja Gazeta
09.02.08
Pikett toimus, kuid olukord ei muutunud
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on teda nimetatud vanaemaks ning et toimetus ei avaldanud vabandust. Tagasi lükatud
Tagasi lükatud: Ei ole tegu ajakirjanduseetika küsimusega.
189 Rein Veidemann
26.02.08
Eesti Ekspress
21.02.08
Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu
Kaebaja hinnangul on tegu avaliku laimuga, sest ei ole esitatud põhjendust, miks on ta nimi seotud inimsusevastaste kuritegudega. Kaebaja leiab, et tegu on põhjendamata kannatusi tekitava, pahatahtliku, moonutava ja eksitava infoga. Samuti pole kaebajale antud kommentaari võimalust. Pressinõukogu otsus
02.04.08
Õigeksmõistev: Ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole antud loo puhul tegu konfliktse materjaliga ning selle þanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.
188 Priit Pullerits
25.02.08
Eesti Ekspress
21.02.08
Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu
Kaebaja hinnangul pole esitatud vähimatki põhjendust, miks tema nimi on antud nimekirjas ning talle pole antud võimalust enda kaitsmiseks. Samuti on tegu ebatäpse ja eksitava infoga, sest inimene ei saa olla ei tegu ega ka sigadus. Pressinõukogu otsus
02.04.08
Õigeksmõistev: Ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole antud loo puhul tegu konfliktse materjaliga ning selle þanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.
187 Erik Salumäe
28.01.08
Eesti Ekspress online
21.01.08
TOP 10 - Kõige veidramad poliitikud
Kaebaja hinnangul ei olnud Eesti Ekspressi metoodika tema tuntuse kindlakstegemiseks adekvaatne ja seetõttu pole tema nimele lisatud iseloomustus põhjendatud. Kaebaja palub endaga seotud punkti eemaldamist online´ist. Pressinõukogu otsus
20.02.08
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress online ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, kuna tegemist on huumorivõtmes esitatud tabeliga, mille puhul ei saa eeldada faktilise alusmaterjali olemasolu. Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspress online´i kõrvaldama TOP 10-st Erik Salumäe nime ning kõiki temaga seonduvaid kommentaare. Meelelahutuslikku tabelisse sattunud poliitik peab arvestama, et avalikkuse tähelepanu on tema suhtes suurem vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi punktile 1.6.
186 Erik Salumäe
28.01.08
Järva Teataja online
23.01.08
Eesti Ekspress peab Jaan Kundlat kõige veidramaks poliitikuks
Kaebaja hinnangul on tabel koostatud ebaõigetele andmetele ja võrdlustele tuginedes ning seetõttu palub kaebaja oma nime sellest eemaldada. Pressinõukogu otsus
20.02.08
Õigeksmõistev: Järva Teataja online ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et teise lehe koostatud edetabeli taasavaldamine ei andnud Järva Teatajale võimalust selles omapoolsete muudatuste tegemiseks. Pressinõukogu ei saa kohustada Järva Teataja online´i kõrvaldama TOP 10-st Erik Salumäe nime ning kõiki temaga seonduvaid kommentaare.
185 Erik Salumäe
28.01.08
Eesti Ekspress
17.01.08
Totaalselt tundmatu
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebaõigeid fakte ja andmete võrdlemisel on kasutatud ebaõiget metoodikat. Pressinõukogu otsus
20.02.08
Tauniv: Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., sest jättis vea ilmnemise järel kasutamata võimaluse avaldada Riigikogu kantselei saadetud parandus. Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspressi kõrvaldama lehe veebiväljaandest kõnealust artiklit ja viiteid sellele. Pressinõukogu soovitab lehe veebiküljel siduda Pressinõukogu otsus ilmunud looga.
184 Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse neli liiget
04.01.08
Postimees
03.01.08
Marica Lillemetsa preemia kääritab ajakirjanike liitu
Kaebajad paluvad hinnangut, miks Postimees üksnes kõmule toetudes ründab Eesti Ajakirjanike Liitu. Pressinõukogu otsus
31.01.08
Tauniv: Postimees rikkus head ajakirjandustava, sest ei avaldanud Ajakirjanike Liidu juhatuse vastulauset, kus selgitati preemia maksmise tagamaid. Pressinõukogu ülesanne on hinnata laekunud kaebusi, lähtuvalt ajakirjanduseetika koodeksist ja heast ajakirjandustavast. Pressinõukogu pädevuses ei ole anda hinnangut Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Ajalehtede Liidu suhetele, nagu kaebaja soovis.
183 Alex Lepajõe
16.12.07
Äripäev
07.12.07
Ahlbergi korteriafäär sai viimase pitseri
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta eksitavat infot. Pressinõukogu otsus
31.01.08
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot.
182 Eurogrand OÜ, OÜ Micro Autolammutus, Parenduse OÜ, OÜ Westclub
07.12.07
Äripäev
15.11.07
Tartu arvevabrikandid saavad riburada karistusi
Kaebajad leiavad, et nende kohta on artiklis esitatud eksitavat infot ning neid on enne kohtuotsust käsitletud kurjategijatena. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile ei antud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu otsus
31.01.08
Tauniv: Äripäev rikkus eetikakoodeksi punkti 1.4, mis kohustab väljaannet andma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Artiklist tulenevalt võivad lugejad teha järelduse, et tabelis arvevabrikantide klientidena märgitud firmad on maksupetturid. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud.
181 Tõnis Kõiv
14.11.07
Äripäev online
06.11.07
Müra tapab meid vaikselt
Kaebaja ei ole rahul, et artikkel on avaldatud talle viitamata ning et ajakirjanik on tema mõtted oma nime all muutmata kujul esitanud. Pressinõukogu otsus
29.11.07
Tauniv: Äripäev online´is avaldatu on hinnatav plagiaadina, sest Äripäev online toimetuse nime all avaldati Tõnis Kõivu autoritekst. Samuti eksis Äripäev online Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu poolt kinnitatud artiklite refereerimise hea tava vastu. Refereerimise hea tava järgi tuleb ajakirjanduslike materjalide reprodutseerimisel lähtuda autoriõiguse seadusest.
180 Inno Tähismaa
25.10.07
Eesti Ekspress
25.10.07
Preatoni: "Mu tulevik on roosa!"
Kaebaja hinnangul sisldab artikkel tema kohta tõsiseid, laimavaid ja tõendamata süüdistusi, kusjuures enda kaitseks talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
29.11.07
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, mis eeldanuks tema kommentaari.
179 Rain Tolk
19.10.07
SL Õhtuleht
17.09.07
Filmitegijate jooming lõppes koera surmaga
Kaebaja hinnangul on artikli juures olevat foto kasutatud originaalist erinevas kontekstis ning seetõttu eksitab see lugejaid. Samuti pole kaebaja rahul, et fotoallikirjas ei selgitata, et tema pole intsidendiga seotud. Pressinõukogu otsus
29.11.07
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul asetab vaidlusalune foto Rain Tolgi halba valgusesse ning jätab mulje, nagu võinuks kaebaja juhtunus osaline olla. Pressinõukogu hinnangul on leht kasutanud fotot lohakalt.
178 Villu Reiljan
04.10.07
Postimees
27.09.07
Postimehe esikaanel avaldatud foto
Kaebaja hinnangul on fotomontaaþ kunstlik ning sellel puudub seos mistahes reaalse olukorraga, milles kaebaja kunagi olnud on. Lisaks paneb fotomontaaþ kaebaja vägivaldsesse konteksti, mis põhjustab kaebajale kannatusi. Pressinõukogu otsus
25.10.07
Õigeksmõistev: Kuna montaa˛ on piisavalt kunstlik ja varustatud vastavasisulise märkusega, siis keegi seda tõena võtta ei tohiks. Pressinõukogu leiab, et montaa˛ võib olla tekitanud kannatusi kaebajale, sest montaa˛is on Villu Reiljani nägu äratuntav ning montaa˛ ise viitab vägivaldsusele. Samas on visuaalkultuuri areng kiire ning maailmapraktikas levinud ideed pigem toetavad Postimehes avaldatut.
177 Eero Till ja Sulev Raudsepp
19.07.07
Postimees online
08.06.07
ARKi eksjuht nõuab riigilt kohtuga pooltteist miljonit
Artiklis on valefakte ja tsitaate ning moonutusi. Artiklid on Eero Tilli suhtes laimavad ning tema au ja väärikust solvavad. Pressinõukogu otsus
30.08.07
Tauniv: Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Pressinõukogu leiab, et parafraseerimisel ja faktide avaldamisel tuleb olla täpne. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud.
176 Kodakondsus- ja migratsiooniamet
12.07.07
Postimees
03.07.07
Müüdist nimega e-riik ehk kuidas ma nime vahetasin
Kuna arvamusartikkel sisaldab faktivigu, taotles KMA selgituse avaldamist, kuid leht jättis selle avaldamata. Pressinõukogu otsus
30.08.07
Õigeksmõistev: Kuna tegu on arvamuslooga, mille autor on kõrge riigiametnik, ei olnud Pressinõukogu hinnangul toimetusel põhjust faktides kahelda ja neid kontrollida. Pressinõukogu hinnangul vaidlustab KMA vaid ühe fakti, mis ei leia kinnitust ega ole artikli olulisim osa ning loo ideed ja tegelikkust ei moonuta.
175 Mihhail Stalnuhhin
10.07.07
Narvskaja Gazeta
14.06.07
Ne v "toi" partii? Znatshit, uvolona!
Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja suurel määral ka sisu on valelikud. Tagasi lükatud
08.08.07
Tagasi lükatud: Leht ei kuulu EALL liikmete hulka ja ei ole Pressinõukoguga kohustatud koostööd tegema.
174 Hans Sissas
05.06.07
Videvik
10.05.07
Kreutzwaldi pargist Võrus ja muustki
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on tema nimi valesti kirjutatud ning teda endiseks komsomoliliidriks nimetatud. Tagasi lükatud
06.06.07
Tagasi lükatud: Kuna Videvik Pressinõukoguga koostööd ei ole kohustatud tegema, ei ole võimalik kaebust menetleda.
173 Nadezhda Tsherkashina
02.06.07
Eesti Päevaleht
09.05.07
Narva kooliõpilased kardavad täna volikogu korraldatud kontserdile minna
Kaebaja leiab, et artikkel diskrediteerib teda ning sisaldab valeväiteid. Pressinõukogu otsus
30.08.07
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on uudises tegu kaudse süüdistusega kaebaja aadressil.
172 Toomas Alatalu
09.05.07
Äripäev
27.02.07
Ärge neid valige!
Kaebaja ei ole rahul, et leht jättis ta vastulause avaldamata. Samuti leiab kaebaja, et sellise artikliga mõjutas ajaleht valimistulemust. Pressinõukogu otsus
07.06.07
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest igal inimesel on õigus oma arvamust avaldada. Kuna kaebaja ei lükanud antud arvamusartiklis ühtegi fakti ümber, siis ei ole alust lehte hukka mõista. Tegu oli arvamusartikliga ning see ei saanudki osapoolte kommentaare sisaldada. Pressinõukogu leiab, et Toomas Alatalu vastuse avaldamata jätmisega ei ole head ajakirjandustava rikutud, sest vastulausega ei parandatud faktivigu või tsitaate.
171 Kersti Kaasik
25.04.07
Lääne Elu
19.04.07
Kaasiku kohtuasi uuele ringile
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõigeid faktilisi andmeid ning rikub tema huve ja õigusi. Pressinõukogu otsus
07.06.07
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus avaldada infot kohtuotsuste ja pooleliolevate kaasuste kohta ning reeglina kohtuotsust kajastavale uudisele kommentaare ei küsita.
170 Haivo Annival
12.04.07
Nädaline
13.01.07
Põlenud maja ehitatakse üles
Kaebaja leiab, et artikkel rikub tema eraelu puutumatust ning artiklis esitatud info on ajakirjaniku fantaasia. Pressinõukogu otsus
10.05.07
Õigeksmõistev: Leht ei ole eksinud ajakirjanduskoodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Rapla peatänava ääres olev põlenud maja avaliku huvi objekt ning seetõttu on Raplamaa inimesed õigustatud saama infot, mis majast saab. Uudises avaldatu ei riku Pressinõukogu hinnangul kaebaja eraelu puutumatust. Uudis on tasakaalustatud, sõna on antud ka majaomanikule.
169 Peeter Saari
08.04.07
Eesti Ekspress
05.04.07
Jüri Pihli hirmkallis otsus
Kaebaja leiab, et artiklis on faktidele mittevastavaid väiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul artikli sõnakasutusega. Pressinõukogu otsus
10.05.07
Õigeksmõistev: Leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on sõna saanud erinevad osapooled ning kui kaebaja otsustas osadele küsimustele vastamata jätta, siis on see tema valik. Artikli stiili osas Pressinõukogu otsust ei langeta: autoritel ja toimetustel on õigus valida artiklite stiili.
168 Kroonika
14.03.07
Just!
19.03.07
Kas Katrin Lust-Buchanan petab Eesti ajakirjandust?
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte. Samuti pole kaebajale sõna antud, kuigi artiklis on esitatud tõsiseid süüdistusi. Tagasi lükatud
16.03.07
Tagasi lükatud: Kuna ajakiri Just! Pressinõukoguga koostööd ei tee, ei ole võimalik kaebust menetleda.
167 Agu Remmelg
12.03.07
Äripäev
06.03.07
Luik pitsitab Ragn-Sellsi
Kaebaja hinnangul edastab artikkel jõustumata kohtuotsusele tuginedes Ragn-Sellsi kohta negatiivset ja süüdistavat infot. Pressinõukogu otsus
12.04.07
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud hea ajakirjandustava vastu. Ajakirjandusel on õigus kajastada kohtuotsuseid ning anda seeläbi avalikkusele edasi infot. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on käitunud korrektselt, kuna artiklis on kaebaja kommentaar kohtuostsuse edasi kaebamise kohta.
166 Tiit Rebane
02.03.07
Eesti Päevaleht
04.01.07
Lapini graafilised lehed kadusid salapäraselt galeristi autost
Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel oletusi, mis uudisesse ei sobi ning ka valefakte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temale artiklis sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
12.04.07
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest erinevad osapooled on sõna saanud. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda Eesti Päevalehe väites, et Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas. Pressinõukogu usub, et artiklis on kõik esitatud faktid õiged, kuna kaebaja ei lükka ühtegi fakti ümber ning fakte kinnitavad mitmed allikad, sealhulgas ka kaebaja ise. Repliigi kohta leiab Pressinõukogu, et see ei ole laimava sisuga ning tugineb artiklile.
165 AS Tänapäev
27.02.07
Eesti Ekspress
08.02.07
ÄRA LOE! "Aastaraamat Kes? MIs? Kus? 2007"
Kaebaja leiab, et arvamuslugu sisaldab valefakte ning solvanguid. Pressinõukogu otsus
10.05.07
Õigeksmõistev: igal lehel õigus arvamusvabadusele. Antud artikkel näitab loo kirjutaja hinnanguid, millega lugeja võib nõustuda või mitte. Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist. Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu möönab, et kaebuses esile toodud väljendid võivad olla tõlgendatavad solvavatena ja sellisena riivata või rikkuda isiku õigusi, kuid Pressinõukogu ei saa võtta enda kanda kohtu funktsioone, väljuda oma pädevuse raamidest ja eetikakoodeksi sätetest.
164 Eesti Kristlikud Demokraadid
26.02.07
Postimees
21.02.07
Riigikogu valimised. Ringkonnad
Kaebaja hinnangul on lugejatele esitatud erakondade nimekirjad eksitavalt, sest ära on toodud kuue erakonna nimekirjad ja ülejäänud erakondade nimekirju avaldatud ei ole. Pressinõukogu otsus
10.05.07
Õigeksmõistev: Leht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus valida, milliseid erakondi tutvustada ja milliseid mitte. Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi.
163 Andrei Sokolov
19.02.07
Mk-Estonia
03.10.06
Aibolit-eksperimentaator
Artikkel sisaldab süüdistusi ja valefakte kaebaja kohta. Kaebaja ei ole rahul ka, et toimetus ei avaldanud tema vastulauset. Pressinõukogu otsus
12.04.07
Õigeksmõistev: Artiklis esitatud väited on pärit allikate suust ning süüdistuste ümber lükkamiseks pakuti ka Andrei Sokolovile sõna. Kaebaja keeldumine kommentaarist on artikli lõpus välja toodud. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Kuna leht avaldas Andrei Sokolovi õienduse kohe järgmises numbris, ei ole toimetusele midagi ette heita.
162 Heimar Lenk
16.02.07
Koit
08.02.07
Valimisreklaami avaldamine
Kaebaja ei ole rahul, et tema reklaamtekst ilmus ilma tasulise teksti viiteta ning oli serveeritud tavalise kaastööna, mille juurde lisati anonüümne halvustav kommentaar. Pressinõukogu otsus
15.03.07
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 6.1., mille järgi peab reklaam olema auditooriumi jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust materjalist. Valimisreklaam Koidus ei olnud lugeja jaoks selgelt eristatud, sest ei kandnud kirja „Tasutud tekst” ega olnud ka kujunduslikult muust tekstist eristatav. Lugejakirjadesse tuleb suhtuda suurema tähelepanuga ning kirja autori kontaktandmed või elukoht olema toimetuse jaoks tuvastatavad, vastasel korral tuleks kiri jätta avaldamata.
161 Haridus- ja teadusministeerium
02.02.07
Eesti Päevaleht
01.02.07
Reps nõuab trahviga ähvardades haridusministeeriumi ülistamist
Artikkel sisaldab kaebaja hinnangul ebatäpset ja eksitavat infot ning artiklis on segamini uudised, arvamused ja olemused. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab ministeeriumi ja haridusminister Mailis Repsi mainet. Pressinõukogu otsus
15.03.07
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1, mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul on Eesti Päevaleht teinud artiklis kaks faktiviga: lepingud ei ole Mailis Repsi isiklik initsiatiiv ning Misso valla leppetrahvi piirmäär on 2, mitte 5 nagu kirjas artiklis. Mõlemad faktivead lükkab haridusministeerium oma kaebuses ümber.
160 Tarmo Noot
01.02.07
Äripäev
22.01.07
Tarmo Noot nõuab Hillar Tederilt 11 mln
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valefakte, on ühepoolne ning kahjustab tema mainet. Pressinõukogu otsus
15.03.07
Õigeksmõistev: Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklist näha, et Äripäeva ajakirjanik üritas Tarmo Noodiga ühendust saada. Samas leiab Pressinõukogu, et ajakirjanik peaks hoiduma uudisartiklis hinnangutest neid samas artiklis põhjendamata.
159 Nadezda Punger
18.12.06
Vesti Nedeli Den za Dnjom
15.12.06
Konflikt õigeusu kirikus
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot, valefakte ning rikub tema eraelu puutumatust. Pressinõukogu otsus
01.02.07
Õigeksmõistev: Kaebaja nimi on avaldatud seoses kahe kirjaliku dokumendiga ning kaebaja kohta ei ole artiklis esitatud kriitikat ega teda tahetud solvata. Pressinõukogu leiab, et mittetulundusühingus toimuv peab olema avalikkuse veelgi suurema avalikkuse tähelepanu all kui riigisektor või erasektor ning koguduse liikmetel on vaja teada, mis kirikus toimub ning kes on konflikti osapooled.
158 Jelena Lind
15.12.06
Vesti Nedeli Den za Dnjom
15.12.06
Konflikt õigeusu kirikus
Kaebaja meelest sisaldab artikkel valeinfot ning põhjustab talle seeläbi kannatusi. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud kinni kokkuleppest jätta ta nimi avalikustamata. Pressinõukogu otsus
01.02.07
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul ei ole isaduse küsimus artikli seisukohast oluline. Pressinõukogu leiab samuti, et lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust.
157 Aljona Tudovshi
09.11.06
Põhjarannik
09.11.06
"Palun vabandust... Aga tõesti on naljakas!"
Kaebajale tekitas tema autost luba küsimata tehtud foto avaldamine otsest materiaalset kahju. Pressinõukogu otsus
14.12.06
Õigeksmõistev: Fotode tegemiseks polnud vaja luba küsida, kuna tegemist oli suure maantee ääres juhtunuga, kust sõitsid mööda sajad autod ning avariis kannatanuid ei olnud. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel vaja teada saada ausat ja mitmekülgset infot. Fotol olnud autonumber küll avalikkust ei huvitanud, kuid tänu fotodele sai eeldatav autoostja infot, mida ilmselt sooviti varjata.
156 AS Narva Bussiveod
30.10.06
Narvskaja Gazeta
21.10.06
Narva Bussiveod: viis aastat väljaspool seadust
Kaebaja meelest on pealkiri eksitav ning sellest jääb lugejale muljet, et AS Narva Bussiveod tegevus on väljaspool seadust. Pressinõukogu otsus
14.12.06
Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on artiklis juttu pigem Narva linnavõimude tegemata tööst, mitte Narva Bussivedude tegevusest. Artiklis on sõna saanud erinevad osapooled ning kriitika ja selle vastuväited on tasakaalus. Artikli pealkiri ei ole eksitav, vaid võtab kokku artikli sisu.
155 Heili Talts
23.10.06
Sl Õhtuleht
09.09.06
Miks peaksin elupäästja hülgama
Kaebaja leiab, et artikkel on solvav ning sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
14.12.06
Õigeksmõistev: Pressinõukogul ei ole alust kahtlustada ajakirjanikku valetsitaatide esitamises. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, millele oma kaebuses juhib tähelepanu Heili Talts.
154 Marju Võsu
13.10.06
Järva Teataja
30.09.06
Kaklejad said lasteaias sildid kaela
Kaebaja meelest sisaldab artikkel tõendamata fakte ning kõigi süüdistuste kommenteerimiseks talle sõna ei antud. Samuti ei saanud kaebaja võimalust vastulauseks samas lehenumbris. Pressinõukogu otsus
08.11.06
Hea tava rikkumine: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus eelkõige kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. PN hinnangul on tegu murettekitava materjaliga, mis toetub anonüümsete allikate subjektiivsetele väidetele ning milles esitatud fakte ei ole põhjalikult analüüsitud. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud avaldatud faktidele saama kinnitust mitmest eri allikast ning seejuures ka allikad avaldama. Samuti leiab Pressinõukogu, et lasteaia juhataja Marju Võsu on küll artiklis sõna saanud, kuid tema kommentaar oleks pidanud puudutama eraldi igat süüdistust. Praegusel kujul jätab artikkel mulje, et Marju Võsu pole saanud võimalust igat süüdistust eraldi kommenteerida.
153 Valdek Vääri
06.10.06
Tartu Linnaleht
23.06.06
Eduard Vääri punaparunite ees küüru selga ei tõmmanud
Artikkel sisaldab kaebaja hinnangul ebaõigeid andmeid. Samuti pole kaebaja rahul, et talle ei pakutud võimalust vastulauseks. Kokkulepe eelmenetluse käigus
23.10.06
Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse 1. septembril.
152 Hubert Hirv, Pavel Gammer
05.10.06
Äripäev
28.09.06
Allilm maksis üle; Magus kinnistu napsati ära
Kaebajate kinnitusel sisaldab artikkel valeväiteid ning on tahtlikult laimava sisuga. Laimavate väidete kohta kaebajailt kommentaari ei küsitud. Tagasi lükatud
05.10.06
Tagasi lükatud: Kuna artikli peale on esitatud kaebus ka kohtule, siis pole Pressinõukogul vastavalt oma statuudile võimalik kaebust menetleda.
151 Narva Peetri kooli direktor Jelizaveta Tsertova
20.09.06
Narvskaja Gazeta
09.09.06
Stalini rezhiim Peetri koolis
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei võtnud anonüümset materjali avaldades temalt kommentaari. Lahendita
31.10.06
Lahendita: Kaebaja ei esitanud kaebuse arutamiseks vajalikke lisamaterjale.
150 Peeter Saari
14.09.06
Äripäev
07.09.06
Ilona Saari asub Preatoni vastu tunnistama videotehnika abil
Kaebaja peab artiklis avaldatud fakte valeks ja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
04.10.06
Õigeksmõistev: Leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Artiklis avaldatud faktid tuginevad allikatele, kelle väidetes puudub alus kahelda. Äripäeva kinnitusel pärineb väide, et Ilona Saari hoiab kohtust kõrvale, prokuratuuri andmetel.
149 Inno Tähismaa
01.09.06
SL Õhtuleht
31.08.06
Inno Tähismaa mängis kohtuistungil tola
Kaebaja on seisukohal, et artikkel sisaldab valeinfot, ajakirjanik ei pidanud kinni antud lubadusest ning artiklis ei antud kaebajale sõna. Tagasi võetud
02.11.06
Tagasi võetud: Kaebaja pöördus artikli pärast kohtusse.
148 Raimo Reest, Herkki Liivamaa
28.08.06
Postimees
17.08.06
Palgamõrvar südamesõbranna tapmiseks?
Kaebajad pole rahul nimede avaldamisega lehes ning leiavad, et artikkel on tekitanud neile seetõttu põhjendamatuid kannatusi. Pressinõukogu otsus
04.10.06
Õigeksmõistev: Täisnimede avaldamine ei saanud kuidagi tekitada põhjendamatuid kannatusi, sest mehed olid avalikul kohtuistungil tunnistaja rollis ning hoidsid ära mõrva. Antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Pressinõukogu märgib, et tegu oli avaliku kohtuistungiga, mida kaebajad isegi tunnistavad.
147 Neinar Seli
22.08.06
SL Õhtuleht
25.07.06
Riik maksab Seli firmale aastas 16 miljonit krooni renti
Kaebaja peab artiklit vastuoluliseks, ebaobjektiivseks ning tema mainet kahjustavaks. Pressinõukogu otsus
04.10.06
Õigeksmõistev: Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda avaldatud faktides, mida esitab artiklis Tartu endine linnapea Tõnis Lukas või mis on pädevate ametnike poolt varem ajakirjanduses avaldatud. Kaebaja ei lükka ise ühtegi fakti oma kaebuses ega lehele saadetud vastulauses ümber. Lehel puudus vajadus Neinar Seli vastulause avaldamiseks, kuna kaebaja ei paranda selles tsitaate ega fakte. Ajakirjaniku erakondlik kuuluvus ei ole Pressinõukogu meelest antud loo puhul oluline, kuna ajakirjanik pole enda ja lehe kinnitusel Keskerakonnaga enam seotud.
146 Kalev Rebane
04.08.06
Delfi
30.07.06
Pronksmehe vastased lubavad põlenguid
Kaebaja peab uudise pealkirja laimavaks, provokatiivseks ja rahvuslaste mainet kahjustavaks. Pressinõukogu otsus
06.09.06
Tagasi lükatud: Pressinõukogu ei pidanud kaebuse esitajat asjassepuutuvaks isikuks ning seega pole tal õigus kaebusele.
145 Ahto Mosna
27.07.06
Postimees
13.07.06
Kotkas ootab lõvi surma?
Kaebaja ei ole rahul artiklis kasutatud väljendiga - AS Eesti Vabariik. Tagasi lükatud
04.08.06
Tagasi lükatud: Kaebus pole seotud hea ajakirjandustava järgimisega.
144 Sky Media
01.08.06
Eesti Ekspress
20.07.06
Foto leheküljel A27
Foto kahjustab Pärnus toimunud ürituse "Pidu Palmisaarel", ürituse turvafirma ja Sky Plusi kaubamärgi mainet. Pressinõukogu otsus
06.09.06
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu pädevuses ei ole otsustada, kas pildil viibinud isik viibis Sky Plusi üritusel või mitte, kuid samas ei näe Pressinõukogu põhjust kahelda foto autori sõnades. Pressinõukogu pädevuses on anda hinnang, kas väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava või mitte. Pressinõukogu ei anna hinnangut firma kaubamärgi ja ürituse korraldamise maine kahjustamise kohta.
143 Vladislav Ponjatovski
26.06.06
Vesti Dnja
05.06.06
Ühinemine ei lisa autoriteeti
Artikkel sisaldab kaebaja meelest väljamõeldud fakte. Samuti pole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu otsus
06.09.06
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgesti eristatavad. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav. Samuti on rikutud punkti 5.2., mille järgi on süüdistuste korral faktivigade ja tsitaatide parandamiseks õigus vastulausele. Vesti Dnja ei võimaldanud aga kaebajal vastulauset avaldada.
142 AS Narva Bussiveod juhatuse liige Andrus Tamm
12.06.06
Narvskaja Gazeta
25.05.06
Narva Bussivedude küpseks saamise aeg
Kaebaja meelest on artiklis segi uudised, arvamused ja oletused ning kaebaja vastulauset on järgmises lehenumbris toimetuse poolt kommenteeritud. Pressinõukogu otsus
06.09.06
Tauniv: Leht eksis koodeksi punkti 5.2. vastu, mis näeb ette, et vastulause avaldatakse toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu arvates ei oma tähtsust, millist pealkirja kandis kaebaja kirjutis, sest sisuliselt oli tegu vastulausega. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav.
141 Virþinja Kotkas
19.05.06
Just!
02.05.06
Kes maksab kinni Virzi luksusliku elu?
Kaebaja leiab, et artiklis on põhjendamata avaldatud tema eraelu ja privaatsust rikkuvaid andmeid, lisaks on artikkel kaebaja suhtes negatiivse hoiakuga. Lahendita
25.05.06
Lahendita: Väljaanne ei ole ühinenud Pressinõukoguga ning keeldus selgituste andmisest. Pressinõukogu ilma väljaande seisukohata otsust ei tee.
140 Toomas Puurmann
15.05.06
Maaleht
16.02.06
Vormsilased karastavad lambaid
Kaebaja pole rahul, et artikkel põhineb anonüümsetel allikatel, kuid süüdistatavad on selles selgelt äratuntavad. Samuti pole kaebaja rahul, et lambakasvatajatelt pole kommentaare võetud ega vastulause võimalust antud. Pressinõukogu otsus
14.06.06
Õigeksmõistev: Artikkel ei ole negatiivse alatooniga ning sõna on antud nii lambakasvatajale kui välipidamise vastasele. Artiklist ei nähtu, et see on kirjutatud kaebuse esitaja halvustamiseks; artiklis pole tehtud sellesuunalisi vihjeid, rääkimata kaebuse esitaja nimepidi mainimisest. Selgelt on esiplaanil väitlus lammaste välipidamise teemal.
139 Feja Räim
12.05.06
Kanal 2
04.05.06
Reporteri uudislõik sundüürnike piketist
Kaebaja peab uudislõiku eksitavaks ja sundüürnikke solvavaks. Pressinõukogu otsus
14.06.06
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et uudislõigus said sõna erinevad osapooled ning selles ei ole fakte moonutatud. Pressinõukogu arvates on uudislõigust aru saada, et jutt käib vaid turuhinnast madalama hinnaga korteri müügist.
138 Tõnis Bittman
03.05.06
Eesti Päevaleht
21.04.06
Kus on linnavolinik Tõnis Bittmani parkimiskaart?
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab moonutatud ja eksitavat infot, kusjuures andmete paikapidavust pole tema käest kontrollitud ega kommentaari küsitud. Pressinõukogu otsus
17.05.06
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 4.2., mis kohustab konflikti sisaldava materjali korral ajakirjanikku kuulama ära kõik osapooled. Vaidlusaluses artiklis pole Tõnis Bittmani asjasse puutuvate selgituste saamiseks ära kuulatud.
137 Ants Ventsel
01.04.06
Äripäev
20.03.06
Vanalinna takso võtab kilomeetri eest 50 krooni
Kaebaja ei olnud rahul sellega, et ajakirjanik ei tutvustanud end enne info hankimist ja ei kasutanud info saamiseks ausaid võtteid. Kokkulepe eelmenetluse käigus
18.04.06
Poolte kokkulepe: Pooled leppisid kokku, Äripäev avaldas 17.04.2006 vabanduse.
136 Toivo Tuberik
01.04.06
TV 3
31.03.06
Seitsmesed uudised
Kaebaja pole rahul, et uudistelõigus ei kuulatud ära kõiki osapooli. Lisaks leiab kaebaja, et antud saatelõiguga rikuti tema eraelu privaatsust. Kokkulepe eelmenetluse käigus
12.04.06
Poolte kokkulepe: TV 3 vabandas kaebaja ees.
135 Heli Nurger
20.03.06
Lääne-Harju Ekspress
28.01.06
Artiklid Keila linna kultuuripreemia määramisest
Kaebaja peab artikleid laimavaks ning neis pole ühe osapoole kommentaare. Samuti pole artiklitega antud ausat ja mitmekülgset pilti toimunust. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Õigeksmõistev: Kuigi kaebaja ja väljaande vahel on toimunud arusaamatus, ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava. Artikli „Keila linna 2006. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee” puhul on tegu reportaaþiga ning selles þanris esitatakse ka autori subjektiivseid seisukohti. Arvamusartikli „Kultuuripreemia määramisest” puhul ajakirjanduse eetikakoodeksit rikkutud ei ole, sest igal inimesel on õigus arvamust avaldada. Oma arvamuse oleks võinud lehele saata ka komisjoni teised liikmed.
134 FKS Investeeringute OÜ
10.03.06
Delovõje Vedomosti
15.02.06
Vanalinn on kaitseta
Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on esitatud süüdistusi, kuid ühe osapoole seisukohti ei küsitud. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Tauniv: Pressinõukogu arvates on kaebaja ja ajakirjaniku vahel toimunud kommunikatsioonihäire, mille tõttu ei ole lehte jõudnud kaebaja seisukoht. Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette konflikti sisaldava materjali puhul kõigi osapoolte kommentaare. Kaebajaga on küll räägitud, kuid ajalehte tema seisukoht ei jõudnud.
133 Ardi Mandre
10.03.06
Postimees
01.02.06
Tähtvere valda linna ja maa piirile kerkis uus külalistemaja
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud infot, mis tekitavad talle põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Tauniv: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Artikli põhiosas on küll kaebaja seisukohad olemas. Kuid artikli viimases lõigus tuuakse mehe taustast kirjutamisega ootamatult sisse konflikti sisaldav teema, kus Ardi Mandre kommentaari pole. Samas vajanuks uus teema kindlasti kaebaja selgitusi.
132 Margus Valdes
14.02.06
Eesti Ekspress
19.01.06
Skandaalne ärimees tembutab jälle
Kaebaja peab artiklit ebatäpseks ja eksitavaks, mis jätab mulje nagu oleks sündmused lehes kirjutatud viisil aset leidnud. Artikli juures avaldatud ühte fotodest peab kaebaja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Õigeksmõistev: Pressinõukogu meelest on kõigile osapooltele sõna antud ning esitatud tsitaate ei ole Pressinõukogul võimalust kahtluse alla seada. Erinevalt kaebajast ei pea Pressinõukogu artikli juures olevaid fotosid eksitavaks. Fotod on märgistatud ning on artikli sisuga seotud.
131 A.A.
13.02.06
kohalik leht

Kaebaja ei ole rahul lehes avaldatud fotoga. Pressinõukogu otsus
22.03.06
Tauniv: Väljaanne on rikkunud eetikakoodeksi punkti 3.6, mis üldjuhul lubab lapsi fotografeerida lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. Antud juhul viibis laps saunaruumis üksi ning foto tehti luba küsimata.
130 Enn Rajasaar
01.02.06
Linnaleht
27.01.06
"Pansionaadi" arhitekt pääses meeldetuletusega
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Tauniv: Linnaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel ilmus rubriigis „Häbipost” ja sisaldab Enn Rajasaare suhtes kriitilist fooni loovat keelekasutust, oleks pidanud artikkel sisaldama ka Enn Rajasaare kommentaari.
129 Enn Rajasaar
01.02.06
Eesti Päevaleht
14.01.06
Arhitekt võib ilma jääda ametiloast
Artikkel sisaldab kaebaja meelest valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et talle pole sõna antud. Pressinõukogu otsus
19.04.06
Tauniv: Eesti Päevaleht rikkus artiklis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled. Samuti eksis leht koodeksi punkti 5.1. vastu, mille järgi tuleb tõsiste süüdistuse korral pakkuda inimesele kommentaari võimalust samas numbris. Antud artiklis oli Enn Rajasaare kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid enda seisukohtade selgitamiseks ta sõna ei saanud.
128 Margo Hurt
30.01.06
Võrumaa Teataja
29.10.05
Kohalikud elanikud kahtlustavad, et Karsna järvel käivad röövpüüdjad
Kaebaja peab artiklis avaldatud infot moonutatuks ja valikuliseks. Samuti ei ole ta rahul vastulause avaldamata jätmisega. Pressinõukogu otsus
22.03.06
Õigeksmõistev: Leht ei rikkunud eetikakoodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei rikkunud leht koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda eri allikate sõnades. Eri osapooled on saanud oma seisukoha artiklis välja öelda.
127 Võru Linnavalitsus
20.01.06
LõunaLeht
01.12.05
Ivi Eenmaa juhitav uus linnavõim kahekordistas kõigepealt oma sissetuleku
Kaebaja meelest sisaldab artikkel valeinfot, on ühe osapoole suhtes halvustav ning ei anna osapooltele võrdselt sõna. Lahendita
13.03.06
Lahendita: Väljaanne ei ole ühinenud Pressinõukoguga ning keeldus selgituste andmisest. Pressinõukogu ilma väljaande seisukohata otsust ei tee.
126 Ülle Erman
13.01.06
Lääne Elu
05.01.06
Taeblas tüssatakse
Kaebaja peab lugejakirja solvavaks, lisaks sisaldab see faktivigu. Kaebaja leiab, et leht pidanuks kirja enne avaldamist toimetama. Pressinõukogu otsus
15.02.06
Tauniv: Hea ajakirjandustavaga ei ole kooskõlas lugejakirjas esinevate põhjendamatult halvustatavate väljendite avaldamine.
125 Natalja Trusova
03.01.06
Vesti Nedeli
11.11.05
Artiklid saientoloogiast
Artiklid on kaebaja meelest eksitavad ja sisaldavad valefakte. Pressinõukogu otsus
15.02.06
Õigeksmõistev: Artiklis on saientoloogia kohta avaldatud erinevaid seisukohti. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjandusel on õigus avaldada erinevaid seisukohti maailmavaatelistes küsimustes.
124 Natalja Trusova
27.12.05
Eesti Televisioon
03.11.05
Pealtnägija
Kaebaja leaib, et Pealtnägija edastas saatelõigus saientoloogia ja nende Hea tahte tuuri kohta valeandmeid. Pressinõukogu otsus
18.01.06
Õigeksmõistev: Eesti Televisioon on järginud saatelõigus head ajakirjandustava. Saates on saanud sõna erinevad osapooled. Kuna kaebaja ei too välja ühtegi valefakti, siis puudub Pressinõukogul alus ka faktides kahelda. Ajakirjanikel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti erinevate ideoloogiate suhtes.
123 Mart Marandi
22.12.05
Sakala
20.12.05
Repliik: Jahimehed à la al-Qaeda
Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline. Lisaks õhutab kirjutis kaebaja meelest vaenu jahimeeste ja maaomanike vahel. Tagasi lükatud
11.01.06
Tagasi lükatud: Artikkel ei puuduta otse kaebajat.
122 Tiigrihüppe Sihtasutus
15.12.05
Õpetajate Leht
18.11.05
Õppivast tiigrist, arengukavast ja muust
Artikkel sisaldab kaebaja meelest valefakte ja on ühepoolne. Pressinõukogu otsus
18.01.06
Õigeksmõistev: Kõik osapooled said sõna. Kuivõrd arutelu toimus rubriigis „Haridusdialoog", viitab rubriigi nimi sellele, et nendel ajalehekülgedel toimub diskussioon, mitte lõplike tõdede avaldamine.
121 AS Delfi
16.11.05
Postimees
15.11.05
Tuletikud püromaanidele
Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Pressinõukogu otsus
18.01.06
Õigeksmõistev: Ajalehel ja ajakirjanikel on õigus avaldada erinevaid seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi, kasutades võrdlusi või kujundlikku keelt. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei tekita Delfi töötajatele põhjendamata kannatusi, sest artiklis ei esitata nende vastu süüdistusi, vaid seostatakse irooniat kasutades netikommentaaride teema rahvusvaheliste suhetega.
120 Nadezda Sinjakova
18.11.05
Narvskaja Gazeta
27.10.05
Kohaliku võimu valimised on toimumata
Artikkel sisaldab kaebaja meelest kontrollimata fakte, on ühepoolne ning solvav. Pressinõukogu otsus
15.12.05
Õigeksmõistev: Ajalehel on õigus avaldada erinevaid poliitilisi seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla. Kui kriitika alla sattunud munitsipaalpoliitik leiab, et tema kohta on esitatud valeinfot või laimu, on tal võimalus taotleda ajalehelt omapoolse seisukoha avaldamist.
119 Anatoli Stsura
14.11.05
MK-Estonia
09.11.05
Stsura tegi Narvast linna
Kaebaja peab artiklit ekistavaks ja solvavaks, kuna sisaldab moonutatud ja valefakte. Pressinõukogu otsus
18.01.06
Tauniv: Leht rikkus eetikakoodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust eelkõige kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ajaleht on eksitavalt ühendanud kaebaja astumise erakonda ja justkui sellest tuleneva korteri saamise ning võimude toetuse orkestrile. Teisi eetikakoodeksi punkte rikutud ei ole.
118 Antti Loodus
02.11.05
Eesti Ekspress
22.09.05
Küberpastor kriminaaluurimise all
Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
15.12.05
Õigeksmõistev: Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artikli pealkiri põhineb selles esitatud faktidel.
117 Raul Koppe
17.10.05
Pärnu Postimees
20.11.04
Oletatava vargabande neli liiget vahistati; Arestimajast põgenenud tabati tänu tähelepanelikele linlastele
Kaebaja leiab, et artiklitega on tema nime teotatud, rikutud eraelu puutumatust ning riivatud üldtunnustatud süütuse presumptsiooni. Tagasi lükatud
19.10.05
Käimas kohtuvaidlus: Artiklite osas on käimas kohtuvaidlus, mis välistab menetluse Pressinõukogus.
116 Anne Kiudsoo
30.09.05
SL Õhtuleht
27.09.05
Lihatükk kurgus tõi noormehele surma
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab õnnetuse kohta ebaadekvaatset infot. Põhjendatud ei ole ka asjaosaliste identifitseerimine. Pressinõukogu otsus
18.11.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu seisukohalt võtab pealkiri artikli sisu kokku ning vastuolu artikli ja loo sisu vahel ei ole. Pressinõukogu leiab, et hukkunud noormehe isik ei ole suuremale avalikkusele tuvastatav ning seega on SL Õhtuleht käitunud vastavalt eetikakoodeksi punktile 4.8, mis kutsub ajakirjandust üles olema ettevaatlik ohvrite identifitseerimisel.
115 Imre Sooäär
15.09.05
SL Õhtuleht
03.09.05
Mis on kepikõnni võlu?
Kaebaja peab kirjutist eksitavaks ja solvavaks. Pressinõukogu otsus
18.11.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda faktides, millel artikkel tugines ning mida 2003. aastal ei lükanud ümber ka Inna Sooäär. Kuna tegu on arvamusartikliga, on ajakirjanikul õigus oma suhtumist poliitikasse väljendada, samas on puudutatud isikul aga õigus vastulausele oma veendumuste esitamiseks.
114 Aleksandr Ikonnikov
30.08.05
Den za Dnjom
22.07.05
Vene nimekirjade hulk kasvab
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpseid andmeid, mis kahjustavad ta mainet. Tagasi lükatud
16.12.05
Kaevataval puudub vastuse esitamise kohustus: Kuna Den za Dnjom ei ole EALLi liikmesleht, siis tal puudub kohustus Pressinõukogule vastata, mistõttu pole võimalik kaebust arutada. Lisaks on tegu kahe võrdse nädalalehe vahelise kaebusega.
113 MTÜ Noorteliit Sillamäe - Tuleviku Linn
29.08.05
Sillamäeskii Vestnik
16.08.05
Linnas on üks noorteühendus rohkem... ... teises noorteühenduses on vähenenud
Kaebaja peab artiklite pealkirju eksitavaks, sest seeläbi antakse mõista nagu oleks ühe noorteühenduse vara varastamisega seotud teine ühendus. Pressinõukogu otsus
13.10.05
Õigeksmõistev: Sillamäeski Vestnik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kaks artiklit on selgelt eristatavad ning mõlema artikli pealkirjad ei eksita lugejat.
112 Tiiu Mets
01.08.05
Lääne-Harju Ekspress
09.07.05
artiklid Vasalemma vallavolikogu tööst
Artiklid sisaldasid kaebaja arvates pahatahtlikult moonutatud, vale ja avalikkust eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul ka vastulause kommenteerimisega. Pressinõukogu otsus
29.09.05
Hea tava rikkumine: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksit, sest avaldas vastulause kommentaariga. Muud rikkumist Pressinõukogu ei leidnud.
111 Tallinna Äripanga AS
21.07.05
Ajakiri Saldo
20.06.05
Afgaani kättemaks
Artikkel on kaebaja meelest eksitav ja vaenulik ning sisaldab kontrollimata infot. Artiklis on esitatud alusetuid süüdistusi ja kahtlustusi kaebaja suhtes. Pressinõukogu otsus
13.10.05
Tauniv: Pressinõukogu leidis, et artiklis olevad süüdistused on tõendamata ja kontrollimata ning ajakirjanik oleks pidanud osapooltelt kommentaaride saamisega rohkem vaeva nägema.
110 Lääne maavalitsus
31.05.05
Lääne Elu
05.05.05
Mõtteprügi
Kaebaja ei pea eetiliseks maakonna tunnuslauset kritiseeriva juhtkirja avaldamist lehes enne tunnuslause otsimise konkursi välja kuulutamist. Pressinõukogu otsus
18.08.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et lehel on õigus oma arvamust avaldada ning parim koht selleks on juhtkiri.
109 Kirde-Eesti Ettevõtjate Liit
27.05.05
Gorod
27.05.05
Armastav ühendus
Kirjutis sisaldab faktivigu ning eksitab seeläbi lugejat, leiab kaebaja. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et foto ja teksti autorit pole näidatud. Pressinõukogu otsus
29.09.05
Hea tava rikkumine: Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille järgi ei või fotod ja fotode allkirjad auditooriumi eksitada.
108 OÜ Esra KO
20.05.05
SL Õhtuleht
04.05.05
Taksosõit lõppes vangikongis
Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud tema vastulauset. Pressinõukogu otsus
18.08.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et kaebaja sai oma seisukoha avaldada artiklis. Kuna vastulause uusi fakte ei sisaldanud, ei olnud lehel põhjust seda avaldada.
107 Rain Raimo
18.05.05
Sakala
15.04.05
Bangalo omanik müüb kinnisvara
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab faktivigu ning on eksitav ja tema mainet kahjustav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
16.06.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et artiklist on näha lehe soov saada kaebajaga ühendust. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda lehe väidetes, et maksuvõlga puudutav info pärineb Krediidiinfost. Pressinõukogu leiab, et repliik „Värsket vett konnatiiki” põhineb artiklis esitatud andmetel.
106 Lembit Kalev
09.05.05
Äripäev
15.02.05
Liikuvate autotulede leiutaja plaanib kohtuasja suurte autofirmade vastu
Kaebaja soovis saada enda kaitseks sõna ning ei ole rahul sellega, et vastulause jäeti avaldamata. Pressinõukogu otsus
13.10.05
Õigeksmõistev: Kuna kaebaja sai esimeses artiklis sõna ning teine artikkel oli üldistav, siis vajadust vastulause avaldamiseks lehel ei olnud. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on teemale pühendanud piisavalt palju leheruumi.
105 Jaan Kirss
09.05.05
Meie Maa
05.05.05
Karikatuur
Kaebaja peab karikatuuri solvavaks, eriti naiste suhtes. Tagasi lükatud
13.05.05
Ei ole ajakirjanduslik materjal: Karikatuur ei ole ajakirjanduslik materjal ning kaebaja ei ole puudutatud osapool.
104 Rein Küttim
25.04.05
Äripäev
26.01.05
Salapärase palgamaksja taga on Saurixi omanikud
Kaebaja on seisukohal, et artiklis on eksitavat infot. Kaebaja peab artiklit solvavaks ja oma mainet kahjustavaks. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Õigeksmõistev: Artiklis on tuginetud eri firmade majandusaruannetele, mille avalikustamine on põhjendatud. Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.
103 Rein Õue
25.04.05
Meie Maa
20.03.05
Petmistele rajatud äri ei seisnud püsti
Kaebaja leiab, et ei ole artiklis saanud piisavat võimalust süüdistuste kommenteerimiseks. Lisaks sisaldab aritkkel mitmeid valeväiteid. Pressinõukogu otsus
16.06.05
Tauniv: Pressinõukogu otsustas, et artikkel on kirjutatud ajakirjaniku enda isiklikest majanduslikest huvidest lähtuvalt. Ajakirjaniku ja kaebaja majanduslikku tehingut ei eita ka Meie Maa. Meie Maa rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.
102 Mailis Reps
22.04.05
Postimees
19.04.05
Mailis Reps saab ministrina ainult paremaks minna
Artiklis on kaebaja kohta avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot ning jäetud kaebaja kommentaar küsimata. Kaebaja peab artiklit solvavaks. Pressinõukogu otsus
16.06.05
Tauniv: Postimees oleks pidanud ära kuulama kõik osapooled ja andma kaebajale kommentaarivõimaluse samas numbris. Pressinõukogu leidis, et uudisteküljel ilmunud artiklis on segamini oletused, arvamused ja faktid.
101 Elmar Kuus
22.04.05
Postimehe lisa Arter
16.04.05
Kuse-taat ennustab märga suve
Kaebaja leiab, et kirjutis rüvetab tema au, nime, väärikust ja tegevusala ning seda kõike anonüümselt. Pressinõukogu otsus
16.06.05
Tauniv: Pressinõukogu leidis, et kirjutis tekitas kaebajale põhjendamatuid kannatusi. Kuigi kirjutis ilmus huumoriküljel, kahjustas see kaebaja mainet ja oli solvav tema isiku suhtes.
100 H.K.
21.04.05
Järva Teataja
21.04.05
Juhatus harutab umbsõlmi
Kaebaja leiab, et artiklis on mitmeid fakte moonutatud. Kaebaja peab artiklit oma mainet kahjustavaks. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Õigeksmõistev: Leht on ära kuulanud mõlemad osapooled, andnud kaebajale sõna ning avaldatud faktid põhinevad kas allikate ütlustel või artiklis viidatud dokumentidel. Kaebaja süüdistust ajakirjaniku kohta, et see eiras artikli mitteavaldamise palvet, ei pea Pressinõukogu põhjendatuks.
99 Viktoria Lukats
20.04.05
Äripäev
25.11.04
Kullaäri võtab töötaja palgata tööle
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valefakte ja on seetõttu avalikkust eksitav ja laimav. Kaebaja ei ole rahul sellega, et ei saanud võimalust oma seisukoha avaldamiseks. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leidis, et kaebaja sai artiklis sõna ning vastulause avaldamine polnud vajalik.
98 Igor Orlov
20.04.05
SL Õhtuleht
08.04.05
Lapsed läksid jalgpalliväljakul karvupidi kokku
Artikkel on eksitav, kuna jätab avalikkusele mulje nagu olnuks kaklejateks spordiklubi Noorus lapsed. Kaklejad aga pole kunagi kuulunud Igor Orlovi juhendatavasse rühma. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Õigeksmõistev: Leht avaldas kaebaja selgitused. Antud vastulause kärpimist peab Pressinõukogu vajalikuks, sest oluline oli vaid faktide täpsustamine.
97 Toomas Vooglaid
08.04.05
Eesti Päevaleht
04.04.05
Paavsti valed otsused
Artikkel on kaebaja hinnangul vastuolus ajakirjanduseetika põhimõtetega. Tagasi lükatud
11.04.05
Tagasi lükatud: Kaebaja ei ole puudutatud osapool.
96 Toomas Ross
31.03.05
Lääne-Harju Ekspress
05.03.05
Koeraomanik lohistas oma neljajalgset sõpra auto taga
Kaebaja kinnitusel sisaldab artikkel valefakte ning mõistab ta süüdi ilma kohtuotsuseta. Samuti ei pea kaebaja põhjendatuks oma nime ja aadressi avaldamist lehes. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Õigeksmõistev: Kaebaja sai sõna faktide ja sündmuse kommenteerimiseks. Pressinõukogu peab põhjendatuks kaebaja nime avaldamist ja allikate anonüümseks jätmist.
95 Katrin Astudneva
29.03.05
MK Estonija
21.02.05
artiklid väidetavast ebaseaduslikust lasteaiast
Kaebaja peab artikleid laimavaks, kuna need sisaldavad valeinfot. Samuti pole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust oma seisukoha välja ütlemiseks. Tagasi lükatud
10.08.05
Materjalide puudumine: Kaebaja ei esitanud aruteluks vajalikke materjale.
94 Marko Kreis
29.03.05
Eesti Televisioon
18.02.05
Avatud Toimik
Kaebaja leiab, et saatelõigus esitati tema kohta valefakte, mis teda solvavad ja laimavad. Kaebaja väitel talle enda kaitseks sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
21.04.05
Õigeksmõistev: ETV ei ole eksinud ühegi eetikakoodeksi punkti vastu. Pressinõukogu leiab, et saates näidatu oli avalikkusele oluline, sest kajastatud ebaseadusliku tegevuse keskmes olid lapsed.
93 Evelin Ilves
21.03.05
Postimehe lisa Arter
19.03.05
Kes on Eesti sümpaatseim meespoliitik?
Kaebaja ei ole rahul enda ja oma pere kohta avaldatud anonüümsete ja solvavate tsitaatidega, mis on tehtud vajaliku taustainfota. Kaebaja peab avaldatud tsitaate jõhkraks sekkumiseks eraellu ning ühiskonna ja pereväärtuste üle irvitamiseks. Pressinõukogu otsus
21.04.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse.
92 Lembit Ülper
17.03.05
Eesti Päevaleht
10.03.05
Wõro nõukogu esimeest süüdistatakse 15 miljoni riisumises
Kaebaja peab artiklis esitatud väiteid valeks ning ei ole rahul, et talle artiklis enda kaitseks sõna ei antud. Pressinõukogu otsus
21.04.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu otsustas, et leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajaga üritati ühendust saada ja kommentaari saamata kasutati varasemat seisukohta, lõpetuseks avaldati ka kaebaja vastulause.
91 AS Narva Bussiveod
21.02.05
Narva
10.02.05
Streik on veel küsimärgi all
Kaebaja peab artiklit eksitavaks ning pole rahul vastulause kommenteerimisega. Pressinõukogu otsus
19.05.05
Ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine: Pressinõukogu otsustas, et leht oleks pidanud ära kuulama kõik osapooled ning jätma avaldatud vastulause toimetusepoolsete kommentaarideta.
90 Pavel Gammer
18.02.05
Eesti Päevaleht
19.11.04
Andmeid võltsinud ärimees jäi kohtus kodakondsuseta
Kaebaja leiab, et artiklis on kontrollimata ja eksitavaid fakte, mis kahjustavad tema head nime. Pressinõukogu otsus
21.04.05
Tauniv: Eesti Päevaleht oleks pidanud kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust, samuti oleks tulnud ära kuulata kõik osapooled.
89 Mihail Koltsov
16.02.05
Den za Dnjom
22.10.04
Maa kaob jalge alt...
Kuna artiklis on kaebaja kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, oleks kaebaja meelest pidanud kontrollima süüdistuste paikapidavust ning andma kaebajale võimaluse kommentaariks. Tagasi lükatud
18.02.05
Aegunud: Kaebus ületas kolmekuulise tähtaja.
88 Meelis Atonen
16.02.05
SL Õhtuleht
11.02.05
Eksministrid lärmasid riigikogu valvelauas?
Artiklis on kaebaja meelest tegu ebatäpse ja eksitava infoga. Pressinõukogu otsus
24.03.05
Hea tava rikkumine: Artikkel on kaebaja suhtes põhjendamatult halvustav. Ajakirjanik ja väljaanne oleks pidanud välistama moonutatud info avaldamise.
87 Margarita Kazakova
14.02.05
Panoraam
10.12.04
Hommikul raha, aga õhtul... mis?
Kaebaja leiab, et artiklis on faktivigu, foto on eksitav ning kõik osapooled ei ole ära kuulatud. Tagasi lükatud
01.04.05
Kaebust ei saa menetleda: Kuna väljaanne ei ole Ajalehtede Liidu liige ja oma seisukohta ei andnud, siis ei saa menetleda.
86 Tanel Treima
04.02.05
Eesti Ekspress
03.02.05
Naisteahistaja pandi vangi
Kaebaja leiab, et artikliga on rikutud ajakirjanduseetika koodeksit, sest leht on esitanud valeinfot ja ei ole talle kommentaariks võimalust andnud. Pressinõukogu otsus
24.03.05
Õigeksmõistev: Artikkel tugines kohtu poolt tehtud otsusele. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.
85 Kaarel Tarand
28.01.05
Postimees
27.01.05
Mälukaotus ühishaua ääres
Kaebaja leiab, et lehe juhtkirjaga on tekitatud Eesti rahvale moraalset kahju. Juhtkiri sisaldab ka väärväiteid, mida esitatakse faktidena. Pressinõukogu otsus
24.03.05
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leiab, et igal väljaandel on õigus esitada oma nägemus ajaloos asetleidnud sündmuste kohta. Ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist Pressinõukogu ei leidnud.
84 Oleg Gross
21.01.05
Eesti Ekspress
15.07.04
Pastor Aleksander Sermi juhtum
Kaebaja peab artiklit eksitavaks ja tema pere mainet kahjustavaks. Tagasi lükatud
26.01.05
Aegunud: Kaebaja esitas kaebuse oluliselt hiljem ettenähtud tähtajast, samas oli kolmekuulisest aegumisperioodist ise teadlik.
83 OÜ Toiran
18.01.05
Eesti Päevaleht
08.01.05
Invaliidi kojusõit maksis 750 krooni
Kaebaja süüdistab lehte valefaktide avaldamises ning selles, et kaebaja ei saanud artiklis süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu otsus
21.04.05
Hea tava rikkumine: Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit punktis, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Artikli avaldamisega ei olnud nii kiire, et see oleks õigustanud kritiseeritava osapoole kommentaariõiguseta jätmist.
82 Aivo Õun
15.01.05
SL Õhtuleht
09.01.04
Lapsevägistaja mõisteti vangi
Kaebaja pole rahul oma nime avaldamisega ajalehes ning ei pea õigeks, et leht suhtub temasse kui süüdimõistetusse. Pressinõukogu otsus
24.03.05
Õigeksmõistev: Artikkel tugines kohtuotsusele, lisaks on ajakirjanduse ülesanne jagada avalikkusele teavet ühiskonnas toimuva kohta.
81 Orsent OÜ
14.01.05
Eesti Päevaleht
11.01.05
Keeleseaduse eiramise tõttu suletud Orsent kaebles Vene meedias
Artikli pealkiri on halvustav, pildiallkiri lugejaid pettev ning kirjutis sisaldab ebatäpseid väiteid - leiab kaebaja. Pressinõukogu otsus
10.02.05
Õigeksmõistev: Artikli pealkiri ei ole halvustav, pildiallkiri ei eksita lugejaid ning kaebaja sai võimaluse oma seisukohtade selgitamiseks.
80 Hubert Hirv
12.01.05
Eesti Päevaleht
19.11.04
Politsei otsib äripartner Hubert Hirve
Kaebaja leiab, et lehes avaldatu on kontrollimata ja vale, samuti ei avaldanud leht vastulauset. Pressinõukogu otsus
10.02.05
Hea tava rikkumine: Kuna tegu oli kriitilise materjaliga, pidanuks toimetus ära kuulama osapooled ning andma kaebajale võimaluse vastulauseks.
79 Hindrek Lootus
06.12.04
Eesti Ekspress
02.12.04
Täitmata soojad kohad
Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot. Kokkulepe
23.12.04
Pooled leppisid kokku: Leht avaldas 16. detsembril vabanduse.
78 Tallinna Pedagoogikaülikool
08.11.04
Sirp
22.10.04
Stalinism pedagoogikaülikoolis?
Kaebaja ei ole rahul artikli hinnangulise pealkirjaga ning sellega, et kriitilise materjali korral ei ole teise osapoole kommentaari võetud. Pressinõukogu otsus
09.12.04
Õigeksmõistev: Kaebaja sai vastulauseks võimaluse, kuid loobus selle kasutamisest.
77 Justiitsministeerium
04.11.04
Vesti Nedeli

Jedem das Seine (01.10.04); Mets ja laastud (08.10.04)
Kaebaja leiab, et esimene artikkel sisaldas faktivigu ning oli laim Eesti riigi aadressil. Samuti oli artikli puhul tegu rahvusvahelise vaenu õhutamisega. Teises artiklis peab kaebaja sobimatuks vastulause kommenteerimist. Pressinõukogu otsus
20.01.05
Hea tava rikkumine: Leht rikkus eetikakoodeksit vastulause kommenteerimisega.
76 Tiina Tiitso
27.10.04
Postimees
19.10.04
Eesti kõrgeim veehind tõi tüli
Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Pressinõukogu otsus
20.01.05
Õigeksmõistev: Leht ei eksinud vee hinda puudutavates faktides. Postimees tegi küll vea valimisliidu nimes, kuid artikli sisu ja hoiakuid see ei mõjutanud.
75 Diana Svjatovets
21.10.04
MK Estonija
28.07.04
Diana büst ja Svetlana trikoo
Kaebaja leiab, et kirjutis kahjustab tema mainet ja artikli juures olevad fotod on eksitavad. Pressinõukogu otsus
09.12.04
Õigeksmõistev: Pressinõukogu leidis, et fotomontaaþ ei ole eksitav ning kaebaja privaatsust rikkuv, kuna fotod on tehtud avalikul üritusel.
74 Tanel Treima
29.09.04
Eesti Ekspress
23.09.04
Naisteahistaja jõuab kohtu ette
Kaebaja ei ole rahul fotode ja täisnime avaldamisega ning kurjategijaks nimetamisega enne vastavat kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
11.11.04
Hea tava rikkumine: Leht jättis ära kuulamata süüdistatava osapoole ning sellega sai võimalikuks moonutatud info avaldamine.
73 Ilmar Kleis
09.09.04
Postimees
10.08.04
Habilitatsiooniküsimusest
Kaebaja peab kirjas esitatut kriitikat enda aadressil lausvaleks. Pressinõukogu otsus
11.11.04
Õigeksmõistev: Mõlemad osapooled said vaidluses oma seisukoha välja öelda ning lehel oli õigus arutelu lõpetada.
72 Keskkonnaministeerium
16.08.04
Eesti Päevaleht
28.07.04
Süvasadama ehitus venib ministeeriumi tõttu
Kaebaja peab kirjutisi erapooletuks ja teadlikult kontekstist väljarebituks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kõik osapooled ei ole saanud võrdselt ruumi oma seisukohtade selgitamiseks. Pressinõukogu otsus
09.09.04
Õigeksmõistev: Toimetustel on õigus intervjuusid lühendada. Kõik osapooled olid artiklites sõna saanud.
71 Eesti Ametiühingute Keskliit
12.08.04
Vesti Dnja
08.07.04
Töörahva kaitsjate salajane äri
Artikkel on kontrollimata faktide pärast kaebaja meelest eksitav ja laimava sisuga. Kaebaja esitatud vastulauset on leht kommenteerinud. Pressinõukogu otsus
09.09.04
Hea tava rikkumine: Uudised ja arvamused ei ole artiklis eristatavad. Leht on avaldanud eksliku pildiallkirja ning kaebaja vastulause avaldati lehe kommentaaridega.
70 Erja Järvis
09.08.04
Lääne Elu
29.08.04
Jaapani ärimees tahab Ridalasse 64 krundiga elamurajooni
Artikkel sisaldab kaebaja arvates laimu, mis on faktidega tõestamata. Pressinõukogu otsus
07.10.04
Tauniv: Kriteseeritav osapool ei saanud artiklis võimalust süüdistuste ümberlükkamiseks. Artikkel ei olnud nii päevakajaline, et selle oleks pidanud kaebaja kommentaarita avaldama.
69 Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei
06.08.04
Postimees
03.05.04
Valimiskell läheb käima
Kaebaja leiab, et leht piiras avalikkuse õigust saada igakülgset teavet, kuna ei kajastanud parlamendiväliste erakondade eurokampaaniat. Tagasi lükatud
19.08.04
Aegunud: Kaebaja esitas kaebuse hiljem ettenähtud aegumistähtajast.
68 Gunnar Loho
05.08.04
SL Õhtuleht
04.08.04
Muusikaärimees Gunnar Loho: "Läbi minu voodi tahavad paljud staariks saada"
Kaebaja peab artiklit solvavaks ja eksitavaks. Pressinõukogu otsus
07.10.04
Õigeksmõistev: Artiklis esitatud info põhines kaebaja ütlustel. Kaebaja teadis, et suhtleb ajakirjanikuga ning et intervjuu põhjal valmib lugu.
67 Aivar Pihlak
10.07.04
Eesti Päevaleht
05.06.04
Muuseum päästaks Hõreda mõisa
Artiklis on kaebaja väitel esitatud kontrollimata fakte ning pole antud võimalust kommentaariks, kuigi tegu on kriitilise materjaliga. Pressinõukogu otsus
09.09.04
Hea tava rikkumine: Ajaleht oleks pidanud võtma kaebajalt kommentaari või andma võimaluse vastulauseks. Artiklis esineb ilmne faktiviga ning uudised ja arvamused on segamini.
66 Georgi Kirsimaa
09.07.04
SL Õhtuleht
26.06.04
Äsja kooli lõpetanud nooruk sõitis väikese lapse surnuks
Kaebaja leiab, et artiklis on kontrollimata fakte, mis on laimava sisuga Pressinõukogu otsus
07.10.04
Õigeksmõistev: Artiklis esitatud materjalid on faktidega tõestatud ja erinevatele allikatele on viidatud. Kõik osapooled on saanud võimaluse kommentaariks.
65 Tapa Väljaõppekeskus
17.06.04
Virumaa Teataja
16.06.04
Valimistest kõrvale jäetud sõdurid põhiõiguseta
Kaebaja peab artikli pealkirja ja juhtlõiku eksitavaks, mis sisuga kokku ei lähe. Pressinõukogu otsus
19.08.04
Õigeksmõistev: Pealkiri ja juhtlõik toetuvad artiklis esitatud faktidele. Fakte ei lükka ümber ka kaebaja.
64 Malle Elvet
14.06.04
Nelli Teataja
16.04.04
Kuri ajakirjanik võttis inimese hävitamise südameasjaks
Kaebaja väitel ei ole artiklis esitatud fakte kontrollitud, mistõttu on need eksitavad ja laimavad. Tagasi lükatud
02.07.04
Kaebamise alus puudub: Pressinõukogu leiab, et antud konflikt kuulub lahendamisele toimetuse ja kaebaja vahel.
63 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
28.05.04
Eesti Ekspress
20.05.04
Ainult hulludele
Kaebaja väitel on avaldatud andmed kontrollimata ja eksitavad. Pressinõukogu otsus
19.08.04
Hea tava rikkumine: Pressinõukogu taunis andmete avaldamist lehes inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta ilma nõusolekuta juhul, kui puudub avalikkuse põhjendatud huvi.
62 Tiit Hallikma
25.05.04
Äripäev
25.02.04
Maksuametnik samas firmas kütusepesijatega
Artiklis esitatud faktid on kontrollimata, eksitavad ning kahjustavad kaebaja mainet. Pressinõukogu otsus
07.10.04
Õigeksmõistev: Artiklis esitatud uudismaterjal on faktidega tõestatud, seda ei lükka ka kaebaja ümber. Leht püüdis kaebajaga ühendust saada ning selle puudumisel kasutas varasemat kommentaari.
61 Järva maavalitsus
26.04.04
Järva Teataja
15.04.04
Juhi võimukus tekitab lastekodus pingeid
Kaebaja peab artiklit laste õigusi ja väärikust kahjustavaks. Tagasi lükatud
04.05.04
Kaebamise alus puudub: Tegu ei ole artiklis puudutatud osapoole kaebusega.
60 Kaitsejõudude Peastaap
15.04.04
Äripäev
02.03.04
Kaitsevägi tellis röövraide
Kaebaja arvates esitab ajakirjanik isiklikke hinnanguid faktidena ja käsitleb eri institutsioone kurjategijatena enne vastavat kohtuotsust. Pressinõukogu otsus
07.10.04
Õigeksmõistev: Uudismaterjal oli artiklis faktidega kinnitatud ning sõna "röövraie" kasutamine põhjendatud.
59 Mart Siilivask
10.04.04
Tartu Postimees
05.04.04
Veski tänava maja remont loob segadust
Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud alusetuid süüdistusi ning jäetud arvamused ja oletused eristamata. Pressinõukogu otsus
08.07.04
Õigeksmõistev: Pressinõukogu on seisukohal, et artiklis on viidatud korrektselt infoallikatele ning need on eristatud autori arvamustest. Samuti on leht kuulanud ära kõik osapooled.
58 Serverette OÜ
30.03.04
Äripäeva lisa Puhkepäev
09.01.04
Vaene Fellini
Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud kontrollimata sisuga infot. Lisaks kahjustab kirjutis kaebaja mainet. Pressinõukogu otsus
27.05.04
Õigeksmõistev: Iga autor omab õigust arvamusartiklites vabalt oma seisukohti avaldada. Antud kirjutise puhul saab tegemist olla pigem maitseküsimusega, mille osas ei saa anda hinnangut ajakirjanduseetika seisukohast.
57 CV Keskus
23.03.04
Postimees
22.03.04
CV Keskus vahendab naisi seadusi eirates välismaale
Kaebaja väitel on artiklis esitatud eksitavat infot ning alusetuid süüdistusi. Pressinõukogu otsus
27.05.04
Õigeksmõistev: Postimees ei ole head ajakirjandustava rikkunud, sest osapooled on saanud artiklis sõna ning esitatud faktid on kontrollitud. CV Keskuse roll konkursil ei piirdunud kuulutuse avaldamisega, vaid ta osales aktiivselt konkursi läbiviimisel.
56 Halinga vallavanem Ülle Vapper
19.03.04
Pärnu Postimees
17.03.04
Kiri "Mõttetu omavalitsus"
Kaebaja peab artiklit laimavaks. Samuti ei antud kaebajale võimalust seisukoha ütlemiseks. Pressinõukogu otsus
08.07.04
Õigeksmõistev: Leht andis kaebajale võimaluse oma seisukoha avaldamiseks, kuid seda kaebaja ei kasutanud. Lugejakirja avaldamine lehes oli Pressinõukogu arvates põhjendatud.
55 EELK Saarte Praostkond
19.03.04
Eesti Päevaleht
25.02.04
Küsimused Miki-hiirtele
Kaebaja väitel on kirjutis halvustav ja solvav. Pressinõukogu otsus
29.04.04
Õigeksmõistev: Autor omab õigust avaldada arvamusartiklites vabalt oma seisukohti
54 Eesti Juudiusu Kogudus
09.03.04
Vesti
27.02.04
Kiri "Eesti Juudiusu Koguduse valimistest"
Kaebaja pole rahul kirjutise þanriga ning sellega, et ei saanud oma seisukohta avaldada. Pressinõukogu otsus
08.07.04
Hea tava rikkumine: Pressinõukogu leiab, et toimetus pidanuks kontrollima materjali usaldusväärsust ja tõesust. Samuti peavad lugejakirjad olema selged ja arusaadavad ja mitte anonüümsed.
53 Keila Tarbijate Ühistu
03.03.04
Lääne-Harju Ekspress
07.02.04
artikliteseeria Keila Tarbijate Ühistust
Kaebaja ei ole rahul eksitava info ning kontrollimata faktide avaldamisega artiklites. Kaebaja võimalust kommentaariks ei saanud. Pressinõukogu otsus
29.04.04
Hea tava rikkumine: Ajaleht ei andnud kritiseeritavale osapoolele sõna. Samuti olid artiklites segi faktid, arvamused ja kommentaarid.
52 Nadezda Sinjakova
03.03.04
Krengolmski Prospekt
19.02.04
Leht on avaldanud kaebaja kohta kontrollimata infot. Pressinõukogu otsus
29.04.04
Hea tava rikkumine: Leht oleks pidanud kontrollima faktide tõesust ning vastulauset avaldades loobuma oma kommentaaridest.
51 Aino Siebert
01.03.04
Pirita
05.07.03
Meid ümbritsev kurjus ja ükskõiksus
Ajaleht on avaldanud kaebaja kohta kontrollimata infot ning pole andnud võimalust vastulauseks. Tagasi lükatud
18.03.04
Aegunud: Kaevatav artikkel on aegunud ning PN on antud artikli kohta juba varem otsuse langetanud.
50 Artur Upsi
26.02.04
Virumaa Teataja
03.02.04
Ikka konkurentsitult parim
Kaebaja leiab, et kirjas esitatud faktid on kontrollimata ja pole seepärast usaldusväärsed. Pressinõukogu otsus
29.04.04
Õigeksmõistev: Leht andis mõlemale osapoolele sõna.
49 Lastekaitse Liit
20.02.04
Postimees
18.02.04
Haige lapse tulek lasteaeda häiris vanemaid
Kaebaja leiab, et artiklis on mindud vastuollu ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ning selles on kahjustatud last, kes ise enda huvide eest seista ei saa. Pressinõukogu otsus
18.03.04
Tauniv: Detailse info avaldamine lapse tervisliku seisundi kohta ei olnud põhjendatud.
48 Tiit Mae
17.02.04
Harjumaa
03.02.04
Tiit Mae korruptiivsest tegevusest
Kaebaja väitel on ajaleht avaldanud alusetuid süüdistusi, mida toimetus ei ole kontrollinud. Kaebaja on seisukohal, et kirjutis on au ja väärikust teotav. Pressinõukogu otsus
18.03.04
Õigeksmõistev: Leht ei saanud eirata 52 vallaelaniku arvamusavaldust, mis tõstatas olulised küsimused. Kuna kaebaja on avaliku elu tegelane, oli ka avalikkuse huvi põhjendatud.
47 Res Publica
30.12.03
Kesknädal

Artiklid Res Publicast 12.11-24.12
Kaebaja väitel on artiklites tõestamata väited ning alusmaterjal on jäetud kontrollimata. Samuti pole antud võimalust kaebajale oma seisukohtade seletamiseks. Pressinõukogu otsus
18.03.04
Hea tava rikkumine: Leht ei ole eristanud uudiseid, arvamusi ja kommentaare ning ei andnud sõna teisele osapoolele.
46 Ühisliising
20.12.03
Virumaa Nädalaleht
01.10.03
reklaam
Kaebaja leiab, et reklaami puhul on tegu eksitava ja laimava info levitamisega, mis on vastuolus eetikakoodeksiga. Pressinõukogu otsus
18.03.04
Hea tava rikkumine: Ajakirjanik kasutas ametist tulenevat mõjuvõimu isiklikes huvides viisil, mis on vastuolus hea tavaga. Materjal ei olnud selgelt eristatud reklaamist ja auditooriumi eksitamine oli tahtlik.
45 X.X. (kaebaja isik Pressinõukogule teada)
18.12.03
Lääne Elu
23.11.02
Haapsallane tegi kahele koolile pommiähvarduse
Kaebaja pole rahul info avaldamisega enda kohta ning samuti oma täisnime avaldamisega. Tagasi lükatud
29.12.03
Aegunud: Kaevatav artikkel ilmus 23.11.2002, kuid PN menetleb kaebusi, mis pole vanemad kui kolm kuud.
44 Pedagoogikaülikooli slaavi filoloogia osakond
18.12.03
Molodjozh Estonii
03.12.03
Konn-tsaaritar vahetab esikaant
Kaebaja leiab, et artiklis oleks pidanud ära kuulama ka õpiku autori ning mitte põhinema ainult ühe osapoole faktidele. Pressinõukogu otsus
26.02.04
Õigeksmõistev: Kaebaja väide, nagu oleks kritiseeritud osapool jäetud kuulamata, ei leidnud kinnitust.
43 EU Autoimport OÜ
15.12.03
Äripäev
05.12.03
Netimüüjate lubadused katteta
Artikkel on kaebaja arvates halvustav, sisaldab eksitavaid väiteid ja faktivigu ning kritiseeritavale ei ole sõna antud. Pressinõukogu otsus
26.02.04
Hea tava rikkumine: Ajaleht ei kuulanud ära kõiki osapooli, kuigi oli tegu kriitilise materjaliga. Samuti oleks leht pidanud kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust.
42 Kaitsejõudude Peastaap
16.12.03
Postimees
05.12.03
Kaitsevägi soovib neljandiku võrra rohkem raha
Kaebaja leiab, et artiklis pole lahus hoitud fakti ja kommentaari ning on kaebaja seisukoht jäänud küsimata. Pressinõukogu otsus
15.01.04
Hea tava rikkumine: Konflikti sisaldava materjali puhul peavad olema ära kuulatud kõik osapooled. Uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad.
41 Kersti-Kai Koni
11.12.03
Eesti Päevaleht Online
12.11.03
erinevad kommentaarid
Kaebaja ei ole rahul oma nimetähtede kasutamisega teiste kommenteerijate poolt. Võõraste kommenteerijate poolt kirjutatud kommentaarid annavad kaebajast väära ettekujutuse, leiab kaebaja. Tagasi lükatud
02.01.04
Tagasi lükatud: Ei ole tegu ajakirjanduseetika valdkonda kuuluva küsimusega.
40 Tele2 Eesti AS, Trigger Software OÜ
09.12.03
SLÕhtuleht
08.12.03
Arvutispetsialistid: "Isikuandmed pole Eestis kaitstud."
Kaebaja leiab, et artiklis avaldatud valeväidetega on kahjustatud kaebaja mainet. Kokkulepe
22.12.03
Pooled leppisid kokku: Pooled leppisid kokku, leht avaldas vabanduse.
39 Tallinna Kristilik Hoolekandekeskus
30.11.03
Äripäev
23.10.03
kuulutus lk 19
Kaebaja leiab, et kuulutus on eksitav ja kahjustab Kristliku Hoolekandekeskuse mainet. Tagasi lükatud
19.12.03
Reklaam: Pressinõukogu ei aruta reklaamiga seonduvaid kaebusi.
38 Agu Laius
28.11.03
SL Õhtuleht
22.11.03
Leppeta ei saa
Kaebaja leiab, et antud juhtkirjaga luuakse tahtlikult halvustav ja alavääristav suhtumine kodanikeühendustees, eriti aga ühiskondlikule leppele allakirjutanute suhtes. Pressinõukogu otsus
15.01.04
Õigeksmõistev: Ajakirjandusel on õigus arvamusvabadusele ning kõikidel organisatsioonidel on õigus avaldada oma vastuarvamusi.
37 Kodanik B.B. (nimetähed muudetud)
10.11.03
Pärnu Postimees
08.10.03
Kütusesolkijate elu tehakse kibedaks
Kaebaja leiab, et artikkel on ühepoolne ja laimav ning artiklis esitatud väited ei ole faktidega tõendatud. Ajaleht ei ole küsinud teise osapoole kommentaari. Pressinõukogu otsus
15.01.04
Hea tava rikkumine<