Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehe põhitunnused

Ajaleht on perioodiliselt (vähemalt kord nädalas/50 numbrit aastas) ilmuv trükiväljaanne, millel on omaette toimetus, arvamuste pluralism ning toimetuse materjalide eristatus tasulistest. Toimetus peab olema oma arvamustes vaba.

Ajalehe sisu iseloomustab temaatiline, žanriline ja funktsionaalne mitmekesisus, materjalide uudislikkus ning avalikku huvi pakkuv ainestik.

Ajaleht kujutab endast kirjalikku infoallikat päevakajaliste sündmuste kohta, mis on seotud avalike asjade, rahvusvaheliste küsimuste, poliitika, kultuuri ja muude selliste teemadega. Ajaleht võib sisaldada reklaami ja pildilist materjali.

Ajaleheks ei peeta riigiasutuse, kohaliku omavalitsusorgani või ettevõtte infolehte ning vaid reklaami ja/või kuulutusi sisaldavat perioodiliselt ilmuvat trükiväljaannet.

Eesti Ajalehtede Liidu liikmeks vastuvõtmise kriteeriumid:

Liidu liikmeks võivad olla Eestis ilmuvate ajalehtede juriidilistest isikutest väljaandjad, kes tunnustavad ja täidavad EALLi põhikirja ning tasuvad korrapäraselt liikmemaksu.

Liidu liikmeks võetakse vastu tingimustel:
- leht peab vastama ajalehele esitatud nõuetele
- reklaamimaht ei tohi lehes ületada keskmiselt 50%
- lehe väljaandja ei või üldjuhul olla kohalik omavalitsus
- lehte peab olema võimalik osta ja/või tellida või tasuta saada väljaspool väljaandvat institutsiooni ja väljaandmispiirkonda (avalik levitamine)

Kinnitatud EALL nõukogus 18.08.2005

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele