Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Reklaami ja ajakirjandusliku sisu eristamise hea tava

Eesti Ajalehtede Liidu liikmete ajakirjandusväljaanded lähtuvad reklaami avaldamisel ajakirjanduseetika koodeksist ning alljärgnevast heast tavast.

1.      Reklaamina käsitletakse igasugusel kujul olevat kindla isiku poolt tellitud teavet sõnas, pildis või helis (sõnad, arvud, kujutised, muusika ja heliefektid), mille eesmärgiks on veenda või mõjutada kindlat auditooriumi.

2.      Tulenevalt reklaamiseadusest on reklaam  vastutustundlik, aus, sünnis, hariv, kujundamaks arvamusi ja hoiakuid. Reklaami avaldajad ei kuritarvita auditooriumi usaldust.

3.      Reklaam peab olema selgelt tähistatud ja eristatav ajakirjanduslikust materjalist, olenemata sellest, mis liiki või vormis ta on ja missuguseid meediakanaleid kasutatakse.

4.      Väljaandjad on vabad otsustamaks reklaami tähistava sõna valiku osas (nt sisuturundus, reklaam on tasutud firma X poolt), milline sõna peab paigutatud olema reklaami ülaserva ja jätkureklaami puhul peab reklaami tähis seda saatma.

5.      Igal ajakirjandusväljaandel on õigus ise otsustada reklaamide avaldamise üle tulenevalt lehe joonest, käesolevast heast tavast ja seadusest.

6.      Ajakirjaniku pilti, häält, kujutist või viiteid temale ei kasutata reklaamides.

7.      Paberkandjatel ilmuvad ajakirjandusvaäljaande reklaamvahelehtedel peab olema päismik, kus on öeldud, kes on selle reklaami tellija. Reklaamvahelehtede kujundamisel ei tohi matkida ajakirjandusväljaannet, mille vahel see ilmub. Reklaamvahelehtede lehekülgedel peab olema eraldi numeratsioon.

Kinnitatud EALL nõukogus 14.06.2007
Muudetud EALL nõukogus 31.10.2013
Muudetud EALL nõukogus 28.06.2016

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele