Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2018

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 34 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2018 (including 34 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
39 200 7 800 20%
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
8 800 3 800 43%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)
National weeklies
8 500 3 200 38%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
57 500 15 800 27%

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Päevalehed kokku / Total dailies2 333 228 218 210 204 193 178 163 169 159 153  
Üleriigilise leviga / National dailies 208 178 169 162 157 147 133 119 125 115 109  
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 53 50 49 48 47 46 45 44 44 44 44  
Tasuta päevalehed / Free dailies 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 248 309 291 350 361 318 302 314 383 349 395  
Üleriigilise leviga / National non-dailies 138 144 139 134 131 118 127 115 110 107 101  
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 76 69 55 51 54 36 37 37 36 39 42  
Tasuta lehed / Free non-dailies 34 96 97 165 176 164 138 162 237 203 252  

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 34 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 34 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Üleriiklikud lehed
National dailies and weeklies
  547
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
  187
Tasuta lehed
Free papers
  11
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
1200 745

 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele