Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Ajakirjanduse eneseregulatsiooni areng Eestis alates 1990. aastast

1990

asutatakse Eesti Ajalehtede Liit (EALL)

1991

EALL loob Avaliku Sőna Nőukogu (ASN), nimetab selle liikmed, kutsub juurde esindajaid ka väljastpoolt meediat

1997

ASN reformitakse. Selleks ajaks EALLi poolt ASNi liikmeks kutsutud seitse organisatsiooni (nii ajakirjandusest kui väljastpoolt) loovad ühingu Avalik Sőna, mille tööorganina jätkab ASN

1997

EALL töötab välja ja vőtab vastu Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi

1998

Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks saab ASNi töö aluseks

2001

ASNi juhtimiskriis, mille tekitab ASNi esimehe ja aseesimehe eetika- ja huvide konflikt

2002 algus

Kaebuste läbivaatamine ASNis peatatakse; EALL teatab otsusest lahkuda ASNist ja luua Pressinőukogu (PN) 

2002  kevad

EALLi katse ühing Avalik Sőna laiali saata luhtub; EALL lahkub ühingust ning jätkab PNi loomist. PN luuakse samal pőhimőttel, nagu esimene eneseregulatsiooni organ: EALL kutsub liikmed, kaasa arvatud väljastpoolt meediat.

26.06.2002

Pressinõukogu koguneb esimesele koosolekule

26.09.2002

Pressinõukogu kinnitab kodukorra,  lahendab esimesed kaebused ja langetab esimesed otsused

23.12.2002

Pressinõukogu nõustub menetlema kaebusi internetiportaalide peale

08.04.2003

PN, AS Delfi, Tele2 Eesti AS ja Eesti Telefon sõlmivad kokkuleppe, millega internetiportaalid allutavad end ajakirjanduseetika küsimustes Pressinõukogule

19.09.2003

PN-i statuuti laiendatakse ajakirjadele ja portaalidele

08.02.2005 Eesti Raadio ühineb Pressinõukoguga
11.03.2005 Eesti Televisioon ühineb Pressinõukoguga
28.02.2008 Kanal 2 ühineb Pressinõukoguga
2009 EALL muudab PN ettepanekul PN statuuti ja annab sellega organisatsioonidele võimalusi esitada kaebusi oma tegutsemisvaldkonna piires
2009 TV3 ühineb Pressinõukoguga
2010 EALL ja PN arutavad, kas on vaja muuta või ajakohastada
ajakirjanduse eetikakoodeksit. Otsustati, et suuremaid muudatusi ei ole põhjust ette võtta. Uuendati vaid punkti 3.7. sõnastust.
2012 Raadio Kuku ühineb Pressinõukoguga
2013 BNS ühineb Pressinõukoguga
 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele